bị rách trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Mái nhà bị rách nát và hàng trăm cây bị đổ.

Roofs were torn off houses and hundreds of trees were felled.

WikiMatrix

Em bị lạc trong khi đi theo con chó mực lớn có cái tai bị rách.

I got lost following the big black dog with the ripped ear.

OpenSubtitles2018. v3

Áo anh bị rách kìa, Paolo.

Your shirt is torn, Paolo.

OpenSubtitles2018. v3

Công chúa này, váy đằng sau bị rách rồi.

Princess, your behind is blowing in the wind.

OpenSubtitles2018. v3

Có lẽ anh đã bị rách cơ với bầm tím hết cả rồi.

Probably torn your muscles as well as bruising.

OpenSubtitles2018. v3

(Tiếng của khán giả: Tử cung của cô ấy sẽ bị rách.)

Audience Member: Her uterus would be torn.

ted2019

Giám định pháp y quận Dallas nói là cạnh của vết thương mịn, không bị rách.

The dallas county M.E. Say that the edges of the wounds were smooth, not torn.

OpenSubtitles2018. v3

Cô có thể bị rách vớ da đấy.

You might ruin your stockings.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng xác thịt tôi không bị rách

But they didn’t rip apart my flesh.. . .

jw2019

Vé của tôi bị rách rồi.

Mine’s broken.

OpenSubtitles2018. v3

Cái váy bị rách, hả?

It’s not the dress, is it?

OpenSubtitles2018. v3

Tất cô bị rách kìa.

You have a run in your stockings .

QED

Bạn sẽ bị rách các cơ quan nội tạng.

Torn reproductive organs .

QED

Các trang đã [bị sờn cũ]; một số trang bị rách.

The pages were [worn;] some were torn.

LDS

Những cánh buồm đã bị rách và không có ai lên tàu.

The sails were torn and there was no one on board.

WikiMatrix

Tôi có một túi phân bón bị rách!

I got a ripped fertilizer bag inside!

opensubtitles2

Có lẽ bà đã mải mê khâu lại phần lều bị rách.

Perhaps she had been engrossed in sewing a patch over a tear in the tent that was their home.

jw2019

Vải bị rách khi đạn trong cơ thể là gì.

What is the fabric being torn when the projectile is in the body toàn thân .

QED

Có lẽ là ruột đã bị rách trong lúc làm sinh thiết.

Maybe the bowel got nicked in the biopsy.

OpenSubtitles2018. v3

Võng mạc bị rách

Tear in retina

jw2019

Động mạch chủ đã bị rách có thể do băng cứa vào lúc ông ấy ngã xuống

His carotid artery was severed, presumably by the ice he hit on the way down.

OpenSubtitles2018. v3

Không ăn một chân tay bị rách của một sinh vật sống — Deut.

22:30 Not to eat a limb torn off a living creature — Deut.

WikiMatrix

Mệnh giá của nó vẫn là 500.000 đồng, dù bị rách hay không.

It’s still worth $100 —with or without a tear.

jw2019

Ở đây bị rách một tí, Lọ Lem!

Here, I found a little tear, Cinderella

OpenSubtitles2018. v3

Tuy nhiên, khi nó được nhồi. Phần cơ thể của con vịt bị rách mất.

However, when it is peeled, the body of the duck was broken.

OpenSubtitles2018. v3

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments