Registrar Of Companies Là Gì, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Ủy ban Công ty Malaysia ( Companies Commission of Malaysia – CCM ) thường trực Bộ Thương mại trong nước, Hợp tác xã và Tiêu dùng Malaysia, là cơ quan thực thi công dụng quản trị nhà nước về ĐK doanh nghiệp. Ủy ban Công ty đi vào hoạt động giải trí vào ngày 16 tháng 4 năm 2002 trên cơ sở hợp nhất giữa Cơ quan ĐK công ty ( Registrar of Companies – ROC ) và Cơ quan ĐK doanh nghiệp ( Registrar of Businesses – ROB ) của Malaysia .Bạn đang xem : Registrar of companies là gìỦy ban Công ty Malaysia cung ứng những dịch vụ về xây dựng và ĐK doanh nghiệp cũng như công khai thông tin của những công ty và doanh nghiệp. Với tính năng và trách nhiệm của mình, Ủy ban Công ty Malaysia bảo vệ trình tự, thủ tục ĐK doanh nghiệp được triển khai một cách trang nghiêm, tạo được chính sách giám sát minh bạch về sự hoạt động giải trí của những công ty, doanh nghiệp và góp thêm phần thôi thúc sự tăng trưởng của hội đồng doanh nghiệp Malaysia .

1. Chức năng, nhiệm vụ

Advertisement

– Đảm bảo những pháp luật của pháp lý được tuân thủ, thi hành và đem lại hiệu suất cao .- Đại diện cho nhà nước Malaysia và phân phối những dịch vụ về quản trị, thu nộp lệ phí ĐK doanh nghiệp hoặc bất kể khoản phí khác theo pháp luật của pháp lý ;- Điều chỉnh những yếu tố tương quan đến hoạt động giải trí của những tập đoàn lớn, công ty và doanh nghiệp theo pháp lý ;- Khuyến khích và thôi thúc việc thi hành những quy tắc đạo đức giữa giám đốc, thư ký, người quản trị và những cán bộ khác của những tập đoàn lớn, công ty, doanh nghiệp … để bảo vệ toàn bộ hoạt động giải trí của công ty và doanh nghiệp được thực thi tương thích với những chuẩn mực tôn giáo chính thống ;- Tăng cường và thôi thúc việc phân phối thông tin doanh nghiệp theo pháp luật của pháp lý, kiến thiết xây dựng và tăng trưởng cơ sở tài liệu, qua đó bất kể thông tin về doanh nghiệp được Ủy ban Công ty đảm nhiệm đều hoàn toàn có thể được nghiên cứu và phân tích và phân phối cho công chúng ;- Nghiên cứu những yếu tố về pháp lý tương quan đến hoạt động giải trí của công ty và doanh nghiệp ;- Tham mưu cho Bộ trưởng về những yếu tố tương quan đến hoạt động giải trí của công ty và doanh nghiệp thuộc nghành quản trị của nhà nước ;- Thực hiện những trách nhiệm khác theo sự phân công của Bộ trưởng .

2. Cơ cấu tổ chức

Đứng đầu Ủy ban Công ty Malaysia là Hội đồng thành viên, trong đó có 01 Giám đốc quản lý và điều hành quản trị trực tiếp những hoạt động giải trí của Ủy ban Công ty Malaysia ; 02 Phó Giám đốc quản lý và điều hành đảm nhiệm mảng hoạt động giải trí và dịch vụ và 01 giám đốc cấp cao về thực thi pháp lý. Trách nhiệm đơn cử như sau :- Phó Giám đốc điều hành quản lý về hoạt động giải trí đảm nhiệm những đơn vị chức năng gồm : Phòng Đăng ký dịch vụ, Phòng Marketing và Phát triển kinh doanh thương mại, Phòng Phát triển doanh nghiệp và Chính sách và Bộ phận Hoạt động Trụ sở .- Phó Giám đốc quản lý về dịch vụ đảm nhiệm những đơn vị chức năng gồm : Phòng Nguồn lực tổ chức triển khai ; Phòng tin tức và Công nghệ truyền thông online, Học viện đào tạo và giảng dạy thuộc Ủy ban công ty Malaysia và Bộ phận Quan hệ công chúng .- Giám đốc cấp cao về thực thi pháp lý đảm nhiệm những đơn vị chức năng gồm : Phòng Dịch vụ pháp lý, Phòng Thi hành pháp lý, Phòng Thanh tra và Bộ phận Khiếu nại .

3. Quầy đăng ký doanh nghiệp di động (BRMC)

Advertisement

Quầy ĐK doanh nghiệp di động ( Business Registration Mobile Counter – BRMC ) là một trong những sáng tạo độc đáo ​ ​ của CCM để tiếp cận với hội đồng doanh nghiệp. Các BRMC nằm ngoài trụ sở cố định và thắt chặt của CCM và thường được đặt tại những khu vực triển khai những hoạt động giải trí tương quan đến kinh doanh thương mại như Văn phòng hội đồng địa phương, chợ, nhà hàng siêu thị … Sáng kiến ​ ​ này phân phối cho hội đồng doanh nghiệp Malaysia một kênh sửa chữa thay thế và tiếp cận thuận tiện tới dịch vụ ĐK doanh nghiệp của CCM. BRMC thực thi phê duyệt tại chỗ so với ĐK doanh nghiệp và ĐK lại .Các BRMC còn có tính năng như một kênh hiệu suất cao để nâng cao nhận thức trong hội đồng doanh nghiệp về sự thiết yếu và quyền lợi của việc ĐK doanh nghiệp. Cán bộ tại BRMC có trách nhiệm lý giải những nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý tương quan đến hoạt động giải trí của những doanh nghiệp .

4. Cổng thông tin MyCoID

Advertisement

Việc xây dựng công ty tại CCM và ĐK với những cơ quan chức năng của nhà nước hoàn toàn có thể được thực thi đồng thời trải qua Cổng thông tin điện tử MyCoID. MyCoID là một Cổng thông tin được tăng trưởng với mục tiêu tạo thuận tiện cho việc khởi sự kinh doanh thương mại của doanh nghiệp tại Malaysia. Cổng thông tin này liên kết với năm cơ quan là Ban Doanh thu trong nước của Malaysia ( Inland Revenue Board – IRBM ), Quỹ Tiết kiệm việc làm ( Employment Provident Fund – EPF ), Tổ chức An sinh xã hội ( Social Security Organization – SOCSO ), Quỹ Phát triển nguồn nhân lực ( Human Resources Development Fund – HRDF ) và Thương Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Malaysia ( Small and Medium Enterprises Corporation – SME Corp ) nhằm mục đích mục tiêu san sẻ tài liệu về ĐK xây dựng và sau xây dựng giữa những cơ quan với nhau .Mã số công ty ( MyCoID ) là mã số xây dựng công ty được sử dụng như một nguồn duy nhất cho những mục tiêu ĐK và thanh toán giao dịch với những cơ quan khác có tương quan của nhà nước. Với MyCoID, hội đồng hoàn toàn có thể sử dụng một số ít duy nhất có nguồn gốc từ mã số xây dựng được cấp bởi Ủy ban Công ty của Malaysia ( SSM ) cho việc ĐK, tìm hiểu thêm và thanh toán giao dịch với những cơ quan chức năng của nhà nước. Sáng kiến ​ ​ mang tính cải tiến vượt bậc này cho phép công ty khởi sự kinh doanh thương mại chỉ trong vòng một ngày .

II. Một số quy định về quản lý công ty sau đăng ký thành lập

1. Quy định về Báo cáo hoạt động hàng năm (Annual Return)

( i ) Bản sao của báo cáo giải trình kinh tế tài chính đã được truy thuế kiểm toán gần nhất gồm có bảng cân đối kế toán và báo cáo giải trình hiệu quả kinh doanh thương mại có xác nhận của giám đốc, quản trị hoặc thư ký của công ty ( gồm có toàn bộ những tài liệu thiết yếu được kèm theo ) ; và( ii ) Bản sao có xác nhận của báo cáo giải trình truy thuế kiểm toán .Trường hợp công ty tư nhân được miễn thuế có năng lực chi trả những khoản nợ thì báo cáo giải trình kinh tế tài chính hoàn toàn có thể được thay thế sửa chữa bởi ghi nhận có chữ ký của giám đốc, thư ký công ty và kiểm toán viên, trong đó nêu rõ 🙁 i ) Công ty được miễn thuế ;( ii ) Các báo cáo giải trình kinh tế tài chính tuân thủ lao lý tại Luật Công ty, đã được đưa ra trong cuộc họp Đại hội thường niên ; và( iii ) Công ty có năng lực giao dịch thanh toán nợ khi đến hạn phải trả vào thời gian công bố báo cáo giải trình tác dụng kinh doanh thương mại .Giấy ghi nhận về việc công ty được miễn thuế phải bằng tiếng Bahasa Malaysia hoặc tiếng Anh. Trường hợp Giấy ghi nhận viết bằng ngôn từ khác thì phải được dịch sang tiếng Bahasa Malaysia hoặc tiếng Anh .Lệ phí nộp báo cáo giải trình hàng năm như sau :- Đối với công ty đại chúng – 350 RM- Đối với bất kỳ công ty nào khác – 150 RM

2. Quy định về Báo cáo tài chính

Điều 167 Luật Công ty lao lý công ty và những giám đốc, người quản trị phải nộp báo cáo giải trình hiệu quả kinh doanh thương mại cùng bảng cân đối kế toán đúng hạn và bảo vệ sự đúng chuẩn. Những báo cáo giải trình này phải được chuẩn bị sẵn sàng tương thích với những tiêu chuẩn kế toán đã được phê duyệt .Theo lao lý tại Điều 169 Luật Công ty, những báo cáo giải trình này phải được đệ trình tại cuộc họp Đại hội thường niên. Báo cáo tiên phong của công ty phải được nộp trong vòng 18 tháng sau khi công ty được xây dựng. Sau đó, những báo cáo giải trình phải được triển khai hàng năm, cách nhau một khoảng chừng thời hạn tối đa không quá 15 tháng. Các báo cáo giải trình phải được nộp trong khoảng chừng thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày nộp báo cáo giải trình gần nhất cho tới trước khi họp Đại hội thường niên .Xem thêm : To Take A Rest Là Gì Và Cấu Trúc Take A Rest Trong Tiếng AnhCác báo cáo giải trình gồm có :

Advertisement

– Kết quả kinh doanh;

– Bảng cân đối kế toán ;- Báo cáo của Giám đốc ;- Báo cáo của kiểm toán viên ;- Các chú thích kèm theo ; và- Báo cáo nhóm ( nếu có ) .Các báo cáo giải trình truy thuế kiểm toán phải được xác nhận bởi Giám đốc hoặc người quản trị hoặc thư ký công ty về sự đúng chuẩn của những văn bản đó. Các báo cáo giải trình truy thuế kiểm toán phải được thực thi bằng tiếng Bahasa Malaysia hoặc tiếng Anh. Nếu sử dụng những ngôn từ khác thì sẽ phải dịch sang tiếng Bahasa Malaysia hoặc tiếng Anh .

3. Thông báo thay đổi Giám đốc, người quản lý và thư ký hoặc thay đổi các thông tin cá nhân của họ

Khoản 6 Điều 141 Luật Công ty pháp luật trong vòng 01 tháng sau khi xây dựng, công ty phải nộp bản kê khai thông tin cụ thể của Giám đốc, người quản trị và thư ký cũng như Bản kê khai chi tiết cụ thể sự đổi khác có chứa những thông tin cụ thể của những giám đốc, nhà quản trị và thư ký. Trường hợp có sự biến hóa chỉ huy công ty, bản kê khai cụ thể sự đổi khác phải được nộp cho CCM trong vòng một tháng kể từ ngày đổi khác .

4. Thông báo Thay đổi về đăng ký trụ sở

Advertisement

Theo Điều 119 Luật Công ty, công ty phải ĐK trụ sở ở Malaysia để nhận tổng thể thông tin liên lạc và những thông tin. Trụ sở ĐK phải được xác lập từ ngày công ty mở màn hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hoặc sau 14 ngày kể từ ngày xây dựng công ty. Một bản thông tin tình hình của Văn phòng ĐK và thời hạn thao tác cũng như bản kê khai cụ thể sự biến hóa phải được nộp với CCM trong vòng 01 tháng, kể từ ngày xây dựng công ty hoặc ngày ĐK biến hóa .

III. Một số dịch vụ trực tuyến của CCM

Các dịch vụ trực tuyến của CCM được trình làng để sửa chữa thay thế cho những dịch vụ triển khai trực tiếp tại CCM nhằm mục đích mục tiêu nộp hồ sơ và shopping thông tin của công ty và doanh nghiệp, gồm có những dịch vụ nộp hồ sơ trực tuyến và thông tin điện tử. Người sử dụng những dịch vụ trực tuyến của CCM hoàn toàn có thể truy vấn tại bất kỳ đâu và thanh toán giao dịch bằng thẻ tín dụng thanh toán, ghi nợ trực tiếp hoặc thông tin tài khoản trả trước .

1. Dịch vụ nộp hồ sơ trực tuyến

Nộp hồ sơ điện tử là một tiện ích được phân phối bởi CCM được cho phép nộp hồ sơ của công ty và doanh nghiệp bằng văn bản điện tử. Thương Mại Dịch Vụ này là tác dụng của sự hợp tác giữa CCM và Đơn vị Hoạch định quản trị và Hiện đại hóa hành chính Malaysia ( Malaysian Administrative Modernization the Management Planning Unit – MAMPU ). Hệ thống này sử dụng Cổng dịch vụ công cộng của nhà nước Malaysia ( PSP ) trải qua website http://www.gov.my .Người sử dụng dịch vụ này thứ nhất phải trở thành một thuê bao dịch vụ bằng cách trả lệ phí theo pháp luật và tuân thủ những lao lý và điều kiện kèm theo của Cơ quan ĐK. Chỉ có những thuê bao dịch vụ mới hoàn toàn có thể nộp hồ sơ trực tuyến tới CCM .Hiện nay, những dịch vụ có sẵn trên mạng lưới hệ thống nộp hồ sơ trực tuyến gồm có những dịch vụ như những mẫu đơn kiểm tra sự sẵn có của tên công ty dự kiến sử dụng, những mẫu đơn dành cho việc xây dựng công ty, phân phối thông tin công ty sau xây dựng, biến hóa thông tin công ty và những mẫu giấy phép của công ty …

2. Dịch vụ thông tin điện tử

Advertisement

Thương Mại Dịch Vụ thông tin điện tử được cho phép thực thi việc mua thông tin công ty và doanh nghiệp trực tuyến. Kể từ khi được ra mắt vào tháng 7 năm 2006, dịch vụ thông tin điện tử đã tăng trưởng để tương thích với những nhu yếu của những bên tương quan. Các dịch vụ thông tin điện tử của CCM hoàn toàn có thể được truy vấn trải qua http://www.ssm.com.my hoặc http://www.ssm-einfo.com.my .Thương Mại Dịch Vụ thông tin điện tử của CCM phân phối những loại thông tin sau : những thông tin về công ty và doanh nghiệp ( địa chỉ ĐK, ngày ĐK, ngành nghề kinh doanh thương mại ) ; Số vốn CP ; Danh sách chủ sở hữu của doanh nghiệp hoặc những thành viên, giám đốc công ty ) ; Báo cáo kinh tế tài chính ; Báo cáo tác dụng kinh doanh thương mại ; thông tin về những Trụ sở ( nếu có ) …

3. Dịch vụ thông tin di động

tin tức điện tử di động của CCM là một kênh di động để tìm kiếm và mua thông tin của công ty và doanh nghiệp. Thương Mại Dịch Vụ thông tin điện tử gồm có 3 lựa chọn :- Thương Mại Dịch Vụ gửi tin nhắn ( SMS )- Giao thức ứng dụng không dây ( WAP ) : được cho phép người dùng có thông tin tài khoản điện tử và truy vấn trên những điện thoại di động đã kích hoạt WAP. tin tức được mua sẽ được hiển thị trong những thiết bị di động theo một định dạng văn bản và những tập tin pdf sẽ được gửi đến địa chỉ email đã ĐK trong vòng 30 phút .Các dịch vụ tích hợp sẵn qua WAP gồm :+ Tìm kiếm tên công ty / doanh nghiệp+ Tìm kiếm mã số của công ty / doanh nghiệp+ Mua thông tin của công ty / doanh nghiệp- Dịch Vụ Thương Mại bổ trợ tài liệu phi cấu trúc ( USSD )Các dịch vụ tích hợp sẵn qua USSD gồm có 🙁 i ) Tìm kiếm tên và mã số công ty / doanh nghiệpNgười dùng hoàn toàn có thể đưa ra nhu yếu về thông tin của những công ty / doanh nghiệp bằng cách nhập mã số công ty / doanh nghiệp để có được tên và số ĐK của một công ty / doanh nghiệp .( ii ) Mua thông tin về công ty / doanh nghiệpNgười dùng hoàn toàn có thể mua những thông tin về công ty / doanh nghiệp trải qua những Thương Mại Dịch Vụ USSD. Phí sẽ được trừ vào số dư trong thông tin tài khoản điện tử đang sử dụng của người mua. Sau khi triển khai xong quy trình, người sử dụng được phân phối một tùy chọn để xem trước những thông tin đã lựa chọn. tin tức về công ty / doanh nghiệp được đặt mua ( dưới dạng PDF ) sẽ được gửi đến địa chỉ email đã ĐK của người sử dụng dịch vụ .

4. Dịch vụ danh bạ công ty

Danh bạ công ty là một loại sản phẩm hoàn toàn có thể tùy chỉnh dựa trên những nhu yếu đơn cử. Danh bạ công ty chứa những thông tin theo nhu yếu có trong cơ sở tài liệu của những công ty đã ĐK với CCM .

5. Dịch vụ cung cấp báo cáo tài chính

Mục đích của mẫu sản phẩm này là cung ứng cho công chúng với một bản tóm tắt báo cáo giải trình kinh tế tài chính công ty ( gồm bảng cân đối kế toán và báo cáo giải trình hiệu quả kinh doanh thương mại ) gồm có một tiến trình kinh tế tài chính là 02 năm .

Advertisement

6. Dịch vụ thống kê

Thương Mại Dịch Vụ thống kê chứa list của toàn bộ những công ty xây dựng tại Malaysia được phân loại theo những tiêu chuẩn đơn cử .

7. Dịch vụ thông tin hình ảnh

Thương Mại Dịch Vụ hình ảnh được sử dụng cho những mục tiêu đơn cử tương quan đến những nhu yếu có tương quan thuộc Luật Công ty năm 1965. Thương Mại Dịch Vụ này được cho phép mua tài liệu công ty dưới định dạng hình ảnh ( TIFF ).

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments