[Reply] Chỉnh sửa sau khi tạo ra text trong Prezi▷ Khoá học “Học Excel, Có Việc Ngay”:
▷ Khoá học “Hãy để VBA giúp bạn tăng năng suất làm việc”:

▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Facebook Page:
Reply cho bạn /user/motnguoivietnam
Video này để reply cho câu hỏi của 1 bạn có username là motnguoivietnam. Video chỉ ra cách chỉnh sửa chữ sau khi đã được tạo ra ở trong Prezi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 🙂

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

One Comement “[Reply] Chỉnh sửa sau khi tạo ra text trong Prezi”

  1. ĐT Nguyễn [Học Excel Online] October 20, 2020 at 3:57 am

    Đây là nội dung nhỏ trong bộ khoá học:

    ▷ Khoá học "Học Excel, Có Việc Ngay": http://bit.ly/2uPgEXL
    ▷ Khoá học "Hãy để VBA giúp bạn tăng năng suất làm việc": http://bit.ly/2tcCvGI

    ▷ Video được cung cấp miễn phí bởi https://hocexcel.online

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *