Right after là gì (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️

Cùng Cẩm Nang Tiếng Anh tham khảo bài viết “Right after là gì” bên dưới nhé!

After được sử dụng như một liên từ chỉ thời hạn trong tiếng Anh. Bài học thời điểm ngày hôm nay sẽ trình làng tới bạn cấu trúc và cách sử dụng after trong tiếng Anh chuẩn nhất.

1. Cấu trúc và cách dùng after trong tiếng Anh

+ Cấu trúc: After + past perfect + simple past = Past perfect + before + past perfect

Cấu trúc after được sử dụng để nói về một vấn đề được diễn ra sau khi đã kết thúc một hành vi, vấn đề khác.

( After được dùng như một liên từ chỉ thời gian)

Ví dụ : – After they had finished the test, they went home Dịch nghĩa : Sau khi kiểm tra xong họ mới quay trở lại nhà. = They had finished the test before they went home. – My mother went home after she finished work at the office. Dịch nghĩa : Mẹ của tôi về nhà, sau khi bà ấy kết thúc việc làm tại văn phòng. + Cấu trúc : After + simple past + simple present. After được sử dụng để nói về một vấn đề đã diễn ra trong quá khứ và hiệu quả vẫn còn cho tới hiện tại. Ví dụ : – After everything happened, Tom and Jimmy are still good friends Dịch nghĩa : Sau những chuyện xảy ra, Tom và Jimmy vẫn là những người bạn tốt của nhau. + Cấu trúc : After simple past, + simple past Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng after để nói về một vấn đề diễn ra trong quá khứ và tác dụng đã kết thúc trong quá khứ. Ví dụ : – After everything happened, they quarelled over dishonesty. Dịch nghĩa : Sau mọi chuyện, họ đã cự cãi nhau về tính không trung thực.

+ Cấu trúc: After + simple present / present perfect + simple future.

Cấu trúc after được sử dụng sau khi thao tác gì và sẽ làm tiếp việc khác. Mệnh đề đi kèm với after sẽ được chia ở thì tương lai, mệnh đề còn lại ở thì hiện tại. Ví dụ : – After Hoa come to the station, she’ll call you. Dịch nghĩa : Sau khi Hoa đến ga, cô ấy sẽ gọi cho bạn. After được sử dụng rất nhiều trong những bài tập về chia thì trong những bài thi tiếng Anh. Ghi nhớ cấu trúc after với những thì đi kèm để chia động từ chuẩn nhất nhé.

2. Một số lưu ý khi sử dụng after.

+ Mệnh đề đi kèm với after được hiểu là một mệnh đề trạng từ chỉ thời hạn. Có một số ít liên từ chỉ thời hạn khác như : while, as ( trong khi ), when ( khi, vào lúc ), since ( từ khi ), as soon as, once ( ngay khi ), until, till ( cho đến khi ), before, by the time ( trước khi ), as long as, so long as ( chừng nào mà ) … Mỗi liên từ chỉ thời hạn sẽ có một cấu trúc cũng như cách sử dụng khác nhau, bạn cần ghi nhớ ngữ nghĩa cũng như cấu trúc của chúng để sử dụng hài hòa và hợp lý. Ví dụ : – When Ann and Hoa were in Thành Phố New York, they saw several plays. – We’ll phone you as soon as we get back from work. – They stayed there until it stopped raining.

Right after là gì

(Mệnh đề chứa after có thể đứng đầu hoặc cuối câu)

+ Mệnh đề chứa after hoàn toàn có thể đứng đầu câu hoặc cuối câu. Nếu mệnh đề chứa after được đặt ở đầu câu, nó sẽ được ngăn cách với mệnh để chính bằng dấu phẩy “, ”. + Trong những mệnh đề chứa after, tất cả chúng ta không dùng thì tương lai đơn ( will ) hay be going to mà sử dụng thì hiện tại đơn ( simple present ) hay thì hiện tại hoàn ( present perfect ) để nhấn mạnh vấn đề đến việc đã triển khai xong hành vi đó trước khi hành vi khác xảy ra. Ví dụ : – We’ll go to bed after we finish our homework. Dịch nghĩa : Chúng tôi sẽ đi ngủ sau khi chúng tôi triển khai xong bài tập về nhà. – We’ll go to bed after we have finished our homework.

Cấu trúc after được sử dụng rất nhiều trong các bài thi tiếng Anh. Hãy ghi nhớ bài học hôm nay nhé, chắc chắn sẽ có ích cho quá trình học tiếng Anh của bạn. Chúc bạn sớm chinh phục thành công ngôn ngữ toàn cầu này.

Lê Quyên –

  • Tham khảo thêm các câu hỏi hay khác tại: Hỏi – Đáp

# là # gì

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments