Ý nghĩa và lợi ích của sám hối

Trong Phật giáo sám hối không phải là ” rửa tội ” như 1 số ít ý niệm của những tôn giáo khác, mà là một hành vi mạnh dạn nhận ra lỗi lầm để tự mình sửa đổi. Phật giáo không khi nào tin có một vị thần nào hoàn toàn có thể xá tội hay buộc tội mà Sám hối là một chiêu thức phản tỉnh chính mình .>> Kiến thức

Khái niệm về sám hối

Bài liên quan

Sám hối như thế nào là đúng?

Đức Phật thường ca ngợi ” Ở đời có hai hạng người đáng khen: hạng người thứ nhất là người không có lỗi, hạng thứ hai là người có lỗi mà biết ăn năn sám hối”. Ngài khẳng định một cách qủa quyết:” Phàm còn xuống lên trong ba cõi, lăn lộn trong sáu đường, thì không một loài nào hoàn toàn trong sạch, không một ai mà chẳng có tội “. Tất cả mọi chúng sanh trong đời sống hằng ngày không ai là không có lỗi lầm do vô tình hoặc cố ý tạo nên. Người Phật tử là người dám mạnh dạn nhận ra những lỗi lầm mà mình phạm phải.

Sám hối là tự mình ăn năn, hổ thẹn những lỗi lầm trước đây đã tạo, nguyện sửa đổi không dám tái phạm những lỗi lầm đó nửa. Nói cách khác Sám hối là

Sám hối là tự mình ăn năn, hổ thẹn những lỗi lầm trước đây đã tạo, nguyện sửa đổi không dám tái phạm những lỗi lầm đó nửa. Nói cách khác Sám hối là “ăn năn chừa bỏ “, đây là trọng tâm của sự sám hối.

Bài liên quan

Bài sám hối với thai nhiTrong Phật giáo sám hối không phải là ” rửa tội ” hay xá tội như một số ít ý niệm của những tôn giáo khác, mà đây là một hành vi mạnh dạn nhận ra lỗi lầm để rồi sau đó tự mình sửa đổi. Phật giáo không khi nào tin có một vị thần thánh nào hoàn toàn có thể xá tội hay buộc tội mà Sám hối là một giải pháp phản tỉnh chính mình, nhằm mục đích thăng hoa tự thân cho mỗi người con Phật trên bước đường tu nhân học Phật. Có thể xem đây là con đường chuyển hóa tam nghiệp trong qúa trình hoàn thành xong nhân cách của một con người từ vị thế phàm phu bước lên Phật quả.

Sám hối là gì?

Định nghĩa: Tiếng Phạn gọi là Samma, Trung Hoa dịch âm là”hối qúa”. Trong kinh nói: “Sám giả, sám kỳ tiền khiên, Hối giả, hối kỳ hậu qúa” (ăn năn lỗi trước, chừa bỏ lỗi sau).

Trong Phật giáo cũng thế, do thân hành động sai, lời nói không khéo, ý buông lung niệm ác, nay nhận ra bộc lộ lỗi lầm của mình, tha thiết hối lỗi quyết không tái phạm.

Trong Phật giáo cũng thế, do thân hành động sai, lời nói không khéo, ý buông lung niệm ác, nay nhận ra bộc lộ lỗi lầm của mình, tha thiết hối lỗi quyết không tái phạm.

Như vậy, Sám hối là tự mình ăn năn, hổ thẹn những lỗi lầm trước đây đã tạo, nguyện sửa đổi không dám tái phạm những lỗi lầm đó nửa. Nói cách khác Sám hối là ” ăn năn chừa bỏ “, đây là trọng tâm của sự sám hối. Nhưng nếu cứ tiếp tục phạm tội, rồi liên tục sám hối, lại phạm tội lại sám hối, như vậy không còn ý nghĩa và không phải là giải pháp sám hối của Phật dạy. Sám hối hoàn toàn có thể xem như thể sự mạnh dạn ăn năn nhận lỗi của người trần gian, khi mình làm cho người nào đó buồn chán tức giận, đến xin lỗi. Trong Phật giáo cũng thế, do thân hành động sai, lời nói không khéo, ý buông lung niệm ác, nay nhận ra thể hiện lỗi lầm của mình, tha thiết hối lỗi quyết không tái phạm.

Các pháp sám hối: Chúng biết lỗi lầm là do tâm tạo, cho nên cũng phải do tâm ăn năn sám hối, chính vì lẽ đó mà các vị tổ sư đã chọn lọc một số phương pháp sám hối trên cả hai phương diện sự và lý. Bài văn sám hối mà người Phật tử thường đọc nhất mỗi khi tác pháp sám hối:

Xưa nay đã tạo bao ác nghiệp, Đều bởi vô thỉ tham sân si Từ thân miệng ý mà sanh ra Tất cả, nay con xin sám hối. Tuy có nhiều phương cách khác nhau về sám hối nhưng người Phật tử chúng ta phải tự chọn cho mình một cách thích hợp với mình nhất để nương nơi đó mà sám hối, miễn sao chúng ta đọc và hiểu được nghĩa lý của việc làm thì thật sự mới có lợi ích.

Tuy có nhiều phương cách khác nhau về sám hối nhưng người Phật tử chúng ta phải tự chọn cho mình một cách thích hợp với mình nhất để nương nơi đó mà sám hối, miễn sao chúng ta đọc và hiểu được nghĩa lý của việc làm thì thật sự mới có lợi ích.

Về sự sám hối:

Bài liên quan

Tứ lực sám hối tịnh hóa nghiệpTác pháp sám hối : Lập đàn thỉnh chư Tăng chứng tỏ, người sám hối trình diễn lỗi lầm của mình thành khẩn ăn năn, sám hối không tái phạm nửa. Thủ tướng sám hối : Người sám hối đến trước bàn thờ cúng Phật và Bồ Tát thành tâm lễ bái từ 1 ngày, 7 ngày cho đến 49 ngày, khi nào thấy được tướng hảo của Phật và Bồ tát hoặc hoa sen thì mới thôi. Hồng danh sám hối : Đây là pháp sám hối do Bất Động pháp sư đời Tống biên sọan lấy từ 53 thương hiệu Phật trong Kinh Ngũ Thập Tam Phật và rút 35 thương hiệu trong kinh Quán Dược vương, Dược Thượng. Đây là nghi thức sám hối đại trà phổ thông nhất được những Chùa Nước Ta thường dùng trong những ngày Sám hối.

Về lý sám hối:

Vô sanh sám hối : lý sám hối dành cho những người có căn nguyên cao, do đó ở đây tất cả chúng ta chỉ biết qua một pháp nầy với hai cách quán : Quán tâm vô sanh : Đây là lý được rút từ Kinh Kim Cang : ” Tâm qúa khứ không hề được, tâm hiện tại không hề được và tâm vị lai cũng không hề được “. Dùng pháp quán để thấy rõ : ” Tội từ tâm sanh cũng từ tâm mà diệt “. Nếu người Phật tử biết sám hối nghĩa là biết sửa đổi, tức nhiên là một người đó có tiến bộ trên con đường tu tập sẽ được những lợi ích thiết thực trong hiện tại cũng như tương lai.

Nếu người Phật tử biết sám hối nghĩa là biết sửa đổi, tức nhiên là một người đó có tiến bộ trên con đường tu tập sẽ được những lợi ích thiết thực trong hiện tại cũng như tương lai.

Quán pháp vô sanh : Quán sát thật tướng không sanh diệt ” ở thánh không tăng ở phàm không giảm ” ; đây chỉ cho chơn tâm, Phật tri kiến, Pháp thân … Vì khi nhận được chơn tâm rồi thì những tướng sanh diệt không còn. Tuy có nhiều phương cách khác nhau về sám hối nhưng người Phật tử tất cả chúng ta phải tự chọn cho mình một cách thích hợp với mình nhất để nương nơi đó mà sám hối, miễn sao tất cả chúng ta đọc và hiểu được nghĩa lý của việc làm thì thật sự mới có quyền lợi. Trái lại, miệng đọc mà không hiểu ý nghĩa thì chẳng được lợi lạc gì. Đây là cái tệ trong Phật giáo lúc bấy giờ.

Lợi ích của sám hối

Bài liên quan

Bài văn phát nguyện sám hối, cầu siêu cho sản nạn, thai nhi

Nếu người Phật tử biết sám hối nghĩa là biết sửa đổi, tức nhiên là một người đó có tiến bộ trên con đường tu tập sẽ được những lợi ích thiết thực trong hiện tại cũng như tương lai. Đức Phật đã dạy trong kinh Trường A Hàm: “Ai biết sửa đổi lỗi lầm thì người đó có tiến bộ trong giáo pháp của Như Lai” và Ngài cũng khẳng định: “Người có lỗi không biết sửa đổi, diệt trừ nơi tự tâm, thì lỗi ấy sẽ đến thân, như nước chảy về biển, dần dần thành sâu rộng ” (Kinh tứ thập nhị chương). Qua đó chúng ta rút ra được những lợi ích như sau:

Mọi hành vi trong đời sống không bị sa vào lầm lỡ vì tất cả chúng ta đã có ý chí cương quyết biết nhận ra lỗi lầm. Phẩm giá con người được nâng cao, những hạnh lành ngày càng tăng trưởng, vì không tạo nhân xấu trong hiện tại. Thân tâm luôn luôn nhẹ nhàng vì không lo âu sầu muộn.

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments