cách dùng STOP, TRY, FORGET, REMEMBER

năm ngoái – 12-14 T00 : 31 : 36-05 : 00

Bạn đang đọc: cách dùng STOP, TRY, FORGET, REMEMBER

https://mindovermetal.org/english-grammar/cach-dung-stop-try-forget-remember-555.html/ themes / default / images / no_image. gif

https://mindovermetal.org/uploads/logoac_1_200_83.png

Sự độc lạ giữa thể V-ing và To infinitive của những động từ theo sau “ Stop ”, “ Try ”, “ Forget ”, “ Remember ” .Sự độc lạ giữa thể V-ing và To infinitive của những động từ theo sau “ Stop ”, “ Try ”, “ Forget ”, “ Remember ” .Chúng ta xét 2 ví dụ sau :ví dụ 1 :Jack : It sounds you are said today, Mary ?Mary : I’ve run out of money .

Jack: Why?

Mary : Because I spent all of my money on clothes .Jack : People should stop spending money on the latest fashion .Ví dụ 2 :

On the way to the airport, my car runs out of gasoline.
I stop to fill up at the gasoline station and continue driving.

Ở 2 ví dụ trên, động từ “ stop ”, ta thấy đôi lúc đi với “ doing ” hay còn gọi là V-ing, đôi lúc lại đi với “ to do ” ( to Infinitive ) .

Hai cách dùng này có khác nhau về ý nghĩa không nhỉ?

Stop + doing: dừng thực hiện một hành động gì đó (Ví dụ 1: Dừng việc mua quần áo theo thời trang)
Stop + to do: dừng một hành động trước đó để thực hiện một hành động tiếp theo (Ví dụ 2: Dừng việc lái xe lại để đổ xăng, sau đó tiếp tục hành động lái xe)

Students should stop looking around during the test. (Trong lúc thi, thí sinh không nhìn ngó xung quanh)
Schoolboys are playing at the yard and they stopped to watch a large truck passing. (Các học sinh đang vui chơi và bỗng dừng lại để nhìn một chiếc xe tải đi ngang qua.)

Tương tự động từ Stop, những động từ như TRY, FORGET và REMEMBER cũng mang ý nghĩa khác nhau khi động từ sau nó là V-ing hoặc To infinitive .

Ví dụ :

I tried turning the tap but the water still poured out. 
I tried to turn the tap but it was too old and rusty. 

Ở 2 câu trên :

– Nếu sau Try là V-ing (doing) thì động từ TRY có nghĩa là thử (thực hiện một hành động gì đó
– Nếu sau TRY là to Infinitve (to do) thì động từ TRY có nghĩa là cố gắng làm một việc gì đó.

Bây giờ ta xé thêm trường hợp của cặp động từ ” Quên ” và ” Nhớ ” nhé :

Forget / Remember + doing: Đề cập đến hành động quên/nhớ trong quá khứ
Forget / Remember + to do: Đề cập đến hành động quên/nhớ ở hiện tại hoặc tương lai

Chúng ta hãy thử chia động từ cho phù hợp trong hai câu dưới đây:
I remembered (see) a bull running down the High Street.
I must remember (watch) the news tonight.

Câu thứ 1:
Sử dụng V-ing vì sự Nhớ này là ở quá khứ rồi, nên chỉ có thể là nhớ lại thôi:  
I remembered seeing a bull running down the High Street.

Câu thứ 2:  sử dụng to infinitve: vì câu này ở hiện tại, chỉ sự nhắc nhở phải làm việc gì đó
I must remember to watch the news tonight.

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments