Web Self-Service là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Web Self-Service là gì?

Web Self-Service là Web Tự phục vụ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Web Self-Service – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Advertisement

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Web tự Giao hàng là một hình thức tương hỗ người mua đó được thực thi bằng điện tử qua Internet mà không cần sự trợ giúp của một đại diện thay mặt tương hỗ người mua. Điều này được cho phép người dùng thực thi những trách nhiệm liên tục như tra cứu thông tin tương quan hoặc quản trị thông tin thông tin tài khoản. Này được thực thi trải qua một cổng thông tin web hoặc một website dễ sử dụng có chứa những tín hiệu chuyển hướng rõ ràng và thông tin thích hợp khác để trợ giúp những điều hướng người mua trải qua những dịch vụ một cách thuận tiện .

Giải thích ý nghĩa

Web tự phục vụ là một cơ sở trực tuyến cho phép người dùng thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên qua Internet mà không cần sự giúp đỡ của một nhân viên hỗ trợ như truy cập vào các thông tin như hóa đơn, thay đổi thông tin hồ sơ hoặc thậm chí làm xử lý sự cố cơ bản cho các thiết bị và dịch vụ. Khi người sử dụng cụ thể của một cổng thông tin Web tự phục vụ là nhân viên, cơ sở này được gọi là một nhân viên tự phục vụ (ESS) cổng thông tin, và họ thường có thể làm những việc như kiểm tra sự tham dự của riêng, tài nguyên yêu cầu, lá yêu cầu kỳ nghỉ của họ và khiếu nại tập tin thậm chí mà không cần phải liên hệ với người quản lý hoặc người đại diện nhân sự. Nếu Web cổng thông tin tự phục vụ có nghĩa là để phục vụ khách hàng của một sản phẩm hay dịch vụ, thì dịch vụ này được gọi là một cổng thông tin khách hàng tự phục vụ (CSS). Tùy thuộc vào loại sản phẩm hoặc dịch vụ, khách hàng có thể làm những việc như kiểm tra số dư còn lại của dữ liệu của họ hoặc kế hoạch điện thoại di động, thanh toán hóa đơn, chỉnh sửa hồ sơ và thậm chí truy cập vào cơ sở tri thức để gỡ rối và sử dụng một thiết bị hoặc dịch vụ.

Bạn đang đọc: Web Self-Service là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Advertisement

What is the Web Self-Service? – Definition

Web self-service is a form of customer tư vấn that is done electronically over the Internet without the aid of a customer tư vấn representative. This allows the user to perform routine tasks such as looking up relevant information or managing account information. This is done through a Web portal or an easy-to-use website that contains clear navigation cues and other pertinent information to help the customer navigate through the services easily .

Understanding the Web Self-Service

Web self-service is an trực tuyến facility that allows users to perform routine tasks over the Internet without the assistance of a tư vấn agent such as accessing information like bills, changing profile information or even doing basic troubleshooting for devices and services. When the specific users of a Web self-service portal are employees, this facility is called an employee self-service ( ESS ) portal, and they can often do things like check their own attendance, request resources, request vacation leaves and even file complaints without the need to contact the manager or an HR representative. If the Web self-service portal is meant to serve customers of a product or service, then this service is called a customer self-service ( CSS ) portal. Depending on the kind of product or service, customers can do things like checking the remaining balance of their data or mobile plan, paying bills, editing profiles and even accessing knowledge bases for troubleshooting and usage of a device or service .

Thuật ngữ liên quan

  • Customer Self Service (CSS)
  • Executive Support System (ESS)
  • Customer Support
  • Web Portal
  • Customer Relationship Management (CRM) Dashboard (CRM Dashboard)
  • Customer Relationship Marketing (CRM)
  • Self-Serve Access Portal
  • Data Modeling
  • Data
  • Clustering

Source: Web Self-Service là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Source: https://mindovermetal.org
Category: Wiki công nghệ

Advertisement
5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments