Shrink Wrap là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Shrink Wrap là gì?

Shrink Wrap là Thu nhỏ bọc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Shrink Wrap – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thu nhỏ bọc là một thỏa thuận hợp tác cấp phép người dùng cuối kèm theo ứng dụng hoặc phần cứng, dễ thấy đặt phía sau nhìn thấu qua được gói bằng nhựa. Tuy nhiên nó là rõ ràng cho người tiêu dùng trước khi họ mở wrapper loại sản phẩm. Khi mở ra, người tiêu dùng đồng ý chấp thuận với những thỏa thuận hợp tác cấp phép người dùng cuối, trong đó có quyền sử dụng cùng với thông số kỹ thuật kỹ thuật khác. Các thỏa thuận hợp tác pháp lý giữa chủ sở hữu quyền tác giả hoặc nhà phân phối ứng dụng của mẫu sản phẩm và người tiêu dùng. Các bọc co đặc biệt quan trọng đề cập đến nhựa nóng gồm có những mẫu sản phẩm tiếp thị quảng cáo kỹ thuật số. Không giống như hầu hết, loại giấy phép không được ký kết .

Giải thích ý nghĩa

Mặc dù cấp phép co bọc được chấp nhận rộng rãi, một số câu hỏi cho dù đó là một thỏa thuận có hiệu lực kể từ khi người tiêu dùng không được ký nó. do đó một số nhà cung cấp đã bắt đầu sử dụng một thẻ đăng ký hoặc chìa khóa để ký tên. Điều này cung cấp cho họ một cơ hội để bảo vệ bản quyền của họ tại một tòa án của pháp luật. Các thỏa thuận cấp phép người dùng cuối (EULA) chứa trong bọc co thể được đặt trên một tay áo CD-ROM, hoặc được mô tả trong của hướng dẫn sử dụng.

Xem thêm: Sinh năm 2010 mệnh gì, con gì, hợp hướng nào, hợp màu gì?

What is the Shrink Wrap? – Definition

Shrink wrap is an end user license agreement accompanying software or hardware, conspicuously placed behind see-through plastic wrapping. It is however apparent to the consumer before they open the product wrapper. Once opened, the consumer agrees to the end user license agreement, which contains usage rights along with other specifications. The legal agreement is between the copyright owner or software vendor of the product and the consumer. The shrink wrap specifically refers to the heated plastic covering the digital truyền thông product. Unlike most, this type of license is not signed .

Understanding the Shrink Wrap

Even though shrink wrap licensing is widely accepted, some question whether it is a valid agreement since the consumer is not signing it. Some vendors have thus begun using a registration card or key to sign it. This provides them with an opportunity to protect their copyright in a court of law. The end user license agreement ( EULA ) contained within the shrink wrap may be located on a CD-ROM sleeve, or described within the user’s manual .

Thuật ngữ liên quan

  • End-User License Agreement (EULA)
  • Architecture Neutral Distribution Format (ANDF)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder
  • Countermeasure
  • Level Design

Source: Shrink Wrap là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments