slap tiếng Anh là gì?

slap tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng slap trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ slap tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm slap tiếng Anh
slap
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ slap

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: slap tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

slap tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ slap trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ slap tiếng Anh nghĩa là gì.

Advertisement

slap /slæp/

* danh từ
– cái vỗ, cái đập (bằng bàn tay)
=a slap on the shoulder+ cái vỗ vai
=a slap in the face+ cái vả vào mặt, (bóng) các đập vào mặt; sự lăng mạ; điều sỉ nhục

* ngoại động từ
– vỗ, phát, vả
!to slap down
– phê bình, quở trách

* phó từ
– bất thình lình; trúng
=to hit someone slap in the eyes+ đánh trúng vào mắt ai
=to run slap into someone+ đâm sầm vào ai

Thuật ngữ liên quan tới slap

Tóm lại nội dung ý nghĩa của slap trong tiếng Anh

slap có nghĩa là: slap /slæp/* danh từ- cái vỗ, cái đập (bằng bàn tay)=a slap on the shoulder+ cái vỗ vai=a slap in the face+ cái vả vào mặt, (bóng) các đập vào mặt; sự lăng mạ; điều sỉ nhục* ngoại động từ- vỗ, phát, vả!to slap down- phê bình, quở trách* phó từ- bất thình lình; trúng=to hit someone slap in the eyes+ đánh trúng vào mắt ai=to run slap into someone+ đâm sầm vào ai

Đây là cách dùng slap tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Advertisement

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ slap tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

slap /slæp/* danh từ- cái vỗ tiếng Anh là gì?
cái đập (bằng bàn tay)=a slap on the shoulder+ cái vỗ vai=a slap in the face+ cái vả vào mặt tiếng Anh là gì?
(bóng) các đập vào mặt tiếng Anh là gì?
sự lăng mạ tiếng Anh là gì?
điều sỉ nhục* ngoại động từ- vỗ tiếng Anh là gì?
phát tiếng Anh là gì?
vả!to slap down- phê bình tiếng Anh là gì?
quở trách* phó từ- bất thình lình tiếng Anh là gì?
trúng=to hit someone slap in the eyes+ đánh trúng vào mắt ai=to run slap into someone+ đâm sầm vào ai

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments