Nghiên cứu hàn lâm và hướng ứng dụng ở bậc học thạc sĩ ngành Kế toán

TCCTTS. NGUYỄN PHONG NGUYÊN (Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) và TS. ĐOÀN NGỌC QUẾ (Khoa Kế toán – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

TÓM TẮT :

Đổi mới hoạt động nghiên cứu đối với
bậc học thạc sĩ theo 2 hướng: nghiên cứu hàn lâm và ứng dụng, là vấn đề rất cần
thiết trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu hàn lâm có vai trò tạo ra tri thức
mới, trong khi nghiên cứu ứng dụng lại có vai trò quan trọng trong việc kết nối
giữa lý luận và thực tiễn. Hiện nay, các trường đại học kinh doanh trên thế
giới có xu thế đẩy mạnh công tác đào tạo thạc sĩ theo hướng ứng dụng để đáp ứng
nhu cầu của thị trường, gia tăng tính kết nối giữa nội dung đào tạo mang tính
lý luận với thực tiễn và nâng cao sự tương tác giữa trường đại học và cộng đồng
doanh nghiệp. Không nằm ngoài xu thế đó, bên cạnh chương trình đào tạo thạc sĩ
theo hướng nghiên cứu, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là một trong
những trường đại học công lập đi tiên phong trong việc triển khai các chương
trình đào tạo thạc sĩ theo hướng ứng dụng, trong đó có chương trình thạc sĩ
ngành Kế toán theo hướng ứng dụng. Bài viết này chia sẻ quan điểm của nhóm tác
giả về nghiên cứu hàn lâm và nghiên cứu ứng dụng ở bậc học thạc sĩ ngành Kế
toán, nhằm mục đích phân biệt giữa nghiên cứu hàn lâm và nghiên cứu ứng dụng,
để từ đó góp phần định hướng trong việc giảng dạy các môn học về phương pháp
nghiên cứu và hướng dẫn luận văn thạc sĩ.

Từ khóa : Nghiên cứu hàn lâm, nghiên cứu ứng dụng, chương trình thạc sĩ, ngành Kế toán .
1. Đặt yếu tố
Quyết định “ Phê duyệt Khung cơ cấu tổ chức mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân ” của Thủ tướng nhà nước số 1981 / QĐ-TTg phát hành ngày 18/10/2016 đã xác lập “ giáo dục trình độ thạc sĩ có 2 xu thế : nghiên cứu và ứng dụng, giáo dục trình độ tiến sỹ theo khuynh hướng nghiên cứu ”. Vì thế, việc thay đổi hoạt động giải trí nghiên cứu khoa học so với học viên cao học theo 2 hướng : nghiên cứu hàn lâm và nghiên cứu ứng dụng, là yếu tố rất thiết yếu trong quy trình tiến độ lúc bấy giờ .
Nghiên cứu khoa học được định nghĩa là một việc làm phát minh sáng tạo được thực thi một cách có mạng lưới hệ thống nhằm mục đích ( 1 ) bổ trợ vào kho tàng tri thức, gồm có tri thức về con người, văn hóa truyền thống, xã hội và ( 2 ) sử dụng kho tàng tri thức này để đưa ra những ứng dụng mới ( OECD, 2002, p. 30 ). Từ định nghĩa này, hoàn toàn có thể phân loại nghiên cứu khoa học thành hai hướng : hướng hàn lâm và hướng ứng dụng. Bài viết này san sẻ quan điểm của nhóm tác giả về nghiên cứu hàn lâm và nghiên cứu ứng dụng ở bậc học thạc sĩ ngành Kế toán, để từ đó có những khuynh hướng đúng trong yếu tố giảng dạy, nghiên cứu và hướng dẫn luận văn thạc sĩ theo hai hướng hàn lâm và ứng dụng .
Thực tế lúc bấy giờ cho thấy, việc hướng dẫn triển khai luận văn thạc sĩ cho học viên chưa có sự phân định một cách rõ ràng giữa hai hướng nghiên cứu hàn lâm và nghiên cứu ứng dụng và khi học viên triển khai những luận văn cũng chưa theo đúng một trong hai hướng trên. Một số luận văn thực thi yếu tố nghiên cứu quá rộng, nhưng ở đầu cuối đã không xử lý được yếu tố nghiên cứu một cách triệt để. Cách thức giải quyết và xử lý yếu tố, giải pháp giải quyết và xử lý yếu tố, cách đưa ra giải pháp ở những luận văn vẫn còn thiếu cơ sở khoa học. Một số luận văn thạc sĩ mặc dầu thực chất là theo hướng ứng dụng nhưng lại không đưa ra được những giải pháp mang tính chi tiết cụ thể, không có kế hoạch và phương pháp triển khai đơn cử, những giải pháp được đưa ra còn theo kiểu tự biên tự diễn. Bên cạnh đó, 1 số ít luận văn về thực chất là theo hướng nghiên cứu hàn lâm lại quá đi sâu vào những giải pháp, nhưng những giải pháp này lại không có cơ sở khoa học và không gắn liền với những hiệu quả nghiên cứu trước đó. Qua đó, hoàn toàn có thể thấy nhu yếu thiết yếu phải phân biệt và làm rõ nội dung giữa nghiên cứu hàn lâm và nghiên cứu ứng dụng cho hai hướng giảng dạy ở bậc học thạc sĩ. Bài viết trình diễn sự độc lạ giữa nghiên cứu hàn lâm và nghiên cứu ứng dụng ở bậc học thạc sĩ ngành Kế toán với mục tiêu khuynh hướng trong việc giảng dạy những môn học về giải pháp nghiên cứu và hướng dẫn triển khai luận văn thạc sĩ theo hai hướng nghiên cứu hàn lâm và ứng dụng .
2. Nghiên cứu hàn lâm ở bậc học thạc sĩ
Nghiên cứu hàn lâm là nghiên cứu để hình thành tri thức mới. Kết quả của nghiên cứu hàn lâm hầu hết nhằm mục đích vào mục tiêu vấn đáp cho những câu hỏi về thực chất triết lý của khoa học ( Nguyễn Đình Thọ, năm nay ). Hay nói cách khác, nghiên cứu hàn lâm có mục tiêu kiến thiết xây dựng và kiểm định những kim chỉ nan khoa học sử dụng để lý giải và dự báo những hiện tượng kỳ lạ khoa học ( Kerlinger, 1986 ). Sự góp phần của nghiên cứu hàn lâm vào kho tàng tri thức hoàn toàn có thể gồm có việc đưa ra những khái niệm mới, đề xuất kiến nghị giải pháp nghiên cứu ( phương pháp giám sát, giải quyết và xử lý, nghiên cứu và phân tích ) mới, thiết kế xây dựng một triết lý mới, kiểm định quy mô mới …
Ở bậc học tiến sỹ, nghiên cứu sinh bắt buộc phải thực thi nghiên cứu hàn lâm. Nội dung luận án phải biểu lộ những điểm mới đã nêu trên để có những góp phần về mặt lý luận. Yêu cầu về tính thực tiễn ở luận án tiến sỹ sẽ không được cao như nhu yếu về tính hàn lâm, do đó, luận án tiến sỹ chỉ cần đưa ra được hàm ý thực tiễn mang tính xu thế, chứ không cần phải đưa ra những giải pháp đơn cử. Ở bậc học thạc sĩ, học viên cũng hoàn toàn có thể chọn hướng nghiên cứu hàn lâm và nhu yếu của những luận văn thạc sĩ theo hướng hàn lâm cũng gồm có tính mới như nhu yếu của luận án tiến sỹ, tuy nhiên những luận văn thạc sĩ theo hướng nghiên cứu hàn lâm hoàn toàn có thể lặp lại những nghiên cứu hàn lâm khác trên quốc tế, nhưng cần phải có sự kiểm soát và điều chỉnh cho tương thích với điều kiện kèm theo Nước Ta .
Nghiên cứu hàn lâm ở bậc học thạc sĩ đóng vai trò rất quan trọng. Thứ nhất, học viên theo học chương trình thạc sĩ hướng nghiên cứu hàn lâm sẽ có bước sẵn sàng chuẩn bị cho bậc học tiến sỹ sau này. Thứ hai, học viên tốt nghiệp thạc sĩ hướng nghiên cứu mặc dầu không liên tục học lên bậc tiến sỹ, nhưng với những kiến thức và kỹ năng mà họ có được vẫn hoàn toàn có thể vận dụng được trong thực tiễn. Cần phải khẳng định chắc chắn rằng, nghiên cứu hàn lâm ở bậc học thạc sĩ cũng hoàn toàn có thể giúp học viên tăng trưởng tư duy, nhằm mục đích xử lý những yếu tố kinh doanh thương mại tại những doanh nghiệp. Học viên theo học chương trình thạc sĩ theo hướng hàn lâm hoàn toàn có thể biết cách đọc những bài báo khoa học để lấy sáng tạo độc đáo Giao hàng cho những quyết định hành động kinh doanh thương mại của mình .
Đối với những học viên cao học ngành Kế toán theo hướng nghiên cứu hàn lâm, sau khi học xong bậc học này, học viên hoàn toàn có thể đọc được những bài nghiên cứu để lấy ý tưởng sáng tạo xử lý những yếu tố tương quan đến mảng kế toán trong thực tiễn. Ví dụ, những học viên cao học hoàn toàn có thể tìm đọc những bài báo trên những tạp chí học thuật, nhằm mục đích tìm ra những tác nhân thôi thúc sự hài lòng của nhân viên cấp dưới công ty XYZ trong quy trình tăng trưởng mạng lưới hệ thống ngân sách dựa trên mức độ hoạt động giải trí ( ABC ), những tác nhân nào ảnh hưởng tác động đến mức độ tham gia của nhân viên cấp dưới công ty B vào trong quy trình lập dự trù ngân sách ( budget participation ), những tác nhân nào giúp làm giảm xung đột ở công ty M khi kiểm soát và điều chỉnh hoặc tiến hành một mạng lưới hệ thống trấn áp quản trị ( management control systems ), bằng cách nào để phát huy hơn nữa sự thiếu tín nhiệm nghề nghiệp ( professional skepticism ) và với sự xúc tác nào thì sự không tin nghề nghiệp hoàn toàn có thể giúp công ty truy thuế kiểm toán X tăng năng lực tìm ra sai phạm nhằm mục đích giảm rủi ro đáng tiếc truy thuế kiểm toán …Tuy nhiên, học viên thạc sĩ ngành Kế toán theo hướng hàn lâm vẫn hoàn toàn có thể gặp khó khăn vất vả, chính bới trong quy trình thực thi luận văn thạc sĩ họ tập trung chuyên sâu nhiều vào tăng trưởng những điểm mới về mặt lý luận, ưu tiên tính hàn lâm trong luận văn và luận văn chỉ cần đưa ra những hàm ý về mặt quản trị, không cần phải đưa ra những giải pháp đơn cử. Do đó, khi tiến hành những sáng tạo độc đáo khi đọc những bài báo nghiên cứu hàn lâm vào thực tiễn doanh nghiệp, họ hoàn toàn có thể gặp nhiều khó khăn vất vả. Mặc dù những doanh nghiệp hoàn toàn có thể có những yếu tố kinh doanh thương mại giống nhau, nhưng giải pháp ở từng doanh nghiệp đơn cử thì không hề giống nhau trọn vẹn, do đó không hề tiến hành hàng loạt những sáng tạo độc đáo từ những nghiên cứu hàn lâm vào trong thực tiễn trong những điều kiện kèm theo số lượng giới hạn khác nhau giữa những doanh nghiệp về ngân sách, quy mô, thời hạn, … Do đó, giải pháp nghiên cứu ứng dụng để xử lý những yếu tố kinh doanh thương mại trong thực tiễn hoạt động giải trí ở những doanh nghiệp là rất thiết yếu .
3. Nghiên cứu ứng dụng ở bậc học thạc sĩ
Nghiên cứu ứng dụng là nghiên cứu để xử lý một yếu tố đơn cử trong thực tiễn. Nghiên cứu theo xu thế ứng dụng mang tính thị trường hơn nghiên cứu theo khuynh hướng hàn lâm. Nghiên cứu ứng dụng trong kinh doanh thương mại là nghiên cứu tập trung chuyên sâu đơn cử vào việc phong cách thiết kế những giải pháp, chủ trương của doanh nghiệp và những chủ trương giải pháp này đã được kiểm chứng và được dẫn dắt bởi kim chỉ nan ( van Aken và tập sự, 2012 ) .
Có thể thấy có quan điểm của một bộ phận hội đồng doanh nghiệp về vai trò của triết lý trong xử lý những yếu tố kinh doanh thương mại. Họ hoàn toàn có thể nhìn nhận cao vai trò của kinh nghiệm tay nghề mà xem nhẹ vai trò của kim chỉ nan. Khá nhiều người kinh doanh khi đưa ra quyết định hành động kinh doanh thương mại hầu hết vẫn dựa vào kinh nghiệm tay nghề. Các quyết định hành động của họ hoàn toàn có thể mang tính cảm tính và thiếu sự ủng hộ của mạng lưới hệ thống lý luận. Học viên, nghiên cứu sinh đôi khi cũng nhầm lẫn khi cho rằng triết lý và thực tiễn là khác nhau một trời một vực. Tuy nhiên, sau khi đã thực thi việc nghiên cứu ứng dụng một cách đúng đắn, học viên sẽ nhận thấy giữa kim chỉ nan và thực tiễn phải đi song song với nhau và phải có mối quan hệ rất ngặt nghèo với nhau. Một điểm cần phải nhấn mạnh vấn đề là sự thành công xuất sắc trong thực tiễn phải được dẫn dắt và ủng hộ bởi một kim chỉ nan tốt. Bác Hồ đã nói : “ Thực tiễn mà không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng ”, bởi lẽ thực tiễn nếu thiếu sự lý giải bởi triết lý thì thực tiễn sẽ không có sự thuyết phục và không đạt hiệu suất cao .
Do đó, nghiên cứu ứng dụng cần phải có quan hệ ngặt nghèo với mạng lưới hệ thống cơ sở lý luận. Có thể minh họa qua ví dụ sau. Giả sử ở một tập đoàn lớn X trong ngành hàng tiêu dùng nhanh có một yếu tố về kế toán đó là nhân viên cấp dưới không hài lòng trong những hoạt động giải trí về dự trù ngân sách của tập đoàn lớn, biểu lộ qua những triệu chứng như chống đối, stress quá mức trong tổ chức triển khai … Nhà quản trị sẽ phải tìm hiểu và khám phá những yếu tố nào đã ảnh hưởng tác động đến yếu tố này. Trước tiên họ sẽ kiểm tra mạng lưới hệ thống cơ sở lý luận ở những tạp chí kế toán trên quốc tế và sau đó nhận thấy có n yếu tố ảnh hưởng tác động đến mức độ hài lòng của nhân viên cấp dưới về những hoạt động giải trí dự trù ngân sách ( biến y ), ví dụ như sự khó khăn vất vả quá mức về những tiềm năng của dự trù ngân sách ( budget difficulty ), sự không rõ ràng trong việc phân loại nghĩa vụ và trách nhiệm ( role ambiguity ), tiềm năng của dự trù ngân sách thiếu sự lý giải rõ ràng ( budget goal clarity ), cảm nhận áp lực đè nén từ cấp trên ( budget pressure by superior ), … Tiếp theo đó, nhà quản trị sẽ thanh tra rà soát lại một lần nữa xem ở trong ngành hàng tiêu dùng nhanh thì yếu tố nào là quan trọng nhất tác động ảnh hưởng đến việc dự trù ngân sách x1 – xk, sau đó thanh tra rà soát lại ở Nước Ta thì sẽ thu hẹp những yếu tố từ x1-xk, sau đó nghiên cứu và phân tích đơn cử vào trong tập đoàn lớn X để xác lập biến nào là quan trọng nhất. Điều này hoàn toàn có thể triển khai qua nghiên cứu đề xuất kiến nghị những giải pháp chủ trương cho tập đoàn lớn với phong cách thiết kế nghiên cứu có sự ủng hộ bởi kim chỉ nan ( theory informed ). Học viên còn hoàn toàn có thể phương pháp định tính để tò mò xem có còn yếu tố nào khác tác động ảnh hưởng đến biến y hay không, học viên hoàn toàn có thể đưa thêm biến xk, xk, … sau đó sẽ thực thi nghiên cứu định lượng để kiểm định mức độ ảnh hưởng tác động của những biến ở trên cùng với biến xk và xk với biến y. Như vậy, nghiên cứu này không hề vận dụng cho hàng loạt thị trường Nước Ta nhưng lại hoàn toàn có thể vận dụng cho tập đoàn lớn X.
4. Quy trình nghiên cứu theo hướng hàn lâm và hướng ứng dụng
Theo van Aken và tập sự ( 2012 ), quá trình nghiên cứu theo hướng hàn lâm là quy trình tiến độ thực nghiệm ( empirical cycle ) và quá trình nghiên cứu theo hướng ứng dụng là quy trình tiến độ xử lý yếu tố ( problem solving cycle ). Quy trình thực nghiệm khởi đầu bằng việc quan sát ( observation ), thiết kế xây dựng kim chỉ nan dựa trên quy luật có được từ quan sát theo phương pháp quy nạp ( induction ), kiến thiết xây dựng những giả thuyết bằng chiêu thức suy diễn ( induction ) để kiểm định lý thuyết, thực thi việc kiểm định những giả thuyết ( testing of hypotheses ) và sau cuối là nhìn nhận tác dụng thu được ( evaluation ). Quy trình xử lý yếu tố là một chuỗi những hoạt động giải trí xoay xung quanh yếu tố nghiên cứu, gồm có xác lập yếu tố ( problem definition ), nghiên cứu và phân tích và chẩn đoán ( analysis and diagnosis ), phong cách thiết kế giải pháp ( soluton design ), thực thi giải pháp ( intervention ) và học hỏi và nhìn nhận ( learning and evaluation ) .

Nhóm tác giả qua đó đề xuất quy trình
nghiên cứu hàn lâm và ứng dụng điển hình ở bậc học thạc sĩ như sau:

Đối với nghiên cứu hàn lâm, học viên phải :
( 1 ) Khảo sát triết lý để xác lập khe hổng nghiên cứu, gồm có thanh tra rà soát những nghiên cứu trước, nhìn nhận những gì mà những nghiên cứu trước đã làm được và chưa làm được, từ đó xác lập khe hổng nghiên cứu. Yêu cầu so với khe hổng nghiên cứu là phải sống sót và quan trọng .
( 2 ) Trình bày kim chỉ nan nền tảng, quy mô nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu. Các giả thuyết nghiên cứu cần phải được biện luận với sự ủng hộ của triết lý nền tảng .
( 3 ) Trình bày giải pháp tích lũy và nghiên cứu và phân tích tài liệu cũng như hiệu quả nghiên cứu và phân tích tài liệu .
( 4 ) Đưa ra hàm ý triết lý và hàm ý quản trị mang tính khuynh hướng từ tác dụng nghiên cứu của đề tài. Học viên không cần phải đưa ra giải pháp đơn cử so với đề tài theo hướng hàn lâm .Hình 1: Quy trình thực nghiệm và quy trình giải quyết vấn đề
Nguồn: Van Aken và cộng sự, 2012, trg. 11 – 12Hình 1 : Quy trình thực nghiệm và tiến trình xử lý vấn đềNguồn : Van Aken và tập sự, 2012, trg. 11 – 12
Đối với nghiên cứu ứng dụng, theo WSU ( năm nay ), học viên cần phải :

(1) Nhận
ra vấn đề trung tâm (central problem) từ các triệu chứng (symptoms) mà học viên
có thể quan sát được. Yêu cầu được đặt ra là vấn đề kinh doanh phải có thực,
không phải là vấn đề cảm tính (perception problem), vấn đề mặc định từ trước
(predetermined problem) hay là vấn đề liên quan đến mục tiêu bất khả thi
(target problem). Học viên phải thu thập và phân tích dữ liệu thứ cấp và sơ cấp
để chứng minh vấn đề trung tâm là tồn tại và quan trọng.

( 2 ) Khảo sát triết lý để liệt kê những nguyên do hoàn toàn có thể có dẫn đến yếu tố TT ( possible causes of the central problem ). Học viên không cần biện luận cho những giả thuyết về mối quan hệ giữa nguyên do của yếu tố nghiên cứu với yếu tố nghiên cứu như trong những đề tài theo hướng hàn lâm .( 3 ) Kiểm định nguyên do thực sự của yếu tố trong toàn cảnh của doanh nghiệp dựa trên việc tích lũy và nghiên cứu và phân tích tài liệu của doanh nghiệp .
( 4 ) Xây dựng, phong cách thiết kế giải pháp đơn cử cho doanh nghiệp để xử lý yếu tố dựa trên nghiên cứu và phân tích những điều kiện kèm theo thực tiễn của doanh nghiệp. Tất cả những giải pháp phải được sự ủng hộ và dẫn dắt bởi kim chỉ nan. Bước thực thi giải pháp, học hỏi và nhìn nhận sau khi thực thi là bước tiếp sau không cần phải trình diễn trong luận văn thạc sĩ ứng dụng .
4. Bàn luận và Kết luận
Tác giả cho rằng những đề tài theo hướng hàn lâm cần phải tập trung chuyên sâu vào tính mới nhằm mục đích tạo ra tri thức, tập trung chuyên sâu góp phần cho mạng lưới hệ thống cơ sở lý luận, không cần tập trung chuyên sâu vào việc đưa ra giải pháp đơn cử. Đề tài phải có tính mới trên tối thiểu những góc nhìn sau : khái niệm, thang đo, chiêu thức, quy mô. trái lại, những đề tài theo hướng ứng dụng cần đi sâu vào nhận diện yếu tố về kế toán ở một doanh nghiệp đơn cử, sử dụng mạng lưới hệ thống cơ sở lý luận và chiêu thức nghiên cứu tương thích để thu thập dữ liệu nhằm mục đích xác lập yếu tố, tìm ra nguyên do và đưa ra giải pháp đơn cử so với doanh nghiệp. Luận văn thạc sĩ theo hướng ứng dụng sẽ giúp doanh nghiệp xử lý một yếu tố kinh doanh thương mại nhỏ nhưng mang đặc thù sâu xa. Tuy nhiên, cần quan tâm rằng, đề tài thạc sĩ theo hướng ứng dụng ở bậc học thạc sĩ ngành Kế toán không phải là lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính hợp nhất cho tập đoàn lớn X, tổ chức triển khai hạch toán kế toán ở công ty Y, cách lập báo cáo giải trình thuế cho công ty Z, cách lập dự trù ngân sách cho công ty T … Những yếu tố này chỉ dừng lại ở Lever bài tập thực hành thực tế mang tính tác nghiệp ở trong những môn học có tương quan của bậc học ĐH hoặc bậc học thạc sĩ mà thôi .
Ngoài ra, học viên chọn đề tài theo hướng ứng dụng cần được nhu yếu phải thao tác trong một doanh nghiệp hoặc tiếp cận được với một doanh nghiệp trong thực tiễn. Một số học viên hoàn toàn có thể thực thi cùng một đề tài để xử lý cùng một yếu tố về kế toán, nhưng những học viên này phải làm đề tài ở những công ty khác nhau. Theo van Aken và tập sự ( 2012 ), việc chọn đề tài tương thích khi triển khai luận văn thạc sĩ theo hướng ứng dụng phải dựa vào ( 1 ) yếu tố kinh doanh thương mại đơn cử có thực ở doanh nghiệp mà học viên tự nhận diện ra chứ không phải là một trách nhiệm phải đưa ra giải pháp cho một yếu tố của ai đó, ( 2 ) phải có được sự ủng hộ của doanh nghiệp với người đảm nhiệm chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về yếu tố mà học viên đang nghiên cứu, ( 3 ) phải tiếp cận được với tài liệu Giao hàng nghiên cứu, ( 4 ) việc xử lý yếu tố mang tính khả thi trong thời hạn thực thi luận văn, ( 4 ) yếu tố phải tương thích với doanh nghiệp .
Việc trang bị chiêu thức nghiên cứu cho học viên trước khi viết luận văn thạc sĩ theo hướng ứng dụng rất quan trọng. Học viên cần phải cần phải nắm vững những mảng kỹ năng và kiến thức công dụng gắn liền với mảng nghiên cứu, cũng như chiêu thức nghiên cứu về định tính, định lượng và 1 số ít kỹ thuật tích lũy và nghiên cứu và phân tích tài liệu. Về mặt kỹ thuật, học viên phải nắm những kỹ thuật cơ bản về định tính, ví dụ như : phỏng vấn sâu, bàn luận nhóm, … Về định lượng, phải nắm kỹ thuật tích lũy những phiếu tìm hiểu. Nếu học viên nắm được những kỹ thuật trên thì sau này sẽ có năng lực thực thi tốt nghiên cứu ứng dụng để xử lý những yếu tố kinh doanh thương mại nói chung cũng như kế toán nói riêng một cách có hiệu suất cao. Họ hoàn toàn có thể tư vấn cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, khoa học, đưa ra giải pháp đơn cử từ đó có góp phần cho doanh nghiệp ■
TÀI LIỆU TRÍCH DẪN :
1N guyên gốc văn bản tiếng Anh như sau : Researchcomprises ” Creative work undertaken on a systematic basis in order to increase the stock ofknowledge, including knowledge of humans, culture and society, and the use of this stock of knowledge to devise new applications ” ( OECD, 2002, p. 30 ) .
2T rong bài tham luận này nhóm tác giả chỉ đưa ví dụ về nghiên cứu hàn lâm mang tính thực nghiệm và theo phe phái thực chứng ( empirical positivistic research ) .

TÀI LIỆU THAM KHẢO :
1. Kerlinger, F. N. ( 1986 ). Foundations of Behavioral Research. 3 rd edition. Orlando : Holt, Rinehart and Winston .
2. Nguyễn Đình Thọ ( năm nay ), Phương pháp tập mờ fsQCA và nghiên cứu khoa học kinh doanh thương mại tại Nước Ta, NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh .
3. OECD ( 2002 ). Frascati Manual : Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, 6 th edition. Retrieved 13 September năm nay from www.oecd.org/sti/frascatimanual
4. Quyết định số1981 / QĐ-TTg – Phê duyệt Khung cơ cấu tổ chức mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân, TP. Hà Nội, ngày 18/10/2016 .
5. van Aken, J., Berends, H., và Van der Bij, H. ( 2012 ). Problem Solving in Organizations : A Methodological Handbook for Business and Management Students. 2 nd edition. Cambridge University Press .
6. WSU ( năm nay ), Learning Guide – Business Project – Unit Code : 200289 ( Q4 năm nay ) – Master of Business Administration Program, Western Sydney University, [ Giảng viên : Nguyễn Phong Nguyên và Cindy Nguyễn ] .
ACADEMIC RESEARCH AND APPLIED RESEARCH
IN POSTGRADUATE ACCOUNTING STUDY
● PhD. NGUYEN PHONG NGUYEN
Department of Research Administration – International Relations ,
University of Economics Ho Chi Minh City
● PhD. DOAN NGOC QUE
School of Accounting, University of Economics Ho Chi Minh City

ABSTRACT:

Enhancing research activities in the masters study, following both academic and applied streams, is an existing and critical issue of higher education institutions. Academic research has an important role in generating new knowledge while applied research acts as a connection between theory and practice. Todays business schools tend to promote more professional / applied master programs with more industry orientation, following increasing labor market demands, strengthening the link between their study programs and real practice as well as enhancing the university-industry interactions. Apart from that trend, besides its academic research-oriented stream in the master’s program, the University of Economics of Ho Chi Minh City is among few public universities pioneering the applied research stream in the masters program, including the applied research stream in the masters program in accounting. This paper shares our perspectives on academic research and applied research in the masters study within the accounting discipline. The purpose is to distinguish academic research and applied research in order to develop research method units in the curriculum and enhance the quality of master the sis supervision .
Keywords : Academic research, applied research, masters program, accounting major .

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments