Spin-off là gì? Cách thức và quá trình hình thành doanh nghiệp Spin-off

Spin-off là gì? Cách thức và quá trình hình thành doanh nghiệp Spin-off

Spin-off được coi là một hình thức thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ phổ biến trong các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu nhằm mục đích khai thác, tối đa hóa lợi ích kinh tế của những tri thức tạo ra.

Spin-off là gì? Cách thức và quá trình hình thành doanh nghiệp Spin-off
Spin off

Spin-off là gì? Cách thức và quá trình hình thành doanh nghiệp Spin-off
Hình minh họa (Nguồn: canadiangameshows.fandom.com)

Spin-off

Spin-off

hay còn được gọi là “spin-out”, là một pháp nhân độc lập được thành lập bởi một tổ chức mẹ (Parent Organization – PO) để khai thác tài sản trí tuệ.

Sau khi những công ty được xây dựng, những PO sẽ chuyển nhượng ủy quyền hoặc chuyển giao quyền sử dụng những quyền sở hữu trí tuệ có tương quan, để cho spin-off khai thác thương mại .

Cách thức tạo ra công ty Spin-off

Một công ty spin-off thường thì sẽ được tạo ra theo hai cách :
• Một công ty mới được xây dựng, tách ra từ một tổ chức triển khai mẹ và được tổ chức triển khai mẹ góp vốn góp vốn đầu tư, nhân lực và vốn trí tuệ. Công ty spin-off này có tiềm năng là liên tục tăng trưởng và kinh doanh thương mại hóa những quyền sở hữu trí tuệ được tạo ra và chuyển giao bởi tổ chức triển khai mẹ .
Cùng với việc chuyển giao những gia tài vô hình dung có tương quan, tổ chức triển khai mẹ cũng chuyển giao cho những pháp nhân mới những nghĩa vụ và trách nhiệm và rủi ro đáng tiếc tương quan đến việc kinh doanh thương mại hóa những gia tài trí tuệ .
• Một spin-off cũng hoàn toàn có thể được xây dựng một công ty, thường là do một người bên ngoài độc lập với công ty mẹ, nhằm mục đích khai thác quyền sở hữu trí tuệ được cấp phép bởi chủ sở hữu quyền .

Thông thường, trên thực tế, các tổ chức nghiên cứu thu hút các quĩ đầu tư mạo hiểm quan tâm đến đầu tư phát triển tài sản trí tuệ được tạo ra bởi tổ chức nghiên cứu. Đây là loại công ty đa dạng “khởi nghiệp”, thường để thương mại hóa, đưa các sản phẩm ra thị trường.

Xem thêm: Thùy châu là gì

Quá trình hình thành doanh nghiệp spin-off

Quá trình hình thành doanh nghiệp spin-off gồm có bốn quá trình :
+ Giai đoạn 1 : Tạo nên ý tưởng sáng tạo kinh doanh thương mại hiệu quả nghiên cứu và điều tra hình thành và nhìn nhận những ý tưởng sáng tạo kinh doanh thương mại của hiệu quả nghiên cứu và điều tra khoa hoc từ góc nhìn năng lực kinh doanh thương mại hóa tác dụng điều tra và nghiên cứu .
+ Giai đoạn 2 : Hình thành những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư dựa trên những sáng tạo độc đáo kinh doanh thương mại : Xem xét những ý tưởng sáng tạo đó và chuyển ý tưởng sáng tạo có năng lực nhất thành những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư .
+ Giai đoạn 3 : Thành lập doanh nghiệp khoa học từ những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư trên .
+ Giai đoạn 4 : Tiếp tục hoàn thành xong và khẳng đinh sự tăng trưởng của doanh nghiệp bằng cách chứng tỏ được giá trị kinh tế tài chính do những doanh nghiệp thừa kế khoa học đó tạo ra .

Việc tạo ra một spin-off là một quá trình phức tạp dẫn đến sự phát triển của một hoạt động kinh doanh riêng biệt với việc phân bổ tiếp theo của quyền sở hữu trí tuệ và trách nhiệm, dự án và quản lí rủi ro, và trong một số trường hợp, huy động vốn nhằm thu hút các nhà đầu tư đóng góp tài chính.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Sở hữu trí tuệ, NXB Lao động)

Đức Nhượng

like
share
comment

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments