Split columns into rows by delimiter in Power QuerySplit columns into rows by delimiter in Power Query
Khoá học Excel:
Khoá học VBA:

XEM THÊM
Tự học lập trình Python cơ bản:

Tự học Google Sheet / Google Trang tính

Tự học JavaScript cơ bản:

Tự học Excel Online cơ bản đến nâng cao:

Tự học lập trình VBA cơ bản đến nâng cao:

Tự học lập trình Google Apps Script:

▷ Theo dõi Facebook cá nhân:
▷ LinkedIn:
▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Blog cá nhân:
▷ Facebook Group:

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

One Comement “Split columns into rows by delimiter in Power Query”

  1. Hi bạn. Bạn có thể hướng dẫn cách trích dữ liệu từ file này sang file khác mà mình cần được không. Ví dụ: trich những data file riêng lẻ vào file tổng hợp

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *