stationary tiếng Anh là gì?

stationary tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng stationary trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ stationary tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm stationary tiếng Anh
stationary
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ stationary

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: stationary tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

stationary tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ stationary trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ stationary tiếng Anh nghĩa là gì.

stationary /’steiʃnəri/

* tính từ
– đứng ở một chỗ, không di chuyển, tĩnh lại, dừng
=stationary troops+ quân đội đóng ở một chỗ
– không mang đi được, để một chỗ
=stationary engine+ máy để một chỗ
– đứng, không thay đổi
=stationary population+ số dân không thay đổi
– (y học) không lan ra các nơi khác (bệnh)

* danh từ
– người ở một chỗ; vật để ở một chỗ
– (số nhiều) bộ đội đóng ở một chỗ

stationary
– dừng

Xem thêm: favorable là gì ? nghĩa của từ favorable trong tiếng việt

Thuật ngữ liên quan tới stationary

Tóm lại nội dung ý nghĩa của stationary trong tiếng Anh

stationary có nghĩa là: stationary /’steiʃnəri/* tính từ- đứng ở một chỗ, không di chuyển, tĩnh lại, dừng=stationary troops+ quân đội đóng ở một chỗ- không mang đi được, để một chỗ=stationary engine+ máy để một chỗ- đứng, không thay đổi=stationary population+ số dân không thay đổi- (y học) không lan ra các nơi khác (bệnh)* danh từ- người ở một chỗ; vật để ở một chỗ- (số nhiều) bộ đội đóng ở một chỗstationary- dừng

Đây là cách dùng stationary tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ stationary tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

stationary /’steiʃnəri/* tính từ- đứng ở một chỗ tiếng Anh là gì?
không di chuyển tiếng Anh là gì?
tĩnh lại tiếng Anh là gì?
dừng=stationary troops+ quân đội đóng ở một chỗ- không mang đi được tiếng Anh là gì?
để một chỗ=stationary engine+ máy để một chỗ- đứng tiếng Anh là gì?
không thay đổi=stationary population+ số dân không thay đổi- (y học) không lan ra các nơi khác (bệnh)* danh từ- người ở một chỗ tiếng Anh là gì?
vật để ở một chỗ- (số nhiều) bộ đội đóng ở một chỗstationary- dừng

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments