Tạo multiple choice quiz trong powerpoint với office mix▷ Khoá học “Học Excel, Có Việc Ngay”:
▷ Khoá học “Hãy để VBA giúp bạn tăng năng suất làm việc”:

▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Facebook Page:
Tạo câu hỏi trắc nghiệm với office mix trong powerpoint với addin office mix
Một series video từ Học Excel Online –

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

One Comement “Tạo multiple choice quiz trong powerpoint với office mix”

  1. Tôi đang dùng Office 2016 nhưng ko cài đặt thành công Office mix.

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *