Tài sản – Wikipedia tiếng Việt

Tài sản là của cải vật chất dùng vào mục đích sản xuất hoặc tiêu dùng. Khi phân loại tài sản theo chu kỳ sản xuất, ta có tài sản cố định và tài sản lưu động. Còn khi phân loại tài sản theo đặc tính cấu tạo của vật chất, ta có tài sản hữu hình và tài sản vô hình.[1][2]

Tài sản cố định và thắt chặt[sửa|sửa mã nguồn]

Tài sản cố định là tư liệu sản xuất chuyên dùng trong sản xuất kinh doanh, có giá trị lớn và dùng được vào nhiều chu kì sản xuất.

Tài sản cố định và thắt chặt được phân thành bất động sản và động sản .

1. Bất động sản là các tài sản bao gồm:

a ) Đất đai .b ) Nhà, khu công trình thiết kế xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả những gia tài gắn liền với nhà, khu công trình thiết kế xây dựng đó .

Advertisement

c) Các tài sản khác gắn liền với đất đai.

d ) Các gia tài khác do pháp lý pháp luật .2. Động sản là những gia tài cố định và thắt chặt không phải là bất động sản .

Tài sản lưu động[sửa|sửa mã nguồn]

Trong kế toán, một tài sản lưu động là một tài sản trong bảng cân đối trong đó dự kiến sẽ được bán hoặc sử dụng hết trong tương lai gần, thường là trong vòng một năm, hoặc một chu kỳ kinh doanh – tùy cái nào dài hơn. Tài sản điển hình hiện nay bao gồm tiền, tương đương tiền, tài khoản phải thu, kho, phần của các tài khoản trả trước đó sẽ được sử dụng trong vòng một năm, và đầu tư ngắn hạn.

Advertisement

Tài sản hữu hình[sửa|sửa mã nguồn]

Bao gồm những vật ( có những điều kiện kèm theo nhất định ) tiền và sách vở có giá ( ngôn từ luật học ). Tài sản hữu hình là những thứ hoàn toàn có thể dùng giác quan phân biệt được hoặc dùng đơn vị chức năng giám sát được. Điều kiện để vật trở thành gia tài là một yếu tố còn tranh cãi rất nhiều, do tại khi vật không thuộc của ai gọi là vật vô chủ, nhưng không ai gọi là gia tài vô chủ cả. Khi nói đến gia tài hữu hình bắt buộc chúng phải có 1 số ít đặc tính riêng như :

  • Thuộc sở hữu của ai đó;
  • Có đặc tính vật lý;
  • Có thể trao đổi được;
  • Có thể mang giá trị tinh thần hoặc vật chất;
  • Là những thứ đã tồn tại(tài sản trước kia) đang tồn tại và có thể có trong tương lai.

Tài sản hữu hình khi có càng nhiều đặc tính nêu trên thì càng chắc như đinh đó là gia tài hữu hình .

Tài sản vô hình dung[sửa|sửa mã nguồn]

Là những quyền gia tài ( nghĩa hẹp ) thuộc chiếm hữu của một chủ thể nhất định và thường chỉ gắn với một chủ thể nhất định và thường không hề chuyển giao. Tuy nhiên một số ít quyền gia tài hoàn toàn có thể chuyển giao như tên thương hiệu, sản phẩm & hàng hóa, tiền mã hóa ( Bitcoin, Ethereum, … ), gia tài trí tuệ hoặc chuyển nhượng ủy quyền cho chủ thể khác. Tài sản vô hình dung là những thứ không hề dùng giác quan để thấy được và thường không hề dùng đại lượng để tính. Nhưng trong quy trình chuyển giao hoàn toàn có thể quy ra tiền ( cái này là quan trọng nhất ). Tùy từng thời gian nhất định mà quyền gia tài có giá như thế nào. Việc gây thiệt hại về gia tài vô hình dung của chủ thể sẽ phải bồi thường nhưng rất khó để xác lập giá trị của nó. Ngoài những pháp luật trong luật còn việc xác lập giá trị của gia tài vô hình dung không hề xác lập được. [ 3 ]

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Bài tương quan[sửa|sửa mã nguồn]

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments