tần số trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Bây giờ, sử dụng tần số đó, và thử tăng nó lên.

Well, now take that frequency and see if you can amplify it.

OpenSubtitles2018. v3

Tần số chỉ giới hạn cho những thành viên của Joe, đúng không?

This channel’s restricted to Joes, isn’t it?

OpenSubtitles2018. v3

Nó điều chỉnh tần số của vật từ nơi này tới nơi khác rồi quay lại.

It modulates the frequency of matter from one location to another and back again.

OpenSubtitles2018. v3

Trong năm 2009, một nhóm các nhà nghiên cứu công bố che đậy ở tần số quang học.

In 2009 a group of researchers announced cloaking at optical frequencies.

WikiMatrix

Một trạm biến đổi tần số khác ở Minami-Fukumitsu.

A converter station also exists at Minami-Fukumitsu.

WikiMatrix

Đổi tần số S.R.T.

Scramble the S.R.T.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi phát sóng trên tất cả các tần số AM.

I am broadcasting on all AM frequencies.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu chúng ta thâm nhập vào tần số của kíp nổ.

But if we key into the detonator frequency

OpenSubtitles2018. v3

AMSAT gọi băng tần này là băng L. Vệ tinh vô tuyến WorldSpace phát ở tần số 1467–1492 MHz.

WorldSpace satellite radio used to broadcast in the 1467–1492 MHz L subband.

WikiMatrix

Cũng không có gì trên tần số của họ.

NOTHING ON THEIR MARS STATION FREQUENCIES EITHER.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi vừa có một bộ đếm tần số ngay đây.

I’ve got a frequency counter right here.

ted2019

Bật hết các tần số radio lên!

Turn off Aegis radar, please.

OpenSubtitles2018. v3

phát trên tần số khẩn cấp

This is Arcadia, broadcasting on the emergency frequency.

OpenSubtitles2018. v3

Tần số ánh sáng thấp nhất ta thấy được là màu đỏ và cao nhất là màu tím.

The lowest frequency light that we can see is red and the highest frequency is purple.

ted2019

Họ đã tạo bằng phương tiện phóng xạ tần số vô tuyến trong hydrogen sulfide.

They generated the radical by means of a radio frequency discharge in hydrogen sulfide.

WikiMatrix

Tôi đã quét được tần số phù hợp với thiết bị gây cháy.

I’ve isolated a frequency spike consistent with an incendiary device.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng có thể chỉ ra tần số của nó dựa vào màu sắc.

But we can tell, by looking at its color, what its frequency is.

QED

Tần số sinh sản được cho là 2-4 năm.

Breeding frequency is thought to be two to four years.

WikiMatrix

Nếu tần số này khác nhau, sự tiến hóa đã xảy ra.

If this frequency ever varies, then evolution has occurred.

QED

Thông điệp hữu nghị phát liên tục trên toàn dải tần số, thưa sếp.

Continuing friendship messages on all frequencies, Sir.

OpenSubtitles2018. v3

Tần số được chuẩn hóa ở 50 Hz, và mang lưới 225kV thay thế mạng lưới 110kV và 120kV.

The frequency was standardised at 50 Hz, and the 225 kV network replaces 110 and 120.

WikiMatrix

Bây giờ hãy tưởng tượng tai bạn chỉ nhạy cảm với một dải tần số rất hạn chế.

Now imagine your ears were only sensitive to a very limited range of frequencies.

OpenSubtitles2018. v3

Trong video tổng hợp, các tín hiệu cùng tồn tại trên các tần số khác nhau.

In composite video, the signals co-exist on different frequencies.

WikiMatrix

Sếp, một mạng lưới như vậy yêu cầu Sóng ở tần số rất cao.

Sir, a closed network like that might be susceptible to very high frequency.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments