tăng cân trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Thật ra, đến cuối tháng đó, tôi đã tăng cân.

In fact, at the end of that month, I weighed more than I had ever weighed in my life.

jw2019

tăng cân nhanh vào một vài tuần cuối trước khi sinh .

Babies gain a good deal of their weight in the final few weeks before birth .

EVBNews

Trang mạng giúp người ăn kiêng không bị tăng cân lại

Website Helps Dieters Keep Kilos Off

EVBNews

• Lo lắng bất thường về việc tăng cân

• Abnormal fear of weight gain

jw2019

Vitamin D và tăng cân

Vitamin D and weight gain

EVBNews

Kháng sinh cho bệnh viêm phổi, truyền dinh dưỡnh để tăng cân.

Antibiotics for the pneumonia, I.V. feeding to get the weight up.

OpenSubtitles2018. v3

Mất ngủ cũng làm bạn tăng cân.

Another connection between loss of sleep is weight gain.

ted2019

” Bạn của bạn tăng cân?

” Are your friends gaining weight ?

QED

Ai lại tăng cân ở cổ chứ hả?

Who gains weight in their neck?

OpenSubtitles2018. v3

Liệu tăng cân ở một người có thực sự truyền sang người khác hay không?

Was weight gain in one person actually spreading to weight gain in another person?

QED

* giảm cân nếu bạn đang tăng cân

* losing weight if you are overweight

EVBNews

Ngừng trị liệu, nó sẽ tăng cân lại.

Stop the treatment, gains the weight back.

ted2019

Với vợ tôi là ăn đủ 3 bữa một ngày và bạn sẽ không bao giờ tăng cân.

For my wife : eat three times as much and you never put on any weight .

QED

Họ đã tăng cân.

They have gained weight.

tatoeba

Buồn thay, một sự tăng cân tạm thời có thể trở thành lâu dài.

Sadly, a temporary weight gain can become permanent.

ted2019

Con bé phải tăng cân!

She’s gotta bulk up!

OpenSubtitles2018. v3

Tôi nghĩ nó đã tăng cân một tí.

I think she’s put on a bit of weight.

OpenSubtitles2018. v3

Sau mãn kinh, hầu hết phụ nữ đều tăng cân cho đến 65 tuổi .

After menopause, most women gain weight until they reach their mid 65s .

EVBNews

tăng cân rồi.

He has gotten fat.

tatoeba

Cũng may là tôi không bao giờ tăng cân

I’ m very lucky I’ ve got a constitution… where I never put on weight

opensubtitles2

Tôi mới tăng cân bởi vì có rất nhiều chuyện buồn phiền

You know, I’ve put on a little bit of weight because of all the stress.

OpenSubtitles2018. v3

Anh bảo em phải tăng cân cơ mà

You said I should put on some weight

QED

tôi đã tăng cân khoảng 15 pounds.

But when I was out with my toe, I gained, like, 15 pounds.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi tưởng mình đã tăng cân chứ.

Here I thought I put on weight.

OpenSubtitles2018. v3

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments