Tăng trưởng xanh tại Việt Nam và những vấn đề đặt ra

5 năm thực thi Chiến lược tăng trưởng xanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã có nhiều hiệu quả tích cực từ kiến thiết xây dựng chính sách, chủ trương đến nhận thức của hội đồng về tăng trưởng xanh. Nguồn : Internet .

Tăng trưởng xanh tại Việt Nam và những vấn đề đặt ra

Được tiến hành tại Nước Ta từ nhiều năm nay, hoạt động giải trí tăng trưởng xanh đã đạt được những tác dụng tích cực khởi đầu, nhưng cũng đặt ra 1 số ít thử thách trong thực tiễn. Bài viết nghiên cứu và phân tích nhìn nhận tổng quan về triển khai tăng trưởng xanh tại Nước Ta và những yếu tố đặt ra cần xử lý …

Tăng trưởng xanh là gì?

Khái niệm “ tăng trưởng xanh ” hiện đã được nhiều tổ chức triển khai trên quốc tế đưa ra. Ủy ban Liên Hợp quốc về kinh tế tài chính – xã hội khu vực châu Á – Thái Bình Dương ( UNESCAP ) định nghĩa : Tăng trưởng xanh là Chiến lược để đạt được tăng trưởng bền vững và kiên cố. Tăng trưởng xanh chủ trương tăng trưởng GDP mà duy trì hoặc Phục hồi lại chất lượng và tính toàn vẹn của môi trường sinh thái, đồng thời phân phối những nhu yếu của tổng thể mọi người với mức thấp nhất hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động đến thiên nhiên và môi trường. Đó là một kế hoạch tìm kiếm tối đa hóa sản lượng kinh tế tài chính trong khi giảm thiểu gánh nặng về sinh thái xanh. Cách tiếp cận này tìm kiếm sự hòa giải về tăng trưởng kinh tế tài chính và bền vững và kiên cố môi trường tự nhiên bằng cách thôi thúc những biến hóa cơ bản trong sản xuất và tiêu thụ của xã hội .
Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới ( WB ) cho rằng : Tăng trưởng xanh là hiệu suất cao trong việc sử dụng tài nguyên vạn vật thiên nhiên, giảm thiểu tối đa ô nhiễm và những ảnh hưởng tác động thiên nhiên và môi trường, có năng lực thích ứng trước những mối đe dọa vạn vật thiên nhiên và vai trò của quản trị thiên nhiên và môi trường và vốn tự nhiên trong việc phòng ngừa thiên tai …

Chính sách tăng trưởng xanh của Việt Nam trong thời gian qua

Tại Nước Ta, Chương trình tăng trưởng xanh được cụ thể hóa trải qua “ Chiến lược vương quốc về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 ”. Trong đó chứng minh và khẳng định : Tăng trưởng xanh là sự tăng trưởng dựa trên quy trình biến hóa quy mô tăng trưởng, tái cơ cấu tổ chức nền kinh tế tài chính nhằm mục đích tận dụng lợi thế so sánh, nâng cao hiệu suất cao và sức cạnh tranh đối đầu của nền kinh tế tài chính trải qua việc điều tra và nghiên cứu và vận dụng công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển, tăng trưởng mạng lưới hệ thống hạ tầng hiện đại để sử dụng hiệu suất cao tài nguyên vạn vật thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với đổi khác khí hậu, góp thêm phần xóa đói giảm nghèo và tạo động lực thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính một cách vững chắc …
Để bảo vệ tăng trưởng bền vững và kiên cố, tăng trưởng xanh, nhà nước xác lập : Đẩy mạnh vận dụng thoáng đãng sản xuất sạch hơn ; nâng cao hiệu suất cao sử dụng tài nguyên vạn vật thiên nhiên, đồng thời giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ ngày càng tăng ô nhiễm, bảo vệ chất lượng môi trường tự nhiên, sức khỏe thể chất con người, bảo vệ tăng trưởng vững chắc ; Xây dựng văn hóa truyền thống tiêu dùng văn minh, hòa giải và thân thiện với vạn vật thiên nhiên ; Từng bước thực thi dán nhãn sinh thái xanh, shopping xanh ; Phát triển thị trường mẫu sản phẩm sinh thái xanh và sáng tạo độc đáo hội đồng về sản xuất và tiêu dùng vững chắc …
Ngày 25/9/2012, Thủ tướng nhà nước ban hành Quyết định số 1393 / QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược vương quốc về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, đề ra hai trách nhiệm kế hoạch :
Thứ nhất, xanh hoá sản xuất ; triển khai một kế hoạch công nghiệp hoá sạch trải qua thanh tra rà soát, kiểm soát và điều chỉnh những quy hoạch ngành hiện có ; sử dụng tiết kiệm chi phí và hiệu suất cao tài nguyên ; khuyến khích tăng trưởng công nghệ tiên tiến xanh, nông nghiệp xanh .
Thứ hai, xanh hoá lối sống và thôi thúc tiêu dùng bền vững và kiên cố ; tích hợp lối sống đẹp truyền thống cuội nguồn với những phương tiện đi lại văn minh văn minh .
Chiến lược tăng trưởng xanh là cơ sở pháp lý quan trọng để kiến thiết xây dựng những chủ trương tương quan đến kinh tế tài chính xanh ở Nước Ta trong quy trình tiến độ tới. Chuyển đổi quy mô tăng trưởng theo hướng xanh đã trở thành đường lối, quan điểm của Đảng và chủ trương xuyên suốt của Nhà nước và là một nội dung cơ bản của đường hướng tăng trưởng ở Nước Ta lúc bấy giờ .
Tiếp đó, đến ngày 20/3/2014, Thủ tướng nhà nước ban hành Quyết định số 403 / QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành vi quốc gia tăng trưởng xanh tiến trình năm trước – 2020, trong đó, đề ra 4 chủ đề chính gồm : Xây dựng thể chế và kế hoạch tăng trưởng xanh tại địa phương ; Giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thôi thúc sử dụng nguồn năng lượng sạch, nguồn năng lượng tái tạo ; Thực hiện xanh hóa sản xuất ; Thực hiện xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững và kiên cố .

Chuyển biến tích cực trong triển khai Chiến lược tăng trưởng xanh

Theo báo cáo giải trình nhìn nhận 5 năm triển khai Chiến lược tăng trưởng xanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã có nhiều hiệu quả tích cực từ thiết kế xây dựng chính sách, chủ trương đến nhận thức của hội đồng về tăng trưởng xanh :
Một là, trong bước đầu hình thành mạng lưới hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cho việc tiến hành triển khai tăng trưởng xanh .
Ngày 3/6/2013, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đã phát hành Nghị quyết số 24 / NQ-TW về dữ thế chủ động ứng phó với biến hóa khí hậu, tăng cường quản trị tài nguyên và bảo vệ môi trường tự nhiên, với trách nhiệm trọng tâm là thôi thúc quy đổi quy mô tăng trưởng gắn với cơ cấu tổ chức lại nền kinh tế tài chính theo hướng tăng trưởng xanh và tăng trưởng bền vững và kiên cố .
Cùng với đó, Quốc hội đã phát hành mới, hoặc bổ trợ, sửa đổi một số ít luật tương quan đến tăng trưởng xanh như : Luật Sử dụng nguồn năng lượng tiết kiệm chi phí và hiệu suất cao ; Luật Phòng chống thiên tai ; Luật Bảo vệ môi trường tự nhiên sửa đổi ; Luật Khí tượng thủy văn. Một số văn bản pháp quy mới đã được kiến thiết xây dựng nhằm mục đích thôi thúc thực thi những hoạt động giải trí tương quan tới tăng trưởng xanh. Cụ thể :

– Trong lĩnh vực công nghiệp: Quy hoạch tổng thể ngành Điện, các nhà máy điện; Quy hoạch tổng thể các ngành, phân ngành công nghiệp, đặc biệt là những phân ngành và cơ sở tác động mạnh tới môi trường nhằm phát triển ngành bền vững, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải một cách hiệu quả. Đặc biệt, đã xây dựng Chiến lược Phát triển Năng lượng tái tạo ở Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050; Xây dựng khung pháp lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất và đời sống; Tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng cho các sản phẩm tư liệu sản xuất và thiết bị tiêu dùng.

Xem thêm: flattering tiếng Anh là gì?

– Trong nghành nông nghiệp : Đã phát hành Luật Thủy lợi, Luật Thủy sản, Luật Lâm nghiệp và những văn bản chỉ huy, hướng dẫn và lao lý tiêu chuẩn “ xanh ” cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản đã được phát hành ứng dụng và mang lại hiệu suất cao thực tiễn cho sản xuất, kinh doanh thương mại .
– Trong nghành nghề dịch vụ thiết kế xây dựng : Ngành Xây dựng đã phát hành Kế hoạch hành vi giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong sản xuất xi-măng đến năm 2020 và khuynh hướng đến 2030 ; Chương trình tăng cấp đô thị vương quốc quy trình tiến độ 2009 – 2020 ; Chiến lược vương quốc về quản trị tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 ; Kế hoạch tăng trưởng đô thị tăng trưởng xanh Nước Ta đến năm 2030 ; Quy định về chỉ tiêu thiết kế xây dựng đô thị tăng trưởng xanh …
– Trong nghành giao thông vận tải vận tải đường bộ : Hưởng ứng Chiến lược tăng trưởng xanh, cùng với những bộ, ngành, Bộ Giao thông Vận tải đã phát hành kế hoạch hành vi giảm phát thải khí CO2 trong hoạt động giải trí hàng không gia dụng Nước Ta quy trình tiến độ năm nay – 2020 .
Hai là, thiết kế xây dựng kế hoạch hành vi tăng trưởng xanh. Các hoạt động giải trí triển khai xong thể chế và tiến hành triển khai Chiến lược tăng trưởng xanh được thực thi trải qua việc kiến thiết xây dựng và phát hành kế hoạch hành vi tăng trưởng xanh ở những bộ và địa phương. Thống kê cho thấy, đến hết năm 2018, đã có 7 bộ đã phát hành Kế hoạch hành vi tăng trưởng xanh. Đến nay, cả nước có 34 tỉnh, thành phố thường trực Trung ương thiết kế xây dựng và triển khai Kế hoạch hành vi tăng trưởng xanh cấp tỉnh, thành phố .
Ba là, thực thi giảm cường độ phát thải khí nhà kính và tăng tỷ suất sử dụng nguồn năng lượng tái tạo. Cho đến nay, việc tiến hành những giải pháp giảm phát thải khí nhà kính đã được tiến hành thoáng đãng trong tổng thể những nghành nghề dịch vụ. Theo Viện Năng lượng ( Bộ Công Thương ), quy trình tiến độ 2011 – năm ngoái, tỷ suất nguồn năng lượng tiết kiệm ngân sách và chi phí của nước ta đạt 5,65 %, tương tự với tổng năng lượng tiết kiệm ngân sách và chi phí được gần 11,3 triệu tấn dầu quy đổi ( TOE ). Trong đó, cường độ nguồn năng lượng của những ngành sản xuất công nghiệp tiêu thụ nhiều nguồn năng lượng đều giảm dần, như : Ngành Thép giảm 8,09 % ; xi-măng giảm 6,33 % ; dệt sợi giảm 7,32 % .
Bốn là, tăng cường hoạt động giải trí xanh hóa sản xuất. Nội dung của xanh hóa sản xuất là thực thi một kế hoạch “ công nghiệp hóa sạch ” trải qua việc thanh tra rà soát, kiểm soát và điều chỉnh những quy hoạch ngành hiện có, sử dụng tiết kiệm chi phí và hiệu suất cao tài nguyên, khuyến khích tăng trưởng công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh với cơ cấu tổ chức ngành nghề, công nghệ tiên tiến, trang thiết bị bảo vệ nguyên tắc thân thiện với môi trường tự nhiên, góp vốn đầu tư tăng trưởng vốn tự nhiên, tích cực ngăn ngừa và giải quyết và xử lý ô nhiễm …

Một số khó khăn, thách thức đặt ra

Bên cạnh những hiệu quả tích cực, việc triển khai Chiến lược tăng trưởng xanh tại Nước Ta vẫn phải đối lập với không ít khó khăn vất vả, thử thách đơn cử :
Thứ nhất, nhận thức của một số ít bộ, ngành và chính quyền sở tại địa phương về Chiến lược tăng trưởng xanh chưa rõ ràng. Theo hiệu quả khảo soát, đến cuối năm 2018, mới chỉ có 7 bộ, ngành và 34/63 tỉnh, thành phát hành kế hoạch triển khai Chiến lược tăng trưởng xanh. Điều đó cho thấy, việc cụ thể hóa kế hoạch tăng trưởng xanh vương quốc chưa phải là một trách nhiệm bắt buộc cần ưu tiên triển khai ở bộ, ngành và địa phương .
Thứ hai, những dự án Bất Động Sản mà những bộ, ngành, địa phương đã, đang triển khai tương quan đến Chiến lược vương quốc về tăng trưởng xanh đều dựa trên sự tương hỗ về kinh tế tài chính và kỹ thuật của những tổ chức triển khai quốc tế, những tổ chức triển khai phi Chính phủ, chưa xuất phát từ năng lượng nội sinh của bộ, ngành, địa phương .
Thứ ba, lúc bấy giờ, vẫn còn có sự xung đột, trùng lặp về tiềm năng giữa những kế hoạch : Chiến lược tăng trưởng bền vững và kiên cố ; Chiến lược vương quốc về ứng phó biến hóa khí hậu ; Chiến lược tăng trưởng xanh …
Thứ tư, nguồn lực thực thi Chiến lược tăng trưởng xanh lúc bấy giờ chưa rõ ràng, đặc biệt quan trọng trong toàn cảnh suy giảm kinh tế tài chính và cắt giảm góp vốn đầu tư công .
Thứ năm, dù việc vận dụng, lồng ghép Chiến lược tăng trưởng xanh vào những kế hoạch, chương trình tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội tại địa phương đã đạt được một số ít thành tựu nhất định, tuy nhiên nhiều địa phương đang đương đầu với không ít thử thách, do thiếu những nhóm giải pháp đơn cử và chưa thật sự khả thi so với thực trạng đơn cử của địa phương .

Giải pháp thúc đẩy thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Để tăng nhanh triển khai Chiến lược tăng trưởng xanh, thời hạn tới cần tập trung chuyên sâu những nội dung sau :

Một là, hoàn thiện khung chính sách kế hoạch và đầu tư. Cụ thể, cần hoàn thiện và sớm ban hành bộ chỉ tiêu đo lường tăng trưởng xanh cấp quốc gia của Việt Nam. Theo đó, cần bổ sung một số chỉ tiêu tăng trưởng xanh vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Chuẩn bị sẵn sàng để hoàn thiện và áp dụng bộ chỉ tiêu tăng trưởng xanh vào xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2021-2025).

Hai là, hoàn thành xong khung chủ trương kinh tế tài chính tăng trưởng xanh. Xây dựng khung chủ trương phân chia và quản trị ngân sách vương quốc Giao hàng triển khai Chiến lược tăng trưởng xanh. Bên cạnh đó, hoàn thành xong khung chủ trương kinh tế tài chính ( gồm có : Thuế, phí, trợ giá, những quỹ, chế tài, những tiêu chuẩn xanh, tăng trưởng vững chắc với doanh nghiệp niêm yết trên sàn sàn chứng khoán ) tương quan tới thôi thúc thực thi Chiến lược tăng trưởng xanh ; Xây dựng chính sách tương hỗ tư nhân chuẩn bị sẵn sàng và triển khai dự án Bất Động Sản tăng trưởng xanh .
Ba là, điều tra và nghiên cứu phát hành những định mức, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật xanh. Cùng với đó, những ngành và địa phương liên tục thiết kế xây dựng lộ trình đơn cử những hoạt động giải trí tăng trưởng xanh và tiến hành triển khai, nhằm mục đích hoàn thành xong những tiềm năng đề ra vào năm 2020 ; Nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh cho những cấp chỉ huy ở những cơ quan quản trị Nhà nước, những ngành, địa phương và khu vực DN.

Tài liệu tham khảo:

  1. Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011-2020;
  2. Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/09/2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050;
  3. Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Chính phủ;
  4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Ngân hàng Thế giới (2016), Báo cáo tổng quan:
    Việt Nam 2035 hướng tới Thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ.

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments