Tạo phiếu nhập kho tự động bằng VBA trong phần mềm kế toán ExcelTạo phiếu nhập kho tự động bằng VBA trong phần mềm kế toán Excel
▷ Xem ngay “Thành thạo Excel trong 7 ngày”:
▷ Xem ngay “Tự động hoá Excel và báo cáo với VBA”:

▷ Theo dõi Facebook cá nhân:
▷ Blog cá nhân:

▷ Video được cung cấp miễn phí bởi

Khám phá thêm thật nhiều kiến thức với Học Excel Online:
🔑 Học Excel, Có Việc Ngay:
🔑 Hãy để VBA giúp bạn:
🔑 Hiểu và phân tích dữ liệu với Excel:
Video trong khoá học IM101 – Ứng dụng Excel và VBA tạo phần mềm quản lý kho.
Chi tiết:

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

11 Comement tại “Tạo phiếu nhập kho tự động bằng VBA trong phần mềm kế toán Excel”

 1. Sub PNK_vao_so()

  Dim ws_GHISO As Worksheet

  Dim ws_PNK As Worksheet

  Dim lr As Long

  Dim lr_PNK As Long

  Set ws_GHISO = ThisWorkbook.Sheets("GHISO")

  Set ws_PNK = ThisWorkbook.Sheets("PNK")

  lr = Excel.WorksheetFunction.CountA(ThisWorkbook.Sheets("GHISO").Range("A:A")) + 1

  lr_PNK = Excel.WorksheetFunction.CountA(ThisWorkbook.Sheets("PNK").Range("B:B"))

  ws_GHISO.Range("A" & lr & ":E" & lr) = _

  Application.Transpose(ws_PNK.Range("C4:C8"))

  ws_GHISO.Range("G" & lr & ":N" & lr + lr_PNK – 11).Value = _

  ws_PNK.Range("A11:H" & lr_PNK).Value

  ws_GHISO.Range("F" & lr) = "NK"

  ws_GHISO.Range("A" & lr & ":F" & lr + lr_PNK – 11).FillDown

  End Sub

  code của em, cho em hỏi tại sao chỉ ghi sổ được có 2 dòng trong PNK vậy nhỉ?

 2. Cái cốt này lấy ở đâu ạ

 3. Cái này có dạy trực tiếp k a?

 4. sao bị y chan, có ai giúp với

 5. ĐT Nguyễn [Học Excel Online] October 19, 2020 at 3:38 am

  Đây là nội dung nhỏ trong bộ khoá học:
  ▷ Khoá học "Học Excel, Có Việc Ngay": ​http://bit.ly/ex101_dtnguyen

  ▷ Xem ngay "Tự động hoá Excel và báo cáo với VBA": http://bit.ly/vba101_dtnguyen

  ▷ Theo dõi Facebook cá nhân: https://fb.me/kuldokk

  ▷ Blog cá nhân: https://blog.hocexcel.online

  ▷ Video được cung cấp miễn phí bởi https://hocexcel.online

  ▷ Facebook Group: http://bit.ly/heoFBG  Khám phá thêm thật nhiều kiến thức với Học Excel Online:

  🔑 Học Excel, Có Việc Ngay: ​https://www.hocexcel.online/ex101

  🔑 Hãy để VBA giúp bạn: https://www.hocexcel.online/vba101

 6. Application.Transpose là gì anh nhỉ sao em của em nó chỉ chay ra có 1 dòng duy nhất

 7. function bị gán là tim_dong_cuoi bạn đã chỉ cách làm thì chỉ hẳn luôn đi cứ nửa vời

 8. thanks you. Em can kien thuc nay, tuyet voi!

 9. Gia đình nhà Tẻo October 19, 2020 at 3:38 am

  Hay quá Thanh ơi, cái này không có trong bài vba 101 ha ? Hi .

 10. Nhờ bạn chỉ cách viết function: tim_dong_cuoi nhé. Thanks

 11. Mình thử y như cách bạn chỉ nhưng Marco báo lỗi:
  Code:
  Sub PNK_vao_So()
  Dim lr As Long
  Dim lr_pnk As Long

  lr = tim_dong_cuoi(GHISO, "A") + 1
  lr_pnk = tim_dong_cuoi(PNK, "B")

  GHISO.Range("A" & lr & ":E" & lr) = _
  Application.Transpose(PNK.Range("C4:C8"))

  GHISO.Range("G" & lr & ":N" & lr + lr_pnk – 12).Value = _
  PNK.Range("A12:H" & lr_pnk).Value

  GHISO.Range("F" & lr) = "NK"
  GHISO.Range("A" & lr & ":F" & lr + lr_pnk – 12).FillDown

  End Sub

  Khi chạy báo lỗi ở ngay dòng: lr = tim_dong_cuoi(GHISO, "A") + 1

  Nội dung: Sub or function not defined.

  Chỉ giúp mình cách khắc phục nhé.

  Thank

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *