Test sức mạnh Delphi kết hợp thư viện Add-In A-Tools công ty Bluesofts trong xử lý DataTel/Zalo: 0961368661
+ Email hỗ trợ: baoninh@bluesofts.net
Sử dụng thư viện Add-ATools kết hợp delphi bài demo có sử dụng:
+ Tách giá trị số trong chuỗi
+ Loại bỏ ký tự 0 ở đầu
+ Chuyển đổi các đầu số chi cập nhật mới danh sách có ở cuối mô tả
+ Thêm ký tự 84
+ Thực hiện chuyển đổi cho 1 triệu ô và trả ra hàm mảng
———————————————————————–
CÁC KHÓA HỌC ĐẶC BIỆT CHỈ CÓ TẠI BLUESOFTS:
(1) Khóa học Excel nâng cao cho người đi làm:
(2) Khóa học lập báo cáo động trên Excel:
(3) Khóa học lập trình VBA cơ bản:
(4) Khóa học lập trình VBA nâng cao:

120: TelCvStr:=’70’ + StrNew;
186: TelCvStr:=’56’ + StrNew;
124: TelCvStr:=’84’ + StrNew;
169: TelCvStr:=’39’ + StrNew;
127: TelCvStr:=’81’ + StrNew;
188: TelCvStr:=’58’ + StrNew;
168: TelCvStr:=’38’ + StrNew;
121 :TelCvStr:=’79’ + StrNew;
129: TelCvStr:=’82’ + StrNew;
167: TelCvStr:=’37’ + StrNew;
123: TelCvStr:=’83’ + StrNew;
122: TelCvStr:=’77’ + StrNew;
166: TelCvStr:=’36’ + StrNew;
165: TelCvStr:=’35’ + StrNew;
125: TelCvStr:=’85’ + StrNew;
126: TelCvStr:=’76’ + StrNew;
128: TelCvStr:=’78’ + StrNew;
164: TelCvStr:=’34’ + StrNew;
163: TelCvStr:=’33’ + StrNew;
162: TelCvStr:=’32’ + StrNew;
199: TelCvStr:=’59’ + StrNew;

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
M.S. HO

hơi nhanh và nguy hiểm