Đào tạo Thạc sĩ theo định hướng ứng dụng: Học viên không phải làm luận văn

Dân trí

Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng, học viên không phải làm luận văn như chương trình theo định hướng nghiên cứu. Học viên làm bài luận, dự án, báo cáo tốt nghiệp cuối khóa (nếu có).

Đó là một trong những điểm mới của dự thảo Thông tư phát hành quy định tổ chức triển khai giảng dạy trình độ thạc sĩ ( dự thảo quy định ), mà Bộ GD&ĐT đưa ra để lấy quan điểm góp ý .

Dự kiến Thông tư sẽ ban hành trong tháng 12/2020.

Bạn đang đọc: Đào tạo Thạc sĩ theo định hướng ứng dụng: Học viên không phải làm luận văn

Dự thảo Thông tư quy chế tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ  xem TẠI ĐÂY

Lãnh đạo Vụ Giáo dục đào tạo ĐH, Bộ GD&ĐT cho biết, Dự thảo Thông tư kiểm soát và điều chỉnh 1 số ít nội dung để lao lý về tuyển sinh, tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy trình độ thạc sĩ là thừa kế và tăng trưởng những lao lý của quy định huấn luyện và đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành, tương thích với những lao lý pháp lý hiện hành và tìm hiểu thêm có tinh lọc kinh nghiệm tay nghề tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy của những nước trong khu vực và trên quốc tế .
Dự thảo Quy chế tiếp cận theo hướng tăng cường quản trị chất lượng. Cụ thể như sau :
Đào tạo Thạc sĩ theo định hướng ứng dụng: Học viên không phải làm luận văn - 1
Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh ( HUFLIT ) tổ chức triển khai lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ đợt 1 năm 2019 .

Thời gian đào tạo Thạc sĩ không quá 2 năm

Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật GDĐH năm 2018 giao Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát hành chuẩn chương trình huấn luyện và đào tạo những trình độ của giáo dục ĐH và nhu yếu tối thiểu để triển khai chương trình giảng dạy. Vì vậy, chương trình giảng dạy trình độ thạc sĩ phải tuân thủ lao lý về chuẩn chương trình giảng dạy .
Chương trình đào tạo và giảng dạy theo xu thế nghiên cứu hoặc theo khuynh hướng ứng dụng do giám đốc, hiệu trưởng những cơ sở giảng dạy tổ chức triển khai thiết kế xây dựng, phát hành, thực thi, tự nhìn nhận chất lượng giảng dạy và triển khai kiểm định chất lượng chương trình theo pháp luật pháp lý hiện hành .
Thời gian đào tạo và giảng dạy trình độ thạc sĩ được được xác lập trên cơ sở số lượng tín chỉ phải tích góp cho từng chương trình huấn luyện và đào tạo và do hiệu trưởng, giám đốc cơ sở đào tạo và giảng dạy pháp luật .
Thời gian lê dài thừa kế quy định giảng dạy trình độ thạc sĩ hiện hành : lê dài không quá 02 năm so với thời hạn phong cách thiết kế của chương trình .

Tuyển sinh theo hình thức xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển

Về tuyển sinh, quy định hiện hành tại Thông tư số 15/2014 / TT-BGDĐT chỉ có hình thức thi tuyển và pháp luật rất chi tiết cụ thể về đề thi, tổ chức triển khai thi, chấm thi, … Tuy nhiên, địa thế căn cứ Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật GDĐH năm 2018, bên cạnh thi tuyển, cơ sở huấn luyện và đào tạo được phép sử dụng phương pháp xét tuyển hoặc phối hợp giữa thi tuyển và xét tuyển .
Dự thảo quy định pháp luật tuyển sinh trình độ thạc sĩ theo hướng pháp luật về nguyên tắc và ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào. Trên cơ sở đó những cơ sở huấn luyện và đào tạo ( CSĐT ) kiến thiết xây dựng giải pháp tuyển sinh tương thích với điều kiện kèm theo đơn cử của từng trường, tường ngành giảng dạy nhưng vẫn phải tuân thủ những tiêu chuẩn tối thiểu do Nhà nước lao lý để thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình cũng như sự giám sát của những bên tương quan và toàn xã hội .
Lãnh đạo Vụ Giáo dục đào tạo ĐH cho rằng, Quy định về phương pháp xét tuyển, CSĐT địa thế căn cứ theo tác dụng học tập ĐH, yêu cầu nghiên cứu so với chương trình thạc sĩ theo khuynh hướng nghiên cứu .
Các trường tìm hiểu thêm kinh nghiệm tay nghề quốc tế từ những cơ sở giáo dục ĐH ở những nước tăng trưởng như Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, những nước Châu Âu, nước Australia, New Zealand, Nhật Bản … để phát hành quy định tổ chức triển khai xét tuyển cho tương thích với trường và ngành đào tạo và giảng dạy. Ví dụ như xét hồ sơ học tập, kinh nghiệm tay nghề thao tác, bài luận về bản thân, thư ra mắt của giảng viên hoặc người quản trị, yêu cầu cho đề tài nghiên cứu so với chương trình theo xu thế nghiên cứu …

Mở rộng đối tượng đầu vào

Về tổ chức triển khai và quản trị huấn luyện và đào tạo, Dự thảo quy định được cho phép đối tượng người tiêu dùng nguồn vào là người học có bằng ĐH ở những ngành khác nhau với khối lượng học tập tích góp khác nhau .
Với mỗi đối tượng người dùng nguồn vào, CSĐT phải địa thế căn cứ vào chương trình huấn luyện và đào tạo ( ở trình độ ĐH ) của người học để xác lập những nội dung / học phần mà người học cần học bổ trợ trước khi vào học chương trình thạc sĩ .
Như vậy, để cung ứng nhu yếu giảng dạy của mọi đối tượng người tiêu dùng người học khác nhau, tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo trình độ ThS hoàn toàn có thể mềm dẻo về quy trình tiến độ nhưng vẫn phải bảo vệ về chất lượng. Đó là một trong những ưu điểm của phương pháp tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy theo mạng lưới hệ thống tín chỉ .

“Đây chính là lý do, dự thảo Quy chế ThS đã quy định tổ chức đào tạo ThS theo hệ thống tín chỉ và yêu cầu các cơ sở đào tạo phải căn cứ vào quy chế về đào tạo tín chỉ được quy định ở trình độ ĐH khi xây dựng quy chế tổ chức đào tạo theo tín chỉ để áp dụng trong đào tạo ThS. Giảng viên giảng dạy trình độ ThS phải là Tiến sĩ” – lãnh đạo Bộ GD&ĐT nhấn mạnh.

Đào tạo Thạc sĩ theo định hướng ứng dụng: Học viên không phải làm luận văn - 2
Các Cơ sở đào tạo và giảng dạy không được phép tổ chức triển khai giảng dạy ThS ngoài trụ sở chính hoặc phân hiệu của trường .

Không được phép liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ ngoài cơ sở

Về khu vực đào tạo và giảng dạy, Thông tư số 15/2014 / TT-BGDĐT được cho phép những cơ sở đào tạo và giảng dạy hoàn toàn có thể giảng dạy một phần chương trình theo khuynh hướng ứng dụng ở ngoài cơ sở đào tạo và giảng dạy. Các CSĐT không được phép tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo ThS ngoài trụ sở chính hoặc phân hiệu của cơ sở huấn luyện và đào tạo do lao lý tại Luật GDĐH sửa đổi, bổ trợ năm 2018 không được cho phép link giảng dạy trình độ ThS ngoài cơ sở .
Về hình thức học tập, tương tự như dự thảo quy định huấn luyện và đào tạo trình độ ĐH, dự thảo quy định đào tạo và giảng dạy trình độ thạc sĩ này cũng được cho phép chương trình huấn luyện và đào tạo hoàn toàn có thể tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo tích hợp với hình thức huấn luyện và đào tạo trực tuyến nhưng không quá 30 % khối lượng kỹ năng và kiến thức của hàng loạt chương trình giảng dạy ( trong điều kiện kèm theo học tập thông thường và trường phải cam kết bảo vệ chất lượng đào tạo và giảng dạy trực tuyến ) .
Quy định này nhằm mục đích hướng tới việc tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo ThS của Nước Ta tiệm cận với xu thế quốc tế, đồng thời nâng cao hiệu suất cao và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông online .
CSĐT phải lao lý khối lượng tín chỉ học viên ĐK tối thiểu và tối đa cho mỗi học kỳ. Cụ thể, khối lượng tín chỉ cho mỗi học kỳ không quá 23 tín chỉ so với chương trình đào tạo và giảng dạy được phong cách thiết kế 01 năm có 02 học kỳ ; mỗi học kỳ không quá 15 tín chỉ so với chương trình đào tạo và giảng dạy được phong cách thiết kế 01 năm có 03 học kỳ .

Siết chặt chất lượng đầu ra

Dự thảo cũng tăng cường quản trị chất lượng đầu ra : việc tổ chức triển khai thi, kiểm tra nhìn nhận giữ vài trò quan trọng trong quy trình giảng dạy. Cụ thể, Thủ trưởng CSĐT giao một đơn vị chức năng chuyên trách trong CSĐT triển khai tổ chức triển khai thi, chấm thi, quản trị ngân hàng nhà nước đề thi, quản trị đề thi kết thúc học phần … theo pháp luật, tiến trình do CSĐT kiến thiết xây dựng và phát hành .
Để bảo vệ khách quan, công minh, đơn vị chức năng chuyên trách này độc lập với những đơn vị chức năng tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy. Đề thi phải thiết kế xây dựng từ ngân hàng nhà nước đề thi của cơ sở huấn luyện và đào tạo, tương thích với nội dung và bảo vệ tiềm năng học phần, chuẩn đầu ra đã xác lập trong đề cương chi tiết cụ thể .
Căn cứ chuẩn đầu ra ngoại ngữ của chương trình đào tạo và giảng dạy trình độ thạc sĩ tại Khung trình độ vương quốc Nước Ta ( VQF ), dự thảo pháp luật chuẩn đầu ra phải đạt trình độ bậc 4 theo Khung năng lượng 6 bậc cho Nước Ta. Chuẩn đầu ra này cũng là điều kiện kèm theo nguồn vào của tuyển sinh trình độ tiến sỹ tại Nước Ta .

Xử lý vi phạm khi tỷ lệ sao chép không trích dẫn đúng quy định.

Về hướng dẫn luận văn thạc sĩ và tiêu chuẩn người hướng dẫn, theo dự thảo, để hạn chế việc một giảng viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ theo khuynh hướng nghiên cứu tràn ngập và không có công cụ trấn áp chất lượng, dự thảo đã được chỉnh lý làm rõ hơn so với pháp luật tại quy định hiện hành ( Thông tư số 15/2014 / TT-BGDĐT ) về nhu yếu và lao lý hướng dẫn luận văn so với chương trình giảng dạy theo khuynh hướng nghiên cứu : Người có chức danh giáo sư được hướng dẫn tối đa 7 học viên ; người có học vị tiến sỹ khoa học hoặc có học hàm phó giáo sư được hướng dẫn tối đa 5 học viên ; người có học vị tiến sỹ từ 1 năm trở lên được hướng dẫn tối đa 3 học viên trong cùng thời hạn, kể cả học viên của cơ sở huấn luyện và đào tạo khác .
Về tính liêm chính trong học thuật được nhấn mạnh vấn đề tại dự thảo quy định. Do đặc trưng của mỗi nghành huấn luyện và đào tạo, quốc tế có những pháp luật và hướng dẫn trích dẫn theo tiêu chuẩn khác nhau nên dự thảo quy định giao cho cơ sở huấn luyện và đào tạo học hỏi kinh nghiệm tay nghề quốc tế để có những pháp luật về : phương pháp trình diễn luận văn, số lượng từ tối thiểu và tối đa theo nhu yếu của từng ngành đào tạo và giảng dạy ; lao lý về cam kết của học viên trong đạo đức nghiên cứu ;
Quy định và hướng dẫn việc sử dụng hoặc trích dẫn hiệu quả nghiên cứu đã công bố theo những pháp luật trích dẫn quốc tế đã chuẩn hóa và theo nhu yếu của từng ngành, chuyên ngành giảng dạy ; lao lý về thanh tra rà soát và chống sao chép bằng ứng dụng chuyên được dùng ; giải quyết và xử lý vi phạm khi tỷ suất sao chép không trích dẫn đúng lao lý .

Đào tạo theo định hướng ứng dụng, học viên không phải làm luận văn

Lãnh đạo Vụ Giáo dục đào tạo ĐH cho biết, trong quy trình thiết kế xây dựng, Dự thảo quy định đã tìm hiểu thêm, học hỏi kinh nghiệm tay nghề quốc tế khi lao lý rõ về chương trình giảng dạy theo xu thế nghiên cứu và chương trình giảng dạy theo khuynh hướng ứng dụng .
Đối với chương trình huấn luyện và đào tạo theo xu thế ứng dụng, học viên không phải làm luận văn như chương trình đào tạo và giảng dạy theo xu thế nghiên cứu ; cơ sở huấn luyện và đào tạo lao lý cho từng chương trình đơn cử, học viên học những học phần bắt buộc và học phần tự chọn, hoàn toàn có thể CSĐT nhu yếu học viên làm bài luận, dự án Bất Động Sản, báo cáo giải trình tốt nghiệp cuối khóa ( nếu có ) .

Để tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong thực hiện tự chủ đào tạo trình độ thạc sĩ, dự thảo bổ sung quy định về công khai thông tin và trách nhiệm giải trình của cơ sở đào tạo cũng như bổ sung quy định yêu cầu minh bạch tra cứu văn bằng để phục vụ công tác hậu kiểm.

Hồng Hạnh

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments