Phân biệt tham ô và tham nhũng?

Trong toàn cảnh hội nhập kinh tế tài chính quốc tế thì việc tăng cường phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm trọng tâm của toàn Đảng, toàn mạng lưới hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp thêm phần nâng cao vai trò chỉ huy của Đảng, tăng cường hiệu suất cao quản trị của Nhà nước, thực thi quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời giữ vững niềm tin của nhân dân so với Đảng .

Trong thực tiễn xuất hiện hai thuật ngữ “tham nhũng” và “tham ô” thường rất hay bị nhầm lẫn là giống nhau hoàn toàn nhưng thực chất không phải vậy. Vậy làm thể nào để Phân biệt tham ô và tham nhũng?, định nghĩa về tham nhũng là gì? Tham ô là gì? Giữa chúng khác nhau như thế nào?

Để nhằm mục đích giúp quý fan hâm mộ hoàn toàn có thể hiểu hơn về yếu tố này, chúng tôi xin gửi đến quý fan hâm mộ những thông tin dưới bài viết sau .

Tham nhũng là gì?

Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi, căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Luật phòng, chống tham nhũng 2018 đưa ra khái niệm tham nhũng.

– Người có chức vụ, quyền hạn là người do chỉ định, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực thi trách nhiệm, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi triển khai trách nhiệm, công vụ đó, gồm có :
+ Cán bộ, công chức, viên chức ;
+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Quân đội nhân dân ; sĩ quan, hạ sĩ quan nhiệm vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ kỹ thuật, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Công an nhân dân ;
+ Người đại diện thay mặt phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp ;
+ Người giữ chức vụ, chức vụ quản trị trong doanh nghiệp, tổ chức triển khai ;
+ Những người khác được giao triển khai trách nhiệm, công vụ và có quyền hạn trong khi thực thi trách nhiệm, công vụ đó. ( theo Khoản 2 Điều 3 Luật phòng, chống tham nhũng 2018 )
– Vụ lợi là việc người có chức vụ, quyền hạn đã tận dụng chức vụ, quyền hạn nhằm mục đích đạt được quyền lợi vật chất hoặc quyền lợi phi vật chất không chính đáng. ( theo Khoản 7 Điều 3 Luật phòng, chống tham nhũng 2018 )
Điều 2 Luật phòng, chống tham nhũng 2018 nêu ra những hành vi tham nhũng như sau :
1. Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng khu vực nhà nước thực thi gồm có :
a ) Tham ô gia tài ;
b ) Nhận hối lộ ;
c ) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt gia tài ;
d ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành trách nhiệm, công vụ vì vụ lợi ;
đ ) Lạm quyền trong khi thi hành trách nhiệm, công vụ vì vụ lợi ;
e ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng tác động so với người khác để trục lợi ;
g ) Giả mạo trong công tác làm việc vì vụ lợi ;
h ) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để xử lý việc làm của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc địa phương vì vụ lợi ;
i ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép gia tài công vì vụ lợi ;
k ) Nhũng nhiễu vì vụ lợi ;

l) Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

m ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp lý vì vụ lợi ; cản trở, can thiệp trái pháp lý vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, truy thuế kiểm toán, tìm hiểu, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi .
2. Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức triển khai khu vực ngoài nhà nước thực thi gồm có :
a ) Tham ô gia tài ;
b ) Nhận hối lộ ;
c ) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để xử lý việc làm của doanh nghiệp, tổ chức triển khai mình vì vụ lợi .

Tham ô là gì?

Tham ô là hành vi tận dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt gia tài mà mình có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị, địa thế căn cứ tại Điều 353 trong Bộ luật hình sự năm ngoái sửa đổi, bổ trợ 2017 .

Vậy dựa vào 2 khái niệm là tham ô và tham nhũng chúng ta có thể phân biệt tham ô và tham nhũng?, mời quý vị tham khảo tiếp nội dung dưới đây để nắm rõ.

Phân biệt giữa tham nhũng và tham ô

Như vậy, qua khái niệm tham nhũng và tham ô nêu trên, hoàn toàn có thể thấy đây là hai khái niệm không trọn vẹn như nhau, không phải là một. Tham nhũng là khái niệm rộng hơn tham ô và gồm có cả khái niệm tham ô. Tham ô chỉ là một trong số những hành vi của người tận dụng chức vụ, quyền hạn vì vu lợi trong những hành vi tham nhũng, ngoài hành vi tham ô còn có những hành vi khác trong những hành vi tham nhũng như : Nhận hối lộ ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt gia tài ; tận dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành trách nhiệm, công vụ vì vụ lợi ; …
Để giúp quý fan hâm mộ phân biệt rõ hơn về tham nhũng và tham ô, chúng tôi xin phân biệt rõ hơn trải qua bảng sau :

Tiêu chí

Tham ô

Tham nhũng

Bản chất

Tham ô gia tài là một trong những hành vi tham nhũng, là hành vi tận dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt gia tài mà mình có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị .
Tham nhũng là hành vi tận dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận quyền lợi để làm một việc vì quyền lợi hoặc theo nhu yếu của người đưa hối lộ. Tham nhũng gồm có cả hành vi tham ô .

Đối tượng của hành vi

Tài sản mình có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị
Tài sản mình có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị
Tài sản hoặc quyền lợi mà người đưa hối lộ đưa

Mục đích

Chiếm đoạt gia tài
Chiếm đoạt gia tài ; Làm hoặc không làm một việc gì đó vì quyền lợi hoặc theo nhu yếu của người đưa hối lộ .

Yếu tố tác động việc thực hiện hành vi

Tự bản thân chủ thể triển khai hành vi này đã cố ý triển khai .

Tự bản thân chủ thể thực hiện hành vi này đã cố ý thực hiện ;trực tiếp hoặc trung gian theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Ví dụ về tham nhũng, tham ô

Ngoài phân biệt tham ô và tham nhũng?, để quý vị hình dung được về 2 cụm từ này, chúng tôi sẽ đưa ra một số ví dụ điển hình:

Ví dụ tham ô : Anh A là kế toán của một ủy ban nhân dân huyện, anh A đã lấy tiền của cơ quan đi mua một chiếc xe hơi. Vì anh A là kế toán có quyền tiếp cận, quản lý tài sản của cơ quan, anh đã sử dụng quyền hạn của mình để tham ô gia tài. Như vậy trong trường hợp này anh A có hành vi tham ô ( đồng thời chính là một hành vi tham nhũng ). Tùy theo đặc thù và mức độ hành vi anh A sẽ bị giải quyết và xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc hình sự .
Ví dụ tham nhũng : Giả sử, có anh B đưa tiền hối lộ và nhu yếu anh A phải cung ứng những tài liệu thông tin mật của Ủy ban nhân dân huyện nơi anh A thao tác. Anh A vì lòng tham đã nhận số tiền hối lộ và lấy thông tin, tài liệu mà anh B muốn tiếp cận. Hành vi của anh A trong trường hợp này là hành vi tham nhũng ( đơn cử là hành vi nhận hối lộ ). Tùy theo đặc thù và mức độ hành vi anh A sẽ bị giải quyết và xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc hình sự .

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments