thành phần tham dự trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Ấn Độ là đoàn duy nhất có thay đổi lớn về thành phần tham dự đại hội ngay gần kề ngày khai mạc.

India made big changes to its team close to the opening ceremonies.

WikiMatrix

Nêu rõ mục tiêu, mục đích của cuộc họp với những thành phần tham dự để tất cả đều nhất trí với kết quả được mong đợi.

Clear the purpose and objectives of the meeting with the participants so all agree on the expected outcome.

Literature

Ví dụ, các ngoại ứng của hoạt động kinh tế là những tác dụng phi tiền tệ đối với những thành phần không tham dự.

For example, externalities of economic activity are non-monetary spillover effects upon non-participants.

WikiMatrix

Mỗi thành viên góp phần thế nào để giúp gia đình tham dự nhóm họp cách đều đặn?

How does each person contribute to the family’s regular attendance?

jw2019

Hai mươi bé trai từ những thành phần xã hội khác nhau tham dự trại này từ ngày 1 tháng 8 năm 1907 với các hoạt động như cắm trại, quan sát, kỹ thuật rừng, tinh thần thượng võ, cứu cấp và chủ nghĩa yêu nước.

Boys from different social backgrounds participated from 1 to 8 August 1907 in activities around camping, observation, woodcraft, chivalry, lifesaving and patriotism.

WikiMatrix

Tham dự nhóm họp và bình luận trở thành một phần quan trọng trong đời sống chúng tôi.

Meeting attendance and commenting became a very important part of our lives.

jw2019

Khi mới thành lập, dự án Ogg được cho là có phần tham vọng với sức mạnh của phần cứng PC thời đó.

At its inception, the Ogg project was thought to be somewhat ambitious given the power of the PC hardware of the time.

WikiMatrix

Vào tháng 10 năm 2007 Hiệp hội bóng đá Bắc Ireland (của Bắc Ireland) cũng cho biết sẽ không tham dự vào thành phần đội tuyển Vương quốc Anh thống nhất, khiến FA trở thành liên đoàn duy nhất vẫn giữ ý nguyện.

In October 2007 the Irish Football Association (the association for Northern Ireland) also announced that they would not take part in a unified team, leaving the Football Association (England) as the only association willing to take part.

WikiMatrix

Được đặt trong tình trạng bán-dự bị vào ngày 17 tháng 8, với một nửa biên chế thành phần nhân sự, nó tham gia các hoạt động thực tập và huấn luyện dự bị cho đến khi được cho xuất biên chế vào ngày 8 tháng 6 năm 1922.

Placed in active reserve status 17 August, she participated in local exercises and reserve training until placed out of commission 8 June 1922.

WikiMatrix

Chúng ta cũng xem làm thế nào cả hội thánh có thể góp phần giúp các buổi này trở thành những dịp khích lệ cho người tham dự.

We will also consider how the congregation as a whole can share in making meetings uplifting occasions for all who attend.

jw2019

Quảng trường sau đó được chia thành các phần xem khác nhau được gọi là các “pen”, trong đó người tham dự được hướng dẫn liên tục khi đến nơi.

The square is then divided into different viewing sections referred to as “pens”, into which attendees are directed sequentially upon arrival.

WikiMatrix

Hơn 500 người hiện diện đã đi về phía bên kia thị trấn để tham dự phần thứ hai của chương trình—khánh thành bia tưởng niệm, do Thị Trưởng József Honfi của Körmend chủ trì.

The more than 500 people present walked across town for the second part of the program —the unveiling of the plaque by Mayor József Honfi of Körmend.

jw2019

Một luật sư có lẽ quên đi những chi tiết chính xác của vài vụ kiện, nhưng kinh nghiệm mà ông thâu thập khi tham dự các vụ kiện đó trở thành một phần của kho tàng kiến thức của ông.

A lawyer may forget the precise details of certain cases, but the experience gained in handling them becomes part of his fund of knowledge.

jw2019

Họ không những mời em ấy tham dự nhà thờ; mà họ còn làm cho em này trở thành một phần của nhóm túc số ngay lập tức.

They were not just inviting him to attend church; they were immediately making him a part of the quorum.

LDS

Tháng 3 năm 2005, FBI thông báo một kế hoạch về phần mềm mới đầy tham vọng có tên mã là Sentinel dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2009.

In March 2005, the FBI announced it was beginning a new, more ambitious software project, code-named Sentinel, which they expected to complete by 2009.

WikiMatrix

Nhiều thành viên Fabian đã tham dự vào việc thành lập Công đảng Anh vào năm 1900 và hiến pháp nhóm, viết bởi Sidney Webb, mà đã dựa phần lớn vào những tài liệu thành lập hội Fabian.

Many Fabians participated in the formation of the Labour Representation Committee in 1900 and the group’s constitution, written by Sidney Webb, borrowed heavily from the founding documents of the Fabian Society.

WikiMatrix

12 Một hội-nghị lớn được tổ chức tại Hoa-thịnh-đốn, thủ-đô của Hợp-chủng-quốc Hoa-kỳ, có lời đặc-biệt mời những Học-viên Kinh-thánh kính sợ Đức Chúa Trời thuộc thànhphần Giô-na-đáp (không phải Y-sơ-ra-ên) thamdự.

12 A general convention of Jehovah’s Witnesses was called together at the capital of the United States of America, Washington, D.C., to which God-fearing Bible Students who were like the non-Israelite Jonadab were specially invited to attend.

jw2019

Có hơn 12 ngàn thiện nguyện viên dự phần vào chương trình Collegiate Challenge trong năm 2004, biến nó thành chương trình tham gia từ thiện trong kỳ nghỉ lớn nhất thế giới.

More than 14,000 volunteers took part in Collegiate Challenge in 2011, making it one of the world’s largest alternative break programs.

WikiMatrix

Chúng ta cần phải hoàn thành và duy trì các tiêu chuẩn ngõ hầu được tham dự vào các cuộc thi quan trọng về phần thuộc linh của cuộc sống.

We need to achieve and maintain standards in order to participate in the important spiritual events of life.

LDS

Sau các hoạt động ngoài khơi bờ biển Washington, Crane được đưa vào thành phần dự bị tại San Diego từ ngày 26 tháng 1 năm 1920, thỉnh thoảng tham gia các cuộc cơ động cho đến khi được cho xuất biên chế vào ngày 7 tháng 6 năm 1922 tại San Diego.

After operations off the coast of Washington, Crane was placed in reserve at San Diego 26 January 1920, participating in occasional maneuvers until decommissioned on 7 June 1922, at San Diego.

WikiMatrix

Kế hoạch thực hiện phần tám của loạt phim được tiết lộ lần đầu tiên vào năm 2015 khi nam diễn viên Vin Diesel tham dự chương trình Jimmy Kimmel Live! và thông báo rằng phần phim sẽ được lấy bối cảnh tại Thành phố New York.

Plans for an eighth installment were first announced in March 2015 when Diesel appeared on Jimmy Kimmel Live! and announced that the film would be set in New York City.

WikiMatrix

Điều gì xảy ra nếu ta trao quyền cho tất cả bọn trẻ như là những đứa trẻ có học hỏi chúng về trường đại học mà chúng muốn vào, thiết kế một trường học mùa hè chúng muốn tham dự để loại bỏ hoàn toàn việc không tham gia học hè và khép lại hai phần ba lỗ hổng thành tích?

What if we empowered all kids as scholars, asked them what colleges they were going to, designed a summer school they want to attend to completely eliminate the summer learning loss and close two-thirds of the achievement gap?

ted2019

Công việc này được thực hiện từ tháng 11 năm 1943 đến tháng 2 năm 1944, trước khi con tàu quay trở về Anh Quốc tham gia Chiến dịch Overlord, cuộc đổ bộ lên Normandy, nơi nó nằm trong thành phần dự bị cho Lực lượng Đặc nhiệm phía Đông.

These were carried out between November 1943 and February 1944, when the ship returned to Britain for Operation Overlord, the Normandy landings, where she was part of the reserve of the Eastern Task Force.

WikiMatrix

Phần kỹ thuật của dự án được tiến hành đồng thời bởi trung tâm phát triển của Daewoo cũng như bởi các nhà cung cấp và các nhà thầu, những bên tham gia vào việc phát triển các thành phần riêng biệt.

The technical side of the project was conducted simultaneously by Daewoo’s development centre Korea, as well as suppliers and contractors who were involved in developing particular components.

WikiMatrix

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments