Phương thức thanh toán CAD là gì? Quy trình thực hiện thanh toán CAD

Trong thanh toán quốc tế, phương pháp thanh toán CAD là một trong những hình thức thanh toán quốc tế thông dụng, được những nhà xuất nhập khẩu áp dụn .

Đây là phương pháp thanh toán chỉ xảy ra khi nhà xuất khẩu giao bộ chứng từ cho ngân hàng nhà nước đại diện thay mặt nhập khẩu thì mới nhận được tiền thanh toán .

1.Phương thức thanh toán CAD là gì?

Advertisement

Phương thức thanh toán CAD được viết tắt là Cash against documents được hiểu là phương thức giao chứng từ trả tiền ngay là phương thức thanh toán trong đó nhà nhập khẩu yêu cầu ngân hàng phục vụ mình mở tài khoản tín thác để thanh toán tiền cho nhà xuất khẩu với điều kiện nhà xuất khẩu xuất trình những chứng từ theo yêu cầu đã được thỏa thuận cho ngân hàng để được thanh toán tiền.

Tài khoản tín thác là tài khoản ký quỹ do ngân hàng mở cho người nhập khẩu, dựa trên mối quan hệ ủy thác của người nhập khẩu cho ngân hàng.

2.Quy trình thực hiện phương thức thanh toán CAD

Quy trình triển khai phương pháp thanh toán CAD gồm 2 trường hợp :

Advertisement

a. Khi những bên tham gia cùng có quan hệ với 1 ngân hàng nhà nước ( thường là ngân hàng nhà nước bên nhập khẩu )

Sơ đồ nhiệm vụ thanh toán của phương pháp CAD :

Phương thức thanh toán CAD là gì? Quy trình thực hiện thanh toán CAD

( 1 ) : Ký kết hợp đồng mua và bán trong đó thỏa thuận hợp tác thanh toán bằng phương pháp CAD
( 2 ) : Nhà nhập khẩu đến ngân hàng nhà nước người xuất khẩu ký một bản ghi nhớ, đồng thời ký thực thi việc ký quỹ 100 % trị giá của thương vụ làm ăn để lập thông tin tài khoản ký thác :
Bản ghi nhớ sẽ là cơ sở để ngân hàng nhà nước dịch vụ trả tiền theo thông tư của người nhập khẩu, khi thực thanh toán CAD. Nội dung của bản ghi nhớ là :
+ Nhà nhập khẩu cam kết ký quỹ góp vốn đầu tư 100 % trị giá của thương vụ làm ăn
+ Các chứng từ kế toán mà nhà phân phối phải xuất trình khi lãnh tiền ở ngân hàng nhà nước
+ Thời hạn thanh toán
+ Mức phí dịch vụ mà ngân hàng nhà nước được hưởng và ai phải trả phí này ( thường là nhà xk phải trả )
( 3 ) : Ngân hàng thông tin cho nhà xuất khẩu rằng : nhà nhập khẩu đã ký quỹ, thông tin tài khoản ký thác đã mở màn hoạt động giải trí
( 4 ) : Nhà xuất khẩu giao hàng cho nhà nhập khẩu dưới sự trấn áp của đại diện thay mặt nhà nhập khẩu
( 5 ) : Nhà xuất khẩu xuất trình cho ngân hàng nhà nước bộ chứng từ mà nhà nhập khẩu nhu yếu rút tiền
( 6 ) : Ngân hàng kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ và trả tiền cho nhà xuất khẩu
( 7 ) : Ngân hàng giao bộ chứng từ cho người đại diện thay mặt nhà nhập khẩu

Advertisement

b. Khi việc thanh toán diễn ra có sự tham gia của 2 ngân hàng nhà nước trung gian :

Quá trình thực thi phương pháp thanh toán cad này diễn biến như sau :
( 1 ) : Sau khi hợp đồng mua và bán ngoại thương được ký kết, nhà nhập khẩu đến ngân hàng nhà nước ship hàng mình xin được thực thi dịch vụ CAD. Ngân hàng và nhà nhập khẩu sẽ thỏa thuận hợp tác ký với nhau qua bảng ghi nhớ, gồm có những nội dung như sau :
Nhà NK, NM cam kết đặt cọc 100 % giá trị lô hàng
NH mở TK tín thác cho NM
NH cam kết chỉ thanh toán tiền hàng cho NB khi họ xuất trình Bộ chứng từ vừa đủ, hợp lệ và trong thời hạn thanh toán
Bên phải trả phí hoa hồng dịch vụ cho NH
Phương thức thanh toán CAD

Tên, địa chỉ của các đối tượng có liên quan.

Số tiền ký quỹ : 100 % giá trị hợp đồng
Những chứng từ nhu yếu .
giá thành dịch vụ thực thi phương pháp thanh toán CAD

Phương thức thanh toán CAD là gì? Quy trình thực hiện thanh toán CAD

( 2 ) : Ngân hàng ship hàng nhà nhập khẩu sẽ chuyển tiền vào thông tin tài khoản ký thác đồng thời thông tin cho nhà xuất khẩu biết về thông tin tài khoản ký thác đã mở màn hoạt động giải trí trải qua ngân hàng nhà nước ship hàng nhà xuất khẩu .
( 3 ) : Nhà xuất khẩu sẽ triển khai giao hàng dưới sự trấn áp của người đại diện thay mặt của nhà nhập khẩu tại nước nhà xuất khẩu
( 4 ) : Nhà xuất khẩu xuất trình chứng từ cho ngân hàng nhà nước ship hàng mình nhu yếu xin thanh toán
( 5 ) : Ngân hàng Giao hàng nhà xuất khẩu triển khai kiểm tra chứng từ theo nhu yếu của bản ghi nhớ, nếu thấy tương thích thì thanh toán ghi có thông tin tài khoản của nhà xuất khẩu và ghi vào thông tin tài khoản ký quỹ của nhà nhập khẩu
( 6 ) : Ngân hàng Giao hàng nhà xuất khẩu sẽ chuyển chứng từ cho nhà nhập khẩu trải qua ngân hàng nhà nước Giao hàng cho nhà nhập khẩu để nhà nhập khẩu đi nhận hàng .

Advertisement

Hy vọng bài viết của Thanh toán Quốc tế sẽ hữu ích với bạn học xuất nhập khẩu.

5

/

5
(
1
bầu chọn
)

Source: https://mindovermetal.org
Category: Wiki là gì

Advertisement
Rate this post

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments