Thiourea là gì?

THIOUREA LÀ GÌ?

Thiourea, tên hóa học là Thiocarbamide (CH4N2S). Thiourea nguyên chất có dạng tinh thể màu trắng, không mùi, có trọng lượng phân tử 76,12 g, tỷ trọng là 1,41, nhiệt độ nóng chảy 176-178 oC, sôi ở nhiệt 150-160 oC, tan trong nước 95g/100 ml ở 10 oC và 137 g/100 ml ở 20 oC và tan trong cồn.

Tinh thể Thiourea

Bạn đang đọc: Thiourea là gì?

– Thiourea là hóa chất có công dụng giống như nitrate kali ( KNO3 ), là tác nhân phá vỡ miên trạng chồi từ đó thôi thúc sự tăng trưởng mầm hoa. Do đó hoàn toàn có thể sử dụng thiourea để kích thích ra hoa hay phá miên trạng để ra chồi hàng loạt. Hiệu quả phá miên trạng chồi của thiourea cao hơn KNO3 gấp 2-3 lần khi thí nghiệm trên xoài cát Hòa Lộc .

* Thời điểm sử dụng thiourea kích thích ra hoa sau khi tưới Paclobutrazol (PBZ)

– Có thể chia hóa chất kích thích ra hoa thành hai nhóm là chất ức chế sinh trưởng thôi thúc sự hình thành mầm hoa như PBZ và chất phá miên trạng kích thích mầm hoa tăng trưởng ( khởi phát sự ra hoa ) như thiourea. Mầm hoa sau khi được hình thành nếu có điều kiện kèm theo thích hợp sẽ ra hoa, nếu không nó sẽ đi vào thời kỳ miên trạng .
– Thời điểm phun thiourea kích thích ra hoa sau khi tưới PBZ có ảnh hưởng tác động đến tỷ suất ra hoa trên cây .
– Ví dụ : Phun thiourea ở thời gian 90 ngày sau khi tưới PBZ có 100 % chồi lá Open, nhưng khi phun thiourea tại thời gian 112 ngày sau khi tưới PBZ có 100 % mầm hoa hình thành .

* Một số nghiên cứu phun thiourea

– Trên cây măng cụt 6 năm tuổi, phun thiourea 0,5% giúp cây ra đọt sớm hơn 18-20 ngày. Cây 8 năm tuổi, phun thiourea 0,5% cho tỷ lệ ra hoa cao gấp 1,5 lần so với không phun.

– Thiourea cũng là một chất có tính năng phá vỡ trạng thái ngủ của mầm hoa cây sầu riêng. Khi phun thiourea ở nồng độ 1500 ppm sau khi phun PBZ ( 1000 ppm ) sẽ làm tăng tổng số hoa hình thành trên cây so với chỉ phun PBZ mà không phun thiourea .
– Thiourea ở nồng độ từ 0,1 – 0,3 % cũng được phun để kích thích cho chôm chôm và bưởi Năm Roi ra hoa hàng loạt sau khi giải quyết và xử lý PBZ 40-50 ngày trên cây chôm chôm và 30 ngày trên cây bưởi Năm Roi .
– Trên chanh Tàu, phun thiourea nồng độ 1000 ppm vào thời gian 30 ngày sau khi giải quyết và xử lý PBZ cho tỷ suất ra hoa và hiệu suất đạt cao nhất so với không phun .
– Trên xoài cát Hòa Lộc, phun thiourea 0,5 % vào thời gian ba tháng sau khi giải quyết và xử lý PBZ đã điều khiển và tinh chỉnh được xoài ra hoa theo ý muốn .

Công ty cổ phần BVTV Delta

Bài viết liên quan

PACLOBUTRAZOL – PHÂN BÓN ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments