Bài giảng Giới thiệu học phần thống kê ứng dụng trong kinh doanh – Giới thiệu môn học – Nguyễn Tiến Dũng – Tài liệu, ebook, giáo trình

Bài giảng Giới thiệu học phần thống kê ứng dụng trong kinh doanh – Giới thiệu môn học – Nguyễn Tiến Dũng

YÊU CẦU HỌC TẬP

● Điện thoại di động: để chế độ im lặng, khi có

cuộc gọi khẩn cấp hoàn toàn có thể ra ngoài nghe .● Phải mang theo sách triết lý và bài tập● Phải mang theo máy tính cầm tay( calculators )● Mang theo máy tính xách tay ( máy tínhcomputers ) khi GV nhu yếu thực hành thực tế phântích thống kê trên máy vi tínhKIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP ( HỆ CQ )● Dự lớp và tham gia trên lớp : cộng / trừ vào điểm quátrình● Vắng 0 buổi : cộng 1 điểm● Vắng 1-2 buổi : chưa trừ điểm● Vắng từ buổi thứ ba : trừ 0,5 điểm / buổi vắng

● Không tham gia hoặc điểm kém trên lớp: trừ 0,5 điểm/lần

● Điểm quy trình ( a % ) : QT = 0,5. GK + 0,5. TL + CC● GK : Kiểm tra giữa kỳ ( trắc nghiệm, không dùng tài liệu )● TL : Tiểu luận môn học● CC : Điểm chịu khó ( theo quy định )● Điểm cuối kỳ ( 100 % – a % )● Thi cuối kỳ với đề thi hỗn hợp ( trắc nghiệm + tự luận ) ,không dùng tài liệu )

pdf14 trang | Chia sẻ : trungkhoi17| Lượt xem : 44

| Lượt tải: 0

download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Giới thiệu học phần thống kê ứng dụng trong kinh doanh – Giới thiệu môn học – Nguyễn Tiến Dũng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

GIỚI THIỆU HỌC PHẦN THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH ( Applied Statistics for Business ) ThS. Nguyễn Tiến Dũng Bộ môn Quản trị Kinh doanh, Viện Kinh tế và Quản lý E-Mail : dung.nguyentien3@hust.edu.vn CÁC NỘI DUNG CHÍNH ● Giới thiệu về giảng viên ● Vai trò và tiềm năng của học phần ● Tài liệu học tập ● Yêu cầu học tập ● Kiểm tra nhìn nhận ● Phương pháp học tập © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 2 CÁC SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN CỦA GIẢNG VIÊN 3 © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng VAI TRÒ CỦA HỌC PHẦN ● Tiếp nối của Xác suất thống kê ● Tập trung vào thống kê ● Cung cấp kiến thức và kỹ năng toán ● Định hướng ứng dụng vào kinh doanh thương mại và kinh tế ● Cung cấp công cụ toán để học những học phần cơ sở ngành và chuyên ngành khác © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 4 MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN ● Cung cấp kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức về thống kê ứng dụng trong nghành nghề dịch vụ kinh doanh thương mại và kinh tế ● Sau khi kết thúc học phần, người học hoàn toàn có thể : ● Kể được những nội dung chính của TKƯD ● Phân biệt được những giải pháp lấy mẫu thống kê ● Lập bảng tần số và những biểu đồ thống kê thành thạo ● Biết cách tính những đại lượng đặc trưng cho độ tập trung chuyên sâu và phân tán của tổng thể và toàn diện © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 5 MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN ( TIẾP ) ● Xác định được khoảng chừng ước đạt của những tham số mẫu ● Hiểu cách lập bài toán và giả thuyết kiểm định ● Nắm vững những giải pháp kiểm định tham số so với trung bình, tỷ suất và độ lệch chuẩn của tổng thể và toàn diện ● Thực hiện được những nghiên cứu và phân tích đối sánh tương quan, hồi quy đơn biến và hồi quy đa biến ● Kể được tên và biết khoanh vùng phạm vi ứng dụng của những giải pháp kiểm định phi tham số ● Nắm được những giải pháp dự báo dựa trên chuỗi số thời hạn © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 6 TÀI LIỆU HỌC TẬP ● Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc ( 2012 ), Thống kê ứng dụng trong kinh tế – xã hội, NXB Lao động – Xã hội ● Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc ( 2012 ), Bài tập và Bài giải Thống kê ứng dụng trong kinh tế – xã hội, NXB Lao động – Xã hội ● Bài giảng PowerPoint và bài tập của GV ( tải về từ website ) © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 7 Website của GV https://sites.google.com/site/nguyentiendungbkhn © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 8 CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA SGK 1 Giới thiệu về thống kê 2 Thu thập dữ liệu 3 Tóm tắt và trình diễn tài liệu bằng bảng và đồ thị 4 Tóm tắt và trình diễn tài liệu bằng những đại lượng số 5 Xác suất cơ bản, biến ngẫu nghiên và quy luật phân phối Phần Trăm 6 Phân phối của những tham số mẫu 7 Ước lượng những tham số của tổng thể và toàn diện © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 9 8 Kiểm định giả thuyết về tham số tổng thể và toàn diện 9 Phân tích phương sai 10 Kiểm định phi tham số 11 Hồi quy tuyến tính đơn biến và nghiên cứu và phân tích đối sánh tương quan 12 Hồi quy tuyến tính đa biến 13 Chỉ số 14 Chuỗi thời hạn và dự báo trên chuỗi thời hạn 15 Dự báo bằng giải pháp Box – Jenkins YÊU CẦU HỌC TẬP ● Điện thoại di động : để chính sách im re, khi có cuộc gọi khẩn cấp hoàn toàn có thể ra ngoài nghe. ● Phải mang theo sách triết lý và bài tập ● Phải mang theo máy tính cầm tay ( calculators ) ● Mang theo máy tính xách tay ( máy tính computers ) khi GV nhu yếu thực hành thực tế nghiên cứu và phân tích thống kê trên máy vi tính © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 10 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP ( HỆ CQ ) ● Dự lớp và tham gia trên lớp : cộng / trừ vào điểm quy trình ● Vắng 0 buổi : cộng 1 điểm ● Vắng 1-2 buổi : chưa trừ điểm ● Vắng từ buổi thứ ba : trừ 0,5 điểm / buổi vắng ● Không tham gia hoặc điểm kém trên lớp : trừ 0,5 điểm / lần ● Điểm quy trình ( a % ) : QT = 0,5. GK + 0,5. TL + CC ● GK : Kiểm tra giữa kỳ ( trắc nghiệm, không dùng tài liệu ) ● TL : Tiểu luận môn học ● CC : Điểm siêng năng ( theo quy định ) ● Điểm cuối kỳ ( 100 % – a % ) ● Thi cuối kỳ với đề thi hỗn hợp ( trắc nghiệm + tự luận ), không dùng tài liệu ) © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 11 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP ( HỆ VLVH ) ● Dự lớp và tham gia trên lớp : cộng / trừ vào điểm quy trình ● Vắng mặt lúc điểm danh coi như vắng 1 buổi ● Các trường hợp xin phép, GV ghi nhận thái độ tích cực, nhưng vẫn coi là vắng ● Vắng 0 buổi : cộng 1 điểm ● Vắng 1 buổi : chưa trừ điểm ● Vắng từ buổi thứ 2 : trừ 0,25 điểm / buổi vắng ● Vắng quá 50 % số buổi : không đủ tư cách thi, phải học lại ● Thi cuối kỳ ● ( trắc nghiệm + tự luận, không dùng tài liệu ) © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 12 TIỂU LUẬN HỌC PHẦN ● x người / nhóm ● Sử dụng bộ file tài liệu của GV phân phối ● Phân tích thống kê với ứng dụng Excel, sử dụng công cụ Data Analysis hoặc MegaStat ● Trình bày báo cáo giải trình theo pháp luật © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 13 PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP ● Đi học đúng giờ ● Ngồi học tập trung ● Đọc trước tài liệu ở nhà về nội dung sẽ học trong buổi tới ● Chăm chỉ làm bài tập ● Hỏi GV và trao đổi với bè bạn ● Học ĐẠI HỌC khác với học đại trà phổ thông ● THẦY HƯỚNG DẪN VÀ KIỂM TRA, TRÒ TỰ NGHIÊN CỨU ● TỰ ĐẶT MỤC TIÊU VÀ CỐ GẮNG ĐẠT MỤC TIÊU © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 14
Các file đính kèm theo tài liệu này :

  • pdfbai_giang_gioi_thieu_hoc_phan_thong_ke_ung_dung_trong_kinh_d.pdf
5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments