Thừa Ủy Quyền Tiếng Anh Là Gì ? Thừa Ủy Quyền Tiếng Anh Là Gì

Giấy uỷ quyền bằng tiếng anh, song ngữ (Power of attorney) mới nhất năm 2021. Tải về giấy uỷ quyền bằng tiếng anh, hướng dẫn lập giấy uỷ quyền song ngữ Power of attorney chuẩn 2021.Bạn đang xem : Thừa ủy quyền tiếng anh là gì

Trong đời sống, vì nhiều nguyên do khác nhau, không phải khi nào cá thể, nhóm cá thể hoặc pháp nhân, người đại diện thay mặt của cơ quan, tổ chức triển khai cũng hoàn toàn có thể tự mình xác lập, tham gia những thanh toán giao dịch, việc làm hoặc những hoạt động giải trí khác được. Chính thế cho nên, việc ủy quyền cho cá thể, pháp nhân thay mặt đại diện đại diện thay mặt thực thi một hoặc 1 số ít thanh toán giao dịch dân sự là rất thiết yếu và thông dụng trong quy trình tiến độ lúc bấy giờ. Hình thức ủy quyền bằng văn bản được ưu tiên sử dụng nhưng giấy ủy quyền được viết như thế nào và được trình diễn thế nào mới đúng pháp luật của pháp lý ?

Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu Giấy uỷ quyền bằng tiếng anh, song ngữ (Power of attorney) mới nhất. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

**

Luật sư tư vấn luật về uỷ quyền, hợp đồng uỷ quyền, giấy uỷ quyền: 1900.6568

Trong bài viết này, Luật Dương Gia sẽ phân phối một số ít mẫu giấy ủy quyền song ngữ, giấy ủy quyền bằng tiếng anh và mẫu ( Power of attorney ) viết sẵn.

1. Mẫu giấy hợp đồng ủy quyền song ngữ

Tải về giấy hợp đồng uỷ quyền song ngữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, dated : … ..

GIẤY ỦY QUYỀN/POWER OF ATTORNEY

V / v giao, nhận chứng từ / Delivering and receiving payment document – Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam phát hành năm năm ngoái. Pursuant to the Civil Code of the Socialist Republic of Vietnam issued on năm ngoái – Căn cứ vào những văn bản pháp lý hiện hành. Pursuant to current Laws. I / BÊN ỦY QUYỀN / Mandator ( “ hereinafter referred to as “ We ” ) Họ và tên / Full Name : … .. Số Hộ chiếu / CMND : … .. Passport / ID Number : …. Ngày cấp / Dated : … .. Nơicấp / Issued at : … Quốc tịch / Nationality : … … Địa chỉ thường trú / ermanent Address : …. Địa chỉ thư điện tử / E-mail Address … .. Là chủ tài khoản số : …. Being the owner of Account Number ( s ) : … … II / Bên được ủy quyền ( Bên B ) / Authorized Party ( hereinafter referred to as “ Party B ” ) : Người đại diện thay mặt / Representative : … .. Chức vụ / Position : … … Địa chỉ / Address : … .. Điện thoại / Phone Number : … .. Số Fax / Fax Number : …. III / Nội dung ủy quyền / Content of Authorization : Bao gồm nôi dung giữa hai bên thỏa thuận hợp tác, khoanh vùng phạm vi ủy quyền như thế nào cũng được hai bên thỏa thuận hợp tác và điền tiếp vào hợp đồng ủy quyền IV / Thời hạn ủy quyền / Period of Authorization : – Giấy ủy quyền này không hủy ngang và có hiệu lực hiện hành từ ngày ký đến ngày ĐK lại. / This Authorization is irrevocable and effective as from the signing date to the date of re-registration. – – Giấy ủy quyền này được lập thành 02 ( hai ) bản. Mỗi bên giữ một bản có hiệu lực thực thi hiện hành như nhau. Trong trường hợp có sự hiểu không giống hệt giữa ngôn từ tiếng Việt và tiếng Anh thì tiếng Việt được ưu tiên. / This Authorization shall be made into two ( 02 ) copies. Each party keeps one, copy of equal validity. In case of having any conflict between Vietnamese and English language, Vietnamese shall be prevailed. Xác nhận của Phòng Giao dịch KH Cá nhân / Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Confirmation of Individual Service Division or the relevant departments Bên ủy quyền The Mandator

 ….

Bên được ủy quyền For and on Behalf of the Authorized Party ….

2. Mẫu giấy ủy quyền bằng tiếng Anh

Tải về giấy uỷ quyền bằng tiếng anh

Ocialist Republic Of Vietnam

Independence – Freedom – Happiness —–oo0oo—-

POWER OF ATTORNEY

Mandator (“hereinafter referred to as “We”)

Name : … Date of birth : … ID No. : … Current residence address : … Be legal representative of : … Business Registration Certificate No. : …

I hereby authorize the Attorney:

Name : … Date of birth : … ID No. : … Place of issue : … Date of issue : … Current residence address : … The Principal authorizes Mr / Ms : … … to carry out the following tasks : 1. … .. 2. … .. 3. …. 4. … .. 5. … ..

Article 1: The term of authorization

From the official assigned date till when this authorization document shall be replaced with another one.

Article 2: Obligations of parties

The Principal and the Attorney shall be responsible for the following commitments : 1. The Principal shall be liable for undertakings given by the attorney within the scope of the authorization. 2. The Attorney shall report fully on the performance of the authorized act to the Principal. 3. This agreement of authorization shall be made on the basis of voluntarily entering of parties. 4. The Pricipal and The Attorney guarantee to fulfill all of the regulations hereof.

Article 3: Other terms

1. Parties confirm to understand clearly about the rights, the obligations and benefits of each other, and the legal consequences of such written authorization.

2. Parties have been read, understood clearly and accepted all the terms hereof, and finally signed in such document.

3. Such authorization document will be in full force from the official assigned date.

Ho Chi Minh City, ________________ 20…..Xem thêm : Soạn Bài : Tình Thái Từ Là Gì, Chức Năng Và Các Ví Dụ Tình Thái Từ

Principal Attorney

3. Mẫu giấy ủy quyền song ngữ viết sẵn

Tải về giấy uỷ quyền viết sẵn

 Ocialist Republic Of Vietnam

Independence – Freedom – Happiness —–oo0oo—-

GIẤY ỦY QUYỀN / LETTER OF AUTHORIZATION

V/v giao, nhận chứng từ / Delivering and receiving payment document

Hồ Chí Minh, dated : …. – Căn cứ vào bộ luật dân sự năm ngoái Pursuant to the Civil Code of the Socialist Republic of Vietnam issued on 2005 – Căn cứ vào những văn bản pháp lý hiện hành. Pursuant to current Laws.

I/ BÊN ỦY QUYỀN/Mandator (“hereinafter referred to as “We”)

Họ và tên / Full Name : …. Số Hộ chiếu / CMND : … .. Passport / ID Number : …. Ngày cấp / Dated : Nơicấp / Issued at : …. Quốc tịch / Nationality : …. Địa chỉ thường trú / ermanent Address : … Địa chỉ thư điện tử / E-mail Address …. Là chủ tài khoản số / Being the owner of Account Number ( s ) : …

II/ Bên được ủy quyền (Bên B)/ Authorized Party (hereinafter referred to as “Party B”):

CÔNG TY / Company:..

Người đại diện thay mặt / Representative : … Chức vụ / Position : .. Địa chỉ / Address : … Điện thoại / Phone Number : .. Số Fax / Fax Number : ..

III/ Nội dung ủy quyền/ Content of Authorization:

– Bên A ủy quyền cho Bên B triển khai việc giao, nhận những sách vở giao dịch thanh toán thanh toán giao dịch tương quan đến những thông tin tài khoản tiền gửi của bên A mở tại những Chi nhánh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nước Ta. Party A authorizes Party B to deliver and receive all payment documents related to Party A’s accounts opened at all branches of the Bank for Investment and Development of Vietnam JSC ( Ngân Hàng BIDV ). – Bên B được ủy quyền lại cho những nhân viên cấp dưới của bên B để thực thi nội dung ủy quyền nêu trên. Party B’s staffs are allowed to conduct above authorization contents. – Bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin list những nhân viên cấp dưới triển khai nội dung trên cho Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Trần Hưng Đạo Party B has to inform Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV – Tran Hung Dao branch of specific staffs to conduct above authorization contents. III. Thời hạn ủy quyền : Do hai bên lao lý Hiệu lực của giấy ủy quyền Giấy ủy quyền này không hủy ngang và có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày ký đến ngày ĐK lại. / This Authorization is irrevocable and effective as from the signing date to the date of re-registration. Giấy ủy quyền này được lập thành 02 ( hai ) bản. Mỗi bên giữ một bản có hiệu lực thực thi hiện hành như nhau. Trong trường hợp có sự hiểu không như nhau giữa ngôn từ tiếng Việt và tiếng Anh thì tiếng Việt được ưu tiên. / This Authorization shall be made into two ( 02 ) copies. Each party keeps one, copy of equal validity. In case of having any conflict between Vietnamese and English language, Vietnamese shall be prevailed. Xác nhận của Phòng Giao dịch KH Cá nhân / Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Confirmation of Individual Service Division or the relevant departments Bên ủy quyền Bên được ủy quyền The Mandator For anh on Behalf of the Authorized Party

4. Phân biệt giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền

Theo lao lý của Bộ Luật Dân sự năm ngoái thì hoàn toàn có thể có nhiều hình thức ủy quyền khác nhau. Chính vì thế, trong đời sống thường ngày, ngoài việc ủy quyền bằng văn bản, nhiều quan hệ ủy quyền được xác lập chỉ bằng lời nói hoặc những hành vi đơn cử. Khi việc ủy quyền được lập thành văn bản thì cũng có nhiều hình thức văn bản khác nhau ( hợp đồng ủy quyền, Giấy ủy quyền, Biên bản ủy quyền … ). Thứ nhất : Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện thay mặt mình thực thi một hoặc nhiều việc làm trong khoanh vùng phạm vi pháp luật tại giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền được coi là một hình thức ủy quyền theo Bộ Luật Dân sự năm ngoái Nước Ta, mà tùy theo thực trạng, hoàn toàn có thể là bắt buộc phải có để người được ủy quyền có đủ thẩm quyền đại diện thay mặt cho người ủy quyền. Đa số những trường hợp được ủy quyền bằng giấy ủy quyền đều yên cầu phải được công chứng, xác nhận hoặc có con dấu của pháp nhân ( nếu là ủy quyền giữa những cá thể trong pháp nhân ). Người được ủy quyền chỉ được thực thi những việc làm và hưởng những quyền trong khoanh vùng phạm vi lao lý của giấy ủy quyền. Trong trường hợp người được ủy quyền có hành vi vượt quá khoanh vùng phạm vi đó thì phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể so với phần vượt quá. Trong trường hợp đó là thanh toán giao dịch dân sự thì đây còn là địa thế căn cứ để công bố thanh toán giao dịch dân sự vô hiệu theo lao lý của Bộ Luật Dân sự năm ngoái Nước Ta. trái lại, người ủy quyền hoàn toàn có thể thừa nhận hành vi vượt quá khoanh vùng phạm vi ủy quyền của người được ủy quyền sau khi hành vi đó đã xảy ra. Trong trường hợp này, hành vi đó được coi là tương thích với khoanh vùng phạm vi ủy quyền mà không cần sửa đổi bổ trợ giấy ủy quyền, tuy nhiên, nó sẽ không còn được coi là địa thế căn cứ công bố thanh toán giao dịch dân sự vô hiệu và người ủy quyền phải chịu trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm so với hành vi mà mình đã thừa nhận đó Thứ hai : Điều 562 Bộ Luật Dân sự năm năm ngoái pháp luật : “ Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi việc làm nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hợp tác hoặc pháp lý có pháp luật. ” Hợp đồng ủy quyền yên cầu phải có sự tham gia ký kết của cả bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền ; so với Giấy ủy quyền thì không cần sự tham gia của bên nhận ủy quyền ( ủy quyền đơn phương ). Việc lập giấy ủy quyền không yên cầu bên nhận ủy quyền phải đồng ý chấp thuận và không có giá trị bắt buộc bên nhận ủy quyền phải thực thi những việc làm ghi trong giấy. Do vậy, nếu sau khi Giấy ủy quyền được lập mà bên nhận ủy quyền không triển khai việc làm theo cam kết thì bên ủy quyền cũng không có quyền nhu yếu bên nhận ủy quyền phải thực thi, kể cả việc bồi thường thiệt hại, nếu có. Như vậy về thực chất thì hai hình thức ủy quyền này tựa như nhau tuy nhiên xuất phát từ ý chí tham gia của những chủ thể mà quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh sẽ có sự khác nhau từ hai hình thức này.

5. Thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền

Tóm tắt câu hỏi:

Kính nhờ Luật sư tư vấn giúp : Bạn tôi được mua 01 căn nhà ở xã hội, vay gói 30.000 tỷ. Vì điều kiện kèm theo phải điều động đi công tác làm việc xa, bạn tôi muốn làm hợp đồng ủy quyền cho tôi được toàn quyền sử dụng, thay thế sửa chữa …. và nộp những khoản phí cũng như lãi suất vay cho ngân hàng nhà nước hàng tháng. Hợp đồng ủy quyền này có được công chứng không ? Nếu được thì thủ tục cần những sách vở gì ? Có dịch vụ công chứng tại nhà không ? Xin luật sư tư vấn giúp. Xin chân thành cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 581 Bộ luật dân sự năm ngoái pháp luật hợp đồng ủy quyền như sau : “ Hợp đồng ủy quyền là sự thoả thuận giữa những bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai việc làm nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp lý có pháp luật. ” Như vậy, ủy quyền được hiểu là sự thỏa thuận hợp tác của những bên, bên được ủy quyền thực thi những việc làm theo khoanh vùng phạm vi ủy quyền của bên ủy quyền. Tuy nhiên như bạn nói, bạn được ủy quyền để trả lãi suất vay ngân hàng nhà nước với gói vay 30.000 tỷ đồng, đây là chuyển giao nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự, Điều 315 Bộ luật dân sự năm ngoái pháp luật : “ Điều 315. Chuyển giao nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự 1. Bên có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn toàn có thể chuyển giao nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự cho người thế nghĩa vụ và trách nhiệm nếu được bên có quyền chấp thuận đồng ý, trừ trường hợp nghĩa vụ và trách nhiệm gắn liền với nhân thân của bên có nghĩa vụ và trách nhiệm hoặc pháp lý có pháp luật không được chuyển giao nghĩa vụ và trách nhiệm. ” Nếu trong khoanh vùng phạm vi ủy quyền, bạn của bạn ủy quyền cho bạn trả tiền lãi cho ngân hàng nhà nước thì việc này phải được sự chấp thuận đồng ý của ngân hàng nhà nước nơi cho vay. Điều 55 Luật công chứng năm trước lao lý công chứng hợp đồng ủy quyền như sau : – Khi công chứng những hợp đồng ủy quyền, công chứng viên có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra kỹ hồ sơ, lý giải rõ quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền đó cho những bên tham gia. – Trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không hề cùng đến một tổ chức triển khai hành nghề công chứng thì bên ủy quyền nhu yếu tổ chức triển khai hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền ; bên được ủy quyền nhu yếu tổ chức triển khai hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền. Như vậy, theo pháp luật pháp lý, hợp đồng ủy quyền sẽ được công chứng tại Văn phòng công chứng hoặc Phòng công chứng Nhà nước. Khi đi thực thi thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền, hoàn toàn có thể cả 2 bên ( bên ủy quyền và bên được ủy quyền ) hoặc bên ủy quyền mang theo chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu cảu cả hai bên tới Văn phòng công chứng / Phòng công chứng Nhà nước để công chứng hợp đồng ủy quyền, trong hợp đồng ủy quyền ghi rõ khoanh vùng phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm những bên, .. để tránh trường hợp xảy ra tranh chấp. Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch 115 / năm ngoái / TTLT-BTC-BTP sửa đổi, bổ trợ Thông tư liên tịch 08/2012 / TTLT-BTC-BTP, mức phí công chứng hợp đồng ủy quyền là 50.000 đồng, ngoài những còn có ngân sách soạn thảo hợp đồng ủy quyền, thù lao công chứng. Hai loại phí này không có lao lý về mức phí đơn cử, mức phí này do Văn phòng công chứng pháp luật riêng. Hiện nay, những Văn phòng công chứng đều có dịch vụ công chứng tại nhà, tuy nhiên ngân sách này sẽ cao.

6. Bên ủy quyền có được đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền không?

Tóm tắt câu hỏi:

Thưa luật sư, trường hợp của tôi như thế này xin luật sư tư vấn giúp tôi : vài năm trước đây tôi có ủy quyền trông coi, cho thuê nhà với 1 người quen nhưng nay vì lí do cá thể nên tôi muốn hủy ủy quyền, hợp đồng ủy quyền có chữ ký của cả 2 bên. Vậy tôi hoàn toàn có thể tự mình hủy ủy quyền được hay không và khi làm những thủ tục hủy ủy quyền mà không có người được ủy quyền được không ? Ngược lại người được ủy quyền có tự hủy ủy quyền mà không cần bên ủy quyền chấp thuận đồng ý được không ? Xin luật sư tư vấn giúp tôi !

 Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến qua tổng đài:1900.6568

Luật sư tư vấn:

Hợp đồng ủy quyền được hiểu là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi việc làm nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hợp tác hoặc pháp lý quy đinh. Nay bạn muốn hủy hợp đồng ủy quyền thì bạn phải xem lại trong hợp đồng ủy quyền có pháp luật lao lý trường hợp hủy hợp đồng ủy quyền hay không ? Nếu có lao lý pháp luật thì bạn phải triển khai theo hợp đồng của hai bên. Nếu không có pháp luật lao lý, việc đơn phương chấm hết hợp đồng ủy quyền triển khai theo lao lý tại Điều 569 Bộ luật dân sự năm ngoái như sau : – Đối với bên ủy quyền : + Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm hết thực thi hợp đồng bất kể khi nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với việc làm mà bên được ủy quyền đã thực thi và bồi thường thiệt hại ; + Trường hợp ủy quyền không có thù lao thì bên ủy quyền hoàn toàn có thể chấm hết triển khai hợp đồng bất kể khi nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời hạn hài hòa và hợp lý. Bên ủy quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm hết thực thi hợp đồng ; nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực hiện hành.

– Đối với bên được ủy quyền:

Xem thêm: Neocortex là gì

+ Trường hợp ủy quyền không có thù lao, bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm hết triển khai hợp đồng bất kể khi nào, nhưng phải báo trước cho bên ủy quyền biết một thời hạn hài hòa và hợp lý ; + Trường hợp ủy quyền có thù lao thì bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm hết triển khai hợp đồng bất kể khi nào và phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền, nếu có. Mặt khác, theo lao lý tại Điều 51 Luật công chứng năm trước, việc hủy hợp đồng ủy quyền chỉ được thực thi khi cả 02 bên cùng tới Văn phòng công chứng nhu yếu hủy hợp đồng ủy quyền. Do đó, bạn hay người được ủy quyền không có quyền tự đi hủy hợp đồng ủy quyền mà không có sự thỏa thuận hợp tác với bên còn lại .

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments