Thuế tự vệ là gì?

Trong thương mại, thuế tự vệ là một trong những loại thuế điển hình khi các tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân phải nộp khi thực hiện hoạt động nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam. Như vậy Thuế tự vệ là gì? Điều kiện, nguyên tắc áp dụng thuế tự vệ như thế nào, và quy định của pháp luật về các đối tượng chịu thuế, nộp thuế ra sao, chúng tôi xin gửi tới quý độc giả những thông tin hữu ích qua bài viết sau đây:

Thuế tự vệ là gì?

Thuế tự vệ là thuế nhập khẩu bổ trợ được vận dụng trong trường hợp nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa quá mức vào Nước Ta gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc rình rập đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước theo Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm nay .
Thuế nói chung là một khái niệm khá quen thuộc với những tổ chức triển khai, cá thể, nhất là những tổ chức triển khai, cá thể tham gia hoạt động giải trí kinh doanh thương mại có thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, thuế tự vệ lại là một thuật ngữ vẫn còn khá lạ lẫm so với những tổ chức triển khai, doanh nghiệp bởi nó chỉ phát sinh không liên tục ở một số ít trường hợp nhất định thuộc đối tượng người dùng nộp thuế tự vệ .

Ngoài việc giải đáp thuế tự vệ là gì? chúng tôi còn chia sẻ các thông tin liên quan đến loại thuế này để Quý độc giả có thêm các thông tin hữu ích.

Bạn đang đọc: Thuế tự vệ là gì?

Điều kiện và nguyên tắc áp dụng thuế tự vệ

Căn cứ vào khoản 1, khoản 2 Điều 14 Luật Thuế xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu năm nay, điều kiện kèm theo và nguyên tắc vận dụng thuế tự vệ đực pháp luật như sau :

Thứ nhất: Điều kiện áp dụng thuế tự vệ

– Khối lượng, số lượng hoặc trị giá sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu ngày càng tăng đột biến một cách tuyệt đối hoặc tương đối so với khối lượng, số lượng hoặc trị giá của sản phẩm & hàng hóa tương tự như hoặc sản phẩm & hàng hóa cạnh tranh đối đầu trực tiếp được sản xuất trong nước ;

– Việc gia tăng khối lượng, số lượng hoặc trị giá hàng hóa nhập khẩu quy định tại Điểm a Khoản này gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

Thứ hai: Nguyên tắc áp dụng thuế tự vệ

– Thuế tự vệ được vận dụng trong khoanh vùng phạm vi và mức độ thiết yếu nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước và tạo Điều kiện để ngành sản xuất đó nâng cao năng lực cạnh tranh đối đầu ;
– Việc vận dụng thuế tự vệ phải địa thế căn cứ vào Kết luận tìm hiểu, trừ trường hợp vận dụng thuế tự vệ trong thời điểm tạm thời ;
– Thuế tự vệ được vận dụng trên cơ sở không phân biệt đối xử và không phụ thuộc vào vào nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa .

Thứ ba: Thời hạn áp dụng thuế tự vệ (khoản 3 Điều 14 Luật Thuế xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu 2016)

– Không quá 04 năm, gồm có cả thời hạn vận dụng thuế tự vệ trong thời điểm tạm thời .
– Có thể được gia hạn không quá 06 năm tiếp theo, với Điều kiện vẫn còn thiệt hại nghiêm trọng hoặc rủi ro tiềm ẩn gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước và có dẫn chứng chứng tỏ rằng ngành sản xuất đó đang Điều chỉnh để nâng cao năng lực cạnh tranh đối đầu .

Quy định của pháp luật về đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế tự vệ

Về đối tượng người tiêu dùng chịu thuế tự vệ :
Theo như định nghĩa nếu trên, sản phẩm & hàng hóa thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế tự vệ là những sản phẩm & hàng hóa xuất nhập khẩu vào Nước Ta mà những sản phẩm & hàng hóa này được nhập khẩu quá mức gây ảnh hương nghiêm trọng hoặc có rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng tác động đến những ngành sản xuất trong nước hoặc có rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng tác động đến những ngành sản xuất trong nước .
Theo pháp luật tại điều 2, Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu năm nay, đối tượng người tiêu dùng chịu thuế gồm có :
– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Nước Ta .
– Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước .
– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp triển khai quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối .

Lưu ý: Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trường hợp sau:

+ Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển ;
+ Hàng hóa viện trợ nhân đạo, sản phẩm & hàng hóa viện trợ không hoàn trả ;

+ Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;

+ Phần dầu khí được dùng để trả thuế tài nguyên cho Nhà nước khi xuất khẩu .
Đối tượng phải nộp thuế tự vệ lao lý tại Điều 3, Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu năm nay đơn cử như sau :
“ 1. Chủ sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu .
2. Tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu .
3. Người xuất cảnh, nhập cư có sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, gửi hoặc nhận sản phẩm & hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Nước Ta .
4. Người được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thuế thay cho người nộp thuế, gồm có :
a ) Đại lý làm thủ tục hải quan trong trường hợp được người nộp thuế ủy quyền nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ;
b ) Doanh nghiệp phân phối dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trong trường hợp nộp thuế thay cho người nộp thuế ;
c ) Tổ chức tín dụng thanh toán hoặc tổ chức triển khai khác hoạt động giải trí theo pháp luật của Luật những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán trong trường hợp bảo lãnh, nộp thuế thay cho người nộp thuế ;
d ) Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp sản phẩm & hàng hóa là quà biếu, quà khuyến mãi ngay của cá thể ; tư trang gửi trước, gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cư ;
đ ) Chi nhánh của doanh nghiệp được ủy quyền nộp thuế thay cho doanh nghiệp ;
e ) Người khác được ủy quyền nộp thuế thay cho người nộp thuế theo lao lý của pháp lý .
5. Người thu mua, luân chuyển sản phẩm & hàng hóa trong định mức miễn thuế của dân cư biên giới nhưng không sử dụng cho sản xuất, tiêu dùng mà đem bán tại thị trường trong nước và thương nhân quốc tế được phép kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở chợ biên giới theo pháp luật của pháp lý .
6. Người có sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng người tiêu dùng không chịu thuế, miễn thuế nhưng sau đó có sự đổi khác và chuyển sang đối tượng người tiêu dùng chịu thuế theo pháp luật của pháp lý ” .

Cách tính thuế tự vệ

Thứ nhất: Về căn cứ tính thuế tự vệ

– Số lượng đơn vị chức năng từng loại sản phẩm thực tiễn nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan vận dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp ;
– Trị giá tính thuế nhập khẩu của từng loại sản phẩm nhập khẩu vận dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp ;
– Mức thuế của từng loại sản phẩm theo lao lý của Bộ Công Thương .

Thứ hai: Về phương pháp tính thuế

– Trường hợp tính thuế tự vệ theo tỷ suất Tỷ Lệ :

Số tiền thuế tự vệ phải nộp = Số lượng từng mặt hàng thực tế nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan áp dụng thuế tự vệ * Trị giá tính thuế tính trên một đơn vị hàng hóa * Thuế suất

– Trường hợp tính theo mức thuế tuyệt đối :
Số tiền thuế tự vệ phải nộp = Số lượng từng loại sản phẩm trong thực tiễn nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan vận dụng thuế tự vệ * Số tiền thuế tự vệ phải nộp trên một đơn vị chức năng sản phẩm & hàng hóa .

Trên đây là toàn bộ nội dung lên quan đến Thuế tự vệ là gì? Nếu có bất kỳ ý kiến, thắc mắc về các vấn đề pháp lý liên quan đến nội dung này, rất mong quý độc giả đặt câu hỏi để được chúng tôi hỗ trợ giải đáp.

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments