Nghĩa của từ ‘tiểu thư’ trong Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” tiểu thư “, trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ tiểu thư, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ tiểu thư trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh

1. Tiểu thư, tiểu thư Ka-Hee.

Lady Gahee !

2. Chúc mừng tiểu thư.

Bạn đang đọc: Nghĩa của từ ‘tiểu thư’ trong Tiếng Việt

Congratulations, my lady .

3. Chúc tiểu thư ngủ ngon.

Good night, mistress .

4. Cân nặng, thưa tiểu thư.

The heaviness, lady .

5. Cẩn thận cho tiểu thư

Be careful with her .

6. Chúc ngủ ngon Tiểu thư Marian.

Good night, Maid Marion .

7. Đừng kết hôn mà tiểu thư.

Don’t get married, Miss !

8. Tôi không phải tiểu thư khuê các.

I’m no lady .

9. Vậy, ta cũng chúc mừng tiểu thư..

Well, let me offer my congratulations, as well .

10. Chỉ chút ít quý giá thôi, tiểu thư.

Precious little, my lady .

11. Tiểu thư làm tôi muốn rớt cả tim!

My heart is fluttering because of you !

12. Đừng mê tín thế, tiểu thư lắm chiêu

Don ‘ t be scared of the superstitious, mean lady

13. Cô đang cần giúp đỡ à, thưa tiểu thư?

Are you in need of assistance, my lady ?

14. Tiểu thư có muốn có một chuỗi hạt không?

Would the lady like a necklace ?

15. Có gì làm người bận tâm à, tiểu thư?

Is something bothering you, Lady ?

16. ♫ Một tiểu thư hay một trẻ mồ côi

Seamstress and heiress, too

17. Tiểu thư Marian – người trong mộng của Robin Hood.

Maid Marian – Robin Hood’s romantic interest .

18. Tiểu thư đã dạy chữ Nhật cho em rồi mà.

You didn’t teach me to read Japanese .

19. Tiểu thư Asano sẽ kết hôn trong một tuần nữa.

Lady Asano is to be married in a week .

20. Ta làm trò ” Tiểu thư và Gã bụi đời ” nhé.

We can do Lady and the Tramp .

21. Đưa đồ tiểu thư loạn trí này ra ngoài ngay

Get that psychotic Cockney bitch out of here now

22. Cô đã chiến đáu rất dũng mãnh, tiểu thư Brienne.

You fought bravely today, Lady Brienne .

23. Đây là bài thơ ta viết cho Tiểu thư Marian.

It’s a poem I’ve written for Maid Marion .

24. Bệ hạ có muốn nói chuyện với tiểu thư không?

Would you like to speak with her, Your Grace ?

25. Một chuỗi hạt xinh đẹp cho một tiểu thư xinh đẹp.

A pretty necklace for a pretty lady.

26. Xưa tiểu thư giữa các tỉnh, nay phải làm lao dịch!

How she who was a princess among the provinces * has been put to forced labor !

27. Trước khi kết hôn thì cô ấy là tiểu thư Hideko.

Her maiden name was Izumi Hideko .

28. Vị tiểu thư ở bên ngoài đùng đùng bỏ đi rồi ạ.

That lady outside has left in haste .

29. Tiểu thư Margaery trước đây vẫn luôn làm những việc… từ thiện.

Lady Margaery has done this sort of … charitable work before .

30. Nok là một tiểu thư của gia đình kinh doanh giàu có.

She comes from a rich family of businessmen .

31. Ta cho người đem khăn choàng cổ tới cho tiểu thư nhé?

Shall I have them bring you a shawl, my lady ?

32. Gian phía Đông này là khuê phòng của tiểu thư nhà ta.

East side is where Miss Tie’s room is

33. Tiểu thư đây chỉ muốn thoát khỏi mùi hôi của ông thôi.

The little lady wants away from your stench .

34. Mềm yếu, béo mập và lười biếng Tiểu thư đã bước đến

Flabby, fat and lazy You walked in and upsy-daisy

35. Tiểu thư, cô thật sự đã cổ vũ tinh thần cho chúng tôi.

Memsahib, your tư vấn has really lifted our spirits .

36. Tôi, Huỳnh Hoa Phong và Tiểu thư Lạc Lệ Bình là nhân chứng

I, Peter Wong … and Ms. Audrey Lok witness it together

37. Ta còn phải đi móc đôi mắt của Tiểu thư cứng đầu đó.

I’ve got to go gouge the eyes out of Miss Blow-hard ‘ s head .

38. Sao cô cứ phải dằn vặt mãi về chuyện đó vậy, tiểu thư?

Why do you torment yourself with that, Lady ?

39. Tôi, Hoàng Hoa Phong và Tiểu thư Lạc Lệ Bình là nhân chứng

I, Peter Wong … and Ms. Audrey Lok witness it together

40. Tôi không nhận ra nơi này đã biến cậu thành tiểu thư chảnh chó.

I didn’t realize this place turned you into a fucking Disney princess .

41. Theo như tôi thấy thì, cô là một người hùng đấy, tiểu thư à.

Way I see it, you’re a hero, young lady .

42. Tiểu thư nhà giàu hư hỏng, kết hôn với một tên khốn phản bội.

Spoiled rich girl, married a cheating asshole .

43. Cũng chả cao quý gì khi buộc tội 1 tiểu thư tội gian xảo nhỉ.

Not very noble to accuse a lady of dishonesty .

44. Liệu những tiểu thư của người có dạo quanh Cambulac mà không có lính canh?

Has Her Lady walked the villages of Cambulac without her guard ?

45. Lão gia có thể kiếm cớ nào… mời Ngọc phu nhân và tiểu thư sang chơi?

Sir Te, can you find some excuse to invite Mrs and Miss Yu over ?

46. Thuộc hạ nghĩ tiểu thư sẽ buồn chán nếu suốt ngày ở trong thành như vậy.

I thought you might get bored if you just stayed inside the castle the whole time .

47. Phong cách và thái độ của Blair theo phong cách của các tiểu thư quý tộc “preppy”.

Blair’s style and attitude portrays her as being quite preppy .

48. Vì bên dưới sự chua ngoa đó, là 1 tiểu thư đáng yêu với trái tim bao dung.

Because under all that bitter, there’s a sweet lady with a big heart .

49. Nếu tiểu thư cứ để lộ suy nghĩ không muốn kết hôn, thì có thể cô ta sẽ bỏ cuộc.

If you don’t give the impression you want this marriage, she may throw another fit and refuse to go forward .

50. Thưa tiểu thư, thái thú có lệnh phải giữ bà ở trong nhà cho đến khi có thêm chỉ thị.

Lady, he himself gave the order for you to be confined to the house until further notice .

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments