TIN học ỨNG DỤNG NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH – Tài liệu text

TIN học ỨNG DỤNG NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (502.22 KB, 16 trang )

Tin học văn phòng

Khoa Quản trị Kinh doanh

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

BỘ MÔN:

TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH
QUẢN TRỊ KINH DOANH
GVHD

: BÙI THÀNH KHOA

LỚP HP : 210701103

TP. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2011

1

Phần I: MS.Word

Tin học văn phòng

Khoa Quản trị Kinh doanh

LỜI CẢM ƠN
Xin chân thành cảm ơn trường Đại học Công nghiệp Hồ Chí Minh và Khoa Quản Trị Kinh

Doanh đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, tài liệu tham khảo… .một
cách tốt nhất.
Xin chân thành đặc biệt cảm ơn Giáo Viên BÙI THÀNH KHOA đã tận tình giúp đỡ nhóm 5
thực hiện thành công bài tiểu luận này. Trong quá trình thực hiện bài tiểu luận, nhóm 5
không thể tránh những sai sót, mong sẽ nhận được sự góp ý của thầy và mọi người.
Xin chân thành cảm ơn!

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2011.

MỤC LỤC
2

Phần I: MS.Word

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 5 năm 2011

Tin học văn phòng

3

Khoa Quản trị Kinh doanh

Phần I: MS.Word

Tin học văn phòng

Khoa Quản trị Kinh doanh

Bước 2: Thiết lập thông tin về cụm từ cần tìm và cụm từ sẽ thay thế ở thẻ Replace của
hộp thoại:


Gõ cụm từ cần tìm kiếm vào mục Find what:
Gõ cụm từ sẽ thay thế ở mục Replace with:

Nhấn lên đây để tiếp tục
Hộp thoại trên thiết lập thông tin tìm kiếm cụm từ Viet Nam, nếu tìm thấy có thể thay thế
cụm từ đó bởi Việt Nam.
Bước 3: Nhấn nút Find next để tìm đến vị trí văn bản chứa cụm từ cần tìm. Khi tìm thấy,
có thể ấn nút Replace để thay thế cụm từ tìm được bởi cụm từ đã chỉ định ở mục Replace
with: hoặc nhấn nút Replace All, Word sẽ tự động thay thế toàn bộ các cụm từ sẽ tìm được
như chỉ định.

4

Phần I: MS.Word

Tin học văn phòng

Khoa Quản trị Kinh doanh

1.9. TÍNH NĂNG AUTOCORRECT
Đây là tính năng tự động sửa lỗi chính tả rất mạnh trên Word. Nó giúp tốc độ soạn thảo
văn bản của bạn nhanh hơn nhờ những từ viết tắt và tránh được các lỗi chính tả không cần
thiết bởi khả năng tự động sửa lỗi chính tả của nó.

1.9.1. Thêm một từ viết tắt
Để thêm một từ viết tắt, thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Khởi động tính năng AutoCorrect bằng cách mở mục chọn lệnh: Tools |
AutoCorrect…, hộp thoại AutoCorrect xuất hiện:

− Gõ cụm từ viết tắt vào mục Replace:
− Gõ cụm từ thay thế vào mục With:

5

Phần I: MS.Word

Tin học văn phòng

Khoa Quản trị Kinh doanh

Ví dụ: Muốn viết tắt từ văn bản bởi vb thì:
Replace
With


vb
văn bản

Bước 2: Nhấn nút Add để ghi thêm từ này vào danh sách viết tắt của Word.
1.9.2. Xóa đi một từ viết tắt
Để xóa đi một từ viết tắt, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khởi động tính năng AutoCorrect;
Bước 2: Tìm đến từ viết tắt cần xóa bằng cách gõ từ viết tắt vào mục Replace. Ví dụ
muốn xóa từ vb – văn bản vừa thiết lập ở trên, hãy gõ vb vào mục Replace;
Bước 3: Nhấn nút Delete để xóa cụm từ viết tắt này.
Khi chúng ta soạn thảo trên Word, thường hay gặp phải lỗi sau:
Nếu gõ chữ thi, máy sẽ tự động sửa thành thI
Gõ chữ thiện, máy sẽ tự động sửa thành thIện
Tức là chữ i (i thường) sẽ tự động chuyển thành I (I hoa). Lỗi này do AutoCorrect đặt sửa lỗi
chính tả i thành I (vì trong tiếng Anh I có nghĩa là tôi, và chúng luôn được viết in hoa trong
câu). Để sửa lỗi này, hãy thực hiện xóa đi kiểu viết tắt chữ i bởi tính năng Delete của
AutoCorrect.
1.9.3. Các tùy chọn về sửa lỗi chính tả
AutoCorrect cho phép thiết lập một số tính chất tự động sửa các lỗi chính tả trong quá
trình soạn thảo. Để thiết lập các tính chất tự động sửa lỗi chính tả, hãy làm như sau:
Bước 1: Khởi động tính năng AutoCorrect;
Bước 2: Thiết lập các thông số về sửa lỗi chính ta bằng cách chọn (check) các mục sau:
6

Phần I: MS.Word

Tin học văn phòng

Khoa Quản trị Kinh doanh

– Tự động sửa những từ nếu có hai ký tự hoa đầu dòng sẽ chỉ để
lại kí tự hoa đầu tiên. Ví dụ TWo sẽ tự động sửa thành Two;
– Tự động sửa ký tự đầu tiên của một câu thành ký tự in hoa;
– Viết in hoa cho kí tự đầu tiên của ngày. Ví dụ: sẽ luôn sửa là
Monday ;

– Tự động sủa lỗi như cAPS LOCK khi bật nhầm phím
Caps lock. Khi đó máy sẽ sửa thành Caps lock.

1.10. CHÈN KÝ TỰ ĐẶC BIỆT
Trong quá trình soạn thảo văn bản, nhiều lúc chúng ta cần chèn một số ký tự đặc biệt vào
tài liệu (không có trên bàn phím) ví dụ như : ?, ?, ?, ?, ±, ≥, … Tính năng Insert Symbol của
Word giúp đơn giản làm việc này.
1.10.1. Chèn ký tự đặc biệt
Chọn vị trí cần đặt ký tự đặc biệt, tiếp theo ở mục Insert | Symbol.., hộp thoại Symbol
xuất hiện:

Ở thẻ symbol, có thể tìm ký tự đặc biệt cần chèn lên văn bản. Trong trường hợp không
tìm thấy, có thể tìm ký tự danh mục khác bằng cách chọn một danh mục tập hợp các ký tự ở
mục Font:
7
Phần I: MS.Word

Tin học văn phòng

Khoa Quản trị Kinh doanh

Màn hình trên hiển thị tập hợp các ký tự đặt biệt của danh sách symbol. Giả sử khi chọn
hộp Font là danh sách các
ký tự đặc biệt sẽ như sau:
Khi thấy ký tự cần tìm, có thể chèn chúng lên tài liệu bởi một trong hai cách sau:
Cách 1: nhấn kép chuột lên ký tự cần chèn;
hoặc
Cách 2: chọn ký tự cần chèn bằng cách nhấn chuột trái lên nó, rồi nhấn nút Insert để
chèn ký tự lên tài liệu.

Với tính năng này, bạn có thể chèn một lúc nhiều ký tự đặc biệt lên tài liệu.
Đặc biệt: có hai chứa năng rất thuận tiện nếu ta phải dùng nhiều ký tự đặc nào trong soạn
thảo, đó là gán tổ hợp phím nóng và thiếp lập cụm từ viết tắt cho ký tự đặc biệt.
1.10.2. Gán tổ hợp phím nóng cho ký tự đặc biệt
Mỗi ký tự đặc biệt, bạn có thể gán một tổ hợp phím nóng để sau này khi soạn thảo chỉ cần
bấm tổ hợp phím đó, ký tự đặc biệt tương ứng sẽ được chèn lên tài liệu. Hãy làm như sau:
Bước 1: Mở hộp thoại symbol;
Bước 2: Tìm đếm các kí tự đặc biệt cần gán phím tắt, nhấp chuột trái lên ký tự đó để
chọn:

8

Phần I: MS.Word

Tin học văn phòng

Khoa Quản trị Kinh doanh

Bước 3: nhất nút Shorcut key…, hộp thoại Customize Keyboard xuất hiện:

Khi con trỏ đang ở mục Press new shortcut key: hãy nhấn tổ hợp phím nóng cần gán.
Ở ví dụ trên, giả sử muốn gán tổ hợp phím Alt + O cho ký tự f, hãy bấm tổ hợp phím Alt + O,
tiếp theo bấm mút Assign để đăng ký thím tắt này. Khi hộp thoại sau đây xuất hiện, tức là bạn
đã gán phím tắt Alt + O cho ký tự f.

Cách sử dụng:
Sau khi đã thiết lập tổ hợp phím tắt cho kí tự f, để chèn kí tự này lên tài liệu bạn không
cần quay lại tính năng Insert Symbol nữa, mà chỉ cần nhấn tổ hợp phím Alt + O. Kí tự f sẽ
được chèn vào vị trí mà con trỏ đang chọn.

1.10.3. Gán từ viết tắt cho kí tự đặc biệt
Ngoài việc gán tổ hợp phím nóng chó một kí tự đặc biệt, ta còn có thể gán tổ hợp kí tự
thay cho kí tự đặc biệt thông qua tính năng AutoCorrect.
Ví dụ, để chèn kí tự đặc biệt f bạn có thể gán nó bởi tổ hợp kí tự fi, cách làm như sau:
9

Phần I: MS.Word

Tin học văn phòng

Khoa Quản trị Kinh doanh

Bước 1: Khởi động tính năng Insert Symbol;
Bước 2: Tìm đến kí tự đặc biệt cần gán phím tắt, nhấn chuột trái lên kí tự đó để chọn:

Bước 3: Nhấn chuột lên nút AutoCorrect, hộp thoại AutoCorrect xuất hiện:
Phím nóng đã được gán!

10

Phần I: MS.Word

Tin học văn phòng

Khoa Quản trị Kinh doanh

Hãy gõ vào tổ hợp kí tự thường cần gán cho kí tự đặc biệt này vào mục Replace. Ở ví
dụ này, muốn gán tổ hợp kí tự fi cho kí tự đặc biệt f, hãy gõ fi vào mục Replace;

Bước 4: nhấn nút Add để đồng ý cho việc gán vừa rồi. Cuối cùng nhấn Ok để đóng hộp
thoại.
Cách sử dụng:
Giả sử bạn đã thiết lập fi cho kí tự f như trên, nếu phải gõ biểu thức:
f = 2n + 1 chỉ cần gõ fi = 2n + 1

11

Phần I: MS.Word

Tin học văn phòng

Khoa Quản trị Kinh doanh

Câu hỏi và bài tập Chương 1
Các câu hỏi kiểm tra lý thuyết:
1. Hãy nêu những khả năng mà phần mềm Microsoft word có thể làm được cho công
việc văn phòng mà bạn được biết?
2. Hãy phân biệt sự khác nhau giữa hai khái niệm : nhập văn bản và soạn thảo văn bản?
3. Phân biệt sự khác nhau giữa hai khái niệm văn bản và tài liệu ?
4. Thông thường tệp văn bản word có phần mở rộng là gì?
5. Thế nào là một khối văn bản? nêu các thao tác cần thiết để có thể di chuyển một khối
đến vị trí khác (sao chép môt khối tương tự đến vị trí khác?)
6. Có thể sử dụng phím tắt để mở hộp thoại chọn phông chữ được không? Nếu được đó
là tổ hợp những phím gì?
7. Nêu các tổ hợp phím cần thiết để: thiết lập chữ béo, thiết lập chữ nghiêng, chữ có
gạch chân?
8. Thế nào là đoan văn bản? Một đoạn văn bản có thể nằm trên nhiều trang được
không ? Nếu được thì trong trường hợp nào?

Bài tập thực hành: thực hiện gán phím tắt những từ xuất hiện nhiều lần trong văn bản
cho bài tập 1 và bài tập 2 sau:
Bài tập 1:
Hệ thống mạng máy tính dạy học AVNET được công ty SCC triển khai từ giữa năm
1996 trong các trường đại học và trung tâm tin học – ngoại ngữ đã mang lại nhiều hiệu quả
thiết thực cho việc dạy và học. AVNET đã được đông đảo người sử dụng hoan nghênh vì tính
thân thiện và hiện đại. AVNET xứng đáng là một hệ điều hành lớp học vì trên nền của AVNET
thầy giáo có thể quản lý toàn diện lớp học đồng thời dạy và kiểm tra nhiều môn học khác nhau.
12

Phần I: MS.Word

Tin học văn phòng

Khoa Quản trị Kinh doanh

Bài tập 2:
Trong số các chương trình phát triển tế, xã hội Thủ đô đến năm 2010 có dự án tu bổ và
tôn tạo và khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, nơi được coi là biểu tượng của văn hóa Việt
Nam. Việc trùng tu, tôn tạo Văn Miếu – Quốc Tử Giám là một trong những việc được quan tâm
của Hà Nội, chuẩn bị tiến tới kỹ niệm 1000 năm Thăng Long.
Năm 1991, sau khi được Bộ Văn Hóa – thông tin phê duyệt, dự án bảo tồn, tu bổ, tôn tạo
và khai thác du lịch Văn Miếu – Quốc Tử Giám, đã tiến hành. Nhà bảo quản 82 bia tiến sĩ được
xây dựng bằng số tiền 70.000 USD, tại Bái Đường trang nghiêm, cổ kính, thường xuyên có các
hoạt động truyền thống; kỹ niệm ngày sinh của các danh nhân, lễ dâng hương, rước kiệu vào
dịp tết nguyên đán, Văn Miếu –Quốc Tử Giam đã đón 920 nghìn lượt khách du lịch trong đó
có 550 nghìn lượt khách quốc tế…
Với diện tích hơn 54.000 m2 ở trung tâm thành phố vì thế các hoạt động văn hóa, nghệ
thuật dân tộc thường được tổ chức tại đây. Có được không gian và trang thiết bị thích hợp, đầy

đủ, khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám sẽ là nơi lưu tên doanh nhân văn hóa cận, hiện đại
với nội dung và hình thức thích hợp, trưng bày có tính chất bảo tang về lịch sử học hành, thi cử
của việt nam, tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, kỹ niệm doanh nhân văn hóa, trao tặng học
hàm, học vị và những danh hiệu cao quý của nhà nước cho các nhà khoa học để tiếp nối truyền
thống hiếu học, trọng dụng nhân tài của dân tộc.
Bài tập 3: Thực hiện soạn thảo và định dạng văn bản theo mẫu sau:

Định dạng
Font chữ:
– Đánh dấu khối văn bản
– Chọn Format > Font > Xác định các chi tiết thuộc tính ( font chữ, cỡ, màu..)
Hoặc có thể chọn từng thuộc tính trên thanh công cụ.

Tạo chữ cái đầu dòng:
13

Phần I: MS.Word

Tin học văn phòng

Khoa Quản trị Kinh doanh

– Đánh dấu chữ cái đầu cần trang trí
– Chọn Format > Drop Cap.. > xác định kiểu trang trí, số dòng, font chữ…
Bài tập 4: Thực hiện tạo các bullet và numbering lên tài liệu:
1. Để có thể hoc tốt tin học bạn phải:
– Giỏi tiếng anh đặc biệt là khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh ;
– Ham học hỏi, đặc biệt là thích tìm tòi và khám phá bí ẩn;
– Có kế hoach và kỹ luật học tập tốt;

Xem thêm: Viber

– Chịu khó giao lưu với các bạn cùng lớp, cùng sở thích tin học, đặc biệt giao lưu với các
diễn đàn tin học trên mạng internet;
– Cuối cùng bạn hãy luôn cởi mở để tự sữa mình để cùng học hỏi. niềm vui sẽ đua bạn
đến thắng lợi!
2. Quan điểm của bạn như thế nào để học tốt môn tin học?
– ………………………………………………
– ………………………………………………
Bài tập 5: Soạn thảo các công thức sau:
1.

2.

3.

4. Pi(X)
14

Phần I: MS.Word

Tin học văn phòng

Khoa Quản trị Kinh doanh

5.
Bài tập 6: Gõ vào đoạn văn bản và chia thành hai cột như sau:
Trong sô các chương trình phát triển
kinh tế, xã hội Thủ đô đến năm 2010 có dự
án tu bổ và tôn tạo khu di tích Văn MiếuQuốc Tử Giám, nơi được coi là biểu tượng
của văn hóa Việt Nam. Việc trùng tu, tôn

tạo Văn Miếu – Quốc Tử Giám là một trong
những việc được quan tâm của Hà Nội,
chuẩn bị tiến tới 1000 năm Thăng Long.
Năm 1991, sau khi được Bộ Văn hóa
– Thông tin phê duyệt, dự án bảo tồn, tu bổ,
tôn tạo và khia thác du lịch Văn Miếu –
Quốc Tử Giám đã tiến hành. Nhà bảo quản
82 bia tiến sĩ được xây dựng bằng số tiền
70.000USD, tại Bái Đường trang nghiêm,
Cổ kính, thường xuyên có các hoạt động
truyền thống; kỷ niệm ngày sinh của các
danh nhân, lễ dâng hương, rước kiệu vào
dịp Tết

15

Miếu – Quốc Tử Giám đã đón 920 nghìn
lượt khách du lịch trong đó có 550 nghìn
lượt khách quốc tế…
Với diện tích hơn 54.000m2 ở trung
tâm thành phố vì thế các hoạt động văn
hóa,văn nghệ dân tộc lớn thường được tổ
chức tại đây. Có được không gian và trang
thiết bị thích hợp, đầy đủ, khu di tích Văn
Miếu- Quốc Tử Giám sẽ là nơi lưu danh
danh nhân văn hóa cận, hiện đại với nội
dung và hình thức thích hợp, trưng bày có
tính chất bảo tàng về lịch sử học hành, thi
cử của Việt Nam, tổ chức các cuộc hội thảo
khoa học, kỷ niệm danh nhân văn hóa, trao

tặng học hàm, học vị và những danh hiệu
cao quý của Nhà Nước cho các nhà khoa
học để tiếp nối truyền thống hiếu học, trọng
dụng nhân tài của dân tộc.

Phần I: MS.Word

Bài tập 7: Soạn thảo các mẫu sau:

Doanh đã tạo điều kiện kèm theo về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, tài liệu tìm hiểu thêm …. mộtcách tốt nhất. Xin chân thành đặc biệt quan trọng cảm ơn Giáo Viên BÙI THÀNH KHOA đã tận tình giúp sức nhóm 5 triển khai thành công xuất sắc bài tiểu luận này. Trong quy trình thực thi bài tiểu luận, nhóm 5 không hề tránh những sai sót, mong sẽ nhận được sự góp ý của thầy và mọi người. Xin chân thành cảm ơn ! TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2011. MỤC LỤCPhần I : MS.WordTP. Hồ Chí Minh, Tháng 5 năm 2011T in học văn phòngKhoa Quản trị Kinh doanhPhần I : MS.WordTin học văn phòngKhoa Quản trị Kinh doanhBước 2 : Thiết lập thông tin về cụm từ cần tìm và cụm từ sẽ sửa chữa thay thế ở thẻ Replace củahộp thoại : Gõ cụm từ cần tìm kiếm vào mục Find what : Gõ cụm từ sẽ thay thế sửa chữa ở mục Replace with : Nhấn lên đây để tiếp tụcHộp thoại trên thiết lập thông tin tìm kiếm cụm từ Viet Nam, nếu tìm thấy hoàn toàn có thể thay thếcụm từ đó bởi Nước Ta. Bước 3 : Nhấn nút Find next để tìm đến vị trí văn bản chứa cụm từ cần tìm. Khi tìm thấy, hoàn toàn có thể ấn nút Replace để thay thế sửa chữa cụm từ tìm được bởi cụm từ đã chỉ định ở mục Replacewith : hoặc nhấn nút Replace All, Word sẽ tự động hóa thay thế sửa chữa hàng loạt những cụm từ sẽ tìm đượcnhư chỉ định. Phần I : MS.WordTin học văn phòngKhoa Quản trị Kinh doanh1. 9. TÍNH NĂNG AUTOCORRECTĐây là tính năng tự động hóa sửa lỗi chính tả rất mạnh trên Word. Nó giúp vận tốc soạn thảovăn bản của bạn nhanh hơn nhờ những từ viết tắt và tránh được những lỗi chính tả không cầnthiết bởi năng lực tự động hóa sửa lỗi chính tả của nó. 1.9.1. Thêm một từ viết tắtĐể thêm một từ viết tắt, triển khai theo những bước sau : Bước 1 : Khởi động tính năng AutoCorrect bằng cách mở mục chọn lệnh : Tools | AutoCorrect …, hộp thoại AutoCorrect Open : − Gõ cụm từ viết tắt vào mục Replace : − Gõ cụm từ thay thế sửa chữa vào mục With : Phần I : MS.WordTin học văn phòngKhoa Quản trị Kinh doanhVí dụ : Muốn viết tắt từ văn bản bởi vb thì : ReplaceWithgõgõvbvăn bảnBước 2 : Nhấn nút Add để ghi thêm từ này vào list viết tắt của Word. 1.9.2. Xóa đi một từ viết tắtĐể xóa đi một từ viết tắt, thực thi theo những bước sau : Bước 1 : Khởi động tính năng AutoCorrect ; Bước 2 : Tìm đến từ viết tắt cần xóa bằng cách gõ từ viết tắt vào mục Replace. Ví dụmuốn xóa từ vb – văn bản vừa thiết lập ở trên, hãy gõ vb vào mục Replace ; Bước 3 : Nhấn nút Delete để xóa cụm từ viết tắt này.  Khi tất cả chúng ta soạn thảo trên Word, thường hay gặp phải lỗi sau : Nếu gõ chữ thi, máy sẽ tự động hóa sửa thành thIGõ chữ thiện, máy sẽ tự động hóa sửa thành thIệnTức là chữ i ( i thường ) sẽ tự động hóa chuyển thành I ( I hoa ). Lỗi này do AutoCorrect đặt sửa lỗichính tả i thành I ( vì trong tiếng Anh I có nghĩa là tôi, và chúng luôn được viết in hoa trongcâu ). Để sửa lỗi này, hãy triển khai xóa đi kiểu viết tắt chữ i bởi tính năng Delete củaAutoCorrect. 1.9.3. Các tùy chọn về sửa lỗi chính tảAutoCorrect được cho phép thiết lập một số ít đặc thù tự động hóa sửa những lỗi chính tả trong quátrình soạn thảo. Để thiết lập những đặc thù tự động hóa sửa lỗi chính tả, hãy làm như sau : Bước 1 : Khởi động tính năng AutoCorrect ; Bước 2 : Thiết lập những thông số kỹ thuật về sửa lỗi chính ta bằng cách chọn ( check ) những mục sau : Phần I : MS.WordTin học văn phòngKhoa Quản trị Kinh doanh – Tự động sửa những từ nếu có hai ký tự hoa đầu dòng sẽ chỉ đểlại kí tự hoa tiên phong. Ví dụ TWo sẽ tự động hóa sửa thành Two ; – Tự động sửa ký tự tiên phong của một câu thành ký tự in hoa ; – Viết in hoa cho kí tự tiên phong của ngày. Ví dụ : sẽ luôn sửa làMonday ; – Tự động sủa lỗi như cAPS LOCK khi bật nhầm phímCaps lock. Khi đó máy sẽ sửa thành Caps lock. 1.10. CHÈN KÝ TỰ ĐẶC BIỆTTrong quy trình soạn thảo văn bản, nhiều lúc tất cả chúng ta cần chèn 1 số ít ký tự đặc biệt quan trọng vàotài liệu ( không có trên bàn phím ) ví dụ như : ?, ?, ?, ?, ±, ≥, … Tính năng Insert Symbol củaWord giúp đơn thuần thao tác này. 1.10.1. Chèn ký tự đặc biệtChọn vị trí cần đặt ký tự đặc biệt quan trọng, tiếp theo ở mục Insert | Symbol .., hộp thoại Symbolxuất hiện : Ở thẻ symbol, hoàn toàn có thể tìm ký tự đặc biệt quan trọng cần chèn lên văn bản. Trong trường hợp khôngtìm thấy, hoàn toàn có thể tìm ký tự danh mục khác bằng cách chọn một hạng mục tập hợp những ký tự ởmục Font : Phần I : MS.WordTin học văn phòngKhoa Quản trị Kinh doanhMàn hình trên hiển thị tập hợp những ký tự đặt biệt của list symbol. Giả sử khi chọnhộp Font là list cácký tự đặc biệt quan trọng sẽ như sau : Khi thấy ký tự cần tìm, hoàn toàn có thể chèn chúng lên tài liệu bởi một trong hai cách sau : Cách 1 : nhấn kép chuột lên ký tự cần chèn ; hoặcCách 2 : chọn ký tự cần chèn bằng cách nhấn chuột trái lên nó, rồi nhấn nút Insert đểchèn ký tự lên tài liệu. Với tính năng này, bạn hoàn toàn có thể chèn một lúc nhiều ký tự đặc biệt quan trọng lên tài liệu. Đặc biệt : có hai chứa năng rất thuận tiện nếu ta phải dùng nhiều ký tự đặc nào trong soạnthảo, đó là gán tổng hợp phím nóng và thiếp lập cụm từ viết tắt cho ký tự đặc biệt quan trọng. 1.10.2. Gán tổng hợp phím nóng cho ký tự đặc biệtMỗi ký tự đặc biệt quan trọng, bạn hoàn toàn có thể gán một tổng hợp phím nóng để sau này khi soạn thảo chỉ cầnbấm tổng hợp phím đó, ký tự đặc biệt quan trọng tương ứng sẽ được chèn lên tài liệu. Hãy làm như sau : Bước 1 : Mở hộp thoại symbol ; Bước 2 : Tìm đếm những kí tự đặc biệt quan trọng cần gán phím tắt, nhấp chuột trái lên ký tự đó đểchọn : Phần I : MS.WordTin học văn phòngKhoa Quản trị Kinh doanhBước 3 : nhất nút Shorcut key …, hộp thoại Customize Keyboard Open : Khi con trỏ đang ở mục Press new shortcut key : hãy nhấn tổng hợp phím nóng cần gán. Ở ví dụ trên, giả sử muốn gán tổng hợp phím Alt + O cho ký tự f, hãy bấm tổng hợp phím Alt + O, tiếp theo bấm mút Assign để ĐK thím tắt này. Khi hộp thoại sau đây Open, tức là bạnđã gán phím tắt Alt + O cho ký tự f. Cách sử dụng : Sau khi đã thiết lập tổng hợp phím tắt cho kí tự f, để chèn kí tự này lên tài liệu bạn khôngcần quay lại tính năng Insert Symbol nữa, mà chỉ cần nhấn tổng hợp phím Alt + O. Kí tự f sẽđược chèn vào vị trí mà con trỏ đang chọn. 1.10.3. Gán từ viết tắt cho kí tự đặc biệtNgoài việc gán tổng hợp phím nóng chó một kí tự đặc biệt quan trọng, ta còn hoàn toàn có thể gán tổng hợp kí tựthay cho kí tự đặc biệt quan trọng trải qua tính năng AutoCorrect. Ví dụ, để chèn kí tự đặc biệt quan trọng f bạn hoàn toàn có thể gán nó bởi tổng hợp kí tự fi, cách làm như sau : Phần I : MS.WordTin học văn phòngKhoa Quản trị Kinh doanhBước 1 : Khởi động tính năng Insert Symbol ; Bước 2 : Tìm đến kí tự đặc biệt quan trọng cần gán phím tắt, nhấn chuột trái lên kí tự đó để chọn : Bước 3 : Nhấn chuột lên nút AutoCorrect, hộp thoại AutoCorrect Open : Phím nóng đã được gán ! 10P hần I : MS.WordTin học văn phòngKhoa Quản trị Kinh doanhHãy gõ vào tổng hợp kí tự thường cần gán cho kí tự đặc biệt quan trọng này vào mục Replace. Ở vídụ này, muốn gán tổng hợp kí tự fi cho kí tự đặc biệt quan trọng f, hãy gõ fi vào mục Replace ; Bước 4 : nhấn nút Add để đồng ý chấp thuận cho việc gán vừa qua. Cuối cùng nhấn Ok để đóng hộpthoại. Cách sử dụng : Giả sử bạn đã thiết lập fi cho kí tự f như trên, nếu phải gõ biểu thức : f = 2 n + 1 chỉ cần gõ fi = 2 n + 111P hần I : MS.WordTin học văn phòngKhoa Quản trị Kinh doanhCâu hỏi và bài tập Chương 1C ác câu hỏi kiểm tra kim chỉ nan : 1. Hãy nêu những năng lực mà ứng dụng Microsoft word hoàn toàn có thể làm được cho côngviệc văn phòng mà bạn được biết ? 2. Hãy phân biệt sự khác nhau giữa hai khái niệm : nhập văn bản và soạn thảo văn bản ? 3. Phân biệt sự khác nhau giữa hai khái niệm văn bản và tài liệu ? 4. Thông thường tệp văn bản word có phần lan rộng ra là gì ? 5. Thế nào là một khối văn bản ? nêu những thao tác thiết yếu để hoàn toàn có thể vận động và di chuyển một khốiđến vị trí khác ( sao chép môt khối tương tự như đến vị trí khác ? ) 6. Có thể sử dụng phím tắt để mở hộp thoại chọn phông chữ được không ? Nếu được đólà tổng hợp những phím gì ? 7. Nêu những tổng hợp phím thiết yếu để : thiết lập chữ béo, thiết lập chữ nghiêng, chữ cógạch chân ? 8. Thế nào là đoan văn bản ? Một đoạn văn bản hoàn toàn có thể nằm trên nhiều trang đượckhông ? Nếu được thì trong trường hợp nào ? Bài tập thực hành thực tế : triển khai gán phím tắt những từ Open nhiều lần trong văn bảncho bài tập 1 và bài tập 2 sau : Bài tập 1 : Hệ thống mạng máy tính dạy học AVNET được công ty SCC tiến hành từ giữa năm1996 trong những trường ĐH và TT tin học – ngoại ngữ đã mang lại nhiều hiệu quảthiết thực cho việc dạy và học. AVNET đã được phần đông người sử dụng hoan nghênh vì tínhthân thiện và văn minh. AVNET xứng danh là một hệ điều hành quản lý lớp học vì trên nền của AVNETthầy giáo hoàn toàn có thể quản trị tổng lực lớp học đồng thời dạy và kiểm tra nhiều môn học khác nhau. 12P hần I : MS.WordTin học văn phòngKhoa Quản trị Kinh doanhBài tập 2 : Trong số những chương trình tăng trưởng tế, xã hội Thủ đô đến năm 2010 có dự án Bất Động Sản trùng tu vàtôn tạo và khu di tích lịch sử Văn Miếu – Văn Miếu, nơi được coi là hình tượng của văn hóa truyền thống ViệtNam. Việc trùng tu, tôn tạo Văn Miếu – Văn Miếu là một trong những việc được quan tâmcủa TP.HN, sẵn sàng chuẩn bị tiến tới kỹ niệm 1000 năm Thăng Long. Năm 1991, sau khi được Bộ Văn Hóa – thông tin phê duyệt, dự án Bất Động Sản bảo tồn, trùng tu, tôn tạovà khai thác du lịch Văn Miếu – Văn Miếu, đã triển khai. Nhà dữ gìn và bảo vệ 82 bia tiến sỹ đượcxây dựng bằng số tiền 70.000 USD, tại Bái Đường trang nghiêm, cổ kính, tiếp tục có cáchoạt động truyền thống lịch sử ; kỹ niệm ngày sinh của những danh nhân, lễ dâng hương, rước kiệu vàodịp tết nguyên đán, Văn Miếu – Quốc Tử Giam đã đón 920 nghìn lượt khách du lịch trong đócó 550 nghìn lượt khách quốc tế … Với diện tích quy hoạnh hơn 54.000 mét vuông ở TT thành phố cho nên vì thế những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống, nghệthuật dân tộc bản địa thường được tổ chức triển khai tại đây. Có được khoảng trống và trang thiết bị thích hợp, đầyđủ, khu di tích lịch sử Văn Miếu – Văn Miếu sẽ là nơi lưu tên doanh nhân văn hóa cận, hiện đạivới nội dung và hình thức thích hợp, tọa lạc có đặc thù bảo tang về lịch sử dân tộc học tập, thi cửcủa việt nam, tổ chức triển khai những cuộc hội thảo chiến lược khoa học, kỹ niệm doanh nhân văn hóa, trao tặng họchàm, học vị và những thương hiệu cao quý của nhà nước cho những nhà khoa học để tiếp nối truyềnthống hiếu học, trọng dụng nhân tài của dân tộc bản địa. Bài tập 3 : Thực hiện soạn thảo và định dạng văn bản theo mẫu sau : Định dạngFont chữ : – Đánh dấu khối văn bản – Chọn Format > Font > Xác định những chi tiết cụ thể thuộc tính ( font chữ, cỡ, màu .. ) Hoặc hoàn toàn có thể chọn từng thuộc tính trên thanh công cụ. Tạo vần âm đầu dòng : 13P hần I : MS.WordTin học văn phòngKhoa Quản trị Kinh doanh – Đánh dấu vần âm đầu cần trang trí – Chọn Format > Drop Cap .. > xác lập kiểu trang trí, số dòng, font chữ … Bài tập 4 : Thực hiện tạo những bullet và numbering lên tài liệu : 1. Để hoàn toàn có thể hoc tốt tin học bạn phải : – Giỏi tiếng anh đặc biệt quan trọng là năng lực đọc hiểu tài liệu tiếng anh ; – Ham học hỏi, đặc biệt quan trọng là thích tìm tòi và tò mò huyền bí ; – Có kế hoach và kỹ luật học tập tốt ; – Chịu khó giao lưu với những bạn cùng lớp, cùng sở trường thích nghi tin học, đặc biệt quan trọng giao lưu với cácdiễn đàn tin học trên mạng internet ; – Cuối cùng bạn hãy luôn cởi mở để tự sữa mình để cùng học hỏi. niềm vui sẽ đua bạnđến thắng lợi ! 2. Quan điểm của bạn như thế nào để học tốt môn tin học ? – ……………………………………………… – ……………………………………………… Bài tập 5 : Soạn thảo những công thức sau : 1.2.3. 4. Pi ( X ) 14P hần I : MS.WordTin học văn phòngKhoa Quản trị Kinh doanh5. Bài tập 6 : Gõ vào đoạn văn bản và chia thành hai cột như sau : Trong sô những chương trình phát triểnkinh tế, xã hội Thủ đô đến năm 2010 có dựán trùng tu và tôn tạo khu di tích lịch sử Văn MiếuQuốc Tử Giám, nơi được coi là biểu tượngcủa văn hóa truyền thống Nước Ta. Việc trùng tu, tôntạo Văn Miếu – Văn Miếu là một trongnhững việc được chăm sóc của Thành Phố Hà Nội, sẵn sàng chuẩn bị tiến tới 1000 năm Thăng Long. Năm 1991, sau khi được Bộ Văn hóa – tin tức phê duyệt, dự án Bất Động Sản bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và khia thác du lịch Văn Miếu – Văn Miếu đã triển khai. Nhà bảo quản82 bia tiến sỹ được thiết kế xây dựng bằng số tiền70. 000USD, tại Bái Đường trang nghiêm, Cổ kính, liên tục có những hoạt độngtruyền thống ; kỷ niệm ngày sinh của cácdanh nhân, lễ dâng hương, rước kiệu vàodịp Tết15Miếu – Văn Miếu đã đón 920 nghìnlượt khách du lịch trong đó có 550 nghìnlượt khách quốc tế … Với diện tích quy hoạnh hơn 54.000 mét vuông ở trungtâm thành phố do đó những hoạt động giải trí vănhóa, văn nghệ dân tộc bản địa lớn thường được tổchức tại đây. Có được khoảng trống và trangthiết bị thích hợp, rất đầy đủ, khu di tích lịch sử VănMiếu – Văn Miếu sẽ là nơi lưu danhdanh nhân văn hóa cận, văn minh với nộidung và hình thức thích hợp, tọa lạc cótính chất kho lưu trữ bảo tàng về lịch sử dân tộc học tập, thicử của Nước Ta, tổ chức triển khai những cuộc hội thảokhoa học, kỷ niệm danh nhân văn hóa, traotặng học hàm, học vị và những danh hiệucao quý của Nhà Nước cho những nhà khoahọc để tiếp nối truyền thống cuội nguồn hiếu học, trọngdụng nhân tài của dân tộc bản địa. Phần I : MS.WordBài tập 7 : Soạn thảo những mẫu sau :

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments