tỉnh táo trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Vì Chúa, tỉnh táo chút đi.

Do be civilized, for Christ’s sake.

OpenSubtitles2018. v3

Bà không còn tỉnh táo nữa sao?

Have you completely lost your mind?

OpenSubtitles2018. v3

Sự tỉnh táo thiêng liêng này có liên hệ đến sự thờ phượng của chúng ta.

This spiritual sobriety is connected with our worship.

jw2019

Anh nên tỉnh táo mà nhớ mình đang ở đâu.

You would be wise to remember where you are.

OpenSubtitles2018. v3

Em cuối cùng đã nhớ em làm gì trong khi mất tỉnh táo.

I finally remember what I did during my blackouts.

OpenSubtitles2018. v3

Aaron, nghe này, việc của cậu là giữ anh ta tỉnh táo trong 30 phút nữa.

Aaron, listen, your job is to keep him sober for the next 30 minutes.

OpenSubtitles2018. v3

Và tôi đã rất tỉnh táo khi thiết kế điều này.

And I was very conscious in designing this.

ted2019

An toàn, tỉnh táo, cả hai người.

We’re safe, sober, both of us.

OpenSubtitles2018. v3

Trí óc tỉnh táo ham muốn thành công và uy tín.

The conscious mind hungers for success and prestige.

QED

Tỉnh táo,” ông mỉm cười, “và gắt gỏng.

Conscious,’ he smiled, ‘and cantankerous.

Literature

Nhưng chúng ta cần tỉnh táo.

But we’ll need to be smart.

OpenSubtitles2018. v3

Anh ta đang trải qua một thời kỳ khó khăn, nhưng vẫn còn tỉnh táo.

He’s going through a very difficult time, but he understands .

OpenSubtitles2018. v3

Và hoàn toàn tỉnh táo.

And you’re sober.

OpenSubtitles2018. v3

Do sốt nên cậu ta không tỉnh táo nữa…

He’s out of his mind with fever…

OpenSubtitles2018. v3

Ông đang làm những gì mà một người tỉnh táo sẽ làm trong tình huống khủng khiếp này.

You’re doing what any sane man in your appalling circumstances would do.

OpenSubtitles2018. v3

Trong một thế giới điên rồ, chỉ có những kẻ điên mới là người tỉnh táo.

In a mad world only the mad are sane.

tatoeba

Mau tỉnh táo lại.

Commander!

OpenSubtitles2018. v3

Hãy lựa lúc bé sạch sẽ, thoải mái, no bụng và tỉnh táo .

Choose times when your baby is dry, fed, and alert .

EVBNews

Chúng ta đã thỏa thuận sẽ không bao giờ đi ngủ trong lúc tỉnh táo.

If you must know, we have a longstanding agreement never to go to bed sober.

OpenSubtitles2018. v3

Có lẽ cháu không nhận ra khi chú tỉnh táo.

Maybe I don’t recognize you sober.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn giải thích với nó “để con ngủ đủ giấc và tỉnh táo trên lớp”.

“It’s there so that you’ll get enough sleep to be alert in school,” you tell her.

Literature

Tôi không hy vọng là anh sẽ nhớ được nhiều, anh đã không tỉnh táo lắm.

I don’t suppose you remember much, you weren’t making a lot of sense.

OpenSubtitles2018. v3

Giữ cậu ấy tỉnh táo nhé.

Keep his spirits up.

OpenSubtitles2018. v3

Để một người tỉnh táo, hai bộ phận thần kinh quan trọng phải hoạt động hoàn hảo.

For a patient to maintain consciousness, two important neurological components must function impeccably.

WikiMatrix

Con có thể về nhà lấy xe khi con tỉnh táo.

You can come and collect your car when you’re sober.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments