Tổng hợp dữ liệu từ nhiều File trong thư mục, mỗi file có nhiều sheetsVideo này sẽ hướng dẫn các bạn cách gộp nhiều Files / Workbooks Excel, mỗi file hoặc workbook lại có nhiều sheets dữ liệu vào thành 1 bảng hoặc 1 query sử dụng Power Query, dữ liệu tổng hợp có thể dùng để tạo ra các báo cáo sử dụng công cụ Pivot Table trong Excel hoặc Power BI

▷ Khoá học Power BI:
▷ Khoá học Excel:
▷ Khoá học VBA:
▷ Theo dõi Facebook cá nhân:
▷ Blog cá nhân:

Tài liệu đi kèm:

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

7 Comement tại “Tổng hợp dữ liệu từ nhiều File trong thư mục, mỗi file có nhiều sheets”

  1. trường hợp các file cho nhiều sheet, nhưng mình muốn tổng hợp dữ liệu theo từng sheet thì sao ạ? như là sheet 1 của tất cả các file và sheet 2 của tất cả các file riêng biệt í, thank ạ

  2. Nếu mỗi file có nhiều sheet nhưng mình chỉ cần lấy 1 sheet cần thôi thì làm sao hả anh

  3. Mờ quá thầy ạ

  4. Anh có khóa dạy về power query ko anh?

  5. Mình có những khóa học excel và VBA nào thế ạ?

  6. Rất hay

  7. Xem đầu nhé, Cố gắng ra nhiều video nữa A nhé

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *