‘Tổ phó’ là gì? Tiếng Việt – Tiếng Anh

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ‘Tổ phó’ là gì?, trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh mà mindovermetal mang đến. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ tổ phó, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ tổ phó trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh.

1. Thật vậy, người nào không phó thác nghĩa vụ và trách nhiệm là người thiếu óc tổ chức triển khai .
Indeed, a person who does not delegate is a poor organizer .

Advertisement

2. Phó tổng thống đang tổ chức một hội nghị cấp cao vào ngày hôm nay.
The vice president is hosting a highly visible conference today .

3. Trong cuộc tái tổ chức triển khai hội đồng bộ trưởng vào tháng 3 năm 1975, Quốc vương Khalid chỉ định Thái tử Fahd làm phó thủ tướng và Hoàng tử Abdullah làm phó thủ tướng thứ hai .
In a reorganization of the council of ministers in March 1975, King Khalid named then-crown prince Fahd deputy prime minister and Prince Abdullah second deputy prime minister .

4. Majid Javadi, chỉ huy quân đoàn vệ binh Cách mạng Hồi giáo và là Phó giám đốc cơ quan tình báo của tổ chức triển khai này .
He’s a commander with the Islamic Revolutionary Guard Corps and deputy minister of its intelligence directorate .

5. Thầy hiệu phó .
Vice principal .

to-pho-la-gi-tieng-viet-tieng-anh-mindovermetal

Advertisement

6. Viết cáo phó .
Write obit .

7. Để đối phó, Haganah thiết kế xây dựng Palmach thành một lực lượng xung kích xuất sắc ưu tú của Haganah và tổ chức triển khai nhập lậu di dân Do thái về Palestine .
In reaction to the White Paper, the Haganah built up the Palmach as the Haganah’s elite strike force and organized illegal Jewish immigration to Palestine .

8. ” Đã ba tháng rồi, và họ vẫn bặt vô âm tín “, ông Phil Robertson, Phó giám đốc đảm nhiệm châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói .
” It’s been three months, and the clock is ticking endlessly, ” said Phil Robertson, deputy Asia director at Human Rights Watch .

9. Ở một số ít nước, phó chủ tịch được gọi là phó tổng thống .
In some countries, the vice president is called the deputy president .

Advertisement

10. Bản cáo phó của anh .
Your obituaries .

11. Phó Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới về Chuẩn bị và Ứng phó Khẩn cấp đã miêu tả sự tích hợp của xung đột quân sự chiến lược và nạn nhân dân sự như một ” cơn bão tuyệt vời ” hoàn toàn có thể dẫn đến sự bùng phát dịch bệnh nhanh gọn .
The World Health Organization’s Deputy Director-General for Emergency Preparedness and Response has described the combination of military conflict and civilian distress as a potential ” perfect storm ” that could lead to a rapid worsening of the outbreak .

12. Thầy phó hiệu trưởng Grimes .
Vice Principal Grimes .

13. Là cáo phó của Ngài.
Your paper of record .

14. Anh viêt cáo phó à .
You write for the obituaries .

15. Người sáng lập triều đại thường có miếu hiệu bằng chữ Tổ như Cao Tổ ( như Hán Cao Tổ ) hoặc Thái Tổ ( như Lý Thái Tổ ) hay Thế Tổ ( như Nguyễn Thế Tổ ) và Liệt Tổ ( như Hán Chiêu Liệt Tổ ) .
Fruit-bodies ( ascomata ) are large, more or less spherical to turbinate ( like a top ), thick-walled, and solid .

Advertisement

16. Tôi là chỉ huy phó .
I was her second in command .

17. Không thấy cáo phó của Kershaw .
We didn’t find Kershaw’s obit .

18. Kích hoạt giải pháp đối phó !
Activate countermeasures !

19. Đối phó với dân khó dạy
Dealing With a Difficult People

20. Đối phó với cơn lôi đình
Coping With Tantrums

21. Cuộc bầu cử do Ủy ban chuẩn bị sẵn sàng độc lập ( PPKI ) được triển khai nhưng những cuộc bầu cử Phó Tổng thống, Hội nghị Hiệp thương nhân dân ( MPR ), vẫn chưa được tổ chức triển khai .
The election was conducted by the Committee for the Preparation of Indonesian Independence ( PPKI ) because the body toàn thân responsible for the Vice-Presidential elections, the People’s Consultative Assembly ( MPR ), had not been formed yet .

Advertisement

22. Ta là chỉ huy phó Faora-UI .
I’m sub-commander Faora-Ul .

23. Tôi sẽ đưa Phó Trưởng Lý về .
I’ll drive the ADA home .

24. Phó tướng Xuyên Hiệp KIM ĐỘC DỊ
Jin Duyi, Deputy General of Chuan-Shan

25. Ngài đã sẵn lòng phó mạng sống ,
His life he freely gave ,

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments