New Tổng Nợ Là Gì ? Cách Đọc Bảng Cân Đối Kế Toán

Các khoản nợ trong kinh tế tài chính doanh nghiệp là vô cùng thông thường. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu biết về những loại nợ khác nhau .Bạn đang xem : Tổng nợ là gì

Nợ ngắn hạn là gì? Ý nghĩa của nợ ngắn hạn ra sao? Hãy cùng Kế toán Excel tìm hiểu chi tiết trong bài viết này nhé.

*

Mục lục nội dung

Nợ ngắn hạn là gì?

Nợ ngắn hạn (tiếng Anh là Short-term debt) là nghĩa vụ tài chính mà công ty dự kiến sẽ được thanh toán xong trong vòng 1 năm trở lại.

Nợ thời gian ngắn được liệt kê dưới phần nợ hiện tại của tổng nợ phải trả trong bảng cân đối kế toán công ty .

Ý nghĩa của nợ ngắn hạn

Thông thường có 2 loại nợ doanh nghiệp phải trả, gồm có :Nợ ngắn hạn: Là phần nợ phát sinh từ các hoạt động chính cần thiết để vận hành doanh nghiệp, ví dụ như các khoản phải trả, dự kiến sẽ được giải quyết tỏng vòng 12 tháng hoặc trong chu kỳ hoạt động hiện tại của khoản tích lũy, thường được tạo thành từ các khoản vay ngân hàng ngắn hạn hay thương phiếu do một công ty phát hành.

: Là phần nợ phát sinh từ các hoạt động chính cần thiết để vận hành doanh nghiệp, ví dụ như các khoản phải trả, dự kiến sẽ được giải quyết tỏng vòng 12 tháng hoặc trong chu kỳ hoạt động hiện tại của khoản tích lũy, thường được tạo thành từ các khoản vay ngân hàng ngắn hạn hay thương phiếu do một công ty phát hành.

Giá trị của thông tin tài khoản nợ thời gian ngắn đóng vai trò quan trọng khi xác lập hoạt động giải trí của công ty. Hiểu một cách đơn thuần, tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu càng cao thì mối quan ngại về tính thanh toán của công ty càng lớn .Xem thêm : Review Máy Triệt Lông Genie Nước Hàn Genie, Máy Triệt Lông Genie Nước HànNếu thông tin tài khoản lớn hơn tiền và những khoản tương tự tiền của công ty cũng cho thấy rằng công ty hoàn toàn có thể rơi vào thực trạng sức khỏe thể chất kinh tế tài chính kém và không có đủ tiền mặt để giao dịch thanh toán những nghĩa vụ và trách nhiệm sắp tới .

Thước đo để đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn là hệ số thanh toán nhanh, cũng là yếu tố không thể thiếu trong việc xác định xếp hạng tín dụng của công ty mà cuối cùng ảnh hưởng tới khả năng tài chính của công ty đó.

Hệ số thanh toán giao dịch nhanh = ( Tài sản lưu động – Hàng tồn dư ) / Nợ thời gian ngắn

 Các loại nợ ngắn hạn

Hiện nay có những loại nợ thời gian ngắn sau đây :Các khoản phải trả: Tài khoản nợ phải trả này được sử dụng để theo dõi tất cả các khoản thanh toán chưa thanh toán do các nhà cung cấp bên ngoài cùng các bên liên quan. Nếu một công ty mua máy móc với giá 10.000$ thông qua tín dụng ngắn hạn và được thanh toán trong vòng 30 ngày thì 10.000$ được phân loại là một trong các khoản phải trả.Thương phiếu: Là một công cụ ngắn hạn không có đảm bảo do 1 công ty phát hành, thường để tài trợ cho các khoản phải thu, hàng tồn kho và các khoản nợ ngắn hạn như bảng lương. Thương phiếu có kì hạn không quá 90 ngày.Tiền lương và tiền công: Tùy thuộc vào cách mà người sử dụng lao động trả lương cho nhân viên mà tiền lương và tiền công có thể được coi là nợ ngắn hạn. Ví dụ 1 nhân viên được trả lương vào ngày 15 của tháng cho công việc thực hiện trong kỳ trước đó, tài khoản đó sẽ tạo ra 1 tài khoản nợ ngắn hạn cho khoản tiền lương còn nợ, cho tới khi họ được trả lương vào ngày 15.Các khoản thanh toán cho thuê: Với các hợp đồng thuê có thời hạn dưới 1 năm đều có thể trở thành nợ ngắn hạn.
: Tài khoản nợ phải trả này được sử dụng để theo dõi tổng thể những khoản giao dịch thanh toán chưa thanh toán giao dịch do những nhà sản xuất bên ngoài cùng những bên tương quan. Nếu một công ty mua máy móc với giá 10.000 USD trải qua tín dụng thanh toán thời gian ngắn và được giao dịch thanh toán trong vòng 30 ngày thì 10.000 USD được phân loại là một trong những khoản phải trả. : Là một công cụ thời gian ngắn không có bảo vệ do 1 công ty phát hành, thường để hỗ trợ vốn cho những khoản phải thu, hàng tồn dư và những khoản nợ thời gian ngắn như bảng lương. Thương phiếu có kì hạn không quá 90 ngày. : Tùy thuộc vào cách mà người sử dụng lao động trả lương cho nhân viên cấp dưới mà tiền lương và tiền công hoàn toàn có thể được coi là nợ thời gian ngắn. Ví dụ 1 nhân viên cấp dưới được trả lương vào ngày 15 của tháng cho việc làm thực thi trong kỳ trước đó, thông tin tài khoản đó sẽ tạo ra 1 thông tin tài khoản nợ thời gian ngắn cho khoản tiền lương còn nợ, cho tới khi họ được trả lương vào ngày 15. : Với những hợp đồng thuê có thời hạn dưới 1 năm đều hoàn toàn có thể trở thành nợ thời gian ngắn .

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments