An ninh trật tự là gì?

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm đang ngày càng diễn ra phổ biến trên nhiều lĩnh vực với mức độ nghiêm trọng ngày một tăng, đe dọa trực tiếp đến an ninh trật tự của đất nước. Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu an ninh trật tự là gì, làm thế nào để bảo vệ an ninh trật tự xã hội” cũng như các chủ thể nào chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ đó. Do đó, thông qua bài viết này, chúng tôi mong muốn đem đến cho Quý vị những nội dung cơ bản nhất về việc đảm bảo an ninh trật tự tại Việt Nam.

An ninh trật tự là gì?

An ninh trật tự là cách viết gọn của cụm từ bảo mật an ninh vương quốc, trật tự, an toàn xã hội theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định 96/2016 / NĐ-CP pháp luật về bảo mật an ninh, trật tự so với một số ít ngành, nghề góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo .
Trong đó bảo mật an ninh vương quốc là sự không thay đổi và tăng trưởng vững chắc về mọi mặt của một chính sách xã hội độc lập, chủ quyền lãnh thổ, thống nhất toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của một vương quốc. Bên cạnh đó, trật tự xã hội là trạng thái xã hội bình yên, trong đó mọi người được sống yên ổn trên cơ sở những quy phạm pháp luật, những quy tắc và chuẩn mực đạo đức, pháp lý xác lập .

Như vậy, để bảo đảm an ninh trật tự của xã hội, một quốc gia phải đồng thời bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Bạn đang đọc: An ninh trật tự là gì?

Làm thế nào để bảo vệ an ninh trật tự của xã hội?

Hiểu được An ninh trật tự là gì?  Mỗi chúng ta cần nâng cao tinh thần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Trước hết, tất cả chúng ta cần phải bảo vệ bảo mật an ninh vương quốc vì “ nước mất thì nhà tan ”. Nhận thức được đây là trách nhiệm số 1, cốt yếu của toàn dân, trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI, Đảng đã đề ra trách nhiệm bảo vệ bảo mật an ninh vương quốc, gồm :
– Bảo vệ chính sách chính trị và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, thống nhất, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc .
– Bảo vệ an ninh về tư tưởng và văn hoá, khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, quyền và quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể .
– Bảo vệ an ninh trong nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính, quốc phòng, đối ngoại và những quyền lợi khác của vương quốc .
– Bảo vệ bí hiểm nhà nước và những tiềm năng quan trọng về bảo mật an ninh vương quốc .
– Phòng ngừa, phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại và loại trừ những hoạt động giải trí xâm phạm bảo mật an ninh vương quốc, rủi ro tiềm ẩn rình rập đe dọa bảo mật an ninh vương quốc .
Theo đó :
– Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ là hoạt động giải trí bảo vệ chính sách chính trị của Nhà nước CHXHCNVN, gồm có Đảng Cộng sản, những cơ quan Nhà nước và tổ chức triển khai chính trị khác ; giữ vững sự trong sáng về mọi mặt của Đảng ; phòng ngừa, phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi thủ đoạn và hành vi chống phá mạng lưới hệ thống chính trị
– Bảo vệ an ninh kinh tế tài chính là hoạt động giải trí bảo vệ sự không thay đổi, tăng trưởng vững mạnh của nền kinh tế thị trường khuynh hướng XHCN tránh khỏi những hoạt động giải trí phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật và những bộc lộ làm chệch hướng XHCN .
– Bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng là hoạt động giải trí bảo vệ sự không thay đổi và tăng trưởng vững chắc của văn hóa truyền thống, tư tưởng trên nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh .

– Bảo vệ an ninh dân tộc là bảo vệ quyền bình đẳng giữa các dân tộc, đảm bảo cho tất cả các thành viên trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam cùng phát triển theo đúng Hiến pháp, pháp luật của nhà nước; ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng dân tộc ít người để làm việc trái pháp luật, kích động gây chia rẽ giữa các dân tộc, xâm hại đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, bảo vệ bảo mật an ninh vương quốc phải gắn liền với giữ gìn trật tự, an toàn xã hội vì xã hội chính là nền tảng cho sự bền vững và kiên cố của một vương quốc. Để đạt được tiềm năng đó, những cá thể, tổ chức triển khai trong xã hội phải thực thi tốt những trách nhiệm sau :
– Đấu tranh phòng, chống tội phạm ( trừ những tội xâm phạm bảo mật an ninh vương quốc và những tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm cuộc chiến tranh )
– Giữ gìn trật tự nơi công cộng ;
– Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông vận tải ;
– Phòng ngừa, chống dịch bệnh, thiên tai ;
– Bài trừ những tệ nạn xã hội ;
– Bảo vệ môi trường tự nhiên .

Ai có trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự của quốc gia và xã hội?

Bảo vệ an ninh trật tự là trách nhiệm trọng tâm, mang tính liên tục, lâu dài hơn của dân tộc bản địa nên nó yên cầu có sự chung tay góp phần của toàn Đảng, toàn dân, dưới sự hướng dẫn, chỉ huy của những cơ quan chuyên trách. Trong đó :
– Cơ quan chuyên trách bảo vệ bảo mật an ninh vương quốc gồm :
+ Cơ quan chỉ huy, chỉ huy và những đơn vị chức năng bảo mật an ninh, tình báo, công an, cảnh vệ Công an nhân dân .

+ Cơ quan chỉ đạo, chỉ huy và các đơn vị bảo vệ an ninh quân đội, tình báo quân đội nhân dân.

+ Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển là cơ quan chuyên trách bảo vệ bảo mật an ninh vương quốc ở khu vực biên giới trên đất liền và trên biển .
– Lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt và có tính năng tham mưu, hướng dẫn và trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự công cộng, bảo vệ trật tự an toàn giao thông vận tải, tham gia phòng ngừa tai nạn thương tâm, diệt trừ tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên .

Trên đây là những nội dung trong bài viết An ninh trật tự là gì? Luật Hoàng Phi muốn chia sẻ, Quý vị còn những thắc mắc khác liên quan đến an ninh trật tự hãy liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ theo số 1900 6557, trân trọng!

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments