cảm giác mạnh in English – Vietnamese-English Dictionary

Logo kết hợp một cảm giác mạnh mẽ về tính hiện đại và lịch sử.

The logo blended a strong sense of modernity and history.

WikiMatrix

Cô phải cảm giác mạnh mẽ lắm sau khi thực hiện lựa chọn đó.

You must have felt powerful after you made that choice.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có một cảm giác mạnh của tự tôn trọng.

I have a strong sense of self – respect .

QED

Wild River (mở tại mùa hè năm 2008) là khu vực với các trò chơi nước cảm giác mạnh.

Wild River (opened in summer 2008) is a zone for more advanced water play.

WikiMatrix

Nó giống như công viên cảm giác mạnh.

It’s like this, like an amusement park .

QED

Cảm thấy đời sống vô vị, nhiều người muốn tìm những cảm giác mạnh.

Many people, unsatisfied with their daily lives, search for ever greater excitement.

jw2019

Vì nó làm họ cảm giác mạnh mẽ hơn.

‘Cause it makes’em feel strong.

OpenSubtitles2018. v3

Cảm giác mạnh đó sẽ bồi nó lên.

You know the entity may feed off of that.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không biết làm thế nào để giải thích cảm giác mạnh mẽ này.

I don’t know how to explain this strong feeling .

QED

Giống chó này có một cảm giác mạnh mẽ về mùi và chúng nhanh nhẹn và độc lập.

It has a powerful sense of smell, and it is fast and independent.

WikiMatrix

Có nên mạo hiểm tìm cảm giác mạnh?

Is Thrill-Seeking Worth the Risk?

jw2019

Cảm giác mạnh trong chốc lát có thể khiến tàn tật suốt đời!

A momentary thrill is not worth a life of disability!

jw2019

Những cảm giác mạnh mẽ có thể tạo ra một mô hình.

Strong feelings can create a model.

ted2019

Cảm giác mạnh có vẻ vui, nhưng cũng nên thấy trước những rủi ro.

The risks involved should be just as clear to you as the fun.

jw2019

Chúng cháu tìm kiếm cảm giác mạnh và mạo hiểm.

We’re rebels seeking thrills and adventure.

OpenSubtitles2018. v3

Cảm giác mạnh đó sẽ bồi nó lên

Strong feelings can feed it

opensubtitles2

10 Tuy nhiên bạn đừng nên chờ đợi nhận lãnh những cảm giác mạnh nào đó.

Do not expect, however, some profound emotional experience.

jw2019

Tôi không biết ông định làm gì, nhưng tôi thích cảm giác mạnh.

I’ve no idea what you’re on about, but I do admire passion.

OpenSubtitles2018. v3

Có lý do để tin rằng một người bất kỳ có khả năng nghiện loại cảm giác mạnh này.

There is a reason to believe that a person can get addicted to this type of high.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi cảm thấy một cảm giác mạnh mẽ về những điểm tương đồng và tình đoàn kết với họ.

I felt a powerful sense of commonality and unity with them.

LDS

Vì vậy tôi nghĩ rằng đó là một cảm giác mạnh mẽ rằng Thời kỳ Hoàng kim đã đến.

So I think there’s a powerful sense that this was the Golden Age.

QED

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments