Lịch sử hình thành Viện Khoa Học Lâm Nghiệp Nam Bộ

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
CỦA VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP NAM BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

          1. Giai đoạn 1977-1991: Phân viện nghiên cứu lâm nghiệp phía Nam

Năm 1977 khi thành lập, chức năng nhiệm vụ chính của Phân viện nghiên cứu Lâm nghiệp phía Nam là “Nghiên cứu thực nghiệm về kỹ thuật lâm nghiệp nhằm xây dựng các hệ thống biện pháp kỹ thuật và phương thức kinh doanh rừng có căn cứ khoa học và kinh tế để đẩy mạnh tiến độ sản xuất, nâng cao chất lượng rừng, đáp ứng kịp thời những yêu cầu sản xuất lâm nghiệp đặt ra ở phía Nam” (quyết định số 111/Tch ngày 15/1/1977 của Bộ trưởng bộ Lâm nghiệp). Theo đó, tổ chức ban đầu của Phân viện gồm: Trại thí nghiệm Kon Hà Nừng (trại vùng Bắc Tây nguyên), Trại thí nghiệm Ea-kmat DakLak (trại vùng Trung tây nguyên), Trại thí nghiệm Lâm Đồng (trại vùng Nam Tây nguyên), trại thí nghiệm Trảng Bom (trại vùng Đông Nam Bộ) và trại thí nghiệm Tân Tạo (trại thí nghiệm đất ngập phèn -Tp. Hồ Chí Minh). Văn phòng Phân viện tại số 01, đường Thoại Ngọc Hầu (nay là đường Phạm Văn Hai), quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Phân viện có 4 bộ môn nghiên cứu khoa học gồm:  bộ môn Lâm học, Trồng rừng, Đặc sản rừng & Sâu bệnh, và bộ môn Gỗ. 01 phòng thí nghiệm tổng hợp (đất, sâu bệnh), 01 phòng thông tin tư liệu. Bộ phận Hành chính gồm 3 tổ là: Kế hoạch khoa học, Kế toán tài vụ, và Tổ chức hành chính. Thời gian đầu, tổng số CBVC của Phân viện khỏang 150 người, tại Văn phòng khỏang 40 người gồm cán bộ nghiên cứu và nhân viên phòng thí nghiệm. Ở các trại thí nghiệm, phân nửa là cán bộ nghiên cứu còn lại là công nhân kỹ thuật lâm nghiệp. Phân viện có 9 tiến sĩ, trên 40 kỹ sư với nhiều chuyên ngành đào tạo khác nhau, không thuần chỉ là chuyên môn ngành lâm nghiệp.

Thời gian này, Phân viện thực thi tốt những dự án Bất Động Sản hợp tác quốc tế như dự án Bất Động Sản VIE / 76/016 của FAO / UNDP ( 1,456 triệu USD từ 1979 – 1983 ) ; dự án Bất Động Sản cây Điều của FAO hỗ trợ vốn ( hơn 1 triệu USD từ 1986 – 1991 ). Hợp tác với Trung tâm giống DANIDA Đan Mạch về nghiên cứu và điều tra giống cây lâm nghiệp. Một số đề tài nghiên cứu và điều tra về kỹ thuật trồng sao, dầu, tếch, dược liệu, đậu mèo, mít, lâm nông phối hợp, cơ giới trồng rừng … cũng đã được tiến hành. Kết qủa nghiên cứu và điều tra nổi trội là những khu công trình nghiên cứu và điều tra về quy mô trồng sao-dầu trên 1 số ít lập địa của miền Đông Nam Bộ với kỹ thuật của P. Maurandt phối hợp những loài cây phụ trợ và trồng xen ; Kết qủa NC cũng đã đưa được loại Thông Caribê, vốn là loài cây nguyên sản ơ vùng ven đại dương vào trồng thành công xuất sắc tại vùng Đông Nam bộ ( Hiếu Liêm, Mã Đà ). Nghiên cứu những kiểu rừng khí hậu – thổ nhưỡng ở Bắc Tây nguyên, thông ở Lâm Đồng, gỗ lớn ở miền Đông Nam bộ cho cây Tếch và rừng ngập phèn vùng ĐBSCL cho những loài bạch đàn và tràm cừ. Chính nhờ những NC này, cây bạch đàn và tràm cừ đã trở thành loài cây xanh phân tán và đại trà phổ thông ở hầu khắp vùng phía Nam .
Một trong những nỗ lực của quá trình này là công tác làm việc thông tin tư liệu. Với 32 số của “ Tập san thông tin khoa học kỹ thuật lâm nghiệp phía Nam ” của Phân viện được duy trì rất tốt và đều đặn trong suốt 8 năm ( 1983 – 1988 ), với 270 bài viết về những kết qủa điều tra và nghiên cứu khoa học. Đã có 31 báo cáo giải trình khoa học ; 5 qui trình qui phạm được ý kiến đề nghị và 4/5 được Bộ phát hành ; đã có 5 tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về kỹ thuật tái tạo rừng theo băng, phòng trừ sâu bệnh cây Tếch, kỹ thuật trồng Thông Caribê, kỹ thuật gieo ươm trồng những loài cây ngập mặn, ngập phèn ; có 2 tài liệu về cơ cấu tổ chức cây xanh ( 1983 và 1985 ) cho hai vùng sinh thái xanh là Đông Nam bộ và ĐBSCL. Tất cả những tư liệu và ấn phẩm này đã là những “ dấu ấn ” về kết qủa hoạt động giải trí KHCN của Phân viện quy trình tiến độ này và đã góp thêm phần đưa văn minh kỹ thuật vào sản xuất lâm nghiệp phía Nam, mặc dầu khi ấy điều kiện kèm theo in ấn rất khó khăn vất vả .
Tuy nhiên, khoảng chừng thời hạn từ 1987 – 1990, tổ chức triển khai của Phân viện đã bị thu hẹp lại, một phần bởi kinh tế tài chính quốc gia khó khăn vất vả, góp vốn đầu tư của Nhà nước hạn chế, CBVC xin đi xuất cảnh nhiều và xin chuyển công tác làm việc. Ở tiến trình này, thực ra Phân viện chỉ còn trại thí nghiệm ở Tân Tạo, 1 số ít trại điều tra và nghiên cứu đã thường trực Viện Lâm nghiệp, cơ sở vật chất và thư viện của Phân viện … đã bị xuống cấp trầm trọng do không được góp vốn đầu tư và thất thoát do chuyển giao giữa những đơn vị chức năng khác nhau. Đây cũng là thời gian khó khăn vất vả nhất của Phân viện trong suốt 35 năm hoạt động giải trí

2. Giai đoạn 1992-2001: Phân viện nghiên cứu Khoa học lâm nghiệp Nam Bộ

Từ năm tái xây dựng Phân viện vào đầu năm 1992 với tên gọi mới là Phân viện Nghiên cứu Khoa học lâm nghiệp Nam bộ ( quyết định hành động số 01 / TCLĐ ngày 03/01/1992 của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp – nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT ). Đây là tiến trình phục sinh lại tổ chức triển khai của Phân viện với tên mới là “ Phân viện Nghiên cứu khoa học lâm nghiệp Nam bộ ”. Thời gian này, Viện Khoa học Lâm nghiệp đã chú trọng củng cố tổ chức triển khai của Phân viện với việc hình thành Trung tâm nghiên cứu và điều tra và ứng dụng kỹ thuật rừng ngập Minh Hải, Trung tâm điều tra và nghiên cứu tăng trưởng cây Điều và giống cây cối Tỉnh Bình Dương thường trực Phân viện. Theo đó, diện tích quy hoạnh rừng cho nghiên cứu và điều tra khoa học của Phân viện được lan rộng ra tại những tỉnh Minh Hải ( Ngọc Hiển, U Minh ), Tỉnh Bình Dương ( Chơn Thành, Phú Bình ) .
Thời gian này, một số ít chương trình khoa học công nghệ tiên tiến như chương trình KN03, chương trình 5 triệu ha rừng ( dự án Bất Động Sản 327, dự án Bất Động Sản 661 ) những đề tài nghiên cứu và điều tra về lâm nghiệp xã hội ( KN03 08 ), những nghiên cứu và điều tra về khảo nghiệm giống bạch đàn và tràm trên đất ngập phèn ( tại Tân tạo TP.Hồ Chí Minh ), điều tra và nghiên cứu chế biến tinh dầu và tràm cừ ( tại Long An ), nghiên cứu và điều tra kỹ thuật trồng tre, trồng thâm canh keo lai ( tại Bình Phước ). Một số nghiên cứu và điều tra hợp tác với địa phương đã khởi đầu triển khai như nghiên cứu và điều tra trồng cây phân tán ( tại Trà Vinh ) ; làm giàu rừng tự nhiên, kỹ thuật trồng cây tràm vùng bán ngập lòng hồ Thác Mơ ( Bình Phước ) ; nghiên cứu và điều tra tái tạo vườn Điều ; thử nghiệm trồng cây quí hiếm, bảo tồn nguồn gen ; sản xuất thực nghiệm những loại sản phẩm gỗ tạo ván dăm gỗ, ván ghép thanh tre … tại những tỉnh miền Đông Nam Bộ .
Về dự án Bất Động Sản : đã triển khai dự án Bất Động Sản sản xuất thử ván dăm cọng dừa nước ; dự án Bất Động Sản lâm nghiệp xã hội tại Long An. Nổi bật của quy trình tiến độ này là Phân viện triển khai tốt dự án Bất Động Sản hợp tác quốc tế với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản ( JICA ) “ Phát triển kỹ thuật trồng rừng trên đất phèn ở ĐBSCL ” ( 1,6 triệu USD, 1997 – 2002 ) tại Long An. Dự án đã góp thêm phần lan rộng ra diện tích quy hoạnh rừng trồng tràm bằng chọn giống mới nhập từ Ôxtrâylia và vận dụng kỹ thuật lên liếp trồng rừng ở ĐBSCL. Dự án đã góp thêm phần cải tổ tốt cơ sở vật chất cho điều tra và nghiên cứu khoa học cho Phân viện như phương tiện đi lại đi lại, vật tư những phòng thí nghiệm về giống, phòng thí nghiệm nghiên cứu và phân tích đất và văn phòng trạm thực nghiệm Thạnh Hóa ở Long An. Dự án sau đó là dự án Bất Động Sản khảo nghiệm giống cây lâm nghiệp trồng rừng nòng cốt ở phía Nam với Fortip ( Ôxtrâylia ) tại Bình Phước với hơn 150 mái ấm gia đình giống của ba loài bạch đàn, keo tai tượng và keo lá tràm để cải tổ giống cây xanh rừng ở vùng Đông Nam bộ. Dự án lâm nghiệp xã hội với OSB ( Ôxtrâylia ) tại Đồng Nai và Bình Phước đã giúp kiến thiết xây dựng những quy mô kỹ thuật lâm nông tích hợp qui mô hộ mái ấm gia đình trong tăng trưởng rừng ở phía Nam .
Với sự chăm sóc của Bộ NN&PTNT và Viện Khoa học lâm nghiệp Nước Ta, một số ít hạ tầng tại những trạm thực nghiệm đã được góp vốn đầu tư, tăng cấp như hệ thống kênh, mương, đường, cầu … .. tại trạm TNLN Thạnh Hóa ( Long An ) ; văn phòng Trung tâm NC và Phát triển cây Điều ( Tỉnh Bình Dương ) ; và Nhà thí nghiệm 3 tầng tại số 01 đường Phạm Văn Hai. Tổ chức những trạm thực nghiệm mới của Phân viện cũng được hình thành như trạm thực nghiệm lâm nghiệp Tân Phú 260 ha tại Bình Phước, Thiện Nghiệp 150 ha tại Bình Thuận .

3. Giai đoạn 2002 – 2011

Từ năm 2002 – 2011, đây là quy trình tiến độ Phân viện liên tục được lan rộng ra những hoạt động giải trí điều tra và nghiên cứu khoa học và dịch vụ khoa học công nghệ tiên tiến .
Về tổ chức triển khai, mạng lưới hệ thống những trạm thực nghiệm của Phân viện đã được sắp xếp tương đối hoàn thành xong, đại diện thay mặt của ba vùng sinh thái xanh đó là : vùng đất cát ven biển với trạm TNLN Thiện Nghiệp tại Bình Thuận, vùng đất xám miền Đông Nam bộ với những trạm TNLN Tân Lập, Phú Bình, Nghĩa Trung và Trung tâm ứng dụng kỹ thuật lâm nghiệp Tỉnh Bình Dương ; vùng đất ngập nước với trạm TNLN Thạnh Hóa .
Đã thực thi 20 trách nhiệm khoa học công nghệ tiên tiến, 8 dự án Bất Động Sản lâm nghiệp, 20 hợp đồng nghiên cứu và điều tra khoa học, 20 dịch vụ khoa học công nghệ tiên tiến từ nghiên cứu và phân tích mẫu đến tìm hiểu khảo sát, tư vấn. ( xem những hạng mục kèm theo ) .
Trong 5 năm gần đây ( 2006 – 2011 ), những hoạt động giải trí điển hình nổi bật gồm :

  • Nhiệm vụ khoa học công nghệ tiên tiến :

Số trách nhiệm khoa học công nghệ tiên tiến đã tăng đáng kể : đã thực thi 13 đề tài NCKH, trong đó có 2 đề tài thuộc chương trình cấp nhà nước ( CNSH và Sinh kế vùng cao ), 3 đề tài trọng điểm cấp bộ, 3 đề tài cấp bộ, 1 đề tài độc lập cấp bộ, 4 đề tài cơ sở. Các đề tài thuộc nghành điều tra và nghiên cứu về giống, công nghệ sinh học, lâm sinh, môi trường tự nhiên rừng và kinh tế tài chính xã hội. Trong số này, có 8 đề tài đã được nghiệm thu sát hoạch, 3 đề tài tổng kết xếp loại khá, những đề tài khác đang triển khai theo kế hoạch được giao. Trong số những đề tài trên, có 4 đề tài là kết qủa của trúng thầu tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Về kinh phí đầu tư, góp vốn đầu tư cho hoạt động giải trí KHCN 5 năm qua của Phân viện ngày càng tăng : năm 2006 ( 5,16 tỷ ), năm 2007 ( 8,69 tỷ ), năm 2008 ( 10,1 tỷ ), năm 2009 ( 10,58 tỷ ), năm 2010 ( hơn 11 tỷ ) đồng, và năm 2011 hơn 11 tỷ đồng .

  • Dịch Vụ Thương Mại khoa học công nghệ tiên tiến :

Ngoài điều tra và nghiên cứu khoa học được giao từ Bộ Nông nghiệp và PTNT, Phân viện đã triển khai 14 đề tài và chuyên đề nghiên cứu và điều tra theo nhu yếu của địa phương và những tổ chức triển khai trong và ngoài nước. Đến nay, đã có 10 khu công trình triển khai xong được nghiệm thu thanh tóan, những khu công trình còn lại đang liên tục thực thi theo kế hoạch. Việc hợp tác điều tra và nghiên cứu với địa phương vừa góp thêm phần đưa khoa học công nghệ tiên tiến vào thực tiễn, vừa là thời cơ cho cán bộ nghiên cứu và điều tra nâng cao trình độ và cải tổ đời sống. Nguồn thu sự nghiệp ( do những hoạt động giải trí dịch vụ khoa học và công nghệ thông qua những đề tài hợp tác NC, nghiên cứu và phân tích mẫu, tư vấn KHCN ) đã tăng đáng kể : năm 2006 ( 0,655 tỷ ), năm 2007 ( 2,31 tỷ ), năm 2008 ( 1,46 tỷ ), năm 2009 ( 1,66 tỷ ), năm 2010 ( 1,7 tỷ ) đồng, năm 2011 là 2 tỷ đồng .

Đã thực thi tốt 3 dự án Bất Động Sản trong nước, đó là dự án Bất Động Sản “ Phát triển giống cây lâm nghiệp ship hàng trồng rừng trên đất cát ven biển, đất phèn và đất ngập mặn 2006 – 2010 ” ( kinh phí đầu tư 12,2 tỷ đồng ) ; dự án Bất Động Sản 661 ( 377 triệu đồng ) ; dự án Bất Động Sản tăng cường trang thiết bị CNSH ( 4,7 tỷ đồng ). Ba dự án Bất Động Sản hợp tác quốc tế là dự án Bất Động Sản “ Đào tạo kỹ thuật trồng rừng trên đất phèn ở ĐBSCL ” ( 2002 – 2005 ) do JICA hỗ trợ vốn kinh phí đầu tư 2.041 triệu đã góp thêm phần phổ cập kỹ năng và kiến thức trồng rừng tràm ở ĐBSCL cho nông dân tại 12 tỉnh trong vùng ; dự án Bất Động Sản “ Quản lý lập địa và hiệu suất rừng trồng nhiệt đới gió mùa ( 2002 – 2007, kinh phí đầu tư 67.500 USD, hợp tác với Trung tâm nghiên cứu và điều tra lâm nghiệp quốc tế CIFOR ; và dự án Bất Động Sản hợp tác với Trung tâm điều tra và nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế Ôxtrâylia ( ACIAR ) “ Quản lý lâm sinh tối ưu và hiệu suất rừng trồng keo cho gỗ xẻ chất lượng cao ” ( 2008 – 2012 ) ( kinh phí đầu tư 185.822 A $ sử dụng tại Phân viện ). Các dự án Bất Động Sản đã và đang triển khai tốt và được nhìn nhận cao .

  • Đào tạo nguồn nhân lực :

Giai đoạn này, lực lượng cán bộ điều tra và nghiên cứu của Phân viện được huấn luyện và đào tạo nâng cao trình độ thạc sĩ, tiến sỹ nhiều. Đến nay có khỏang 1/3 cán bộ so tổng số CBVC trong biến chế có trình độ trên ĐH gồm 2 tiến sỹ, 9 thạc sĩ. Hiện có 4 người đang học cao học và 4 NCS tiến sỹ. Số lượng cán bộ điều tra và nghiên cứu có điều kiện kèm theo đi thăm quan thực tiễn và học tập thời gian ngắn ở quốc tế theo những chương trình hợp tác quốc tế và theo kế hoạch của những đề tài nghiên cứu và điều tra trọng điểm đã được tăng lên. Phân viện mở màn tham gia vào công tác làm việc giảng dạy, hướng dẫn học viên cao học và nghiên cứu sinh ở những cơ sở đào tạo và giảng dạy phía Nam .

  • tin tức tư liệu và hợp tác quốc tế :

Đã xuất bản 4 cuốn sách, 67 bài báo những loại thuộc nhiều nghành điều tra và nghiên cứu khoa học công nghệ tiên tiến. Những kết qủa này đã góp thêm phần trong chuyển giao kết qủa điều tra và nghiên cứu khoa học vào sản xuất của Phân viện .
Về hợp tác quốc tế, Phân viện liên tục duy trì và quan hệ tốt với những tổ chức triển khai như Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA, Trung tâm điều tra và nghiên cứu Lâm nghiệp quốc tế CIFOR, Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Ôxtrâylia CSIRO, Trung tâm điều tra và nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế Ôxtrâylia ACIAR, những doanh nghiệp sản xuất lâm nghiệp của Hàn quốc, Nhật Bản ở phía Nam. Dự án hợp tác điều tra và nghiên cứu với ACIAR đã tạo thời cơ cho Phân viện đề cử 4 cán bộ nghiên cứu và điều tra của Viện Khoa học lâm nghiệp Nước Ta đi học nghiên cứu sinh tiến sỹ tại Ôxtrâylia theo chương trình học bổng John Allwright, lúc bấy giờ 3 ngừơi tốt nghiệp, 1 người chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ .

Cơ sở vật chất:

Phân viện đã được tăng cường cơ sở vật chất như mạng lưới hệ thống văn phòng những trạm thực nghiệm như tại trạm Thạnh Hóa – Long An, Trạm Thiện Nghiệp – Bình Thuận. Tất cả những trạm thực nghiệm đã có điện lưới, nước sạch, đã hoàn tất việc cấp “ sổ đỏ chính chủ ” cho 3 trạm thực nghiệm là Thiện Nghiệp, Tân Phú và Trung tâm ứng dụng kỹ thuật lâm nghiệp Tỉnh Bình Dương. Tất cả những trạm vùng xa đều được trang bị máy tính, tương hỗ phương tiện đi lại đi lại ( xe máy công hoặc cá thể ) .
Đối với những phòng thí nghiệm, đã được góp vốn đầu tư cho hai phòng thí nghiệm trọng điểm là phòng thí nghiệm CNSH và phòng thí nghiệm nghiên cứu và phân tích đất với với tổng nguồn vốn hai dự án Bất Động Sản năm 2011 – 2012 là gần 6,7 tỷ đồng. Đây là cơ sở vật chất rất có giá trị và thiết thực so với hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra khoa học của Phân viện tại phía Nam trong tương lai .

  • Công tác không thay đổi đời sống của CBVC :

Phân viện đã chú ý quan tâm cải tổ đời sống, năm năm liền CBVC có tháng lương thứ 13, ước tính tổng thu nhập trung bình hàng năm của CBVC của những phòng NC đã bảo vệ được gấp đôi tiền lương, CBVC khối gián tiếp đã bảo vệ được hơn 1,5 lần. Hàng năm CBVC được đi thăm quan nghỉ mát, tổ chức triển khai những hoạt động giải trí thi văn nghệ, thể thao ( chơi bóng bàn, cờ tướng … ) .

4. Giai đoạn từ 2012 đến nay: Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

Để cung ứng nhu yếu mới trong công tác làm việc quản trị của ngành, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có Quyết định số 3133 / QĐ-BNN-TCCB ngày 13/12/2012 “ Quy định tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Nước Ta ”. Theo đó, Phân viện Nghiên cứu Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ sáp nhập thêm Trung tâm Khoa học và sản xuất Lâm nghiệp Đông Nam bộ xây dựng ngày 02/02/1989 và Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Kỹ thuật rừng ngập Minh Hải xây dựng ngày 07/10/1992 theo những quyết định hành động của Bộ Lâm nghiệp ( Nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ). Trên thực tiễn, hai Trung tâm này cũng tách ra từ Phân viện trước đây, ngày này lại được tổ chức triển khai, sắp xếp lại và tăng cấp thành Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ. / .

 

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

Số 01 Phạm Văn Hai, Phường 1, Q. Tân Bình, Tp.HCM

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments