Tự động hóa cho bài tập xác định mức giá bán tối ưu bằng VBATự động hóa cho bài tập xác định mức giá bán tối ưu bằng VBA
▷ Xem thêm “Thành thạo Excel trong 7 ngày”:
▷ Xem thêm “Tự động hoá Excel và báo cáo với VBA”:
▷ Xem thêm “Trọn bộ nghiệp vụ và kỹ năng hành chính nhân sự”:
▷ Xem thêm “Kế toán tổng hợp từ A-Z”:
▷ Xem thêm “Trọn bộ kỹ năng Word, Excel”:
▷ Xem thêm “Trọn bộ kỹ năng Word, Excel, Powerpoint”:

▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Theo dõi Facebook cá nhân:
▷ Blog cá nhân:
▷ Facebook Page:
▷ Facebook Group:

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

One Comement “Tự động hóa cho bài tập xác định mức giá bán tối ưu bằng VBA”

  1. Trên video là hướng dẫn tự động: lấy dữ liệu cho 1 vùng (từ A17 đến A20) và tính toán ra kết quả (4 giá trị kết quả lợi nhuận)
    Nếu tôi muốn tự động lấy dữ liệu ở 2 vùng, và tính toán ra kết quả thì làm như thế nào?
    Cũng ví dụ như ở tính toán trên, ngoài mức giá bán phải nhập, giả sử ta còn phải nhập thêm một biến nữa là chiết khấu (cũng có 4 mức chẳng hạn) và kết quả lợi nhuận trả về sẽ là 1 bảng 4×4 = 16 giá trị kết quả lợi nhuận, phụ thuộc vào 4 mức giá bán và 4 mức chiết khấu chẳng hạn?
    Nếu có thể cho tôi xin đoạn code đó được không?
    Xin cảm ơn.

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *