Khi nào được ký thay, ký thừa lệnh, ký thừa ủy quyền?

Ký thay ( KT. ), ký thừa lệnh ( TL. ), ký thừa ủy quyền ( TUQ. ) là những hình thức ký văn bản khác nhau. Vậy ký thay, ký thừa lệnh, ký thừa ủy quyền được vận dụng thế nào ?

Căn cứ:

– Điều 10 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư sửa đổi tại Nghị định số 09/2010/NĐ-CP.
 

Bạn đang đọc: Khi nào được ký thay, ký thừa lệnh, ký thừa ủy quyền?

1. Trường hợp nào được ký thay người khác?

Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền ký tổng thể văn bản của cơ quan, tổ chức triển khai ; hoàn toàn có thể giao cho cấp phó của mình ký thay ( KT. ) :
– Các văn bản thuộc nghành được phân công đảm nhiệm ;
– Một số văn bản thuộc thẩm quyền của người đứng đầu .
Cấp phó ký thay chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai và trước pháp lý .
Ở cơ quan, tổ chức làm việc chế độ tập thể
Đối với những yếu tố quan trọng của cơ quan, tổ chức triển khai mà theo lao lý của pháp lý hoặc theo điều lệ của tổ chức triển khai, phải được đàm đạo tập thể và quyết định hành động theo đa phần :
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai đại diện thay mặt ( TM. ) tập thể chỉ huy ký những văn bản của cơ quan, tổ chức triển khai ;

Cấp phó của người đứng đầu và các thành viên giữ chức vụ lãnh đạo khác được thay mặt tập thể, ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo uỷ quyền của người đứng đầu và những văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.
 

2. Ai được phép ký thừa lệnh?

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai hoàn toàn có thể giao cho Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính hoặc Trưởng một số ít đơn vị chức năng ký thừa lệnh ( TL. ) một số ít loại văn bản .
Việc giao ký thừa lệnh phải được lao lý đơn cử trong quy định hoạt động giải trí hoặc quy định công tác làm việc văn thư của cơ quan, tổ chức triển khai .
Theo đó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai chỉ hoàn toàn có thể giao cho Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính, Trưởng phòng 1 số ít đơn vị chức năng ký những văn bản thuộc thẩm quyền của tập thể cơ quan, tổ chức triển khai .
Như vậy, địa thế căn cứ pháp luật nêu trên, người ký thừa lệnh phải là cấp trưởng. Tuy nhiên trong trong thực tiễn có rất nhiều văn bản cấp phó ký thay những văn bản ký thừa lệnh .

ký thay ký thừa lệnh ký thừa ủy quyền

Khi nào được ký thay, ký thừa lệnh, ký thừa ủy quyền? (Ảnh minh họa)
 

3. Ký thừa ủy quyền khi nào?

Trong trường hợp đặc biệt quan trọng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai hoàn toàn có thể uỷ quyền cho người đứng đầu một đơn vị chức năng trong cơ quan, tổ chức triển khai ký thừa uỷ quyền ( TUQ. ) 1 số ít văn bản mà mình phải ký .

Giống với ký thừa lệnh, việc giao ký thừa uỷ quyền phải được quy định bằng văn bản. Song ký thừa ủy quyền còn phải giới hạn trong một thời gian nhất định.

Xem thêm: Bảo Tàng Dân Tộc Học Tiếng Anh Là Gì, Bảo Tàng Dân Tộc Học Việt Nam

Người được ký thừa uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác ký. Văn bản ký thừa uỷ quyền theo thể thức và đóng dấu của cơ quan, tổ chức triển khai uỷ quyền .

>> Cách ký tên, đóng dấu đúng chuẩn có thể bạn chưa biết

Hậu Nguyễn

Source: https://mindovermetal.org
Category: Wiki là gì

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments