Turnaround Time (TAT) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Turnaround Time (TAT) là gì?

Turnaround Time (TAT) là Turnaround Time (TAT). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Turnaround Time (TAT) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quay vòng thời hạn ( TAT ) là khoảng chừng thời hạn từ thời gian nộp hồ sơ của một quy trình đến thời gian kết thúc của quy trình. Nó cũng hoàn toàn có thể được coi như là tổng những khoảng chừng thời hạn gian chờ đón để có được vào bộ nhớ hoặc hàng đợi sẵn sàng chuẩn bị, thực thi trên CPU và thi đầu vào / đầu ra. Quay vòng thời hạn là một thước đo quan trọng trong việc nhìn nhận những thuật toán lập lịch trình của một hệ điều hành quản lý .

Giải thích ý nghĩa

Trong thuật ngữ đơn giản, thời gian quay vòng là lần tổng cần thiết cho một ứng dụng để cung cấp sản lượng cần thiết cho người dùng. Từ góc độ hệ thống hàng loạt, thời gian quay vòng có thể được coi là thời gian thực hiện theo đội hình hàng loạt và in kết quả. Khái niệm về thời gian quay vòng trùng lặp với thời gian chì và tương phản với các khái niệm về thời gian chu kỳ. Quay vòng thời gian được thể hiện trong các điều khoản của đơn vị thời gian cho một trạng thái hệ thống cụ thể và vào những thời điểm cho một thuật toán nhất định. Quay vòng thời gian khác nhau cho các ứng dụng khác nhau và các ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Xem thêm: PAPAPUM LÀ GÌ

What is the Turnaround Time (TAT)? – Definition

Turnaround time ( TAT ) is the time interval from the time of submission of a process to the time of the completion of the process. It can also be considered as the sum of the time periods spent waiting to get into memory or ready queue, execution on CPU and executing input / output. Turnaround time is an important metric in evaluating the scheduling algorithms of an operating system .

Understanding the Turnaround Time (TAT)

In simple terms, turnaround time is the total time needed for an application to provide the required output to the user. From a batch system perspective, turnaround time can be considered the time taken in batch formation and printing of results. The concept of turnaround time overlaps with lead time and contrasts with the concept of cycle time. Turnaround time is expressed in terms of units of time for a specific system state and at times for a given algorithm. Turnaround time varies for different applications and different programming languages .

Thuật ngữ liên quan

  • Microprocessor
  • Central Processing Unit (CPU)
  • CPU Time
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor
  • Server Cage
  • Internet Radio Appliance

Source: Turnaround Time (TAT) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments