Đăng nhập bằng Facebook

Trường hợp thử nghiệm phổ biến

Trước khi bạn thử nghiệm từng trường hợp sử dụng bên dưới, đừng quên gỡ ứng dụng của bạn khỏi tài khoản Facebook của người dùng thử nghiệm thông qua phần cài đặt ứng dụng.

1. Ai đó mới dùng ứng dụng của bạn đăng nhập bằng Facebook

 1. Chuyển đến ứng dụng của bạn rồi nhấn vào nút Log in with Facebook
 2. Nhấn vào OK để chấp nhận các quyền đọc
 3. Nhấp vào OK lần nữa để chấp nhận các quyền ghi nếu có
 4. Chuyển đến phần cài đặt ứng dụng rồi xác minh rằng các quyền được cấp đều có ở đó

2. Ai đó đăng nhập bằng Facebook sau khi đăng nhập qua một quy trình không phải của Facebook bằng chính địa chỉ email đó

 1. Chuyển đến ứng dụng rồi đăng nhập bằng địa chỉ email của bạn
 2. Đăng xuất khỏi ứng dụng của bạn rồi nhấn vào nút “Đăng nhập bằng Facebook”
 3. Nhấn vào OK để chấp nhận các quyền đọc (và nhấn vào OK lần nữa để chấp nhận các quyền ghi nếu có)
 4. Chuyển đến phần cài đặt ứng dụng trên Facebook rồi xác minh rằng các quyền được cấp đều có ở đó

3. Ai đó từng đăng nhập vào ứng dụng của bạn bằng Facebook giờ đăng nhập lại

 1. Quay lại ứng dụng của bạn rồi nhấn vào nút “Đăng nhập bằng Facebook”
 2. Nhấn vào OK để chấp nhận các quyền đọc (và nhấn vào OK lần nữa để chấp nhận các quyền ghi nếu có)
 3. Gỡ cài đặt rồi cài đặt lại ứng dụng
 4. Mở ứng dụng của bạn rồi nhấn vào nút “Đăng nhập bằng Facebook”
 5. Xác minh rằng bạn có thể đăng nhập mà không nhìn thấy bất kỳ hộp thoại quyền nào

4. Ai đó hủy đăng nhập bằng Facebook và cố đăng nhập lại

 1. Chuyển đến ứng dụng của bạn rồi nhấn vào nút “Đăng nhập bằng Facebook”
 2. Xác minh rằng các quyền đọc được hiển thị rồi nhấn vào “Hủy”
 3. Mở ứng dụng của bạn rồi nhấn vào nút “Đăng nhập bằng Facebook”
 4. Xác minh rằng các quyền đọc được hiển thị lại

5. Ai đó gỡ ứng dụng của bạn khỏi Facebook qua phần cài đặt ứng dụng và truy cập lại ứng dụng. Ứng dụng của bạn phải phát hiện thấy điều này và nhắc người đó đăng nhập lại.

 1. Chuyển đến ứng dụng của bạn rồi nhấn vào nút “Đăng nhập bằng Facebook”
 2. Nhấn vào OK để chấp nhận các quyền đọc (và nhấn vào OK lần nữa để chấp nhận các quyền ghi nếu có)
 3. Chuyển đến phần cài đặt ứng dụng trên Facebook rồi gỡ ứng dụng
 4. Lặp lại các bước 1-2 và xác minh rằng phương thức Đăng nhập bằng Facebook hoạt động

6. Ai đó thay đổi mật khẩu Facebook sau khi đăng nhập vào ứng dụng của bạn bằng Facebook

Trong trường hợp này, mã của bạn sẽ không hợp lệ và bạn nên thông tin cho người dùng rằng phiên Facebook của họ đã hết hạn và nhu yếu họ đăng nhập lại .

 1. Đổi mật khẩu Facebook của bạn rồi chọn “Đăng xuất tôi khỏi thiết bị khác”
 2. Chuyển đến ứng dụng của bạn rồi nhấn vào nút “Đăng nhập bằng Facebook”
 3. Nhấn vào OK để chấp nhận các quyền đọc (và nhấn vào OK lần nữa để chấp nhận các quyền ghi nếu có)
 4. Chuyển đến phần cài đặt ứng dụng trên Facebook rồi xác minh rằng các quyền được cấp đều có ở đó

7. Ai đó đã vô hiệu hóa nền tảng Facebook qua phần cài đặt ứng dụng rồi đăng nhập vào ứng dụng của bạn

Trong trường hợp này, bạn cần đảm bảo ứng dụng của mình phát hiện ra lỗi để có thể thông báo cho người dùng và chuyển hướng họ đến phiên bản tích hợp không phải iOS của phương thức Đăng nhập bằng Facebook.

 1. Tắt nền tảng cho người dùng thử nghiệm qua phần cài đặt ứng dụng
 2. Chuyển đến ứng dụng của bạn rồi nhấn vào nút “Đăng nhập bằng Facebook”
 3. Nhấn vào OK để chấp nhận các quyền đọc (và nhấn vào OK lần nữa để chấp nhận các quyền ghi nếu có)
 4. Xác minh rằng nền tảng hiện đang bật và ứng dụng được thêm vào trang cá nhân của người dùng thử nghiệm với đúng quyền riêng tư

8. Ai đó truy cập lại ứng dụng của bạn khi mã ứng dụng đã hết hạn.

Vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về cách xử lý vấn đề hết hạn mã

Bạn đang đọc: Đăng nhập bằng Facebook

9. Đối với các trò chơi muốn đồng bộ trạng thái của mình trên nhiều thiết bị, hãy thử nghiệm trạng thái đồng bộ của bạn

 1. Đăng nhập bằng Facebook trên ứng dụng và chơi game của ứng dụng cho đến khi bạn đạt đến cấp độ X nhất định
 2. Đăng nhập bằng Facebook trên một thiết bị khác qua cùng một hệ điều hành hoặc hệ điều hành khác rồi thử nghiệm xem cấp độ X có giữ nguyên không
5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments