Công nghệ 10 Bài 38: Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vacxin và thuốc kháng sinh

Bài 38 : Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vacxin và thuốc kháng sinh

A. Lý thuyết, Nội dung bài học

I – CƠ SỞ KHOA HỌC

Trong công nghệ gen, người ta có thể cắt một đoạn gen cần thiết từ phân tử ADN này và ghép nối nó vào một phần tử ADN khác có vai trò là thể truyền. Phân tử ADN này gọi là ADN tái tổ hợp.

ADN tái tổng hợp được đưa vào tế bào vi trùng có đặc tính tăng trưởng nhanh ( tế bào vi trùng này được gọi là tế bào chủ )Nhờ sự nhân lên tế bào chủ, những phân tử ADN tái tổng hợp cũng được nhân lên rất nhanh gọn và như vậy đoạn gen thiết yếu cũng được nhân lên cùng nó .Bằng những kĩ thuật chiết tách, tinh chế, người ta thu lấy những phân tử ADN mang đoạn gen thiết yếu để sử dụng những mục tiêu như sản xuất vacxin, kháng sinh, …

II – ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN TRONG SẢN XUẤT VĂCXIN

Hiện nay, đã có một số ít vacxin được sản xuất bằng công nghệ tái tổng hợp gen. Những vacxin đó gọi là vacxin thế hệ mới hay vacxin tái tổng hợp gen .
VD : Vacxin lở mồm long móng thế hệ mới .
Tìm gen có tính kháng nguyên cao trong tế bào vi rút gây bệnh lở mồm long móng. Dùng enzim cắt lấy đoạn gen này và nhân nó lên bằng công nghệ tái tổng hợp gen. Sau đó chiết tách loại sản phẩm để sản xuất văcxin
Ý nghĩa, nâng cao nâng suất sản xuất vacxin mà còn tạo loại sản phẩm vacxin có những ưu điểm sau :
– Rất bảo đảm an toàn vì vacxin không có sự sống sót mầm bệnh
– Không cần dữ gìn và bảo vệ lạnh nên giảm được ngân sách và tương thích với điều kiện kèm theo sử dụng ở những nước đang tăng trưởng

III – ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN TRONG SẢN XUẤT THUỐC KHÁNG SINH

Hiện nay có khoảng chừng hơn 2500 loại thuốc kháng sinh khác nhau, được sản xuất hầu hết bằng cách nuôi cấy vi sinh vật ( đa phần là nấm ), chiết xuất lấy những dịch tiết của chúng trong thiên nhiên và môi trường nuôi cấy và tinh chế để tạo ra kháng sinh
Để tăng hiệu suất tạo kháng sinh, trước kia người ta dùng hai giải pháp :
1. Gây tạo đột biến ngẫu nhiên và chọn lấy những dòng vi sinh vật cho hiệu suất cao nhất .
2. Thử nghiệm những loại thiên nhiên và môi trường nuôi cấy để chọn thiên nhiên và môi trường thích hợp nhất .
Cả hai chiêu thức này đều cho tác dụng nhưng cần nhiều thời hạn và công sức của con người .
Ngày nay, ứng dụng công nghệ gen để sản xuất thuốc kháng sinh không riêng gì giúp tăng hiệu suất kháng sinh mà còn tạo ra những kháng sinh mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quan trọng khi thực trạng kháng thuốc vi trùng ngày càng tăng .

Hỏi đáp VietJack

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1:Bước thứ 2 trong quy trình sản xuất văc xin lở mồm long móng thế hệ mới là gì ?

A. Tách chiết tạo vac xin
B. Cấy ghép ADN tái tổng hợp vào TB nhận ( VK )
C. Dùng enzim cắt lấy đoạn gen .
D. Tất cả đều sai

Đáp án: C. Dùng enzim cắt lấy đoạn gen.

Giải thích:Bước thứ 2 trong quy trình sản xuất văc xin lở mồm long móng thế hệ mới là dùng enzim cắt lấy đoạn gen – SGK trang 114

Câu 2:Phương pháp sản xuất thuốc kháng sinh nào thường được dùng trong thực tiễn?

A. Nuôi cấy nấm để chiết lấy dịch tiết của chúng trong môi trường tự nhiên nuôi cấy và tinh chế để tạo ra kháng sinh .
B. Ứng dụng công nghệ gen để sản xuất .
C. Đáp án A và B
D. Đáp án A hoặc B

Đáp án: C. Đáp án A và B

Giải thích: Phương pháp sản xuất thuốc kháng sinh thường được dùng trong thực tiễn là:

+ Nuôi cấy nấm để chiết lấy dịch tiết của chúng trong thiên nhiên và môi trường nuôi cấy và tinh chế để tạo ra kháng sinh .
+ Ứng dụng công nghệ gen để sản xuất – SGK trang 115

Câu 3:Vac-xin được sản xuất bằng công nghệ gen có những đặc điểm gì khác so với vacxin được sản xuất bằng phương pháp truyền thống?

A. Nâng cao hiệu suất
B. Trong vacxin không có sự sống sót của mầm bệnh .
C. Không cần dữ gìn và bảo vệ lạnh
D. Tất cả đáp án trên

Đáp án: D. Tất cả đáp án trên

Giải thích: Vac-xin được sản xuất bằng công nghệ gen có những đặc điểm khác so với vacxin được sản xuất bằng phương pháp truyền thống là:

+ Nâng cao hiệu suất
+ Trong vacxin không có sự sống sót của mầm bệnh .
+ Không cần dữ gìn và bảo vệ lạnh – SGK trang 114, 115

Câu 4:Có mấy phương pháp sản xuất thuốc kháng sinh trong thực tiễn?

A. 2
B. 3
C. 4
D. Không có đáp án đúng

Đáp án: A. 2

Giải thích:Có 2 phương pháp sản xuất thuốc kháng sinh trong thực tiễn:

+ Nuôi cấy nấm để chiết lấy dịch tiết của chúng trong thiên nhiên và môi trường nuôi cấy và tinh chế để tạo ra kháng sinh .
+ Ứng dụng công nghệ gen để sản xuất – SGK trang 115

Câu 5:Nhược điểm của phương pháp truyền thống là gì?

A. Tốn ngân sách dữ gìn và bảo vệ lạnh
B. Tốn nhiều thời hạn sản xuất
C. Không ngăn được thực trạng kháng thuốc
D. Tất cả đều đúng

Đáp án: D. Tất cả đều đúng

Giải thích: Nhược điểm của phương pháp truyền thống là:

+ Tốn ngân sách dữ gìn và bảo vệ lạnh
+ Tốn nhiều thời hạn sản xuất
+ Không ngăn được thực trạng kháng thuốc

Câu 6:Ứng dụng công nghệ gen để sản xuất thuốc kháng sinh có những lợi ích gì?

A. Tăng hiệu suất
B. Tạo được nhiều loại kháng sinh mới
C. Giảm thực trạng kháng thuốc
D. Cả A, B, C đều đúng

Đáp án: D. Cả A, B, C đều đúng

Giải thích: Ứng dụng công nghệ gen để sản xuất thuốc kháng sinh có những lợi ích:

+ Tăng hiệu suất
+ Tạo được nhiều loại kháng sinh mới
+ Giảm thực trạng kháng thuốc – SGK trang 115

Câu 7: ADN tái tổ hợp là:

A. cắt một đoạn gen thiết yếu từ phân tử ADN này và nối ghép vào một phân tử ADN khác
B. không có sự sống sót của mầm bệnh
C. cắt đoạn gen từ phân tử ADN này nối vào vị trí khác của cùng 1 phân tử ADN
D. Tất cả những đáp án đều sai

Đáp án: A. cắt một đoạn gen cần thiết từ phân tử ADN này và nối ghép vào một phân tử ADN khác

Giải thích:ADN tái tổ hợp là cắt một đoạn gen cần thiết từ phân tử ADN này và nối ghép vào một phân tử ADN khác – SGK trang 114

Câu 8: Vac xin lở mồm long móng thế hệ mới được sản xuất theo quy trình kỹ thuật nào?

A. Tạo đột biến
B. Công nghệ tái tổng hợp gen
C. Chiết từ con vi rút
D. Tất cả những đáp án đều sai

Đáp án: B. Công nghệ tái tổ hợp gen

Giải thích: Vac xin lở mồm long móng thế hệ mới được sản xuất theo quy trình công nghệ tái tổ hợp gen – SGK trang 114

Câu 9:Để tăng năng suất tạo kháng sinh, người ta dùng biện pháp nào?

A. Gây đột biến ngẫy nhiên và chọn những dòng vi sinh vật cho hiệu suất
B. Thử nghiệm những loại môi trường tự nhiên nuôi cấy để chọn thiên nhiên và môi trường thích hợp nhất
C. Cả A, B đều đúng
D. Cả A, B đều sai

Đáp án: C. Cả A, B đều đúng

Giải thích: Để tăng năng suất tạo kháng sinh, người ta dùng biện pháp:

+ Gây đột biến ngẫy nhiên và chọn những dòng vi sinh vật cho hiệu suất
+ Thử nghiệm những loại môi trường tự nhiên nuôi cấy để chọn môi trường tự nhiên thích hợp nhất – SGK trang 115

Câu 10:Khái niệm của kháng nguyên như thế nào?

A. Là do khung hình tự sản sinh ra .
B. Là những chất lạ vào khung hình, có tính năng kích thích khung hình sinh kháng thể .

C. Là chất được làm ra từ nuôi cấy nấm.

D. Là kháng sinh giúp tàn phá bệnh cho khung hình .

Đáp án: B. Là các chất lạ vào cơ thể, có tác dụng kích thích cơ thể sinh kháng thể

Giải thích: Kháng nguyên là các chất lạ vào cơ thể, có tác dụng kích thích cơ thể sinh kháng thể – Thông tin bổ sung – SGK trang 115

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments