Quân đội tập trung nâng cao năng lực công nghệ thông tin trong tình hình mới

Không ngừng nâng cao năng lượng công nghệ thông tin trong Quân đội là trách nhiệm quan trọng, nhằm mục đích cung ứng nhu yếu bức thiết của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Vì thế, cùng với tăng nhanh những mặt công tác làm việc khác, những cơ quan, đơn vị chức năng trong toàn quân cần tăng cường sự chỉ huy, chỉ huy triển khai tốt trách nhiệm này .
Trên cơ sở không cho thâm thúy quan điểm của Đảng về tăng cường ứng dụng, tăng trưởng công nghệ thông tin, phân phối nhu yếu kiến thiết xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Bộ Tổng Tham mưu đã bám sát thực tiễn, chỉ huy, chỉ huy những cơ quan, đơn vị chức năng toàn quân triển khai kinh khủng, bằng nhiều giải pháp đồng điệu, nhằm mục đích tăng cường công tác làm việc này trong những hoạt động giải trí quân sự chiến lược, quốc phòng. Nhờ đó, ngành Công nghệ thông tin Quân đội đã có bước tăng trưởng nâng tầm cả về bề rộng, chiều sâu và đạt được tác dụng khá tổng lực. Nổi bật là, mạng lưới hệ thống văn bản pháp lý về công nghệ thông tin từng bước được bổ trợ, triển khai xong, chuẩn hóa, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để những cơ quan, đơn vị chức năng tiến hành triển khai. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, nhất là mạng máy tính quân sự chiến lược liên tục được lan rộng ra, liên kết từ cơ quan kế hoạch, chiến dịch đến những đơn vị chức năng trong toàn quân. Nhiều đề án, dự án Bất Động Sản công nghệ thông tin, nhất là ứng dụng, cơ sở tài liệu dùng chung [ 1 ] ship hàng quản trị, chỉ huy, quản lý được phong cách thiết kế và đưa vào sử dụng, tạo chuyển biến mới trong tư duy và hoạt động giải trí của từng cơ quan, đơn vị chức năng. Công tác tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin được chú trọng, nhất là việc đào tạo và giảng dạy, tập huấn, tu dưỡng, bổ trợ kỹ năng và kiến thức công nghệ mới cho những đối tượng người dùng. Đặc biệt, công tác làm việc bảo vệ bảo mật an ninh, bảo đảm an toàn thông tin mạng có nhiều chuyển biến tích cực, việc giám định, kiểm tra tiêu chuẩn bảo mật an ninh, kỹ thuật những thiết bị, phương tiện đi lại chuyên ngành ( phần cứng, ứng dụng ) được thực thi ngặt nghèo, đúng tiến trình trước khi đưa vào sử dụng [ 2 ], bảo vệ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mạng lưới hệ thống tự động hóa chỉ huy và những trang bị, thiết bị quân sự chiến lược … Các cơ quan, đơn vị chức năng trong toàn quân đã tích cực, dữ thế chủ động ứng dụng thoáng rộng, có hiệu suất cao công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, chớp lấy thông tin tình báo, giảng dạy, đào tạo và giảng dạy, diễn tập, nâng cấp cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, điều tra và nghiên cứu khoa học … để không chỉ rút ngắn thời hạn, thủ tục thao tác, tiết kiệm chi phí ngân sách, mà còn đạt hiệu suất công tác làm việc cao. Bước đầu đã nghiên cứu và điều tra, sản xuất được một số ít mẫu sản phẩm công nghệ thông tin chất lượng cao ship hàng trách nhiệm quân sự chiến lược, quốc phòng, góp thêm phần nâng cao năng lượng công nghệ thông tin của Quân đội, phân phối trách nhiệm kiến thiết xây dựng, bảo vệ Tổ quốc … Bên cạnh những hiệu quả đạt được cũng còn một số ít hạn chế, đó là : nhận thức của cán bộ, chiến sỹ, nhất là chỉ huy, chỉ huy một số ít cơ quan, đơn vị chức năng về vai trò, vị trí của công nghệ thông tin chưa vừa đủ, việc không cho và triển khai những trách nhiệm, chương trình, kế hoạch của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng chưa sâu, hiệu suất cao còn hạn chế ; công tác làm việc chỉ huy, chỉ huy thực thi trách nhiệm này của cấp ủy, chỉ huy một số ít cơ quan, đơn vị chức năng chậm thay đổi, thiếu quyết tâm. Tính dữ thế chủ động update, ứng dụng những phiên bản công nghệ mới vào kiến thiết xây dựng, tăng cấp ứng dụng và cơ sở tài liệu chuyên ngành còn chưa kịp thời nên việc trao đổi thông tin, tài liệu gặp nhiều khó khăn vất vả. Nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin còn thiếu, nhất là những chuyên viên đầu ngành về ứng dụng quản trị bảo đảm an toàn thông tin mạng. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin mặc dầu đã được góp vốn đầu tư, nhưng còn thiếu tính đồng nhất, chưa cung ứng khá đầy đủ, kịp thời cho trách nhiệm của những cơ quan, đơn vị chức năng .

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam kiểm tra Chỉ huy trưởng và Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh (thành phố) thực hành thi trắc nghiệm trên máy tính năm 2017
 

Thời gian tới, trước sự tăng trưởng và ảnh hưởng tác động can đảm và mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư cùng những mối rình rập đe dọa về bảo đảm an toàn, bảo mật an ninh trên khoảng trống mạng, yên cầu Quân đội phải liên tục không cho, tiến hành thực thi hiệu suất cao những thông tư, nghị quyết của Đảng, nhà nước về công tác làm việc công nghệ thông tin, phân phối nhu yếu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, cần vận dụng phát minh sáng tạo nhiều giải pháp tương thích với đặc thù, trách nhiệm của Quân đội ; phối hợp tận dụng thành tựu do khoa học kỹ thuật mang lại với phát huy nội lực, triển khai “ đi tắt, đón đầu ”, nhằm mục đích tăng cường tiềm lực, sức mạnh công nghệ thông tin quốc phòng ; trong đó, tập trung chuyên sâu vào những nội dung đa phần sau :
Một là, tăng cường sự chỉ huy, chỉ huy của cấp ủy, chỉ huy những cấp so với công tác làm việc ứng dụng và tăng trưởng công nghệ thông tin. Đây là nội dung quan trọng số 1, bảo vệ cho ngành Công nghệ thông tin Quân đội tăng trưởng đúng hướng và đạt hiệu suất cao thiết thực. Để triển khai tốt nội dung này, những cơ quan, đơn vị chức năng phải tổ chức triển khai không cho thâm thúy những nghị quyết, thông tư của Đảng, nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về nghành này, trọng tâm là Nghị quyết 36 – NQ / TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị ( khóa XI ) về “ Đẩy mạnh ứng dụng, tăng trưởng công nghệ thông tin cung ứng nhu yếu tăng trưởng vững chắc và hội nhập quốc tế ” ; Chương trình hành vi 506 – CTr / QU của Quân ủy Trung ương và Quyết định 101 / QĐ-BQP, ngày 11/01/2017 của Bộ Quốc phòng về phát hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ Quốc phòng tiến trình năm nay – 2020. Trên cơ sở đó, những cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị chức năng cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành vi của cấp mình theo từng năm, quá trình, bảo vệ tính tổng lực nhưng có trọng tâm, trọng điểm và có tính khả thi cao. Trong đó, nội dung cần tập trung chuyên sâu vào những yếu tố thực tiễn đặt ra, như : bảo vệ bảo mật an ninh, bảo đảm an toàn thông tin ; phòng, chống cuộc chiến tranh thông tin, điện tử, mạng ; tăng cấp những ứng dụng cơ sở tài liệu ; ứng dụng công nghệ thông tin vào những nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí quân sự chiến lược, quốc phòng … để có giải pháp chỉ huy, chỉ huy tương thích, hiệu suất cao. Quá trình triển khai, cần phối hợp ngặt nghèo giữa nâng cao năng lượng chỉ huy của cấp ủy với phát huy vai trò nghĩa vụ và trách nhiệm của người chỉ huy trong chỉ huy, chỉ huy triển khai trách nhiệm. Chú trọng phát huy vai trò nghĩa vụ và trách nhiệm của mạng lưới hệ thống chỉ huy những cấp, nhất là cán bộ chủ trì, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng ; gắn kết quả triển khai xong trách nhiệm của đội ngũ này với hiệu quả ứng dụng, tăng trưởng công nghệ thông tin, bảo vệ bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động giải trí quân sự chiến lược, quốc phòng. Đẩy mạnh trào lưu Thi đua Quyết thắng gắn với thực thi Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII ) về kiến thiết xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 – CT / TW của Bộ Chính trị ( khóa XII ) về tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh ; tăng cường công tác làm việc kiểm tra, giám sát, tổng kết, rút kinh nghiệm tay nghề triển khai Nghị quyết 36 và những chương trình, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ; đồng thời, động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá thể có nhiều sáng tạo độc đáo, thành tích trong điều tra và nghiên cứu, ứng dụng, tăng trưởng công nghệ thông tin, bảo vệ bảo đảm an toàn thông tin Giao hàng thiết thực cho trách nhiệm của những cơ quan, đơn vị chức năng. Bên cạnh đó, cần tăng cường chỉ huy, chỉ huy việc thay đổi nội dung, giải pháp tuyên truyền, giáo dục về ứng dụng, tăng trưởng công nghệ thông tin trong Quân đội theo hướng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu suất cao. Thông qua giáo dục, làm cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là cấp ủy, chỉ huy những cấp trong Quân đội nhận thức thâm thúy ý nghĩa, tầm quan trọng của công nghệ thông tin so với hoạt động giải trí quân sự chiến lược, quốc phòng, tính ưu việt, tiêu biểu vượt trội về hiệu suất, hiệu suất cao việc làm mà công nghệ mới mang lại so với những thế hệ công nghệ trước kia ; đồng thời cũng chỉ rõ cả những tác động ảnh hưởng, mặt trái so với nghành nghề dịch vụ quân sự chiến lược, quốc phòng để từ đó có nhận thức không thiếu và nâng cao nghĩa vụ và trách nhiệm trong chỉ huy, chỉ huy và thực hành thực tế ứng dụng, tăng trưởng công nghệ thông tin trong cơ quan, đơn vị chức năng .

Hai là, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu mới về công nghệ thông tin trong hoạt động quân sự, quốc phòng. Đây là vấn đề có tính quan trọng, có tính động lực để nâng cao năng lực công nghệ thông tin của Quân đội trong tình hình mới. Đó còn là cơ sở để các cơ quan, đơn vị hoạch định kiến trúc tổng thể, hệ thống, lộ trình, kế hoạch công nghệ thông tin trên cơ sở áp dụng những thành tựu công nghệ mới nhất, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Để công tác này đạt hiệu quả thiết thực, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn quân. Nội dung ứng dụng toàn diện, rộng rãi trong các lĩnh vực hoạt động quân sự, quốc phòng, trong đó tập trung ưu tiên những lĩnh vực quan trọng, đơn vị chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu trong các môi trường (bộ, không, biển, vũ trụ và không gian mạng). Đối với lĩnh vực chỉ huy – tham mưu tác chiến, huấn luyện, tập trung nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong các hệ thống chỉ huy, điều hành, quản lý lực lượng vũ trang; thu thập thông tin tình báo; tăng cường khả năng làm chủ hệ thống điều khiển vũ khí, trang bị, phương tiện hiện đại, lấy việc đánh thắng chiến tranh thông tin, điện tử và chiến tranh mạng của đối phương làm mục tiêu cao nhất để nghiên cứu, ứng dụng, phát triển, xây dựng lực lượng công nghệ thông tin. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin mô phỏng phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện, diễn tập để tiết kiệm thời gian, ngân sách, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đối với lĩnh vực kỹ thuật quân sự, chú trọng đầu tư, xây dựng, đưa vào ứng dụng các phần mềm dùng chung, chuyên ngành để phát huy năng lực hệ thống mạng máy tính quân sự. Tích cực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, cải tiến, số hóa, thông minh hóa, hiện đại hóa vũ khí, trang bị, kỹ thuật quân sự; đi sâu nghiên cứu khai thác, làm chủ hệ thống điều khiển vũ khí, trang bị, kỹ thuật công nghệ cao. Coi trọng việc mở rộng, nâng cấp các trung tâm dữ liệu của Bộ Quốc phòng trên không gian mạng; xây dựng các dịch vụ công cung cấp cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhất là bộ phận chuyên trách công nghệ thông tin các giải pháp liên thông, trao đổi dữ liệu với các Ban, Bộ, ngành trong nước và quốc tế, thực hiện mục đích hiện đại hóa Quân đội, phát triển Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, cải cách hành chính, đối ngoại, hợp tác quốc phòng… bảo đảm yêu cầu kịp thời và giữ được bí mật, an toàn thông tin. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực: công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần, tài chính, công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu khoa học… Đồng thời, chủ động xây dựng các cơ chế, chính sách đãi ngộ hợp lý đối với cán bộ công tác ngành Công nghệ thông tin, góp phần xây dựng, gìn giữ và thu hút nhân tài công nghệ thông tin phục vụ lâu dài trong Quân đội.

Ba là, chú trọng nâng cao kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin gắn với bảo vệ bảo mật an ninh, bảo đảm an toàn thông tin trong Quân đội. Hiện nay, năng lực sử dụng, khai thác, làm chủ công nghệ thông tin ở một số ít cơ quan, đơn vị chức năng còn hạn chế. Cùng với đó là sự chống phá can đảm và mạnh mẽ của những thế lực thù địch so với sự nghiệp kiến thiết xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, nhất là những thủ đoạn sử dụng kỹ thuật công nghệ cao để đánh cắp thông tin bí hiểm quân sự chiến lược, bí hiểm vương quốc, tuyên truyền kích động, nhằm mục đích hạ nhục, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Trước tình hình trên, những cơ quan, đơn vị chức năng phải vừa nâng cao trình độ quản trị, sử dụng, khai thác, làm chủ những trang bị, phương tiện đi lại công nghệ thông tin cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là lực lượng chuyên trách, vừa tăng cường nghiên cứu và điều tra, phối hợp với những cơ quan tương quan triển khai nhiều giải pháp nhằm mục đích bảo mật thông tin bảo đảm an toàn thông tin cho chỉ huy, chỉ huy những cấp, chú trọng bảo vệ cho cấp kế hoạch, chiến dịch. Trước mắt, cần tập trung chuyên sâu lan rộng ra và nâng cao hiệu suất cao quản trị, khai thác, sử dụng mạng nội bộ ship hàng trách nhiệm quân sự chiến lược, quốc phòng ; tăng cường tổ chức triển khai diễn tập ứng cứu sự cố mạng máy tính quân sự chiến lược, phối hợp với những Ban, Bộ, ngành tương quan tham gia diễn tập điều phối ứng cứu sự cố máy tính, mạng máy tính vương quốc. Đặc biệt là, dữ thế chủ động kiến thiết xây dựng giải pháp, tổ chức triển khai diễn tập đối kháng thông tin, điện tử, mạng, nhằm mục đích nâng cao trình độ chỉ huy, giải quyết và xử lý trường hợp công nghệ thông tin của mạng lưới hệ thống chỉ huy, cơ quan, đơn vị chức năng công nghệ thông tin toàn quân và năng lực phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng công nghệ thông tin chuyên trách với lực lượng sử dụng phương tiện đi lại, trang bị công nghệ thông tin trong toàn quân. Tiếp tục điều tra và nghiên cứu, tăng trưởng, vận dụng mọi giải pháp nhiệm vụ công nghệ thông tin bảo vệ cho mạng lưới hệ thống tự động hóa chỉ huy, điều khiển và tinh chỉnh hỏa lực, những trang bị, thiết bị, phương tiện đi lại, vũ khí văn minh hoạt động giải trí bảo đảm an toàn, phát huy hiệu quả trong điều kiện kèm theo địch phối hợp sử dụng vũ khí công nghệ cao với triển khai cuộc chiến tranh thông tin, điện tử và cuộc chiến tranh mạng. Chú trọng duy trì nghiêm chính sách kiểm tra bảo mật an ninh, bảo đảm an toàn cho những trang bị, thiết bị công nghệ thông tin trong cơ quan, đơn vị chức năng làm trách nhiệm cơ mật, trọng điểm của Đảng, Nhà nước, nhà nước, Quân đội, nhằm mục đích kịp thời phát hiện những lỗ hổng bảo mật thông tin, ứng dụng ô nhiễm … Trên cơ sở đó, tiến hành những giải pháp khắc phục. Tổ chức cung ứng chứng từ số và sử dụng chữ ký số trong trao đổi thông tin điện tử trên thiên nhiên và môi trường mạng của những cơ quan, đơn vị chức năng Quân đội .

Cùng với đó, Quân đội tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin quân sự theo hướng: “Toàn diện, tập trung, trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiện đại, vững chắc”, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác quản lý, điều hành, xử lý các tình huống, nhất là tình huống tác chiến của hệ thống lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn quân. Ưu tiên những lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, cơ quan chiến lược trọng yếu, hệ thống cơ quan báo chí, tuyên truyền của Quân đội và các đơn vị tác chiến, đơn vị sẵn sàng chiến đấu tại những địa bàn chiến lược, quan trọng. Chú trọng đầu tư hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; phát triển mạng máy tính quân sự, mạng nội bộ tới các cơ quan, đơn vị, nhằm phục vụ tự động hóa chỉ huy và công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Tăng ngân sách thực hiện các chương trình, mục tiêu tổng thể nâng cao tiềm lực, khả năng bảo đảm kỹ thuật công nghệ thông tin cho các nhiệm vụ quân sự đặc thù, nhất là hệ thống vệ tinh vinasat, thiết bị đầu cuối… tạo cơ sở nền tảng để đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

[ 1 ] – Năm 2017, tiến hành ứng dụng dùng chung cho 17 đầu mối, 08 dự án Bất Động Sản, 13 trách nhiệm công nghệ thông tin .

[2] – Năm 2017, kiểm tra an ninh, an toàn thông tin cho 30.412 trang bị, hướng dẫn 89 cơ quan, đơn vị phòng ngừa, ngăn chặn sự tấn công của mã độc Wanna Cry…
 

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam 

Nguồn: mod.gov.vn

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments