Nêu một vài ứng dụng của áp suất chất lỏng trong thực tế

1 / Điều nào sau đây đúng khi nói về áp suất chất lỏng ?A. Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương .B. Áp suất công dụng lên thành bình không phụ thuộc vào diện tích quy hoạnh bị ép .

C. Áp suất gây ra do trọng lượng của chất lỏng tác dụng lên một điểm tỉ lệ nghịch với độ sâu.

D. Nếu cùng độ sâu thì áp suất như nhau trong mọi chất lỏng khác nhau2 / Hai bình có tiết diện bằng nhau. Bình thứ nhất chứa chất lỏng có khối lượng riêng d1, chiều cao h1, bình thứ hai chứa chất lỏng có khối lượng riêng d2 = 1,5. d1, chiều cao h2 = 0,6. h1. Nếu gọi áp suất chất lỏng tính năng lên đáy bình 1 là p1, đáy bình 2 là p2 thìA. p2 = 3 p1B. p2 = 0,9 p1C. p2 = 9 p1D. p2 = 0,4 p13 / Công thức tính áp suất chất lỏng là :A. p = d / hB. p = d. hC. p = d. VD. p = h / d4 / Ý nghĩa của vòng bi trong những ổ trục là :A. thay ma sát nghỉ bằng ma sát trượt .B. thay ma sát trượt bằng ma sát lăn .C. thay ma sát nghi bằng ma sát lăn .D. thay lực ma sát nghỉ bằng lực quán tính .5 / Một vật ở trong nước chịu tính năng của những lực nào ?A. Lực đẩy Ác-si-mét .B. Lực đẩy Ác-si-mét và lực ma sát .C. Trọng lực .D. Trọng lực và lực đẩy Ác-si-mét .6 / Dấu hiệu nào sau đây là của hoạt động theo quán tính ?A. Vận tốc của vật luôn đổi khác .B. Độ lớn tốc độ của vật không đổi .C. Vật hoạt động theo đường cong .D. Vật liên tục đứng yên hoặc liên tục hoạt động thẳng đều .7 / Một bình hình tròn trụ cao 25 cm đựng đầy nước. Biết khối lượng riêng của nước là 10 000N / m3. Áp suất của nước công dụng lên đáy bình là :25 Pa250 Pa2500 Pa25000 Pa8 / Trong những hiện tượng kỳ lạ sau đây, hiện tượng kỳ lạ nào không do áp suất khí quyển gây ra ?A. Một cốc đựng đầy nước được đậy bằng miếng bìa khi lộn ngược cốc thì nước không chảy ra ngoài .

B. Con người có thể hít không khí vào phổi.

C. Chúng ta khó rút chân ra khỏi bùn .D. Vật rơi từ trên cao xuống .9 / Khi xe đang hoạt động, muốn xe dừng lại, người ta dùng phanh để :A. tăng ma sát trượtB. tăng ma sát lănC. tăng ma sát nghỉD. tăng quán tính10 / Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về lực ma sát ?A. Lực ma sát lăn cản trở hoạt động của vật này trượt trên vật khác .B. Khi vật hoạt động chậm dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy .C. Lực ma sát lăn nhỏ hơn lực ma sát trượt .D. Khi vật hoạt động nhanh dần, lực ma sát lớn hơn lực đẩy .11 / Muốn tăng áp suất thì :A. giảm diện tích quy hoạnh mặt bị ép và giảm áp lực đè nén theo cùng tỉ lệ .B. giảm diện tích quy hoạnh mặt bị ép và tăng áp lực đè nén .C. tăng diện tích quy hoạnh mặt bị ép và tăng áp lực đè nén theo cùng tỉ lệ .D. tăng diện tích quy hoạnh mặt bị ép và giảm áp lực đè nén .12 / Gọi dv là khối lượng riêng của vật, d là khối lượng riêng của chất lỏng. Điều nào sau đây không đúng ?A. Vật chìm xuống khi dv > dB. Vật chìm xuống đáy khi dv = dC. Vật lở lửng trong chất lỏng khi dv = dD. Vật sẽ nổi lên khi dv < d13 / Treo một vật ở trong không khí vào lực kế, lực kế chỉ 2,1 N. Nhúng chìm vật đó vào nước thì số chỉ của lực kế giảm 0,2 N. Hỏi chất làm vật đó có khối lượng riêng lớn gấp bao nhiêu lần khối lượng riêng của nước. Biết khối lượng riêng của nước là 10000 N / m3 .6 lần8 lần10 lần10,5 lần14 / Khối lượng riêng của nước sông bằng 1 g / cm3 và của nước biển bằng 1,03 g / cm3. Trên sông, con tàu sẽA. nổi nhiều hơn so với trên biển .B. nổi như trên biển .C. nổi ít hơn so với trên biển .D. nổi nhiều hơn, bằng hoặc ít hơn so với trên biển tùy theo size của con tàu .15 / Một chiếc xà lan có dạng hình hộp dài 4 m, rộng 2 m. Biết xà lan ngập sâu trong nước 0,5 m. Trọng lượng riêng của nước là 10000 N / m3. Xà lan có khối lượng là bao nhiêu ?

40000 N

Xem thêm: Ứng dụng học tiếng Anh chính phủ Mỹ khuyên dùng

45000 N4500 N4000 N

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments