Rối loạn chuyển hóa Gluxit

2011-10-12 01:06 PM

Gan có vai trò rất quan trọng trong điều hoà đường máu vì gan tổng hợp glycogen dự trữ, tân tạo glucoza, đồng thời thoái biến glycogen để giữ cho nông độ đường máu luôn luôn hằng định .

Chuyển hóa Gluxit

Đại cương

Gluxit là thành phần chính của thức ăn và là nguồn năng lượng chính của cơ thể người. Dưới dạng glucoprotein và mucopolysaccarit, gluxit tham gia tạo thành chất cơ bản của tổ chức liên kết, màng tế bào,vv… Hàng loạt chất sinh vật học (hormon, men, vitamin, kháng nguyên, kháng thể, vv…) đều có chứa gluxit.

Bạn đang đọc: Rối loạn chuyển hóa Gluxit

Trong gluxit, glucoza là loại đường quan trọng nhất về mặt sinh lý. Trong tế bào, glucoza hoàn toàn có thể biến hóa theo nhiều khunh hướng khác nhau sau đây :
Chuyển thành glucogen dự trữ .
Thoái biến để cung ứng nưng lượng cho khung hình .
Tổng hợp lipit và protein .
Tổng hợp 1 số ít đường thiết yếu cho khung hình ( riboza, desoxyriboza, vv … )
Những sự biến đỏi kể trên chỉ hoàn toàn có thể thực thi được sau khi gluxit đã vào bên trong tế bào và được photphoryl hoá dưới công dụng của men hexokinaza để trở thành glucoza – 6 – photphat. Do đó glucoza – 6 – photphat là một hợp chất cơ bản trong chuyển hoá của glucoza .

Điều hòa đường máu

Gồm nhiều chính sách phức tạp, nổi bât lên là vai trò của gan và mạng lưới hệ thống nội tiết, ngoài những còn có những yếu tố lý hoá và vai trò của mạng lưới hệ thống thần kinh .
Vai trò của gan .
Gan có vai trò rất quan trọng trong điều hoà đường máu vì gan tổng hợp glycogen dự trữ, tân tạo glucoza, đồng thời thoái biến glycogen để giữ cho nông độ đường máu luôn luôn hằng định. Động vật sau khi cắt bỏ gan thấy đường máu giảm không phục sinh. ( H2 )
Vai trò của hệ nội tiết .
Bao gồm 2 mạng lưới hệ thống trái chiều nhau :
Hệ thống làm giảm đường máu : insulin .
Hệ thống làm tăng đường máu, phức tạp hơn, gồm có nhiều hormon .
Insulin : hormon duy nhất làm giảm đường máu, do tế bào beta tuỵ hòn đảo tiết ra, có ảnh hưởng tác động trên :
Chuyển hoá gluxit : Insulin làm cho glucoza qua màng tế bào thuận tiện, hoạt hoá men hexokinase ( biến glucoza thành glucoza-6-photphat ) và một số ít men tiêu đường khác ( photphofructokinaza, pyruvatkinaza, vv … ) ức chế men glucoza-6-photphataza ( do đó hạn chế glucoza-6-photphat biến thành glucoza ), hoạt hoá men glycogen synthetaza ( tăng tổng hợp glycogen ) .
Chuyển hoá lipit : Tăng tổng hợp triglyxerit từ gluxit, đồng thời giảm thoái biến triglyxerit .
Chuyển hoá protein : Làm cho axit amin từ máu qua màng tế bào thuận tiện và tăng tổng hợp protein ( phân phối nguồn năng lượng và hoạt hoa smen tổng hợp protein ) .
Cơ chế giảm đường máu của insulin hoàn toàn có thể như sau :
Giảm glucoza từ gan vào máu, do giảm thoái biến glycogen ( ức chế men glucoza-6-photphataza ), đồng thời giảm tân tạo glycogen từ protein .
Hệ thống tăng đường máu gồm có nhiều hormon :
Adrenalin : Hoạt hoá men photphorylaza ở gan và cơ do đó biến glycogen thành glucoza, gây tăng đường máu .
Glucagon : Do tế bào alpha tuỵ hòn đảo tiết ra, cơ chế tác dụng như a renalin ( tuy nhiên không có công dụng với men photphorylaza ở cơ ) .
ACTH và glucococticoit ; tăng tạo glycogen từ axit lactic, tăng tân tạo glycogen từ protein ( do hoạt hoá men fructoza-1, 6 – diphotphataza ), ức chế men hexokinaza ( do đó hạn chế phản ứng phốtphỏyl hoá glucôza nội bào ) hoạt hoá men glucôza – 6 – phốtphátta ( o đó tăng tạo glucôza từ glucôza – 6 – phốt phát ) .
Ngoài ra, còn phải kể tới tính năng tăng đường máu của S T H và thyrôxin mà chính sách chưa thật sáng tỏ .
Vai trò của hệ thần kinh .
Kích thích giây phó giao cảm thấy đường máu giảm ( do tăng tiết insulin ), trái lại kich thich dây giao cảm thấy đường máu tăng ( do tăng tiết catêcholamin ). Khi xúc cảm mạnh thấy đường máu tăng và tiết sinh đường niệu .

Rối loạn chuyển hóa Gluxit

Có thể xếp thành 7 loại :
Rối loại tiêu hoá và hấp thụ gluxit .
Rối loạn tổng hợp và thoái biến glycôgen .
Rối loạn chuyển hoá trung gian gluxit .
Tăng đường máu .
Bệnh đái tháo đường .
Giảm đường máu .
Các rối loạn khác : Pentôza niệu, fructôza niệu, galactoza niệu .

Rối loạn tiêu hóa và hấp thu Gluxit

Do thiếu men tiêu hoá gluxit ( đặc biệt quan trọng là amylaza tuỵ ), nên đa đường không biến thành đơn đường, do đó không hấp thụ được và phát sinh đói gluxit .
Rối loạn hấp thu gluxit còn gặp trong rối loạn phốtphoryl hoá glucôza ở thành ruột : Trường hợp này gặp trong viêm niêm mạc ruột, nhiễm độc phloridzin, monoiodoaxetat ( có công dụng ức chế men hexokinaza ). Glucoza không biến thành glucoza – 6 – phôtphat nên không hấp thu vào máu được .

Rối loạn tổng hợp và thoái biến Glycogen

Tăng thoái biến glycôgen do hưng phấn hệ thần kinh TW : Xung động thần kinh theo đường giao cảm, được dẫn tới kho dự trữ glycogen và kích thích thoái biến glycogen. Ngoài ra, hưng phấn hệ thần kinh TW còn tăng cường tính năng tuỷ thượng thận, tiền yên, tuyến giáp, hiệu quả là tăng thoái biến glycogen .
Trong lao động nặng, cơ tiêu thụ nhiều glucoza, cũng thấy glycogen tăng cường thoái biến .
Giảm thoái biến glycogen : Loạn chuyền hoá glycogen. Do thiếu men thoái biến glycogen ( gluccoza – 6 – photphataza, amylo – 1, 6 – glucozidaza, photphorylaza vv … ), nên phát sinh ứ đọng glycogen ở 1 số ít cơ quan ( gan, thận, cơ ). Bệnh di truyền, ít gặp .
Giảm tổng hợp glycogen : Gặp trong thiếu oxy, do giảm nguồn năng lượng dự trữ ATP, thiết yếu cho tổng hợp glycogen. Khi thiếu glycogen, khung hình phải sử dụng tới lipit dự trữ, thậm chí còn cả protein tổ chức triển khai, để bảo vệ nguồn năng lượng thiết yếu cho sự hoạt động giải trí thông thường của khung hình .

Rối loạn chuyển hóa trung gian Gluxit

Nhiều nguyên do dẫn tới rối loạn chuyển hoá trung gian gluxit .
Thiếu oxy, gặp trong suy hô hấp, suy tuần hoàn, thiếu máu, vv … Thoái biến kị khí chiếm lợi thế so với thoái biến ưa khí, do đó axit pyruvic và lactic tăng, gây nhiễm toan chuyển hoá đồng thời giảm ATP .
Rối loạn tính năng gan. Do đó axit lactic không tái tổng hợp được glucoza hoặc glycogen, gây tăng axit lactic trong máu ( nhiễm toan ) .
Thiếu vitamin B1 : Gây rối loạn oxy hoá pyruvic vì sinh tố này là một thành phần của coenzym .
TPP tham gia vào quy trình khử cacboxyl, biến axit pyruvic thành axetyl CoA, do đó gây ứ đọng axit pyruvic và lactic. Rối loạn oxy hoá axit pyruvic gây giảm tổng hợp axetylcholin, mà hậu quả là rối loạn dẫn truyền xung động thần kinh, axetyl CoA giảm đã hạn chế quy trình thoái biến ưa khí của glucoza. Như đã biết, glucoza là nguồn phân phối nguồn năng lượng hầu hết so với tổ chức triển khai thần kinh, do đó rối loạn chuyển hoá gluxit gây rối loạn tính năng hệ thần kinh : mất cảm xúc, viêm dây thần kinh, liệt, vv …
Ngoài ra ứ đọng axit pyruvic gây nhiễm độc so với hệ thần kinh .
Khi thiếu sinh tố B, còn thấy phát sinh rối loạn vòng pentoza photphat, đặc biệt quan trọng là sự hình thành riboza : rối loạn này là do thiếu men transetolaza chi phối sự hình thành riboza, coenzym của men này là TPP ( B1 ) .

Tăng đường máu

Tăng đường máu phát sinh khi nồng độ đường máu trên 120 mg %. tăng đường máu hoàn toàn có thể do nhiều nguyên do gây ra .
Tăng đường máu do ăn : Xảy ra khi ăn nhiều đường. Loại tăng đường máu này thường được ứng dụng để nhìn nhận trạng thái chuyển hoá gluxit. Người thông thường sau khi uống một lần 100 đến 150 g đường, thấy nồng độ đường máu tăng, đạt mức tối đa 150 – 170 mg % sau 30 – 45 phút. Sau đó, đường máu bắt đàu giảm và sau 2 giờ thì trở lại thông thường, sau 3 giờ thì có hơi giảm so với thông thường .
Tăng đường máu do xúc cảm : Dưới tác động ảnh hưởng của yếu tố xúc cảm, luồng xung động theo đường giao cảm được dẫn tới tuyến thượng thận và tuyến giáp, gây tăng tiết adrenalin và thyroxin có công dụng tăng thoái biến glycogen .

Tăng đường máu do hormon: Phát sinh do rối loạn chức năng các tuyến nội tiết. Cụ thể do tăng tiết các hormon tăng đường (adrenalin và glycogen, ACTH và gluco cocticoit, STH, thyroxin, vv…).

Tăng đường máu do gây mê : Đặc biệt gây mê êt vvà morphin gây kích thích trung khu giao cảm, làm cho tuyến thượng thận tăng tiết adrenalin .
Tăng đường máu do thiếu insulin : Loại này không thay đổi nhât và biểu lộ rõ nhất. Trong thực nghiệm hoàn toàn có thể gây thiếu insulin bằng cách cắt bỏ tuỵ ( tuy nhiên trong trường hợp này thiếu insulin lại tích hợp với rối loạn tiêu hoá ), hoặc tiêm alloxan cho con vật ( chất này chỉ gây tổn thương cho tế bào tuỵ hòn đảo ) .

Bệnh sinh đái tháo đường

Bệnh đái tháo đường là một bệnh mà đặc thù đa phần là tăng đường máu và đường niệu mãn tính do thiếu insulin tuyệt đối hoặc tương đối .

Nguyên nhân gây bệnh

Trước đây, người ta đinh ninh rằng đái tháo đường là do tuỵ hòn đảo. tuy nhiên trong thực tiễn lâm sàng, ở những người bị bệnh này, không phải khi nào cũng thấy tổn thương tại tuỵ. Thống kê 998 trường hợp đái tháo đường có mổ xác, Ben nhận thấy bệnh mắc lúc cao tuổi thì tỉ lệ tổn thương ở tuỵ rất thấp, thí dụ bệnh nhân ưới 20 tuổi thì 100 % có tổn thương ở tuỵ, từ 20 – 46 tuổi : 79 %, tù 40 – 60 tuổi : 48 %, còn bệnh nhân 60 tuổi trở lên chỉ có 33,5 % có tổn thương ở tuỵ .
Một thống kê khác cho thấy đái tháo đường đơn thuần tương đối ít gặp mà hay thấy tích hợp với những rối loạn nội tiết khác. thường cứ thấy một trường hợp đái tháo đường đơn thuần thì thấy đến 2 trường hợp đái tháo đường có kèm theo ưu năng tuyến giáp., 5 kèm theo ưu năng thượng thận và 20 kèn theo ưu năng tuyến yên. Mổ xác bệnh nhân đái tháo đường thì tổn thương thực sự ở tuỵ chỉ chiếm 25 % tổng số bệnh nhân. Ở 50 % lai thấy tế bào beta tăng tiết, còn lại 25 % thì trọn vẹn không thấy tổn thương gì ( Hôpman ) .
Trong trong thực tiễn, bệnh sinh đái tháo đường rất phức tạp. Hai trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra là :
Bệnh phát sinh do nguyên do tụy : Thiếu nguyên vật liệu tổng hợp insulin, tổn thương mạch máu tuyến tụy, nhiễm trùng, nhiễm độc, u, viêm tuyến tụy, vv … Đó là thiếu insulin tuyệt đối .
Bệnh phát sinh tuy tế bào beta hoạt động giải trí thông thường : Đôi khi còn tăng tiết insulin và do nhiều nguyên do ngoài tuỵ gây ra, đã hạn chế tác dụng của insulin. Đó là thiếu insulin tương đối .
Thiếu insulin tương đối hoàn toàn có thể do tăng tiết những hormon tăng đường máu, hầu hết là STH ,
ACTH, và gluco cocticoit. Những hormon này gây bệnh đái tháo đường không những ở động vật hoang dã mà còn gặp trong điều trị khi tiêm ACTH và coctisol ( đặc biệt quan trọng khi tính năng tế bào beta đã giảm sẵn ). bệnh này xảy ra khi tiền yên và vỏ thượng thận tăng cường hoạt động giải trí ( chiếm tỉ lệ 33 – 40 % trong tổng số bệnh nhân bị bệnh to cực ). Khi công dụng tiền yên giảm hoặc khi cắt bỏ tiền yên, thấy những triệu chứng của bệnh đái tháo đường giảm rõ ràng. bệnh nhân có u vỏ thượng thận, sau khi cắt bỏ u, thấy bệnh đái tháo đường chấm hết. U tuỷ thượng thận cũng gây đái tháo đường, và sau khi cắt bỏ u này cũng thấy hết bệnh .
Những sự kiện trên đay chứng tỏ là bệnh đái tháo đường không riêng gì do thiếu insulin mà còn o tăng tiết hormon tiền yên, thượng thận, đặc biệt quan trọng khi tính năng tế bào beta giảm sẵn. Do đó hoàn toàn có thể ý niệm bệnh đái tháo đường là một bệnh do rối loạn cân đối nội tiết. Với khái niệm này, hoàn toàn có thể đưa ra những giải pháp điều trị bệnh sinh thích hợp : cắt bỏ u tiền yên, vỏ hoặc lõi thượng thận, ức chế công dụng những tuyến nội tiết, vv …
Bệnh đái tháo đường còn do insulin tăng cường phân huỷ dưới tính năng của những men insulinaza .
Ngoài ra, phải kể tới kháng thể kháng insulin, có tính năng trung hoà, phối hợp và phong bế insulin. Người tiêm insulin dài ngày thấy trong máu có kháng thể kháng insulin ; ở những bệnh nhân này phải dùng liều insulin rất cao so với những bệnh nhân khác. Đó là bệnh đái tháo đường kháng insulin .
Nói tóm lại, nguyên do gây đái tháo đường rất phức tạp, vì vậy cần ý niệm đái tháo đường là một hội chứng chứ không phải một bệnh .

Bệnh sinh đái tháo đường

Trong bệnh đái tháo đường, những loại chuyển hoá đều phát sinh rối loạn, đặc biệt quan trọng là chuyển hoá gluxit và lipit, tạo ra một bảng lâm sàng khá phong phú và đa dạng .
Đáng chú ý quan tâm là những triệu chứng đa phần của bệnh đái tháo đường ( đường máu tăng, lipit máu tăng, nhiễm toan ) không phải là hậu quả trực tiếp của thiếu insulin mà do tăng, tuyệt đói hay tương đối, những hormon kháng insulin, khi thiếu insulin : khi cắt bỏ tuyến yên hoặc tuyến thượng thận, thấy thiếu insulin không gây ra những triệu chứng kể trên, hoặc rối loạn chuyển hoá trong bệnh đái tháo đường hoàn toàn có thể phát sinh tuy lượng insulin vẫn thông thường, có khi còn tăng nếu những hormon kháng insulin tăng .
Rối loạn chuyển hoá gluxit. Khi thiếu insulin, vận tốc luân chuyển glucoza máu vào tế bào giảm .
Trong tế bào, hoạt tính men hexokinaza giảm đã ngưng trệ phản ứng photphoryl hoá glucoza nội bào, gây giảm glucoza-6-photphat. hoạt tính men hexokinaza giảm do do thiếu insulin và chính cũng do thiếu insulin, glucococticoit tăng tiết đã ức chế men này. glucoza-6-photphat giảm đã hạn chế sử dụng glucoza nội bào ; đơn cử : giảm tổng hợp glycogen ( từ glucoza ), giảm oxy hoá trực tiếp glucoza vào vòng pentoza photphat., giảm thoái biến kị khí và ưa khí glucoza, giảm tổng hợp axit béo, protein và một số ít đường thiết yếu cho khung hình .
Giảm glucoza-6-photphat được bù đắp bằng tăng tân tạo glucoza và glycogen ( từ axit amin ) do tính năng của glucôcocticoit, khi thiếu insulin, glucococticoit tăng tiết có tính năng hoạt hoá men fructoza-1, 6 – diphotphataza, tác dụng là tăng thoái biến glycogen .
Tiêu glycogen vhiếm lợi thế so với tân tạo, làm cho glucoza từ gan vào máu nhiều, gây tăng đường máu, một trong những triệu chứng chính của bệnh đái tháo đường. Khi đường máu vượt ngưỡng thận sẽ phát sinh glucoza niệu, kéo theo cả nước ( đa niệu thẩm thấu ) ; bệnh nhân khát do khung hình mất nước nghiêm trọng ( hoàn toàn có thể tới 5 – 10 lit trong 24 giờ, thậm chí còn hơn nữa ), do đó uống nhiều. Tế bào không sử dụng được glucoza nên trung khu đói bị kích thích, bệnh nhân ăn nhiều, nhưng vẫn không bù được năng lương bị mất, nên gầy .
Ngoài ra khi thiếu insulin, men pyruvic kinaza không được hoạt hoá đã hạn chế tổng hợp axit pyruvic ( từ axit photphoenoinpyruvic ), dẫn tới giảm axit oxaloaxetic, làm cho axetyl CoA không vào vòng Krebs được : giảm tổng hợp nguồn năng lượng, đặc biệt quan trọng ATP, dẫn tới giảm tổng hợp axit béo, protein, vv … Không vào vòng Krebs, và không được tổng hợp thành axit béo, axetyl CoA không còn con đường nào khác là tăng tổng hợp cholesterol và những thể xetonic .
Glucoza máu là nguồn cung ứng nguồn năng lượng duy nhất so với tổ chức triển khai não, đặc biệt quan trọng là vỏ não, nên khi thiếu insulin, não ở trong trạng thái đói gluxit, ngoài những, tổ chức triển khai não hấp thu oxy cùng với glucoza, do đó khi giảm hấp thu glucoza, oxy vào tổ chức triển khai não cũng ít đi, tác dụng là tổ chức triển khai não vừa thiếu gluxit, vừa thiếu oxy, khiến cho vỏ não bị ức chế thâm thúy .

Rối loạn chuyển hoá lipit, khi thiếu insulin thấy:

Giảm tổng hợp axit béo do thiếu nguồn năng lượng ( vòng Krebs bị hạn chế ) và thiếu NADPH2 ( do vòng pentoza photphat bị hạn chế ) .
Giảm tổng hợp triglyerit do thiếu axit béo và thiếu alpha glyxerophotphat, một sản vật photphoryl hoá của chuyển hoá gluxit .
Ngoài ra khi thiếu insulin, quy trình lipit phân tăng cường, do tăng tiết những hormon kháng insulin ( có tính năng hoạt hoá men triglyxerit-lipaza tổ chức triển khai ), khiến cho nhiều axit béo từ tổ chức triển khai mỡ vào máu để được oxy hoá ở những tổ chức triển khai, nhằm mục đích cung ứng nguồn năng lượng bù đứp cho glucoza. Tăng lipit phân đã làm cho khung hình gầy sút, tăng lượng axit béo tự do huyết tương, tới gan những axit béo tự do huyết tương tái tổng hợp glyxerit gây nhiễm mỡ gan .
Như đã nghiên cứu và phân tích ở trên, khi thiếu insulin, axit oxaloaxetic giảm nên axetyl CoA – sản vật oxy hoá của axit béo – không vào vòng Krebs được để cung ứng nguồn năng lượng, buộc phải tăng tổng hợp thể xetonic và cholesterol. Thể xetonic tăng cao gây nhiễm độc tế bào, ức chế những men, ức chế công dụng hệ thần kinh TW, thậm chí còn gây hôn mê đái tháo đường. Tăng tổng hợp cholesterol dẫn tới xơ cứng mạch, hoàn toàn có thể gây nhồi máu cơ tim, viêm xơ thận, chảy máu đáy mắt, vv …

Rối loạn chuyển hoá protein:

Trong bệnh đái tháo đường, tổng hợp protein giảm do :
Thiếu insulin, những axit amin từ máu qua màng tế bào khó .
Thiếu nguồn năng lượng do vòng Krebs bị hạn chế, đã ngưng trệ tổng hợp protein .
Ngoài ra, thiếu insulin đã không hoạt hoá được hệ men tổng hợp protein .
Khi thiếu insulin, glucococticoit tăng tiết đã tăng thoái biến protein, tăng tân tạo glycogen ( từ axit amin ) .
Như vậy, tăng thoái biến đồng thời giảm tổng hợp protein đã gây ra cân đối N âm. Tiêm insulin sẽ nhanh gọn hồi sinh chuyển hoá thông thường của protein .
Rối loạn chuyển hoá protein trong bệnh đái tháo đường đã ức chế quy trình tạo hình, lâu lành vết thương, kháng thể giảm, hạn chế sức chống đỡ của khung hình vơi nhiễm trùng, vv …
Hôn mê đái tháo đường, hầu hết do thể xetonic tăng mạnh. Tuy nhiên trong 1 số ít trường hợp, thể xetonic máu tăng nhiều tuy nhiên vẫn không phát sinh hôn mê đái tháo đường. Do đó ngoài vai trò tăng thể xetonic còn phải kể đến một số ít yếu tố khác .
Thiếu insulin đã giảm mức sử dụng glucoza, do đó hạn chế nguồn năng lượng giải phóng, tác động ảnh hưởng thâm thúy tới hoạt động giải trí thông thường của vỏ não. Ngoài ra như đã nghiên cứu và phân tích ở trên, tổ chức triển khai não hấp thu oxy cùng glucoza, do đó khi giảm hấp thu glucoza, oxy vào tổ chức triển khai não cũng ít đi, tác dụng là tổ chức triển khai não thiếu oxy, góp thêm phần gây ra trạng thái hôn mê .
Ngoài ra, trạng thái mất nước và điẹn giải nghiêm trọng ( do đa niệu ) cũng là một yếu tố đáng kể trong bệnh sinh hôn mê đái tháo đường .

Giảm đường máu

Phát sinh khi đường máu dưới 80 mg %. Có rất nhiều nguyên do dẫn tới giảm đường máu .
Lao động thể lực với cường độ cao, đã kêu gọi được một lượng lớn glycogen dự trữ ở gan và cơ, đồng thời không được tiếp tế lương thực không thiếu, kịp thời ( trường hợp chiến đấu ác liệt ) .
Cung cấp gluxit thiếu hoặc rối loạn tiêu hoá và hấp thu gluxit .
Tổn thương tế bào gan ( viêm gan, xơ gan, vv … ) hạn chế công dụng tạo glycogen dự trữ .
Tiêm một lượng lớn insulin, với mục tiêu điều trị ( sốc insulin trong điều trị bệnh tinh thần. )
U tụy ( tăng sản tế bào beta tụy hòn đảo ) gây tăng tiết insulin mà hạu quả là giảm đường máu .
Giảm tiết những hormon tăng đường máu như thyroxin, a renalin, glucococticoit ( bệnh Addison ). Trong bệnh Addison, đường máu giảm kèm theo tăng K + máu, giảm Na + máu do thiểu năng vỏ thượng thận .
Giảm thoái biến glycogen. Gặp trong rối loạn chuyển hoá glycogen ( đã trình diễn ở trên ) .
Đái tháo đường do thận. Do nhiễm độc phlori zin, monoio oaxetat, đã ức chế men hexokinazakhieens cho glucoza không được tái hấp thu và đào thải theo nước tiểu, gây giảm đường máu .
Đặc biệt mẫn cảm đối vơi thiếu glucoza là hệ thần kinh TW mà tế bào không có dự trữ glycogen. Thiếu glucoza dẫn tới thiếu oxy. khi giảm glucoza máu lê dài, ở tế bào thần kinh thấy phát sinh những tổn thương không phục sinh, , bắt đàu là rối loạn công dụng vỏ não, sau đó là não giữa .
Khi đường máu giảm, khung hình cố gắng nỗ lực bù đắp bằng cách tăng tiết hormon tăng đường máu ( adrenalin, glucococticoit, vv … )
Khi đường máu giảm 80 – 50 mg %, thấy tim đạp nhanh ( do tăng tiết adrenalin ), cảm xúc đói ( do hưng phấn trung khu ăn ở vùng dưới thị khi đường máu giảm ), rối loạn hệ thần kinh TW ( stress, dễ bị kích thích, vv … ) .
Khi đường máu giảm dưới 50 mg %, vỏ não phát sinh ức chế, đồng thời dưới vỏ phát sinh hưng phấn, gây ra nhiều rối loạn : rối loạn thị giác, buồn ngủ, liệt nhẹ, ra mồ hôi nhiều, bất tỉnh nhân sự, hô hấp chu kỳ luân hồi, co cứng rồi co giật, phát sinh trạng thái hôn mê .

Fructoza niệu – Galactoza niệu – Pentoza niệu

Xem thêm: Viber

Đây là những rối loạn chuyển hoá gluxit bẩm sinh, do thiếu men đặc hiệu nên một số ít gluxit không được chuyển hoá theo thông thường và được đào thải theo nước tiểu .
Bệnh frutoza niệu do thiếu men fructokinaza ( làm cho frutoza không biến thành frutoza photphat ) hoặc fructoza-1-photphoaldolaza ( làm cho chuyển hoá frutoza dừmh lại ở tiến trình glucoza – 1 – photphat ) .
Bệnh galactoza niệu do thiếu men galactoza-1-photphat uridin transferaza khiến cho galactoza-1-photphat không chuyển hoá được, galactoza máu tăng, gây ra galactoza niệu. Bệnh pentoza niệu do thiếu men L. NADP-xylitol dehydrogenza ( làm cho L. xyluloza không biến thành xylitol được ) .

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments