Giải Bài Tập Sinh Học 11 – Bài 35: Hoocmôn thực vật

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Advertisement

Giải Bài Tập Sinh Học 11 – Bài 35 : Hoocmôn thực vật giúp HS giải bài tập, cung ứng cho học viên những hiểu biết khoa học về đặc thù cấu trúc, mọi hoạt động giải trí sống của con người và những loại sinh vật trong tự nhiên :

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 35 trang 139: Quan sát hình 35.1 và nêu nhận xét về ảnh hưởng của auxin đến sự sinh trưởng của quả dâu tây.

Lời giải:

– Quan sát hình 35.1 ta thấy, hạt là nguồn cung ứng auxin ( AIA ) cho quả tăng trưởng .
+ Quả được tạo ra do thụ tinh thông thường có size quả lớn .
+ Quả bị vô hiệu hạt và xử lí AIA ngoại sinh có kích cỡ tương tự với quả tạo ra do thụ tinh thông thường .
+ Quả bị vô hiệu hạt và không xử lí AIA có size quả nhỏ hơn rất nhiều so với quả tạo ra do thụ tinh thông thường .
→ Auxin ( AIA ) kích thích sinh trưởng làm tăng kích thích quả dâu tây .

Advertisement

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 35 trang 140: Quan sát hình 35.2 và trình bày tác động của gibêrelin đối với sinh trưởng của thân cây ngô lùn.

Lời giải:

Quan sát hình 35.2 ta thấy cây ngô lùn được xử lí bằng gibêrelin thân cây cao tiêu biểu vượt trội so với cây ngô lùn đối chứng .
→ Gibêrelin kích thích sự sinh trưởng lê dài của thân cây ngô lùn làm cho nó đạt size thông thường của cây ngô .

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 35 trang 140: Quan sát hình 35.3 và cho nhận xét về vai trò của xitôkinin đối với sự hình thành chồi trong mô callus (trong nuôi cấy mô thực vật).

Advertisement

Lời giải:

Quan sát hình 35.3 ta thấy :
– Khi một mảnh mô mềm từ thân được nuôi trong môi ttrường thiếu xitôkinin, tế bào sinh trưởng rất mạnh nhưng không phân loại .
– Nếu thêm xitôkinin cùng với auxin thì tế bào phân loại .
– Chỉ riêng xitôkinin thì mô không sinh trưởng. Tỉ lệ của xitôkinin với auxin có công dụng điều hòa sự phân hóa tế bào .
+ Khi nồng độ của 2 hoocmôn này ở mức nào đó, khối tế bào liên tục sinh trưởng nhưng nó vẫn là một cụm tế bào không phân hóa gọi là mô sẹo .
+ Nếu mức xitôkinin tăng lên, những mầm chồi sẽ tăng trưởng từ mô sẹo .
+ Nếu tăng auxin rễ hình thành .
→ Xitôkinin hoạt hóa sự phân hóa phát sinh chồi trong nuôi cấy mô callus .

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 35 trang 141: Quan sát hình 35.4 và cho biết người ta xếp quả chín cùng với quả xanh để làm gì.

Lời giải:

Quả đang chín sản sinh nhiều êtilen nên người ta xếp quả chín cùng với quả xanh để quả chín giải phóng êtilen kích thích tăng nhanh quy trình chín của những quả xanh được xếp chung .

Advertisement

Bài 1 (trang 142 SGK Sinh 11): Hoocmôn thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng.

Lời giải:

Hoocmôn thực vật là những chất hữu cơ do khung hình thực vật tiết ra, có công dụng điều hòa hoạt động giải trí sống của cây .
Các đặc thù chung của hoocmôn thực vật :
– Được tạo ra ở một nơi nhưng gây phản ứng ở một nơi khác trong cây, hoocmôn thực vật được luân chuyển theo mạch gỗ và mạch rây .
– Với nồng độ rất thấp nhưng gây những đổi khác rất lớn trong khung hình .
– Tính chuyên hóa thấp hơn nhiều so với hoocmôn động vật hoang dã bậc cao .

Bài 2 (trang 142 SGK Sinh 11): Có mấy nhóm hoocmôn thực vật. Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và ví dụ về tác dụng của chúng.

Lời giải:

Có 2 nhóm hoocmôn thực vật :
* Nhóm kích thích sinh trưởng :
– Auxin ( AIA ) : kích thích quy trình nguyên phân và sinh trưởng dãn dài của tế bào ; tham gia vào hướng động, ứng động ; kích thích hạt nảy mầm ; kích thích ra rễ phụ ; kích thích tăng trưởng chồi đỉnh và ức chế sự sinh trưởng của chồi bên .
– Gibêrelin ( GA ) : tăng số lần nguyên phân, tăng sinh trưởng dãn dài tế bào ; kích thích sự nảy mầm của chồi ; tạo quả không hạt ; tăng vận tốc phân giải tinh bột ; kích thích sinh trưởng tăng chiều cao thân .
– Xitôkinin : kích thích sự phân loại tế bào, làm chậm quy trình già hóa của khung hình ; kích thích nảy chồi nách trong nuôi cấy mô thực vật khi phối hợp với auxin .
* Nhóm ức chế sinh trưởng :
– Êtilen : thúc quả nhanh chín, gây rụng lá ở cây .
– Axit abxixic ( AAB ) : kích thích sự rụng lá, sự ngủ của hạt và chồi cây ; ảnh hưởng tác động sự đóng mở khí khổng và vô hiệu hiện tượng kỳ lạ sinh con .

Bài 3 (trang 142 SGK Sinh 11): Nêu 2 biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hoocmôn thực vật.

Lời giải:

2 giải pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng những hooc môn thực vật là : ( chọn 2 giải pháp bất kỳ ) .
+ Nuôi cấy tê bào và mô thực vật : sử dụng AIA, GA, xitôkinin với tỷ suất tương thích để nhân giống thực vật nhanh gọn .
+ Tạo quả không hạt : sử dụng GA.
+ Kích thích hạt nảy mầm, kích thích ra rễ ở cây con : AIA, GA.

Advertisement

      + Làm quả chín nhanh (đặt xen lẫn các quả chín ít với các quả chín nhiều sẽ làm nhanh quá trình chín của quả): êtilen, đất đèn,…

Bài 4 (trang 142 SGK Sinh 11): Điều cần tránh trong việc ứng dụng các chất điều hòa sinh trưởng nhân tạo là gì, vì sao?

Lời giải:

Không nên sử dụng những chất điều hòa sinh trưởng tự tạo vào những loại sản phẩm trực tiếp làm thức ăn. Vì : Các chất tự tạo không có những enzim phân giải, chúng sẽ được tích góp lại trong nông phẩm gây ô nhiễm cho người và gia súc .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments