III. ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG TRÌNH BERNOULLI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây ( 438.77 KB, 11 trang )

PHƯƠNG TRÌNH BERNOULLI VÀ ỨNG DỤNG

GVHD: PGS.TS TRẦN ĐÌNH NGHIÊN

III.2. Đo vận tốc chất lỏng. Ống venturi

Sử dụng ống Venturi (có cấu tạo như hình vẽ) để xác định vận tốc của chất lỏng Khi

đó vận tốc của chất lỏng tại tiết diện S được xác định bằng biểu thức sau:

Trong đó:

: là hiệu áp suất tĩnh

: khối lượng riêng của chất lỏng trong ống dẫn

S1, S2: diện tích mặt cắt ngang tại vị trí 1 và 2.

III.3. Đo vận tốc máy bay nhờ ống Pi tô

Ống pitot dùng để đo vận tốc chuyển động của máy bay. Vận tốc được xác định bằng

biểu thức

Trong đó:

: khối lượng riêng của chất lỏng

: độ chênh lệch mục nước trong 2 nhánh

: khối lượng riêng của không khí.

HVTH:

Trang 8

PHƯƠNG TRÌNH BERNOULLI VÀ ỨNG DỤNG

GVHD: PGS.TS TRẦN ĐÌNH NGHIÊN

Cấu tạo ống pitot dùng để xác định vận tốc của máy bay

Các ống pitot trên máy bay dùng để xác định vận tốc của máy bay

HVTH:

Trang 9

PHƯƠNG TRÌNH BERNOULLI VÀ ỨNG DỤNG

GVHD: PGS.TS TRẦN ĐÌNH NGHIÊN

III.4. Các ứng dụng khác

III.4.1. Lực nâng cánh máy bay

Hình minh họa hình dạng khí động học của cánh máy bay. Do có hình dạng khí động

học như vậy nên chuyển động của các dòng không khí phía trên cánh máy bay bao giờ cũng

lớn hơn chuyển động của dòng không khí ở dưới cánh dẫn tới áp suất động của phần trên

cánh lớn hơn áp suất động ở phần dưới cánh. Theo Định luật Bernoulli tổng áp suất tĩnh và

áp suất động là không đổi => áp suất động tăng thì áp suất tĩnh giảm => phần áp suất tĩnh ở

phía dưới cánh máy bay sẽ lớn hơn phần áp suất tĩnh phía trên cánh máy bay, sự trênh lệch

về áp suất tĩnh này tạo ra một lực nâng cánh máy bay lên. Kết hợp với lực đẩy của động cơ

nhờ đó mà máy bay có khối lượng lên tới cả chục tấn có thể bay lên được.

III.4.2. Bộ chế hòa khí

HVTH:

Trang 10

PHƯƠNG TRÌNH BERNOULLI VÀ ỨNG DỤNG

GVHD: PGS.TS TRẦN ĐÌNH NGHIÊN

III.4.3. Bình xịt hoa hay bình phun sơn

III.4.4. Thí nghiệm vật lý

Thí nghiệm vật lý vui vận dụng Định luật Bernoulli. Sử dụng một máy thổi không khí

chuyển động thành dòng bao quanh quả bóng. Do áp suất động bao quanh quả bóng tăng lên

làm áp suất tĩnh giảm xuống. Sự trênh lệch áp suất tĩnh của dòng không khí bao quanh của

bóng và áp suất tĩnh phía bên ngoài tạo ra lực đẩy giúp quả bóng chuyển động lơ lửng ở

không trung mà không rơi xuống.

HVTH:

Trang 11

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments