Câu 1: a. phát biểu nội dung quy luật phân li? Nêu ứng dụng của quy luật phân li trong sản xuất? Cho VD. b. Biến dị tổ hợp là gì? Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì

Câu 1:

a )
Nội dung của quy luật phân li :

Trong quá trình phát sinh giao tử, các nhân tố di truyền trong từng cặp nhân tố di truyền sẽ phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất của nó như ở cơ thể thuần chủng P.

Ứng dụng của quy luật phân ly trong sản xuất :

– Trên cơ thể sinh vật, thường các tính trạng trội là tốt, còn các tính lặn là các tính xấu có hại. Do đó trong sản xuất, để thu được con lai đồng loạt mang tính trạng có lợi, người ta dùng cặp bố mẹ trong đó ít nhất phải có một cơ thể thuần chủng về tính trạng trội (AA)

Ví dụ : P : AA ( trội ) x AA ( trội )
Gp : A A F1 : AA
Kiểu hình đồng tính trội
Hoặc : P : AA ( trội ) x aa ( lặn )
Gp : A a F1 : Aa
Kiểu hình đồng tính trội

– Ngược lại để tránh con lai xuất hiện tính lặn (xấu) người ta không sử dụng cở thể dị hợp (không thuần chủng) làm giống, vì như vậy con lai sẽ có sự phân tính và có kiểu hình lặn (xấu)

Ví dụ : P = Aa ( không thuần chủng ) x Aa ( không thuần chủng )

Gp: A ,a ; A, a

F1 : 1AA, 2A a, 1 aa
Kiểu hình có USD \ frac { 1 } { 4 } USD mang tính trạng lặn ( xấu )

b )

– Biến dị tổ hợp là sự tổ hợp lại các tính trạng của bố mẹ (P) qua quá trình sinh sản.

* Cơ chế : Sự phân li độc lập của những loại tác nhân di truyền ( cặp gen ) trong quy trình phát sinh giao tử và sự tổng hợp tự do của chúng trong quy trình thụ tinh là chính sách đa phần tạo nên những biến dị tổng hợp .

* Ý nghĩa :

+ Trong chọn giống:  tính đa dạng ở vật nuôi và cây trồng giúp con người có những điều kiện để chọn và giữ lại những dạng phù hợp nhằm tạo ra giống mới có năng suất và phẩm chất tốt.
+ Trong tiến hóa:       Tính đa dạng giúp mỗi loài có khả năng phân bố và thích nghi ở nhiều môi trường sống khác nhau làm tăng khả năng đấu tranh sinh tồn của chúng.

Ở các loài sinh sản giao phối, biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính :

– Vì sự phân li độc lập của những cặp gen trong quy trình phát sinh giao tử sẽ tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau .

 – Hai cơ thể có kiểu gen khác nhau tiến hành giao phối sẽ dẫn đến sự tổ hợp tự do của các loại giao tử khác nhau và phát sinh ra nhiều biến dị tổ hợp

– Ở loài sinh sản vô tính con cháu có kiểu gen và kiểu hình giống mẹ, nên không Open những biến dị

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments