Lý thuyết, các dạng bài tập Ứng dụng di truyền học có đáp án – Sinh học 12

Lý thuyết, các dạng bài tập Ứng dụng di truyền học có đáp án

Lý thuyết, các dạng bài tập Ứng dụng di truyền học có đáp án

Nhằm mục tiêu giúp học sinh nắm vững kỹ năng và kiến thức phần Ứng dụng di truyền học, loạt bài này sẽ tổng hợp lý thuyết quan trọng và những dạng bài tập Ứng dụng di truyền học tinh lọc, có giải thuật. Hi vọng bộ tài liệu những dạng bài tập Sinh học lớp 12 này sẽ giúp học sinh ôn luyện và sẵn sàng chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia năm 2021 .

Chọn giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

I. Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

– Biến dị tổng hợp Open do sự tổng hợp lại vật chất di truyền của bố và mẹ trải qua giao phối .
– Biến dị tổng hợp là nguyên do của sự phong phú về kiểu gen, làm đa dạng chủng loại kiểu hình của giống vật nuôi, cây xanh .
– Để tạo những dòng thuần chủng, người ta cho tựu thụ phấn hoặc giao phối gần với nhau qua nhiều thế hệ .

II. Tạo giống có ưu thế lai cao

1. Ưu thế lai
– Là hiện tượng kỳ lạ con lai có hiệu suất, sức chống chịu, năng lực sinh trưởng và tăng trưởng tiêu biểu vượt trội so với những dạng cha mẹ .
2. Cơ sở di truyền của hiện tượng kỳ lạ lợi thế lai :
– Theo giả thuyết siêu trội : ở trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen, con lai có kiểu hình tiêu biểu vượt trội so với cha mẹ .
– Khi cho con lai có lợi thế lai cao triển khai tự thụ phấn hoặc giao phối gần thì lợi thế lai giảm dần qua những thế hệ do tỉ lệ đồng hợp tăng lên .
3. Phương pháp tạo lợi thế lai .
– Bước 1 : Tạo ra những dòng thuần chủng khác nhau
– Bước 2 : lai những dòng thuần chủng với nhau để tạo ra những tổng hợp có lợi thế lai cao. Không dùng con lai lợi thế để làm giống mà chỉ để đem bán thương phẩm .

Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

I. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến

1. Quy trình
Tạo giống bằng giải pháp gây đột biến là giải pháp sử dụng những tác nhân gây đột biến nhằm mục đích làm đổi khác vật chất di truyền của sinh vật để Giao hàng nhu yếu của con người
– Xử lí vật mẫu : Xử lí vật mẫu ( trứng, hạt giống, mầm, mô phân sinh, … ) bằng những tác nhân đột biến với liều lượng và thời hạn tương thích để ko làm chết hay giảm sức sống và năng lực sinh sản của sinh vật .
– Chọn lọc thành viên : chọn những thành viên có kiểu hình mong ước .
– Tạo dòng thuần chủng : cho những thể đột biến đã chọn sinh sản để tạo thành dòng thuần .
2. Các thành tựu tạo giống ở Nước Ta
a. Gây đột biến bằng những tác nhân vật lí
Các tia tử ngoại, tia phóng xạ hay sốc nhiệt đều gây nên những đột biến gen hoặc đột biến nhiễm sắc thể với nhiều dạng biến hóa khác nhau .
Ví dụ : Xử lý giống lúa Mộc Tuyền bằng tia Gamma tạo ra giống MT1 có nhiều đặc tính quý ; …
b. Gây đột biến bằng tác nhân hoá học
Một số hoá chất được sử dụng khi thấm vào tế bào sẽ gây đột biến gen như : 5 – BU, EMS, … hoặc người ta hoàn toàn có thể sử dụng cônsixin để gây ra đột biến đa bội .

II. Tạo giống bằng công nghệ tế bào.

1. Công nghệ tế bào thực vật
– Nuôi cấy hạt phấn : nuôi những hạt phấn trong môi trường tự nhiên tự tạo để tạo thành những dòng tế bào đơn bội để thực thi tinh lọc in vitro những đặc tính mong ước. Sau đó lưỡng bội hoá thành những dòng thuần .
– Nuôi cấy tế bào thực vật in vitro : nuôi cấy những loại tế bào để tạo thành mô sẹo ; tích hợp với những loại hoocmôn sinh trưởng nhằm mục đích nhân nhanh số lượng cây giống .
– Tạo giống bằng chọn dòng tế bào soma có biến dị : nuôi cấy tế bào 2 n trên môi trường tự nhiên tự tạo, chúng sinh sản thành nhiều dòng tế bào có những tổng hợp NST khác nhau .
– Dung hợp tế bào trần : vô hiệu thành xenlulozo sau đó dung hợp 2 tế bào với nhau và nuôi cấy tạo thành cây mới mang đặc thù của cả 2 giống cây bắt đầu .
2. Công nghệ nuôi cấy tế bào động vật hoang dã
– Cấy truyền phôi : là thao tác chuyển phôi từ khung hình động vật hoang dã cho sang khung hình động vật hoang dã nhận
– Nhân bản vô tính bằng kỹ thuật chuyển gen

Bài tập trắc nghiệm ứng dụng di truyền học

Câu 1: Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống như sau:

1. Chọn lọc những tổng hợp gen mong ước ;
2. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau ;
3. Lai những dòng thuần chủng với nhau .
Quy trình tạo giống lai có lợi thế lai cao được thực thi theo trình tự :
A. 1, 2, 3
B. 3, 1, 2
C. 2, 3, 1
D. 2, 1, 3

Câu 2: Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là

A. thoái hóa giống .
B. lợi thế lai .
C. bất thụ .
D. siêu trội .

Câu 3: Nguồn nguyên liệu làm cơ sở vật chất để tạo giống mới là

A. những biến dị tổng hợp .
B. những biến dị đột biến .
C. những ADN tái tổng hợp .
D. những biến dị di truyền .

Câu 4: Giao phối gần hoặc tự thụ phấn qua nhiều thế hệ sẽ dẫn đến thoái hóa giống vì:

A. những gen lặn đột biến có hại bị những gen trội át chế trong kiểu gen dị hợp .
B. những gen lặn đột biến có hại biểu lộ thành kiểu hình do chúng được đưa về trạng thái đồng hợp .
C. Open ngày càng nhiều những đột biến có hại .
D. tập trung chuyên sâu những gen trội có hại ở thế hệ sau .

Câu 5: Kết quả nào sau đây không phải do hiện tượng tự thụ phấn và giao phối cận huyết?

A. Hiện tượng thoái hóa giống .
B. Tạo ra dòng thuần .
C. Tạo ra lợi thế lai .
D. tỉ lệ đồng hợp tăng tỉ lệ dị hợp giảm .

Câu 6: Đặc điểm nổi bật của ưu thế lai là

A. con lai có nhiều đặc thù tiêu biểu vượt trội so với cha mẹ .
B. con lai bộc lộ những đặc thù tốt .
C. con lai Open kiểu hình mới .
D. con lai có sức sống can đảm và mạnh mẽ .

Câu 7: Kết quả của biến dị tổ hợp do lai trong chọn giống là

A. tạo ra nhiều giống vật nuôi, cây xanh cho hiệu suất cao .
B. tạo ra sự phong phú về kiểu gen trong chọn giống vật nuôi, cây xanh .
C. chỉ tạo sự phong phú về kiểu hình của vật nuôi, cây xanh trong chọn giống .
D. tạo ra nhiều giống vật nuôi, cây xanh tương thích với điều kiện kèm theo sản xuất mới .

Câu 8: Dưới đây là các bước trong các quy trình tạo giống mới:

I. Cho tự thụ phấn hoặc lai xa để tạo ra những giống thuần chủng .
II. Chọn lọc những thể đột biến có kiểu hình mong ước .
III. Xử lý vật mẫu bằng tác nhân đột biến .
IV. Tạo dòng thuần chủng .
Quy trình nào sau đây đúng nhất trong việc tạo giống bằng chiêu thức gây đột biến ?
A. I → III → II.
B. III → II → I.
C. III → II → IV.
D. II → III → IV .

Câu 9: Vai trò của cônxixin trong đột biến nhân tạo tạo giống mới là

A. gây đột biến gen .
B. gây đột biến dị bội .
C. gây đột biến cấu trúc NST .
D. gây đột biến đa bội .

Câu 10: Ở trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có kiểu hình vượt trội về nhiều mặt so với bố mẹ có nhiều gen ở trạng thái đồng hợp tử. Đây là cơ sở của

A. hiện tượng kỳ lạ lợi thế lai .
B. hiện tượng kỳ lạ thoái hoá .
C. giả thuyết siêu trội .
D. giả thuyết cộng gộp .

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C B D B C A B C D C

Xem thêm triết lý trọng tâm và những dạng bài tập Sinh học lớp 12 tinh lọc, hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments