[Update] Phần mềm Itaxviewer 1.7.5 mới nhất 26 – SAIGON METRO MALL

Mục lục nội dung

Thông báo nâng cấp ứng dụng eTax, iCaNhan, HTKK, iTaxViewer

THÔNG BÁO
V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, HTKK 4.5.7, iTaxViewer 1.7.5 thỏa mãn Nghị định số 52/2021/NĐ-CP và Thông tư số 03/2021/TT-BTC

Tổng cục Thuế thông tin tăng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp ( eTax ) phiên bản 1.9.0 ; Ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá thể ( iCaNhan ) phiên bản 3.0.4 ; Ứng dụng Trợ giúp thống kê ( HTKK ) phiên bản 4.5.7 ; Ứng dụng Trợ giúp đọc, xác định tờ khai, thông tin thuế định dạng XML ( iTaxViewer ) phiên bản 1.7.5 thỏa mãn nhu cầu Nghị định số 52/2021 / NĐ-CP ngày 19/5/2021 của nhà nước về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021 và Thông tư số 03/2021 / TT-BTC hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp so với doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiên tiến, đơn cử như sau :
GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2021

1. Nâng cấp các ứng dụng trợ giúp lập và gửi tờ khai Giấy đề xuất gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP

Bạn đang đọc: [Update] Phần mềm Itaxviewer 1.7.5 mới nhất 26 – SAIGON METRO MALL

– Ứng dụng eTax, iCaNhan:

+ Bổ sung thống kê điện tử Giấy đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
+ Bổ sung tra cứu tờ khai, tra cứu thông báo so với Giấy đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
+ Tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) trợ giúp NNT là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chọn thống kê, tra cứu trạng thái xử lý hồ sơ Giấy đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trên Cổng DVCQG.

– Ứng dụng Trợ giúp thống kê ( HTKK ) bổ trợ thống kê mẫu biểu Giấy đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất : Trợ giúp nhập, xóa, sửa, in, nhập lại, kết xuất XML, kết xuất Excel, tải báo cáo giải trình từ XML, tra cứu hướng dẫn thống kê từng kpi .

2. Nâng cấp các ứng dụng so với mẫu tờ khai số 03/TNDN thỏa mãn Thông tư số 03/2021/TT-BTC

– Ứng dụng eTax, HTKK: Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 03/TNDN) bổ sung bảng kê ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp so với doanh nghiệp khoa học và công nghệ từ kỳ thống kê năm 2019.

3. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer trợ giúp xem các hồ sơ thuế theo các phiên bản ứng dụng mới

Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.5 thỏa mãn nhu cầu những nội dung tăng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, HTKK phiên bản 4.5.7 .
Từ ngày 25/05/2021, khi thống kê tờ khai thuế có tương quan đến nội dung tăng cấp nêu trên, tổ chức triển khai, cá thể sử dụng phiên bản ứng dụng tại thông tin này thay cho những phiên bản trước đó .

Tải hướng dẫn sử dụng Doanh Nghiệp: Tại đây.
Tải hướng dẫn sử dụng Cá Nhân: Tại đây.
Tải bộ cài iTaxViewer: Tại đây.
Tải bộ cài HTKK: Tại đây.

Mọi vướng mắc trong quy trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với đơn vị chức năng thuế quản trị để được trợ giúp .
Tổng cục Thuế trân trọng thông tin. / .

Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.9, iTaxViewer 1.7.4, HTKK 4.5.6

THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.9, iTaxViewer 1.7.4, HTKK 4.5.6
Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax); Trợ giúp thống kê (HTKK); Trợ giúp đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer), cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng eTax thỏa mãn yêu cầu của người tiêu dùng phân hệ Hỏi – Đáp:

– Update mục lục loại vướng mắc .
– Nâng cấp giao diện màn hình hiển thị tạo vướng mắc, tra cứu vướng mắc .
– Nâng cấp tính năng ký điện tử lên vướng mắc trước khi gửi Đơn vị Thuế .

2. Nâng cấp ứng dụng eTax, HTKK thỏa mãn hoàn thuế điện tử:

– Nâng cấp Giấy yêu cầu hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01 / ĐNHT, đơn cử :
+ Bổ sung thông tin dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, xác định ràng buộc :
i ) Nếu “ Đến kỳ ý kiến đề nghị hoàn ” to hơn hoặc bằng tháng 01/2021, quý 1/2021 : Bắt buộc nhập thông tin dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư so với loại hoàn thuế là “ Hoàn dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ” .
ii ) Mỗi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư được phép lập 01 giấy đề xuất kiến nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01 / ĐNHT trong 1 kỳ tính thuế .
+ Cho phép nộp vãng lai Giấy đề xuất kiến nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01 / ĐNHT .
– Gửi “ Quyết định Về việc thanh toán giao dịch cho ngân hàng nhà nước thương mại số tiền đã ứng trước để hoàn trả thuế giá trị ngày càng tăng cho người quốc tế xuất cảnh và phí dịch vụ hoàn thuế ngân hàng nhà nước thương mại được hưởng ” cho NNT .
– Nâng cấp tờ khai Quyết toán thuế TNDN mẫu số 03 / TNDN : Cho phép thống kê những phụ lục thanh toán giao dịch link theo mẫu biểu nghị định 132 / 2020 / NĐ-CP từ kỳ tính thuế năm 2019 .

3. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer:

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer thỏa mãn nhu cầu những nội dung nêu trên và xem lệnh hoàn mẫu C1-04 / NS và C1-05 / NS theo mẫu biểu tại Thông tư 19/2020 / TT-BTC .

Người nộp thuế tải tài liệu hướng dẫn Tại đây.

Mọi vướng mắc trong quy trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với đơn vị chức năng thuế quản trị để được trợ giúp .
Tổng cục Thuế trân trọng thông tin. / .

TIN CŨ Thông báo nâng cấp eTax 1.8.8, iTaxViewer 1.7.3, HTKK 4.5.5 BCTC theo Thông tư 202/2014/TT-BTC

THÔNG BÁO
V / v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.8, iTaxViewer 1.7.3, HTKK 4.5.5 thỏa mãn nhu cầu thống kê, gửi Giải trình kinh tế tài chính hợp nhất năm theo Thông tư số 202 / năm trước / TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chiêu thức lập và trình diễn báo cáo giải trình kinh tế tài chính hợp nhất
Tổng cục Thuế thông tin tăng cấp những ứng dụng eTax phiên bản 1.8.8, iTaxViewer phiên bản 1.7.3, HTKK phiên bản 4.5.5 để trợ giúp người nộp thuế thống kê, gửi bộ báo cáo giải trình kinh tế tài chính hợp nhất năm đến đơn vị chức năng Thuế theo Thông tư số 202 / năm trước / TT-BTC hướng dẫn giải pháp lập và trình diễn báo cáo giải trình kinh tế tài chính hợp nhất như sau :

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ dành cho doanh nghiệp (eTax), ứng dụng trợ giúp thống kê (HTKK)
Trợ giúp thống kê, gửi bộ Giải trình tài chính hợp nhất năm theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày giải trình tài chính hợp nhất, trong đó update các kpi trên bộ giải trình tài chính hợp nhất theo mẫu Thông tư số 200/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:
– Bổ sung các kpi trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất:
+ Bổ sung kpi “Lợi thế thương mại”- Mã số 269 trong phần “Tài sản” để phản ánh lợi thế thương mại phát sinh trong giao dịch hợp nhất kinh doanh;
+ Bổ sung kpi “Lợi ích cổ đông không kiểm soát” – Mã số 429 và được trình bày là một kpi thuộc phần vốn chủ sở hữu để phản ánh giá trị lợi nhuận của cổ đông không kiểm tra trong các doanh nghiệp con.
– Bổ sung các kpi trong Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:
+ Bổ sung kpi “Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết” – Mã số 24 để phản ánh phần lãi hoặc lỗ thuộc sở hữu của nhà đầu tư trong lãi hoặc lỗ của doanh nghiệp liên doanh, link khi nhà đầu tư vận dụng phương pháp vốn chủ sở hữu.
+ Bổ sung kpi “Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ” – Mã số 61 để phản ánh giá trị phần lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông mẹ trong kỳ.
+ Bổ sung kpi “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát” – Mã số 62 để phản ánh giá trị phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm tra trong kỳ.

2. Nâng cấp các tính năng thống kê trên ứng dụng iTaxViewer:
– Tải bộ cài ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.3: Tại đây
– Tải bộ cài ứng dụng HTKK phiên bản 4.5.5: Tại đây
Từ ngày 26/03/2021, khi thống kê tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 1.8.8, HTKK phiên bản 4.5.5, iTaxViewer 1.7.3 thay cho các phiên bản trước đó.
Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với đơn vị thuế quản lý để được trợ giúp.

Tổng cục Thuế trân trọng thông tin. / .

TIN CŨ Thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.7.2

THÔNG BÁO

V / v Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.7.2
Tổng cục Thuế thông tin tăng cấp ứng dụng Trợ giúp đọc, xác định tờ khai, thông tin thuế định dạng XML ( iTaxViewer ), đơn cử như sau :
– Sửa lỗi khi in tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu số 05 / QTT-TNCN không hiển thị chữ ký số .
– Sửa lỗi không xem được tờ khai bổ trợ của tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu số 05 / QTT-TNCN .
– Sửa lỗi không hiển thị kpi “ 17. Tỷ suất lợi nhuận sử dụng xác định giá thanh toán giao dịch link ” trên phụ lục 01 – tin tức về quan hệ link và thanh toán giao dịch link theo Nghị định số 132 / 2020 / NĐ-CP của tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03 / TNDN .
– Tải ứng dụng iTaxViewer 1.7.2 : Tại đây
Mọi vướng mắc trong quy trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với đơn vị chức năng thuế quản trị để được trợ giúp .
Tổng cục Thuế trân trọng thông tin. / .

TIN CŨ Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.7, iCaNhan 3.0.1, HTKK 4.5.3, iTaxViewer 1.7.1

THÔNG BÁO

V / v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.7, iCaNhan 3.0.1, HTKK 4.5.3, iTaxViewer 1.7.1
Tổng cục Thuế thông tin tăng cấp ứng dụng Thuế điện tử dành cho doanh nghiệp ( eTax ), dành cho cá thể ( iCaNhan ) ; Ứng dụng Trợ giúp thống kê ( HTKK ) ; Ứng dụng trợ giúp đọc, xác định tờ khai, thông tin thuế định dạng XML ( iTaxViewer ), đơn cử như sau :

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax)

– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05 / QTT-TNCN :
+ Bổ sung “ Lựa chọn miễn thuế so với cá thể chuyển nhượng ủy quyền quyết toán có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 trở xuống ” .
+ Nâng cấp trợ giúp tự động hóa tính những kpi [ 14 ], kpi [ 15 ], kpi [ 38 ] trên bảng kê 05-1 / BK-QTT-TNCN .

2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan)

– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05 / QTT-TNCN :
+ Bổ sung “ Lựa chọn miễn thuế so với cá thể chuyển nhượng ủy quyền quyết toán có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 trở xuống ” .
+ Nâng cấp trợ giúp tự động hóa tính những kpi [ 14 ], kpi [ 15 ], kpi [ 38 ] trên bảng kê 05-1 / BK-QTT-TNCN .
– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02 / QTT-TNCN :
+ Bổ sung thông tin khi NNT thống kê kpi [ 44 ] dưới 50.000 đồng .
+ Update màn hình hiển thị xác nhận đơn vị chức năng thuế quyết toán của cá thể .
+ Bổ sung thông tin tại màn hình hiển thị gửi tờ khai thành công xuất sắc ( về nơi nộp hồ sơ QTT, nơi nộp tiền thuế ) và gửi thông tin vào địa chỉ thư điện tử của NNT so với trường hợp kpi [ 44 ] trên tờ khai > 50.000 đồng .

3. Nâng cấp ứng dụng Trợ giúp thống kê (HTKK)

3.1. Update tính năng thống kê tờ khai 02 / QTT-TNCN, 05 / QTT-TNCN thỏa mãn nhu cầu Nghị định số 126 / 2020 / NĐ-CP
– Miễn thuế so với trường hợp cá thể có số vốn thuế phát sinh phải nộp hàng năm sau quyết toán thu nhập cá thể từ tiền lương tiền công từ 50.000 đồng trở xuống
– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05 / QTT-TNCN :
+ Bổ sung “ Lựa chọn miễn thuế so với cá thể chuyển nhượng ủy quyền quyết toán có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 trở xuống ” .
+ Nâng cấp trợ giúp tự động hóa tính những kpi [ 14 ], kpi [ 15 ], kpi [ 38 ] trên bảng kê 05-1 / BK-QTT-TNCN .
– Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02 / QTT-TNCN :
+ Bổ sung thông tin khi NNT thống kê kpi [ 44 ] dưới 50.000 đồng .
3.2. Update tên đơn vị chức năng thuế thỏa mãn nhu cầu Quyết định số 2357 / QĐ-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính
– Chi cục Thuế huyện Phú Quốc thành Chi cục Thuế tp Phú Quốc thường trực Cục Thuế tỉnh Kiên Giang
3.3. Update tờ khai 02 / QTT-TNCN
– Update lỗi tính sai kpi [ 30 ] – Cho những người nhờ vào được giảm trừ so với trường hợp thống kê vắt năm từ năm 2019 – đến năm 2020 trong trường hợp thời hạn giảm trừ gia cảnh cho người nhờ vào không chỉ thuộc năm 2020 .
3.4. Update tờ khai thuế thu nhập cá thể ( 02 / KK-TNCN )
Update xác định ràng buộc tại kpi [ 25 ], [ 26 ] thỏa mãn nhu cầu Nghị quyết 954 / 2020 / UBTVQH14 so với kỳ tính thuế thuộc năm 2020
+ Kpi [ 25 ] – Giảm trừ cho bản thân : Số vốn giảm trừ cho bản thân là 11.000.000 / người / tháng
+ Kpi [ 26 ] – Giảm trừ cho người nhờ vào : Số vốn giảm trừ cho người phụ thuộc vào là 4.400.000 / người / tháng
3.5. Update tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp ( 03 / TNDN )
– Update lỗi in tờ khai 03 / TNDN : Không hiển thị “ Mã số thuế ”, hiển thị sai “ Hình thức quan hệ link ” tại Mục I – Phụ lục tin tức về quan hệ link và thanh toán giao dịch link theo Nghị định 132 / 2020 / NĐ-CP
3.6. Update tờ khai thuế giá trị tăng trưởng ( 04 / GTGT )
– Update tính năng in tờ khai 04 / GTGT có tích chọn “ Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao ” thì hiển thị :
+ Kpi “ Tỷ lệ GTGT tại dòng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại khác ” hiển thị 10 % .
+ Kpi [ 29 ] hiển thị công thức là : [ 29 ] = [ 28 ] x 10 % .

4. Nâng cấp các tính năng trên ứng dụng iTaxViewer:

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.1 thỏa mãn các nội dung nâng cấp của ứng dụng nêu trên.
Tổ chức, cá nhân tải bộ cài HTKK 4.5.3, iTaxViewer phiên bản 1.7.1 tại: để thiết lập, sử dụng.
Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với đơn vị thuế quản lý để được trợ giúp.
Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

TIN CŨ Thông báo v/v nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.6, iTaxViewer 1.7.0, HTKK 4.5.2

THÔNG BÁO

V / v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.6, iTaxViewer 1.7.0, HTKK 4.5.2 thỏa mãn nhu cầu Nghị định số 126 / 2020 / NĐ-CP ngày 19/10/2020 của nhà nước pháp luật đơn cử 1 số ít điều của Luật quản trị thuế
Tổng cục Thuế thông tin tăng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp ( eTax ), Ứng dụng trợ giúp xem tờ khai theo định dạng mẫu biểu ( iTaxViewer ) thỏa mãn nhu cầu Nghị định số 126 / 2020 / NĐ-CP ngày 19/10/2020 của nhà nước pháp luật đơn cử một số ít điều của Luật quản trị thuế, đơn cử như sau :
1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp ( eTax )
– Nâng cấp nộp nhiều tờ khai thuế GTGT ( mẫu số 01 / GTGT ) theo nghề nghề trong cùng kỳ tính thuế .
– Nâng cấp nộp tờ khai thuế GTGT dành cho dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ( mẫu số 02 / GTGT ) theo dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư trong cùng kỳ tính thuế .
– Nâng cấp tờ khai thuế GTGT dành cho NNT tính thuế theo chiêu thức trực tiếp trên thu nhập ( mẫu số 04 / GTGT ) trợ giúp khai riêng so với khoản thu hộ do đơn vị chức năng nhà nước có thẩm quyền giao .
– Chặn thống kê những tiểu mục 2663, 2666, 3003 trên tờ khai 01 / PHLP từ kỳ tính thuế tháng 01/2021 .
– Chặn thống kê những tiểu mục 2663, 2666, tiểu mục lệ phí trên tờ khai 02 / PHLP từ kỳ tính thuế năm 2021 .
2. Nâng cấp những tính năng xem tờ khai trên ứng dụng iTaxViewer :
Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.0, HTKK phiên bản 4.5.2 thỏa mãn nhu cầu những nội dung tăng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 1.8.6 .
Từ ngày 20/02/2021, khi thống kê tờ khai thuế có tương quan đến nội dung tăng cấp nêu trên, tổ chức triển khai, cá thể sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 1.8.6, iTaxViewer 1.7.0, HTKK 4.5.2 thay cho những phiên bản trước đó
– Tải ứng dụng iTaxViewer 1.7.0 : Tại đây .
– Tải ứng dụng HTKK 4.5.2 : Tại đây .
Mọi vướng mắc trong quy trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với đơn vị chức năng thuế quản trị để được trợ giúp .
Tổng cục Thuế trân trọng thông tin. / .

TIN CŨ THÔNG BÁO nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử (eTax) 1.8.4, iTaxViewer 1.6.8

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử (eTax) 1.8.4, iTaxViewer 1.6.8

V / v Nâng cấp Ứng dụng Thuế điện tử ( eTax ) phiên bản 1.8.4, iTaxViewer phiên bản 1.6.8 thỏa mãn nhu cầu sử dụng Chữ ký số mới của Doanh nghiệp Cổ phần Chữ ký số FASTCA ( FastCA )
Căn cứ giấy phép số 314 / GP-BTTTT ngày 21/07/2020 của Bộ tin tức và Truyền thông ghi nhận cho Doanh nghiệp Cổ phần Chữ ký số FASTCA ( FastCA ) ( giấy phép có hiệu lực hiện hành từ 21/07/2020 đến hết ngày 20/07/2030 ) ;
Theo yêu cầu của Doanh nghiệp Cổ phần Chữ ký số FASTCA về việc tích hợp Chữ ký số vào thanh toán giao dịch điện tử trong thanh toán giao dịch Thuế điện tử ;
Ngày 07/01/2021, Tổng cục Thuế đã triển khai tăng cấp ứng dụng Thuế điện tử ( eTax ) phiên bản 1.8.4, iTaxViewer phiên bản 1.6.8 thỏa mãn nhu cầu nhu yếu đọc, xác định thông tin chữ ký số của đơn vị sản xuất Chữ ký số FASTCA .

Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế biết và thực hiện khi có nhu cầu sử dụng chữ ký số của nhà sản xuất FASTCA.
Tải bộ cài iTaxViewer: Tại đây
Trân trọng cảm ơn./.

TIN CŨThông báo nâng cấp ứng dụng ETAX

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax, iTaxViewer 1.6.7

Để trợ giúp doanh nghiệp nộp thuế bảo vệ môi trường tự nhiên theo Thông tư số 93/2019 / TT-BTC ngày 31/12/2019 về sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Thông tư số 324 / năm nay / TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính lao lý mạng lưới hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế đã tăng cấp và tiến hành ứng dụng eTax, iTaxViewer 1.6.7 update mục lục Thuế bảo vệ thiên nhiên và môi trường, đơn cử như sau :
1.1. Nâng cấp ứng dụng eTax
Update mục lục Thuế bảo vệ thiên nhiên và môi trường, đơn cử như sau :
– Bổ sung những loại thuế :
+ Thuế bảo vệ thiên nhiên và môi trường mẫu sản phẩm xăng E5 RON92 ( trừ etanol ) bán ra trong nước .
+ Thuế bảo vệ môi trường tự nhiên mẫu sản phẩm dầu mazut bán ra trong nước .
+ Thuế bảo vệ môi trường tự nhiên mẫu sản phẩm dầu nhờn bán ra trong nước .
+ Thuế bảo vệ môi trường tự nhiên loại sản phẩm mỡ nhờn bán ra trong nước .
– Cho phép nhập “ Mức thuế ” của những loại thuế :
+ Nhiên liệu cất cánh sản xuất trong nước .
+ Xăng E5 Ron 92 sản xuất trong nước ( trừ etanol ) .
+ Xăng E5 Ron 92 nhập khẩu bán ra trong nước .
+ Nhiên liệu cất cánh nhập khẩu bán ra trong nước .
+ Thuế bảo vệ thiên nhiên và môi trường loại sản phẩm nguyên vật liệu cất cánh bán ra trong nước .
– Hết hiệu lực thực thi hiện hành loại thuế :
+ Thuế bảo vệ thiên nhiên và môi trường mẫu sản phẩm dầu mazut, dầu mỡ nhờn bán ra trong nước .
1.2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.6.7
– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer thỏa mãn nhu cầu những nội dung tăng cấp của ứng dụng eTax nêu trên .
Người nộp thuế tải bộ cài iTaxViewer Tại đây .
Mọi vướng mắc trong quy trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với đơn vị chức năng thuế quản trị để được trợ giúp .

TIN CŨ THÔNG BÁO NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEW 1.6.6

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.1, iTaxViewer 1.6.6

Để trợ giúp doanh nghiệp nộp Giấy đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/09/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt so với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước, Tổng cục Thuế đã nâng cấp và triển khai ứng dụng eTax 1.8.1, iTaxViewer 1.6.6 với các nội dung như sau:
– Hệ thống trợ giúp thống kê trực tuyến mẫu biểu “Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt” trên ứng dụng eTax.

– Hệ thốnggửi thông tin Tiếp nhận so với Giấy đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng tới địa chỉ thư điện tử của NNT .

– Trợ giúp NNT tra cứu và tải Giấy đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (phiên bản iTaxViewer 1.6.6).
Người nộp thuế tải tài liệu hướng dẫn Tại đây.
Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với đơn vị thuế quản lý để được trợ giúp.

Tổng cục Thuế trân trọng thông tin. / .

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.6.4

V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.7.9, iTaxViewer 1.6.4

Thực hiện Nghị định số 41/2020 / NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2020 của Chính Phủ về việc Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, Tổng cục Thuế đã triển khai xong việc tiến hành tiếp đón hồ sơ điện tử mẫu “ Giấy ý kiến đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất ” ( mẫu theo Nghị định số 41/2020 / NĐ-CP ), đơn cử như sau :
– Hệ thống trợ giúp thống kê mẫu biểu “ Giấy đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất ” trên ứng dụng eTax ( doanh nghiệp, cá thể ) .
– Gửi thông tin Tiếp nhận Giấy đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất ( thông tin bước 01 ) vào địa chỉ thư điện tử của NNT .
– Trợ giúp NNT tải và xem Giấy đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất ( phiên bản iTaxViewer 1.6.4 ) .
Người nộp thuế tải tài liệu hướng dẫn Tại đây .
Mọi vướng mắc trong quy trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với đơn vị chức năng thuế quản trị để được trợ giúp .
Tổng cục Thuế trân trọng thông tin. / .

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.6.3

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.6.3 thỏa mãn nhu cầu những nội dung update tại mục 1 nêu trên .
Tổ chức, cá thể nộp thuế hoàn toàn có thể thống kê và tải bộ cài iTaxViewer tại : http://kekhaithue.gdt.gov.vn,https://nopthue.gdt.gov.vn, và bộ cài HTKK tại hoặc liên hệ trực tiếp với đơn vị chức năng Thuế địa phương để được phân phối và trợ giúp trong quy trình thiết lập, sử dụng .
Từ 8 h ngày 02/03/2020, tổ chức triển khai, cá thể trên địa phận những Q. / huyện / thị xã thuộc những Chi cục Thuế khu vực nêu trên sử dụng ứng dụng eTax phiên bản 1.7.5, iTaxViewer phiên bản 1.6.3, HTKK phiên bản 4.3.1 thay cho những phiên bản trước đó và chọn đơn vị chức năng thuế quản trị có phần đầu của tên tương ứng với địa phận của tổ chức triển khai, cá thể người nộp thuế .
Mọi phản ánh, phản hồi của tổ chức triển khai, cá thể liên hệ với đơn vị chức năng thuế quản trị để được trợ giúp .
Tổng cục Thuế trân trọng thông tin. / .

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.6.2

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.6.2:

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.6.2 thỏa mãn nhu cầu những nội dung tăng cấp của ứng dụng eTax, HTKK nêu trên .
Từ ngày 08/02/2020, khi thống kê tờ khai thuế có tương quan đến nội dung tăng cấp nêu trên, tổ chức triển khai, cá thể sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 1.7.3, HTKK 4.3.0, iTaxViewer 1.6.2 thay cho những phiên bản trước đó .
Mọi vướng mắc trong quy trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với đơn vị chức năng thuế quản trị để được trợ giúp .

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.6.1

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer thỏa mãn nhu cầu những nội dung tăng cấp của những ứng dụng nêu trên .
Từ ngày 23/11/2019, khi thống kê tờ khai thuế có tương quan đến nội dung tăng cấp nêu trên, tổ chức triển khai, cá thể sử dụng phiên bản ứng dụng HTKK 4.2.4, iTaxViewer 1.6.1 thay cho những phiên bản trước đó .
Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng những ứng dụng : Tại đây
Mọi vướng mắc trong quy trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với đơn vị chức năng thuế quản trị để được trợ giúp .

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.5.8

Nâng cấp iTaxViewer 1.5.8

Thông báo về việc tăng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.7, eTax 1.6.2, iTaxViewer 1.5.8, HTKK 4.2.3

THÔNG BÁO

V / v Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.7, eTax 1.6.2, HTKK 4.2.3, iTaxViewer 1.5.8 thỏa mãn nhu cầu Thông tư số 303 / năm nay / TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính
Thực hiện Thông tư số 303 / năm nay / TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chínhvề việc hướng dẫn việc in, phát hành, quản trị và sử dụng những loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế đã hoàn thành xong tăng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng ( iHTKK ) phiên bản 3.7.7 ; Ứng dụng Thương Mại Dịch Vụ thuế điện tử ( eTax ) phiên bản 1.6.2 ; Ứng dụng Trợ giúp thống kê ( HTKK ) phiên bản 4.2.3 ; Ứng dụng Trợ giúp đọc, xác định tờ khai, thông tin thuế định dạng XML ( iTaxViewer ) phiên bản 1.5.8, đơn cử như sau :

1.Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.7, eTax 1.6.2, HTKK 4.2.3:

– Bổ sung mẫu biểu “Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai”.
– Bổ sung mẫu biểu “Bảng kê biên lai chưa sử dụng của cơ quan thu phí, lệ phí chuyển địa điểm khác địa bàn cơ quan thuế quản lý”.

2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.8:

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.8 thỏa mãn các nội dung nâng cấp tại mục 1 nêu trên.
Từ ngày 17/10/2019, khi thống kê tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng iHTKK 3.7.7, eTax 1.6.2, HTKK 4.2.3, iTaxViewer 1.5.8 thay cho các phiên bản trước đó.

Mọi vướng mắc trong quy trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với đơn vị chức năng thuế quản trị để được trợ giúp .

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.5.7

Tổng cục Thuế thông tin tăng cấp những ứng dụng Khai thuế qua mạng ( iHTKK ) phiên bản 3.7.6 ; Thuế điện tử ( eTax ) phiên bản 1.6.1 ; Nộp thuế điện tử ( NTĐT ) phiên bản 3.3.4 ; Trợ giúp đọc, xác định tờ khai, thông tin thuế định dạng XML ( iTaxViewer ) phiên bản 1.5.7 ; Trợ giúp thống kê ( HTKK ) phiên bản 4.2.2 thỏa mãn nhu cầu tiến hành những Quyết định số 1672 / QĐ-BTC, 1673 / QĐ-BTC, 1674 / QĐ-BTC, 1675 / QĐ-BTC, 1676 / QĐ-BTC, 1677 / QĐ-BTC, 1678 / QĐ-BTC, 1679 / QĐ-BTC, 1680 / QĐ-BTC, 1681 / QĐ-BTC, 1682 / QĐ-BTC, 1683 / QĐ-BTC, 1684 / QĐ-BTC, 1685 / QĐ-BTC, 1686 / QĐ-BTC, 1687 / QĐ-BTC, 1688 / QĐ-BTC, 1689 / QĐ-BTC, 1690 / QĐ-BTC, 1691 / QĐ-BTC, 1692 / QĐ-BTC, 1693 / QĐ-BTC, 1694 / QĐ-BTC, 1695 / QĐ-BTC, 1696 / QĐ-BTC, 1697 / QĐ-BTC, 1698 / QĐ-BTC, 1699 / QĐ-BTC, 1700 / QĐ-BTC, 1671 / QĐ-BTC ngày 28/8/2019, 1743 / QĐ-BTC, 1744 / QĐ-BTC ngày 30/8/2019, 1878 / QĐ-BTC, 1879 / QĐ-BTC ngày 20/09/2019 và Quyết định số 1908 / QĐ-BTC ngày 26/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế thường trực 35 Cục Thuế những tỉnh / tp Bắc Giang, Bạc Liêu, TP Bắc Ninh, Bến Tre, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang, Cao Bằng, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Giang, thành phố Hà Tĩnh, Hậu Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Tỉnh Lào Cai, Tỉnh Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Trị, Tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Tây Ninh, TP. Hải Phòng, Tỉnh Nam Định, Gia Lai. Nội dung đơn cử như sau :

1.Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.6, eTax 1.6.1, NTĐT 3.3.4, HTKK 4.2.2

Update tên những Chi cục Thuế khu vực thường trực 35 Cục Thuế những tỉnh / tp trong những ứng dụng đơn cử : Tại đây

2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.7:

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.7 thỏa mãn nhu cầu những nội dung update tại mục 1 nêu trên .
Tổ chức, cá thể nộp thuế hoàn toàn có thể thống kê và tải bộ cài iTaxViewer tại : http://kekhaithue.gdt.gov.vn,https://nopthue.gdt.gov.vn, và bộ cài HTKK tại hoặc liên hệ trực tiếp với đơn vị chức năng Thuế địa phương để được phân phối và trợ giúp trong quy trình thiết lập, sử dụng .
Từ 17 h ngày 04/10/2019 đến 8 h ngày 07/10/2019, người nộp thuế thuộc những Chi cục Thuế quản trị theo list tại mục 1 sẽ không đăng nhập được vào mạng lưới hệ thống Thương Mại Dịch Vụ Thuế điện tử, Nộp thuế điện tử và Khai thuế qua mạng ( những mạng lưới hệ thống có thông tin không được cho phép đăng nhập ) để ship hàng công tác hợp nhất những Chi cục Thuế .
Từ 8 h ngày 07/10/2019, tổ chức triển khai, cá thể trên địa phận những Q. / huyện / thị xã thuộc những Chi cục Thuế khu vực nêu trên sử dụng ứng dụng iHTKK phiên bản 3.7.6, eTax phiên bản 1.6.1, NTĐT phiên bản 3.3.4, iTaxViewer phiên bản 1.5.7, HTKK phiên bản 4.2.2 thay cho những phiên bản trước đó và chọn đơn vị chức năng thuế quản trị có phần đầu của tên tương ứng với địa phận của tổ chức triển khai, cá thể người nộp thuế .
Mọi phản ánh, phản hồi của tổ chức triển khai, cá thể liên hệ với đơn vị chức năng thuế quản trị để được trợ giúp .
. / .

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.5.4

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.6:

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.6 thỏa mãn nhu cầu những nội dung update tại mục 1 nêu trên .
Tổ chức, cá thể nộp thuế hoàn toàn có thể thống kê và tải bộ cài iTaxViewer tại :, , và bộ cài HTKK tại hoặc liên hệ trực tiếp với đơn vị chức năng Thuế địa phương để được phân phối và trợ giúp trong quy trình thiết lập, sử dụng .
Từ 17 h ngày 02/8/2019 đến 8 h ngày 05/8/2019, người nộp thuế thuộc những Chi cục Thuế quản trị theo list trên ( tại mục 1 ) sẽ không đăng nhập được vào mạng lưới hệ thống Thương Mại Dịch Vụ Thuế điện tử, Nộp thuế điện tử và Khai thuế qua mạng ( những mạng lưới hệ thống có thông tin không được cho phép đăng nhập để Giao hàng công tác hợp nhất những Chi cục Thuế ) .
Khởi nguồn từ 8 h ngày 05/8/2019, tổ chức triển khai, cá thể trên địa phận những Q. / huyện / thị xã thuộc những Chi cục Thuế khu vực nêu trên khi khai, nộp thuế sẽ sử dụng ứng dụng Khai thuế qua mạng ( iHTKK ) phiên bản 3.7.4, Thuế điện tử ( eTax ) phiên bản 1.5.7, Nộp thuế điện tử ( NTĐT ) phiên bản 3.3.3, Trợ giúp đọc, xác định tờ khai, thông tin thuế định dạng XML ( iTaxViewer ) phiên bản 1.5.6, Trợ giúp thống kê ( HTKK ) phiên bản 4.2.0 thay cho những phiên bản trước đó và chọn đơn vị chức năng thuế quản trị có tên đầu tương ứng với địa phận của tổ chức triển khai, cá thể người nộp thuế .
Mọi phản ánh, phản hồi của tổ chức triển khai, cá thể liên hệ với đơn vị chức năng thuế quản trị để được trợ giúp .
Tổng cục Thuế trân trọng thông tin. / .

TIN CŨ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.5.5

Thông báo từ Tổng cục Thuế

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.5.

Khởi nguồn từ ngày 01/7/2019, tổ chức triển khai, cá thể trên địa phận những Q. / huyện / thị xã thuộc những Chi cục Thuế khu vực nêu trên khi khai, nộp thuế sẽ sử dụngứng dụng iHTKK 3.7.3, eTax 1.5.8, iTaxViewer 1.5.5, NTĐT 3.3.2, HTKK 4.1.9 thay cho những phiên bản trước đó và chọn đơn vị chức năng thuế quản trị có tên đầu tương ứng với địa phận của tổ chức triển khai, cá thể người nộp thuế .
Mọi phản ánh, phản hồi của tổ chức triển khai, cá thể liên hệ với đơn vị chức năng thuế quản trị để được trợ giúp .

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.4.

Thông báo từ Tổng cục Thuế

Thông báo tiên tiến nhất từ Tổng cục Thuế về việc nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai thuế ItaxViewer phiên bản 1.5.4 với các phần bổ sung như sau:
– Bổ sung các bộ giải trình tài chính (năm, hợp nhất, giữa niên độ) theo mẫu biểu của thông tư số 334/2016/TT-BTC.
– Bổ sung bộ Giải trình tài chính theo mẫu biểu của thông tư số 107/2014/TT-BTC.
– Nâng cấp phiên bản iTaxViewer tiên tiến nhất thích hợp với các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK 3.7.1, eTax 1.5.6, HTKK 4.1.4;

Vì thế, kể từ ngày 1/3/2019 bắt buộc những tổ chức triển khai, cá thể sẽ sử dụng phiên bản iTaxViewer phiên bản 1.5.4 tiên tiến và phát triển nhất thay cho những phiên bản trước đó .

ItaxViewer 1.5.4

Ứng dụng iTaxViewer 1.5.4 vừa được ra đời nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu những biến hóa trong phiên bản HTKK 4.1.1 và iHTKK 3.6.8 với việc Update tên những Chi cục Thuế thường trực Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh trong mục lục đơn vị chức năng thuế .
iTaxViewer vừa được tăng cấp lên phiên bản 1.5.4 nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu nhu yếu đọc, xác định thông tin chữ ký số mới của đơn vị sản xuất EFY-CA – đây là dịch vụ xác nhận chữ ký số rất trọng điểm với những đơn vị chức năng thuế. Với sự tăng cấp này, công tác làm việc thuế tại những đơn vị chức năng, doanh nghiệp sẽ được trợ giúp tốt hơn, nhất là việc tiếp đón những thông tin mới về thuế .
Phiên bản iTaxViewer 1.4.5 tiên tiến và phát triển nhất hiện tại trợ giúp cá thể, doanh nghiệp thỏa mãn nhu cầu nội dung được update tiên tiến và phát triển nhất trong phiên bản HTKK 3.8.2 và iHTKK 3.6.2 bổ trợ tính năng lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính những loại khác nhau như báo cáo giải trình kinh tế tài chính hợp nhất và báo cáo giải trình tài TT niên độ theo thông tư số 49/2014 / TT-NHNN. Ngoài ra iTaxViewer 1.4.54 cũng bổ trợ nhu yếu xác nhận “ Báo cáo kinh tế tài chính đã được truy thuế kiểm toán ” .

TẢI ỨNG DỤNG ITAXVIEWER MỚI NHẤT Ở ĐÂU?

Chúng tôi sẽ update những thay đổi về phiên bản của PM ItaxViewer trên trang, nếu quý khách hàng không thao tác với các phiên bản cũ được, hãy truy cập vào link này, hoặc quý khách hàng hãy bookmark hoặc lưu lại trang này. Để update phiên bản tiên tiến nhất, sớm nhất từ ITaxviewer trong năm 2020.

Tải iTaxViewer 1.7.5

Ngày 26/05/2021, Tổng Cục Thuế mang thông báo update nâng cấp PM iTaxViewer 1.7.5 phiên bản tiên tiến nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.5 tiên tiến nhất ngày 26/05/2021:

 • Link trực tiếp: Từ Google Driver
 • Link phụ: iTaxViewer1. 7.5.rar
 • Link lưu trữ: iTaxViewer 1.7.5

Tải iTaxViewer 1.7.4

Ngày 19/04/2021, Tổng Cục Thuế mang thông báo update nâng cấp PM iTaxViewer 1.7.4 phiên bản tiên tiến nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.4 tiên tiến nhất ngày 19/04/2021:

Link trực tiếp : Từ Google Driver
Link phụ : iTaxViewer1. 7.4.rar
Link tàng trữ : iTaxViewer 1.7.4

Tải iTaxViewer 1.7.3

Ngày 26/03/2021, Tổng Cục Thuế mang thông báo update nâng cấp PM iTaxViewer 1.7.3 phiên bản tiên tiến nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.3 tiên tiến nhất ngày 26/03/2021:

Link trực tiếp : Từ Google Driver
Link phụ : iTaxViewer1. 7.3.rar
Link tàng trữ : iTaxViewer 1.7.3

Tải iTaxViewer 1.7.2

Ngày 23/03/2021, Tổng Cục Thuế mang thông báo update nâng cấp PM iTaxViewer 1.7.2 phiên bản tiên tiến nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.2 tiên tiến nhất ngày 23/03/2021:

Link trực tiếp : Từ Google Driver
Link phụ : iTaxViewer1. 7.2.rar
Link tàng trữ : iTaxViewer 1.7.2

Tải iTaxViewer 1.7.1

Ngày 16/03/2021, Tổng Cục Thuế mang thông báo update nâng cấp PM iTaxViewer 1.7.1 phiên bản tiên tiến nhất:

Link tải iTaxViewer 1.7.1 tiên tiến nhất ngày 16/03/2021:

Link trực tiếp : Từ Google Driver
Link phụ : iTaxViewer1. 7.1.rar
Link tàng trữ : iTaxViewer 1.7.1

Tải iTaxViewer 1.7.0

Ngày 20/02/2021, Tổng Cục Thuế mang thông tin update tăng cấp PM iTaxViewer 1.7.0 phiên bản tiên tiến và phát triển nhất :

Link tải iTaxViewer 1.7.0 tiên tiến nhất ngày 20/02/2021:

Link trực tiếp : Từ Google Driver
Link phụ : iTaxViewer1. 7.0.rar
Link tàng trữ : iTaxViewer 1.7.0

Tải iTaxViewer 1.6.8

Ngày 08/01/2021, Tổng Cục Thuế mang thông tin update tăng cấp PM iTaxViewer 1.6.8 phiên bản tiên tiến và phát triển nhất :

Link tải iTaxViewer 1.6.8 tiên tiến nhất ngày 08/01/2021:

Link trực tiếp : Từ Google Driver
Link phụ : iTaxViewer1. 6.8.rar
Link tàng trữ : iTaxViewer 1.6.8

Tải iTaxViewer 1.6.7

Ngày 16/10/2020, Tổng Cục Thuế mang thông tin update tăng cấp PM iTaxViewer 1.6.7 phiên bản tiên tiến và phát triển nhất :

Link tải iTaxViewer 1.6.7 tiên tiến nhất ngày 16/10/2020:

Link trực tiếp : Từ Google Driver
Link phụ : iTaxViewer1. 6.7.rar
Link tàng trữ : iTaxViewer 1.6.7

Tải iTaxViewer 1.6.6

Ngày 25/09/2020, Tổng Cục Thuế mang thông tin update tăng cấp PM iTaxViewer 1.6.6 phiên bản tiên tiến và phát triển nhất :

Link tải iTaxViewer 1.6.6 tiên tiến nhất ngày 25/09/2020:

Link trực tiếp : Từ Google Driver
Link phụ : iTaxViewer1. 6.6.rar
Link tàng trữ : iTaxViewer 1.6.6

Tải iTaxViewer 1.6.4

Ngày 16/04/2020, Tổng Cục Thuế mang thông tin update tăng cấp PM iTaxViewer 1.6.4 phiên bản tiên tiến và phát triển nhất :

Link tải iTaxViewer 1.6.4 tiên tiến nhất ngày 16/04/2020:

Link trực tiếp : Từ Google Driver
Link phụ : iTaxViewer1. 6.4.rar
Link tàng trữ : iTaxViewer 1.6.4

Tải iTaxViewer 1.6.3

Ngày 02/03/2020, Tổng Cục Thuế mang thông tin update tăng cấp PM iTaxViewer 1.6.3 phiên bản tiên tiến và phát triển nhất :

Link tải iTaxViewer 1.6.3 tiên tiến nhất ngày 02/03/2020:

Link trực tiếp : Từ Google Driver
Link phụ : iTaxViewer1. 6.3.rar
Link tàng trữ : iTaxViewer 1.6.3

Tải iTaxViewer 1.6.2

Ngày 08/02/2020, Tổng Cục Thuế mang thông tin update tăng cấp PM iTaxViewer 1.6.2 phiên bản tiên tiến và phát triển nhất :

Link tải iTaxViewer 1.6.2 tiên tiến nhất ngày 08/02/2020:

Link trực tiếp : Từ Google Driver
Link phụ : iTaxViewer1. 6.2.rar
Link tàng trữ : iTaxViewer 1.6.2

Tải iTaxViewer 1.6.1

Ngày 23/11/2019, Tổng Cục Thuế mang thông tin update tăng cấp PM iTaxViewer 1.6.1 phiên bản tiên tiến và phát triển nhất :

Link tải iTaxViewer 1.6.1 tiên tiến nhất ngày 23/11/2019:

Link trực tiếp : Từ Google Driver
Link phụ : iTaxViewer1. 6.1.rar
Link tàng trữ : iTaxViewer 1.6.1

Tải iTaxViewer 1.5.8

Ngày 18/10/2019, Tổng Cục Thuế mang thông tin update tăng cấp PM iTaxViewer 1.5.8 phiên bản tiên tiến và phát triển nhất :

Link tải iTaxViewer 1.5.8 tiên tiến nhất ngày 18/10/2019:

Link trực tiếp : Từ Google Driver
Link phụ : iTaxViewer1. 5.8.rar
Link tàng trữ : iTaxViewer 1.5.8

Tải iTaxViewer 1.5.5

Ngày 01/07/2019, Tổng cục Thuế có thông tin tăng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.5

Link tải iTaxViewer 1.5.5 tiên tiến nhất ngày 01/07/2019:

Link trực tiếp : Từ Google Driver
Link phụ : iTaxViewer1. 5.5.rar
Link tàng trữ : iTaxViewer 1.5.5
Ngày 01/03/2019 Tổng cục Thuế có thông tin tăng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.4

Link tải iTaxViewer 1.5.4 tiên tiến nhất ngày 01/03/2019:

Link trực tiếp : Từ Google Driver
Link phụ : iTaxViewer1. 5.4.rar
Link tàng trữ : iTaxViewer 1.5.4
Ngày 28/12/2018 Tổng cục Thuế có thông tin tăng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.2
Link tải về : iTaxViewer 1.5.2
Ngày 1/12/2018 Tổng cục Thuế có thông tin tăng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.1
Link tải về : iTaxViewer 1.5.1
Ngày 15/11/2018 Tổng cục Thuế có thông tin tăng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.0
Link tải về : iTaxViewer 1.5.0
Ngày 12-10-2018 Tổng cục Thuế có thông tin tăng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.9
Link tải về : iTaxViewer 1.4.9
– Ngày 15-5-2018 Tổng cục Thuế có thông tin tăng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.7 thỏa mãn nhu cầu nhu yếu sử dụng chữ ký số mới của doanh nghiệp Cổ phần Viễn thông NEW-TELECOM ( NewTel-CA )
Link tải tiên tiến và phát triển nhất : iTaxViewer 1.4.7
– Ngày 06/05/2018 Tổng cục Thuế đã có thông tin tăng cấp ứng dụng trợ giúp đọc, xác định tờ khai, thông tin thuế định dạng XML ( iTaxviewer ) phiên bản 1.4.6
– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.5 thỏa mãn nhu cầu những nội dung tăng cấp của ứng dụng Trợ giúp thống kê thuế ( HTKK ) phiên bản 3.8.4, ứng dụng Khai thuế qua mạng ( iHTKK ) phiên bản 3.6.4, ứng dụng Thuế điện tử ( eTax ) phiên bản 1.4.4 .
Khởi nguồn từ ngày 06/05/2018, khi lập tờ khai có tương quan đến nội dung tăng cấp nêu trên, tổ chức triển khai cá thể nộp thuế sẽ sử dụng những tính năng thống kê tại ứng dụng HTKK 3.8.4, iHTKK 3.6.4, eTax 1.4.4, iTaxViewer 1.4.6 thay cho những phiên bản trước đó .
Link tải : iTaxViewer 1.4.6
iTaxViewer 1.5.4 là phiên bản tiên tiến và phát triển nhất ngày 01/03/2019 của ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của PM HTKK Tổng cục Thuế .

Nội dung nâng cấp phiên bản iTaxViewer 1.5.4:

Nâng cấp ứng dụng iTax Viewer phiên bản 1.5.4 thỏa mãn nhu cầu những nội dung tăng cấp của ứng dụng HTKK phiên bản 4.1.5, ứng dụng Khai thuế qua mạng ( iHTKK ) phiên bản 4.1.6 .

Ứng dụng itaxviewer:

 • Trợ giúp đọc các tờ khai quyết toán thuế TNCN.
 • Giải trình hóa đơn.
 • Giải trình tài chính.
 • Tờ khai tháng, quý, thông báo nộp thuế.

Hướng dẫn sử dụng:

Software iTaxViewer cũng giúp xem lại nội dung tờ khai và chữ ký điện tử của bạn. Cách sử dụng rất đơn thuần, bạn chỉ việc chọn file cần open là xem được .
iTaxViewer giúp fan hâm mộ file *. xml được kết xuất từ PM HTKK phiên bản mới và từ thống kê trực tuyến của Tổng Cục Thuế. Sau khoảng chừng thời hạn thiết lập iTaxViewer lên PC, để mở tờ khai *. xml thì bạn click đúp vào tệp tin *. xml, lúc này bạn hoàn toàn có thể xem lại nội dung tờ khai và chữ ký điện tử hợp lệ .
Phiên bản đọc tờ khai thuế hiện tại rất dễ sử dụng và đã khắc phục được những lỗi của phiên bản trước đó, thích hợp với PM HTKK và HTKK tiên tiến và phát triển nhất. Do vậy, những bạn cần cập nhập phiên bản itaxviewer tiên tiến và phát triển nhất hiện tại là 1.5.4 .

Phiên bản iTaxViewer mới khắc phục một số lỗi sau:

 • Khắc phục lỗi xác minh chữ kí điện tử.
 • Hỗ trợ Interner explorer 11.
 • Đã view được tờ khai trên Window 10, Window 8 và Window 7.
 • Sửa lỗi hiển thị tờ khai và phụ lục các tờ khai.

ItaxViewer là gì?

iTaxViewer là ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của Tổng cục Thuế. Khi bạn nộp báo cáo giải trình thuế trên trang Tổng cục Thuế Nước Ta, file định dạng tiếp đón là XML, do đó, PC của bạn bắt buộc phải thiết lập ứng dụng để chuyển hóa và kiết xuất thành dạng này, nên ứng dụng iTaxViewer sẽ giúp bạn chuyển hóa file đuôi XML để bạn hoàn toàn có thể nộp trên trang thuế thành công xuất sắc .

Trợ giúp file ứng dụng:

Folder hình ảnh phần thiết lập ItaxViewer 1.5.4

Nội dung liên quan:

 • Hướng dẫn cách thiết lập iTaxViewer 1.5.2
 • Nâng cấp PM ItaxViewer 1.4.5

Hướng dẫn thiết lập PM ITaxViewer 1.5.4

Sau khoảng chừng thời hạn bạn tải PM Itaxviewer về, bạn cần giải nén trước khi setup .
Lưu thư mục chứa file RAR cho dễ nhớ nhé .

Thực hiện thiết lập:

Click chuột phải vào file itaxviewer.rar chọn Extract Here để giải nén PM vừa tải về .
Sau khoảng chừng thời hạn giải nén ta được file iTaxViewer 1.5.4.exe. Bạn nhấp chuột phải vào file. exe chọn Run as administrator để chạy quyền Admin .
Chọn Next để triển khai thiết lập
Click Install mạng lưới hệ thống sẽ tự động hóa setup .
Quá trình thiết lập đang diễn ra. Lúc này, bạn hạn chế những thao tác trên PC nhé .
Bấm Finish để hoàn tất thiết lập phiên bản tiên tiến và phát triển nhất nhé .
Đây là giao diện ứng dụng ItaxViewer phiên bản 1.5.4 vừa thiết lập xong .

Update các phiên bản cũ của ItaxViewer

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.5

iTaxViewer 1.4.5 là phiên bản tiên tiến và phát triển nhất ngày 21/04/2018 của ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của Tổng cục Thuế. Ứng dụng itaxviewer trợ giúp đọc những tờ khai quyết toán thuế TNCN, báo cáo giải trình hóa đơn, báo cáo giải trình kinh tế tài chính, tờ khai tháng, quý, thông tin nộp thuế … Cách sử dụng rất đơn thuần, bạn chỉ việc chọn file cần open là xem được .

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewwer 1.4.4

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.4 thỏa mãn nhu cầu những nội dung tăng cấp của những phiên bản ứng dụng HTKK, iHTKK, eTax
Từ ngày 23/3/2018, khi thống kê tờ khai thuế có tương quan đến nội dung tăng cấp nêu trên, tổ chức triển khai cá thể nộp thuế sử dụng những mẫu biểu thống kê tại ứng dụng HTKK 3.8.2, iHTKK 3.6.2, eTax 1.4.2 thay cho những phiên bản trước đó. Thỏa mãn thông tư số 133 / năm nay / TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính .

Tính năng mới trong phiên bản iTaxViewer 1.4.3

1. Bổ sung tính năng Lập giải trình tài chính theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN bao gồm:

 • Bộ giải trình tài chính (năm).
 • Bộ giải trình tài chính hợp nhất (năm).
 • Bộ giải trình tài trung tâm niên độ dạng đầy đủ.
 • Bộ giải trình tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng đầy đủ.
 • Bộ giải trình tài trung tâm niên độ dạng tóm tắt.
 • Bộ giải trình tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng tóm tắt.

2. Bổ sung tính năng Lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính hợp nhất và báo cáo giải trình tài TT niên độ theo Thông tư số 200 / năm trước / TT-BTC gồm có :

 • Bộ giải trình tài chính hợp nhất (năm).
 • Bộ giải trình tài trung tâm niên độ dạng đầy đủ.
 • Bộ giải trình tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng đầy đủ.
 • Bộ giải trình tài trung tâm niên độ dạng tóm tắt.
 • Bộ giải trình tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng tóm tắt.

3. Nâng cấp tính năng Lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính theo Quyết định số 15/2006 / QĐ-BTC, Quyết định số 48/2006 – BTC, Quyết định số 16/2007 / QĐ-NHNN, Thông tư số 95/2008 / TT-BTC, Thông tư số 200 / năm trước / TT-BTC ( bộ BCTC năm ) bổ trợ nhu yếu xác nhận “ Báo cáo kinh tế tài chính đã được truy thuế kiểm toán ”, trong đó có 04 nội dung quan điểm của nhà sản xuất truy thuế kiểm toán gồm :

 • Ý kiến trái ngược.
 • Ý kiến từ chối mang ra ý kiến.
 • Ý kiến ngoại trừ.
 • Ý kiến đồng ý toàn phần.

Như vậy, kể từ ngày 15/01/2018 khi thống kê thuế có tương quan đến nội dung tăng cấp trên, người nộp thuế sẽ sử dụng những mẫu biểu thống kê đó .
Doanh nghiệp nào đang sử dụng chữ ký số mới do FPT-CA phân phối thì cần tải iTaxviewer 1.4.3 về thiết lập thì mới sử dụng được. Đây cũng chính là công cụ được Tổng cục Thuế phát hành và cập nhập cùng những PM tương quan như iHTKK, HTKK …

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.2

Ngày 12 tháng 11 năm 2017, Tổng cục thuế ( TCT ) tăng cấp dụng HTKK tiên tiến và phát triển nhất phiên bản HTKK 3.8.0 và Software itaxviewer tiên tiến và phát triển nhất phiên bản Itaxviewer 1.4.2 nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu nhu yếu sửa đổi, bổ trợ mục lục ngân sách theo Thông tư số 300 / năm nay / TT-BTC .

Tải về bộ cài: iTaxViewer 1.4.2

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.1

Tổng cục Thuế đã triển khai xong tăng cấp ứng dụng trợ giúp đọc, xác định tờ khai, thông tin thuế định dạng XML ( iTaxViewer ) phiên bản 1.4.1. Khởi nguồn từ ngày 23/10/2017, khi thống kê tờ khai thuế có tương quan đến nội dung tăng cấp nêu trên, tổ chức triển khai cá thể nộp thuế sẽ sử dụng những mẫu biểu thống kê tại ứng dụng iTaxViewer 1.4.1 thay cho những phiên bản trước đó .

Tổng cục thuế đã có Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.1 như sau:

Theo Thông báo, Tổng cục Thuế đã triển khai xong tăng cấp ứng dụng trợ giúp đọc, xác định tờ khai, thông tin thuế định dạng XML ( iTaxViewer ) phiên bản 1.4.1 .
Người nộp thuế triển khai tải ứng dụng iTaxViewer 1.4.1 để xem thông tin Bước 2 Mẫu 01-2 / TB-TĐT được rất đầy đủ, đúng đắn .

Tải về bộ cài: iTaxViewer 1.4.1

Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0
Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.0 thỏa mãn nhu cầu những nội dung tăng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.5.0 ;
Khởi nguồn từ ngày 2/10/2017, khi thống kê tờ khai thuế có tương quan đến nội dung tăng cấp nêu trên, tổ chức triển khai cá thể nộp thuế sẽ sử dụng những mẫu biểu thống kê tại ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0 thay cho những phiên bản trước đó .
Tổ chức, cá thể nộp thuế hoàn toàn có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau :
+ Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0 : Thực hiện thống kê hoặc tải bộ cài iTaxViewer tại
Hoặc liên hệ trực tiếp với đơn vị chức năng thuế địa phương để được phân phối và trợ giúp trong quy trình thiết lập, sử dụng .
Mọi phản ánh, phản hồi của tổ chức triển khai, cá thể nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo những số smartphone, hộp thư điện tử trợ giúp NNT về ứng dụng iHTKK, iTaxViewer do Đơn vị Thuế phân phối .

Nâng cấp iTaxViewer 1.3.2

Ngày 27/9/2017, Thổng cục Thuế có Thông báo về việc tăng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng ( iHTKK ), Nộp thuế điện tử ( NTĐT ), ứng dụng iTaxViewer thỏa mãn nhu cầu yêu sử dụng chữ ký số mới của doanh nghiệp Cổ phần Chứng thư số An Toàn ( SAFE – CA ). Cụ thể như sau :
Ngày 07/09/2017, Bộ tin tức và Truyền thông cấp Giấy phép phân phối dịch vụ xác nhận chữ ký số công cộng số 424 / GP-BTTTT cho Doanh nghiệp Cổ phần Chứng thư số An Toàn ( gọi tắt là SAFE-CA ). Giấy phép số 424 / GP-BTTTT có thời hạn 05 năm, có giá trị đến hết ngày 26/8/2021 .
Ngày 22/9/2017, Trung tâm Chứng thực điện tử vương quốc – Bộ tin tức và Truyền thông đã cấp chứng từ số mới cho cho đơn vị sản xuất SAFE-CA .
Ngày 22/9/2017, Cục công nghệ thông tin thu được công văn số 17/2017 / CSAT ngày 22/9/2017 của Doanh nghiệp Cổ phần Chứng thư số An Toàn về việc chấp thuận đồng ý chứng từ số của SAFE-CA trong thanh toán giao dịch với dịch vụ công trực tuyến .
Thỏa mãn nhu yếu Người nộp thuế ( NNT ) sử dụng chữ ký số mới của đơn vị sản xuất SAFE-CA trong việc Thống kê, Nộp thuế, Tổng cục Thuế đã thực thi tăng cấp ứng Khai thuế qua mạng ( iHTKK ), Nộp thuế điện tử ( NTĐT ), ứng dụng iTaxViewer thỏa mãn nhu cầu nhu yếu đọc, xác định thông tin chữ ký số mới của SAFE-CA .
Tổng cục Thuế thông tin để NNT đang sử dụng chữ ký số mới do SAFE-CA phân phối được biết và thực thi tải ứng dụng iTaxviewer 1.3.2 về thiết lập, sử dụng. Tải tại đây .
Tổng cục thuế đã tăng cấp ứng dụng trợ giúp đọc hồ sơ thuế XML ItaxViewer 1.3.0 đã sửa hết những lỗi còn sống sót. Bạn nào còn dùng ItaxViewer cũ ( được tải về và thiết lập trước ngày 06/03/2017 ) thì nên tải lại bản mới ( kể cả đang là 1.3.0 cũng tải lại vì nó còn sống sót 1 số lỗi )
Link tải về :
Từ ngày 01/3/2017, người nộp thuế sẽ sử dụng những mẫu biểu thống kê tại ứng dụng iHTKK 3.4.1, iTaxViewer 1.3.0 thay cho những phiên bản trước đó. Người nộp thuế hoàn toàn có thể tải về tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng TẠI ĐÂY .
Ngày 11/11/2016, Tổng cục Thuế ra Thông báo tăng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.2.1 thỏa mãn nhu cầu những nội dung tăng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.3.1
– Tải bộ cài iTaxViewer 1.2.1 tại
Nội dung tăng cấp PM iTaxviewer 1.3.0 – Đã tăng cấp iHTKK 3.4.1, iTaxViewer 1.3.0
Ngày 01/3/2017, Tổng cục Thuế đã có Thông báo về việc tăng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng ( iHTKK ) phiên bản 3.4.1, ứng dụng Trợ giúp đọc hồ sơ thuế định dạng XML ( iTaxViewer ) phiên bản 1.3.0 .
Theo đó, tăng cấp ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.1 thỏa mãn nhu cầu tiến hành thử nghiệm phân phối dịch vụ Hoàn thuế điện tử theo lao lý nhiệm vụ hiện hành, gồm có :

 • Thỏa mãn Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016.
 • Thỏa mãn Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015.
 • Thỏa mãn các yêu cầu sau triển khai thí điểm tại Cục Thuế Hà Nội, Hải Phòng.
 • Đồng thời, nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.3.0 thỏa mãn các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK.

Kể từ ngày 01/3/2017, khi thống kê hồ sơ hoàn thuế có tương quan đến nội dung tăng cấp nêu trên, người nộp thuế sẽ sử dụng những mẫu biểu thống kê tại ứng dụng iHTKK 3.4.1, iTaxViewer 1.3.0 thay cho những phiên bản trước đó .

Nội dung nâng cấp PM iTaxviewer 1.2.0

Tổng cục Thuế thông tin đã triển khai xong việc tăng cấp ứng dụng trợ giúp thống kê thuế ( HTKK ) phiên bản 3.4.0, ứng dụng Thống kê thuế qua mạng ( iHTKK ) phiên bản 3.3.0, ứng dụng Trợ giúp đọc, xác định tờ khai, thông tin thuế định dạng XML ( iTaxViewer ) phiên bản 1.2.0, thỏa mãn nhu cầu nhu yếu nhiệm vụ :
Thỏa mãn Thông tư số 92/2015 / TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai thuế giá trị tăng trưởng và thuế thu nhập cá thể so với cá thể cư trú có thu nhập từ kinh doanh thương mại, hướng dẫn triển khai một số ít nội dung sửa đổi, bổ trợ về thuế thu nhập cá thể ; Bổ sung một số ít nhu yếu trợ giúp người nộp thuế ( NNT ) thống kê những tờ khai thuế GTGT, báo cáo giải trình hóa đơn công bố kèm theo Thông tư số 26/2015 / TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính và một số ít nội dung khác .

Nội dung nghiệp vụ chính thực hiện nâng cấp bao gồm:

18 mẫu tờ khai TNCN và những phụ lục pháp luật tại Thông tư số 92/2015 / TT-BTC hướng dẫn thực thi thuế GTGT và TNCN so với cá thể cư trú có hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại …
7 mẫu gồm tờ khai thuế GTGT và báo cáo giải trình hóa đơn pháp luật tại Thông tư số 26/2015 / TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT và quản trị thuế .
Một số nội dung khác : Bổ sung phụ lục 02 / PL-XSĐT kèm theo tờ khai quyết toán 03 / TNDN dùng cho doanh nghiệp Xổ sơ điện toán ; Sửa công thức tính thuế trên tờ khai mẫu 01 / BVMT và tờ khai quyết toán mẫu 02 / BVMT ; Sửa bỏ ràng buộc khi nhập thông tin cấp mã số thuế cho người nhờ vào ( NPT ) so với trẻ nhỏ dưới 14 tuổi phải nhập giấy khai sinh mà trên giấy khai sinh không có thông tin “ quyển số ” và cho nhập số định danh cá thể so với trẻ nhỏ ( nếu có ) .

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments